, , ,

ULLA POPKEN Długi kardigan kawowy

od
GM-24
48,79
1 osoba kupiła 1 sztukę
Rozmiar
Liczba sztuk
z 27 sztuk
Allegro gwarantuje bezpieczne zakupy
Otrzymasz kupiony przedmiot albo zwrócimy Ci pieniądze. Sprawdź szczegóły.

Parametry

  • Stan:
   Nowy
  • Faktura:
   Wystawiam fakturę VAT
  • Rozmiar:
   46
  • Kolor:
   brązowy, beżowy
  • Marka:
  • Wzór dominujący:
   melanż
  • Materiał dominujący:
   poliester
  • Dostawa z Polski:
   nie

Opis

Długi kardigan z miękkiej, melanżowej dzianiny. Otwarty fason z długimi rękawami.

Oferty sponsorowane, które mogą Cię zainteresować

Dostawa i płatność

od 13,00 zł

Dostawa i płatność

Wysyłka z: Nürnberg, Niemcy
Kupujesz więcej niż jedną sztukę?Sprawdź koszt dostawy dla wielu sztuk
Listy i paczki pocztowe
koszt dostawy
czas realizacji
Listy i paczki pocztowe
Paczka pocztowa ekonomiczna
13,00 zł
4-5 dni roboczych
4-5 dni roboczych

Opłaty importowe

Zakup przedmiotów wysyłanych z zagranicy może wiązać się z koniecznością zapłaty podatku VAT oraz cła. Zapoznaj się z warunkami dostawy oraz obowiązującymi regulacjami w tym zakresie.

Dowiedz się więcej.
Płatności

Reklamacja

Reklamacja

Czas na reklamację z tytułu rękojmi

1 rok

Adres do reklamacji

GM24 Rigo Scheibe
Karkenland 11
21037 Hamburg
Dodatkowe informacje

 Od 11.05.2016 jesteśmy członkiem inicjatywy "FairCommerce". 

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie www.faircommerce.de

Regulamin oraz informacje dla klientów / wzór formularza odstąpienia od umowy / ochrona danych osobowych

I. Regulamin

§ 1 Postanowienia ogólne

(1) Poniższy regulamin znajduje zastosowanie do wszystkich umów, które zawrą Państwo z nami jako Sprzedawcą (Rigo Scheibe) za pośrednictwem platformy internetowej eBay. Jeżeli nie umówiono się inaczej, stosowane ewentualnie przez Państwa własne warunki umów nie znajdują zastosowania.

(2) Konsumentem w rozumieniu poniższych regulacji jest każda osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej w celach, które nie mogą być w przeważającym stopniu przypisane ani jej działalności gospodarczej ani niezależnej działalności zawodowej. Przedsiębiorcą jest osoba fizyczna, osoba prawna lub spółka osobowa posiadająca zdolność prawną, dokonująca czynności prawnej w związku z jej samodzielną działalnością zawodową lub gospodarczą.

§ 2 Zawarcie umowy

(1) Przedmiotem umowy jest sprzedaż towarów.

(2) Sprzedajemy towary częściowo lub wyłącznie jako Komisant we własnym imieniu, lecz na rachunek osoby trzeciej, będącej właścicielem towaru. Niezależnie od powyższego jesteśmy stroną umowy ze wszelkimi prawami i obowiązkami.

(3) W przypadku wystawienia produktu za pośrednictwem eBay, aktywacja strony z ofertą na eBay stanowi wiążącą ofertę zawarcia umowy sprzedaży na warunkach określonych na stronie produktu.

(4) Do zawarcia umowy zastosowanie ma regulamin eBay, w szczególności § 6, odpowiedni link znajduje się na dole każdej strony.

W zależności od rodzaju oferty zawarcie umowy uregulowane jest w następujący sposób:

㤠6 Rodzaje ofert i zawarcie umowy

(...)

2. Wystawiając na platformie eBay produkty w formacie aukcji lub oferty ze stałą ceną, Sprzedawca składa wiążącą ofertę zawarcia umowy sprzedaży danego produktu. Jednocześnie Sprzedawca określa cenę wywoławczą lub stałą cenę oraz czas aukcji, w czasie którego można przyjąć ofertę (czas trwania oferty).

Jeżeli Sprzedawca określił w przypadku aukcji cenę minimalną, oferta złożona zostaje pod warunkiem zawieszającym, że cena minimalna zostanie osiągnięta

3. Sprzedawca może oferty w formacie aukcji opatrzyć dodatkowo opcją „Kup teraz”. Kupujący może skorzystać z tej opcji, jeżeli nie złożono jeszcze oferty cenowej w licytacji lub nie osiągnięto ceny minimalnej. eBay zastrzega sobie prawo do zmiany tej opcji w przyszłości.

(...)

4. W przypadku produktów ze stałą ceną, kupujący przyjmuje ofertę poprzez kliknięcie na przycisk "kup teraz" i następnie potwierdzenie tej decyzji. W przypadku produktów ze stałą ceną, dla których sprzedawca wybrał opcję "płatność natychmiastowa", kupujący przyjmuje ofertę poprzez klinknięcie na przycisk "kup teraz" i zakończenie następującego bezpośrednio po tym procesu płatności. Kupujący może także przyjąć oferty na wiele produktów poprzez umieszczenie produktów w koszyku (jeżeli są dostępne) i zakończenie następującego bezpośrednio po tym procesu płatności.

5. W przypadku aukcji kupujący przyjmuje ofertę poprzez złożenie oferty cenowej. Przyjęcie oferty następuje pod warunkiem zawieszającym, że po upływie czasu aukcji kupujący pozostanie uczestnikiem oferującym najwyższą ofertę cenową. Oferta cenowa przestaje wiązać, gdy inny kupujący złożył w czasie trwania aukcji ofertę korzystniejszą. (...)

6. W przypadku wcześniejszego zakończenia aukcji przez Sprzedawcę, dochodzi między Sprzedawcą, a uczestnikiem proponującym najwyższą cenę, do zawarcia umowy. Wyjątkiem są sytuacje, w których Sprzedawca upoważniony był do wycofania aukcji i anulowania złożonych ofert.

7. Kupujący mogą tylko w uzasadnionych wypadkach wycofać oferty. Po uzasadnionym wycofaniu oferty cenowej nie dochodzi do zawarcia umowy między Sprzedawcą, a uczestnikiem, który w związku z wycofaniem oferty stał się ponownie uczestnikiem oferującym najwyższą cenę.

8. W określonych kategoriach sprzedawca może opatrzyć swoją ofertę funkcją 'propozycja ceny'. Funkcja 'propozycja ceny' umożliwia kupującym i sprzedawcom negocjowanie ceny produktu. (...)

 

11. Jeżeli przed upływem czasu trwania oferty produkt zostanie usunięty z eBay, nie dochodzi do zawarcia ważnej umowy między sprzedawcą a kupującym."

(5) Kupno za pomocą funkcji "kup teraz" lub "licytuj"

Kliknięcie na znajdujące się na stronach produktów przyciski "kup teraz" lub "licytuj" nie prowadzi jeszcze do złożenia wiążących oświadczeń umownych. Ponadto mają Państwo także potem możliwość sprawdzenia danych i skorygowania ich za pomocą przycisku przeglądarki "wstecz", a także przerwania procesu kupowania. Możliwość ta przestaje być dostępna dopiero po złożeniu wiążącego oświadczenia umownego. Z wyświetlanych przez eBay w procesie dokonywania zakupu informacji będzie wynikało, jakie oświadczenie prowadzi do związania ofertą i jaka czynność prowadzi do zawarcia umowy.

(6) Zakup za pośrednictwem koszyka (jeżeli jest oferowany)

Poprzez naciśnięcie zawartego na stronie produktu przycisku „do koszyka” przeznaczone do zakupu produkty zostaną umieszczone w „koszyku”. Następnie pokazany zostanie Państwu „koszyk”. Ponadto mogą Państwo za pomocą odpowiedniej zakładki w pasku nawigacji wywołać koszyk i w każdej chwili dokonać w nim zmian. Po wywołaniu strony „dalej do realizacji transakcji” i wyborze lub podaniu adresu dostawy i sposobu płatności wszystkie dane odnośnie zamówienia zostaną pokazane na zakończenie na stronie z podsumowaniem zamówienia.

Jeżeli wybiorą Państwo „PayPal” jako sposób płatności, zostaną Państwo najpierw odesłani do okna logowania PayPal. Po zalogowaniu w PayPal zostaną Państwo przekierowani na stronę eBay z podsumowaniem zamówienia.

Przed wysłaniem zamówienia mają Państwo możliwość, sprawdzić tutaj wszystkie dane, zmienić je (także za pomocą funkcji przeglądarki internetowej „wstecz”) lub przerwać proces dokonywania zakupu.

Poprzez naciśnięcie zakładki „kupować i płacić” wyrażają Państwo wiążąco przyjęcie oferty, poprzez co dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży.

(7) Zakup za pomocą funkcji "propozycja ceny"

W przypadku funkcji "propozycja ceny" mają Państwo możliwość złożenia nam kontroferty. W tym celu należy kliknąć na stronie produktu przycisk "wyślij propozycję ceny", wpisać na następnej stronie proponowaną cenę, wybrać pole "sprawdź propozycję ceny" i kliknąć na następnej stronie "wyślij propozycję ceny" (wiążąca oferta). Swoją propozycją ceny są Państwo związani przez dwa dni. W przypadku przyjęcia przez nas Państwa propozycji cenowej, dochodzi do zawarcia umowy.

(8) Realizacja zamówienia i przekazywanie wszelkich informacji związanych z zawarciem umowy sprzedaży następuje drogą e-mailową, częściowo w sposób zautomatyzowany. W związku z powyższym muszą Państwo zapewnić, że podany adres e-mail jest prawidłowy, odbiór wiadomości jest technicznie zapewniony i nie zostanie zablokowany przez filtry antyspamowe.

§ 3 Szczególne postanowienia w związku z oferowanymi sposobami płatności

(1) Płatność z odroczonym terminem za pośrednictwem PayPal

W przypadku płatności z odroczonym terminem za pośrednictwem PayPal przenosimy swoje skierowane do Państwa roszczenie o dokonanie zapłaty w pełnym wymiarze i nieodwołalnie na PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg. Zgadzają się Państwo na to, aby PayPal dokonał przed przyjęciem cesji oceny wypłacalności przy wykorzystaniu przekazanych danych.

Zastrzegamy sobie prawo do odmowy udostępnienia Państwu tej metody płatności na podstawie wyniku oceny kondycji finansowej. Zostaną Państwo o tym poinformowani w ramach realizacji transakcji w serwisie eBay.

W przypadku dopuszczenia płatności z odroczonym terminem, PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A. przyjmuje cesję. W tym wypadku płatności w celu spełnienia świadczenia można dokonywać tylko na rzecz PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A. Termin dokonania płatności wynosi 14 dni od otrzymania towaru.

§ 4 Prawo zatrzymania, zastrzeżenie prawa własności

(1) Prawo zatrzymania przysługuje Państwu tylko w przypadku występowania roszczeń z tego samego stosunku umownego.

(2) Do czasu zapłaty całości ceny za towary pozostają one naszą własnością.

§ 5 Rękojmia

(1) Obowiązują ustawowe uprawnienia z tytułu odpowiedzialności za wady.

(2) Jako konsument, będą Państwo poproszeni o sprawdzenie towaru niezwłocznie przy dostawie pod kątem kompletności, występowania widocznych wad i uszkodzeń podczas transportu. Prosimy również o jak najszybsze poinformowanie nas oraz przewoźnika o ewentualnych zastrzeżeniach. Nawet jeśli nie spełnią Państwo tych próśb, nie będzie to miało wpływu na Państwa ustawowe roszczenia z rękojmi.

§ 6 Wybór prawa

(1) Umowa podlega prawu niemieckiemu. W przypadku konsumenta wybór prawa obowiązuje tylko w takim zakresie, w jakim nie narusza to ochrony przyznanej konsumentowi na podstawie przepisów obowiązujących w miejscu jego stałego pobytu, których nie można wyłączyć w drodze umowy (zasada uprzywilejowania przepisów bardziej korzystnych).

(2) Postanowienia Konwencji Narodów Zjednoczonych o Umowach Międzynarodowej Sprzedaży Towarów nie znajdują zastosowania.

Zwroty

14 dni na odstąpienie od umowy

Zwroty

14 dni na odstąpienie od umowy
Czas na odstąpienie od umowy
14 dni
Koszt zwrotu
Koszt zwrotu zależy od tego, jaką metodę dostawy wskażesz podczas zakupu.
dostawa
zwrot
Paczka pocztowa ekonomiczna
na własny koszt
Adres do zwrotu
Dataform Dialogservices GmbH
Muggenhofer Str. 135
90429 Nürnberg
Dodatkowe informacje

Pouczenie o odstąpieniu od umowy

 

 Prawo odstąpienia od umowy

 Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie jednego miesiąca bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

 Termin do odstąpienia od umowy wynosi jeden miesiąc od dnia,

 

 - w którym weszli Państwo w posiadanie towarów lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie towarów, jeżeli zamówili Państwo jeden lub kilka towarów w ramach jednego zamówienia i jest on/są one dostarczane w ramach jednej wysyłki;

 

 - w którym weszli Państwo w posiadanie ostatniego z towarów lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie ostatniego z towarów, jeżeli zamówili Państwo w ramach jednego zamówienia wiele towarów i są one dostarczane osobno;

 

 Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas (Rigo Scheibe, Karkenland 11, 21037 Hamburg,  numer telefonu: +49(0)40-4 01 19 88-51,    adres e-mail: info@gm24.info) w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną) o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy. Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

 

 Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

 

 Skutki odstąpienia od umowy

 

 W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostawy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym otrzymaliśmy informację o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

 

 Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania towarów lub do czasu dostarczenia nam dowodu ich odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 

 Proszę odesłać lub przekazać nam towary  lub na adres Dataform Dialogservices GmbH, Muggenhofer Str. 135, 90429 Nürnberg , niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.

 

 Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu towarów.

 

 Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości towarów wynikające z korzystania z nich w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towarów.

 

 Wyłączenie lub wygaśnięcie prawa odstąpienia

 Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w przypadku umów:

 -  o dostarczenie towarów nieprefabrykowanych, dla których wyprodukowania istotny jest indywidualny wybór i specyfikacja konsumenta lub towarów, które jednoznacznie dostosowane są do zindywidualizowanych potrzeb konsumenta;

 - o dostarczenie towarów, ulegających szybkiemu zepsuciu lub mających krótki termin przydatności do użycia;

 - o dostarczanie gazet, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

 Prawo odstąpienia wygasa przedwcześnie w przypadku umów:

 - o dostarczenie zapieczętowanych towarów, które ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych nie nadają się do zwrotu, jeżeli zapieczętowanie zostało usunięte po dostarczeniu;

 - o dostarczenie towarów, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

 - o dostarczenie nagrań dźwiękowych lub wizualnych albo programów komputerowych dostarczanych w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli zapieczętowanie zostało usunięte po dostarczeniu.

 

 Wzór formularza odstąpienia od umowy znajdą Państwo załączony do regulaminu oraz informacji dla klientów.

O sprzedającym

GM-24

O sprzedającym

GM-24
NA ALLEGRO OD
od 2 lat i 9 miesięcy
OSTATNIE LOGOWANIE
wczoraj o 14:57

Numer oferty: 8251849406

Inni klienci oglądali również

 


Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu

Allegro