, , ,

TABLICE Łączone Geografia Historia upor informacje

od
anchel_2007
13,99
Allegro Smart!
Darmowa dostawa Smart! przy zakupach od 40 zł
1 osoba kupiła 1 sztukę
Liczba sztuk
z 3 sztuk
Allegro gwarantuje bezpieczne zakupy
Otrzymasz kupiony przedmiot albo zwrócimy Ci pieniądze. Sprawdź szczegóły.

Parametry

  • Tytuł:
   TABLICE Łączone Geografia Historia
  • Autor:
   Sławomir Jaszczuk
  • Wydawnictwo:
  • Klasa:
   1, 2, 3, 4

Opis

Pełny opis książki: Tablice: geografia + historia

ISBN: 978-83-7517-739-8

autor: Sławomir Jaszczuk, Jolanta Rakowska, Piotr Czerwiński, Justyna Piekarczyk

okładka: Aleksandra Zimoch

liczba stron: 208

typ oprawy: oprawa miękka

format: 145 x 205 mm

waga: 318 g

opis książki

Niektóre działy nauki bardzo mocno łączą się ze sobą i wręcz trudno przyswoić sobie jeden z nich bez opanowania drugiego. Takimi pokrewnymi dziedzinami są historia i geografia. Przedstawiamy Tablice - geografia i historia - kompleksowe zestawienie wszystkich niezbędnych w szkole informacji z obu przedmiotów.

Liczne tabele, zestawienia, wyliczenia, szeroki zbiór danych statystycznych ułatwiają naukę i sprawiają, że jest ona intuicyjnie prosta. Ta książka sprawdzi się idealnie w codziennym szkolnym użyciu, a także jako podręczna pomoc w przygotowaniach do matury - gorąco polecamy!

spis treści

TABLICE GEOGRAFICZNE

 • ELEMENTY ASTRONOMII
 • Słońce
 • Księżyc
 • Planety Układu Słonecznego
 • Wymiary Ziemi
 • ZAGADNIENIA OGÓLNOGEOGRAFICZNE
 • Strefy czasowe Ziemi
 • Podział dziejów Ziemi
 • Najważniejsze rodzaje skał
 • Ruchy górotwórcze
 • Najgłębsze rowy oceaniczne
 • Półwyspy
 • Najgłębsze depresje
 • Morfometria Wszechoceanu
 • Przykłady trzęsień Ziemi
 • POLSKA
 • Geografia
 • Terytorium i granice
 • Układ pionowy powierzchni
 • Wyższe szczyty górskie - Karpaty
 • Wyższe szczyty górskie - Sudety i Góry Świętokrzyskie
 • Najdłuższe jaskinie
 • Najgłębsze jaskinie
 • Powierzchnie zlewisk i dorzeczy
 • Największe rzeki
 • Największe i najgłębsze jeziora
 • Najdłuższe kanały
 • Największe sztuczne zbiorniki i stopnie wodne
 • Temperatury powietrza
 • Opady atmosferyczne
 • Stan i ochrona środowiska
 • Zasoby ważniejszych kopalin (2013 r.)
 • Zasoby wodne i pobór wody
 • Stan czystości rzek w 2007 roku (w % długości kontrolowanego odcinka)
 • Stan czystości wybranych jezior
 • Ścieki przemysłowe i komunalne (2013 r.)
 • Oczyszczalnie ścieków (2013 r.)
 • Emisja głównych zanieczyszczeń powietrza (2013 r.)
 • Parki narodowe (2013 r.)
 • Rezerwaty przyrody (2013 r.)
 • Największe parki krajobrazowe
 • Struktura terytorialna
 • Gminy (2013 r.)
 • Powiaty ziemskie (2013 r.)
 • Miasta na prawach powiatu (powiaty grodzkie) (2014 r.)
 • Województwa i ich stolice
 • Ludność. Wyznania religijne
 • Ludność na podstawie spisów
 • Ludność Polski w latach 1946-2013
 • Ludność według województw (31 III 2011 r.)
 • Ludność według płci i wieku (31 XII 2013 r.)
 • Bilans ludności w wieku produkcyjnym i nieprodukcyjnym (2013 r.)
 • Ludność według poziomu wykształcenia (2011 r.)
 • Miasta i ludność w miastach (2013 r.)
 • Ludność wiejska (2013 r.)
 • Ruch naturalny ludności na 1000 osób (2013 r.)
 • Przyrost naturalny według województw (2013 r.)
 • Przyrost naturalny w latach 1946-2012
 • Współczynnik dzietności kobiet w latach 1960-2013
 • Przeciętne dalsze trwanie życia (2013 r.)
 • Migracje wewnętrzne ludności (2013 r.)
 • Migracje zagraniczne ludności (2013 r.)
 • Saldo migracji w latach 1946-2013
 • Zgony niemowląt w latach 1946-2013
 • Wyznania religijne w Polsce (2013 r.)
 • Rynek pracy
 • Pracujący według sektorów własności (2013 r.)
 • Pracujący według sekcji i działów (2013 r.)
 • Bezrobocie (2014 r.)
 • Stopa bezrobocia rejestrowanego według województw (marzec 2015 r.)
 • Turystyka
 • Przyjazdy cudzoziemców do Polski (2012 r.)
 • Rolnictwo. Rybołówstwo
 • Powierzchnia użytków rolnych (2013 r.)
 • Powierzchnia zasiewów (2014 r.)
 • Zbiory ziemiopłodów (2013 r.)
 • Zbiory warzyw (2014 r.)
 • Zbiory owoców (2014 r.)
 • Pogłowie bydła według województw (czerwiec 2014 r.)
 • Pogłowie trzody chlewnej według województw (listopad 2013 r.)
 • Pogłowie drobiu według województw w tys. sztuk (grudzień 2013 r.)
 • Ciągniki rolnicze
 • Zużycie nawozów mineralnych
 • Połowy ryb morskich i słodkowodnych (2013 r.)
 • Przemysł
 • Produkcja ważniejszych wyrobów (2013 r.)
 • Surowce energetyczne (2013 r.)
 • Bilans energii elektrycznej (2013 r.)
 • Transport. Łączność
 • Sieć komunikacyjna (2013 r.)
 • Przewozy ładunków (2013 r.)
 • Przewozy pasażerów (2014 r.)
 • Tabor kolejowy (2013 r.)
 • Morska flota transportowa (2013 r.)
 • Przeładunek w portach morskich (2013 r.)
 • Transport lotniczy (2013 r.)
 • Dane o łączności (2013 r.)
 • Działalność wydawnicza (2013 r.)
 • Handel zagraniczny
 • Obroty handlu zagranicznego
 • Obroty handlu zagranicznego według grup krajów (2013 r.)
 • Dynamika importu i eksportu
 • Import ważniejszych towarów (2014 r.)
 • Eksport ważniejszych towarów (2014 r.)
 • ŚWIAT
 • Geografia
 • Powierzchnia kontynentów i oceanów
 • Największe wyspy świata
 • Najwyższe szczyty górskie według kontynentów
 • Najdłuższe jaskinie świata
 • Najgłębsze jaskinie świata
 • Najdłuższe rzeki świata
 • Największe jeziora świata
 • Sztuczne zbiorniki wodne
 • Powierzchnia. Ludność
 • Powierzchnia i ludność świata
 • Powierzchnia, ludność i stolice państw świata
 • Największe aglomeracje świata (2013 r.)
 • Ruch naturalny ludności świata
 • Ochrona środowiska naturalnego (2012 r.)
 • Główne obszary chronionej przyrody
 • Praca
 • Ludność aktywna zawodowo w wieku 15 lat i więcej (2014 r.)
 • Bezrobocie (grudzień 2010 r.)
 • Edukacja
 • Uczniowie szkół podstawowych, ponadpodstawowych i studenci (2008/09 r.)
 • Rolnictwo. Leśnictwo. Rybołówstwo
 • Ludność aktywna zawodowo w rolnictwie (2010 r.)
 • Zbiory zbóż (2010 r.)
 • Powierzchnia upraw i zbiory pszenicy (2010 r.)
 • Powierzchnia upraw i zbiory żyta (2010 r.)
 • Powierzchnia upraw i zbiory jęczmienia (2010 r.)
 • Powierzchnia upraw i zbiory owsa (2010 r.)
 • Powierzchnia upraw i zbiory kukurydzy (2010 r.)
 • Powierzchnia upraw i zbiory ryżu (2010 r.)
 • Powierzchnia upraw i zbiory buraków cukrowych (2010 r.)
 • Powierzchnia upraw i zbiory ziemniaków (2010 r.)
 • Powierzchnia upraw i zbiory bawełny (2010 r.)
 • Powierzchnia upraw i zbiory tytoniu (2010 r.)
 • Powierzchnia upraw i zbiory herbaty (2010 r.)
 • Powierzchnia upraw i zbiory kawy (2010 r.)
 • Zbiory innych roślin uprawnych
 • Pogłowie bydła (2010 r.)
 • Pogłowie trzody chlewnej (2010 r.)
 • Pogłowie wybranych zwierząt hodowlanych (2013 r.)
 • Produkcja mięsa (2010 r.)
 • Produkcja mleka krowiego (2010 r.)
 • Produkcja jaj kurzych (2010 r.)
 • Pozyskanie drewna (2010 r.)
 • Połowy morskie i słodkowodne (2009 r.)
 • Przemysł
 • Wydobycie węgla kamiennego (2009 r.)
 • Wydobycie ropy naftowej (2010 r.)
 • Wydobycie gazu ziemnego (2009 r.)
 • Produkcja stali surowej (2010 r.)
 • Produkcja samochodów osobowych (2010 r.)
 • Produkcja samochodów dostawczych (2010 r.)
 • Produkcja energii elektrycznej (2010 r.)
 • Produkcja cukru (2010 r.)
 • Transport. Łączność
 • Transport kolejowy (2009 r.)
 • Transport samochodowy (2009 r.)
 • Transport lotniczy (2010 r.)
 • Największe porty lotnicze świata (2012 r.)
 • Porty lotnicze o największych przeładunkach towarów (2013 r.)
 • Abonenci telefoniczni (2010 r.)
 • Handel zagraniczny
 • Import i eksport (2010 r.)
 • Produkt krajowy brutto (2010 r.)
 • Dodatek mapy

TABLICE HISTORYCZNE

 • HISTORIA POWSZECHNA
 • Prehistoria
 • Najdawniejsze dzieje człowieka
 • Epoki w dziejach ludzkości
 • Najważniejsze daty
 • Starożytność
 • Cywilizacje starożytnego Wschodu
 • Osiągnięcia cywilizacji starożytnego Wschodu
 • Religie społeczeństw starożytnego Wschodu
 • Rodzaje mitów
 • Geneza i zasady religii monoteistycznych
 • Starożytna Grecja
 • Ustroje polityczne
 • Kształtowanie się demokracji ateńskiej
 • Najważniejsze daty z dziejów Grecji
 • Starożytny Rzym
 • Instytucje republiki rzymskiej
 • Społeczeństwo rzymskie
 • Najważniejsze daty z dziejów Rzymu
 • Średniowiecze
 • Wędrówki ludów
 • Wyprawy krzyżowe (krucjaty)
 • Kręgi cywilizacji pozaeuropejskich i dorobek cywilizacyjny ludów Ameryki przedkolumbijskiej
 • Najważniejsze daty średniowiecza
 • Czasy nowożytne (XVI-XIX w.)
 • Wielkie odkrycia geograficzne (XV-XIX w.)
 • Zasady wyznań chrześcijańskich i podziały wyznaniowe w Europie
 • Wielka Rewolucja Francuska
 • Wiosna Ludów w Europie
 • Typy ustrojów politycznych
 • Ideologie polityczne, społeczne i gospodarcze typowe dla Europy w XIX w. i ich wpływ na Europejczyków
 • Pojęcia charakterystyczne dla ustrojów politycznych w XIX w.
 • Kolonializm
 • Historia najnowsza
 • I wojna światowa (1914-1918) - przebieg
 • System wersalski
 • II wojna światowa (1939-1945)
 • Konferencje Wielkiej Trójki
 • Zasady funkcjonowania państw demokratycznych w XX w.
 • Charakterystyka systemów ustrojowych w XX w.
 • Instytucje Unii Europejskiej
 • Jesień Ludów (Narodów)
 • HISTORIA POLSKI
 • Średniowiecze
 • Ustawa sukcesyjna Bolesława Krzywoustego (1138)
 • Początki społeczeństwa stanowego w Polsce
 • Proces jednoczenia państwa polskiego po rozbiciu dzielnicowym
 • Unie polsko-litewskie
 • Stosunki polsko-krzyżackie
 • Rozwój przywilejów szlacheckich
 • Historia nowożytna
 • Rodzaje sejmików ziemskich w Rzeczypospolitej (XVI-XVIII w.)
 • Wojny polsko-szwedzkie w XVII w.
 • Wojny z Turcją
 • Wojny z Moskwą
 • Wojny z Kozakami
 • Próby reformowania Rzeczypospolitej w XVII i XVIII w.
 • Schemat ustroju Rzeczypospolitej w latach 1791-1792
 • Rozbiory
 • Obozy polityczne Wielkiej Emigracji
 • Powstania narodowe (XVIII i XIX w.)
 • Historia najnowsza
 • Sprawa polska na arenie międzynarodowej w czasie I wojny światowej
 • Powstanie pierwszych ośrodków władzy na ziemiach polskich
 • Kształtowanie granic II Rzeczypospolitej
 • Główne ugrupowania polityczne Polski międzywojennej
 • Mniejszości narodowe II RP
 • ANEKS
 • Państwa członkowskie Unii Europejskiej
 • Państwa Paktu Północnoatlantyckiego NATO
 • Sekretarze generalni Paktu Północnoatlantyckiego
 • Prezydenci Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej
 • Prezydenci PRL - RP
 • Premierzy III RP
 • Ministrowie spraw zagranicznych III RP od 1989 roku
 • Encykliki Jana Pawła II

Oferty sponsorowane, które mogą Cię zainteresować

Dostawa i płatność

od 5,59 zł

Dostawa i płatność

Wysyłka z: Turobin, Polska
Aby mieć darmową dostawę, kup u anchel_2007 za co najmniej 200,00 zł.
Kupujesz więcej niż jedną sztukę?Sprawdź koszt dostawy dla wielu sztuk
Odbiór w punkcie
koszt dostawy
czas realizacji
Odbiór w punkcie
Allegro Paczka w RUCHu
6,69 zł
2-4 dni robocze
za darmo z pakietemdla zakupu od 40 zł
0,00 zł
2-4 dni robocze
Allegro Paczka w RUCHu pobranie
11,06 zł
2-4 dni robocze
2-4 dni robocze
Paczka w RUCHu
6,69 zł
2-4 dni robocze
za darmo z pakietemdla zakupu od 40 zł
0,00 zł
2-4 dni robocze
Paczka w RUCHu pobranie
10,99 zł
2-4 dni robocze
2-4 dni robocze
Allegro Punkty Poczta, Żabka, Orlen, Ruch
8,00 zł
2-4 dni robocze
za darmo z pakietemdla zakupu od 40 zł
0,00 zł
2-4 dni robocze
Allegro Paczkomaty 24/7 InPost
8,99 zł
2 dni robocze
za darmo z pakietemdla zakupu od 40 zł
0,00 zł
2 dni robocze
Odbiór osobisty w punkcie sprzedawcy
0,00 zł
1 dzień roboczy
1 dzień roboczy
Odbiór osobisty w punkcie sprzedawcy pobranie
0,00 zł
1 dzień roboczy
1 dzień roboczy
Kurier
koszt dostawy
czas realizacji
Kurier
Allegro Pocztex Kurier 48
9,90 zł
2-4 dni robocze
2-4 dni robocze
Pocztex Kurier24 pobranie
16,90 zł
2-3 dni robocze
2-3 dni robocze
Listy i paczki pocztowe
koszt dostawy
czas realizacji
Listy i paczki pocztowe
List ekonomiczny
5,59 zł
4-6 dni roboczych
4-6 dni roboczych
List priorytetowy
6,99 zł
3-4 dni robocze
3-4 dni robocze
Płatności

Reklamacja

Reklamacja

Czas na reklamację z tytułu rękojmi

2 lata

Adres do reklamacji

Alina Taradyś
Gródki Pierwsze 68A
23-465 Turobin
Dodatkowe informacje

Sprzedawca: Sprzedawcą jest Alina Taradyś z siedzibą w 23-465 Turobin, Gródki Pierwsze 68A (jest to również adres do składania reklamacji). Posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP: 9181031717. Zarejestrowany w CEIDG, przez Wójta Gminy w Turobinie. Zamówione przedmioty można odebrać osobiście w Lublinie na ul. Zana, po wcześniejszym uzgodnieniu meilowym lub telefonicznym, nie prowadzimy sklepu stacjonarnego. Nasz dział wysyłkowy pracuje w dni robocze od poniedziałku do środy jeśli zależy Państwu na wysyłce w inny dzień roboczy proszę o wcześniejszy kontakt w celu ustalenia czy będzie to możliwe. Opis procedury reklamacyjnej: Kupujący może składać Sprzedawcy reklamacje dotyczące zawartej Umowy pod adresem anchel.sklep@interia.pl, lub w formie pisemnej na adres Sprzedawcy podany powyżej. Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej: imię, nazwisko, adres, adres e-mail Kupującego, datę zawarcia Umowy stanowiącej podstawę reklamacji, przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Kupującego, wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Sprzedający zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie. Sprzedający rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na podany przez Kupującego adres e-mail bądź na adres poczty tradycyjnej. Prawo konsumenta do odstąpienia od umowy: W ciągu 14 dni od otrzymania nabytej rzeczy lub – w przypadku usług – zawarcia umowy, Kupujący (konsument) może odstąpić od umowy bez podawania jakiejkolwiek przyczyny. W takim przypadku Sprzedający zwróci wszystkie otrzymane od Kupującego płatności. Aby odstąpić od umowy zawartej na Allegro, należy złożyć Sprzedającemu stosowne oświadczenie woli, pisząc na adres e-mail: anchel.sklep@interia.pl. Kupujący może skorzystać ze wzoru odstąpienia od umowy, podanego poniżej. Przesyłkę należy nadać na adres sprzedającego podany powyżej. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy (oświadczenie to należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy): Ja [imię, nazwisko kupującego] niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy: [nazwy kupionych przedmiotów], numery oferty w Allegro [numery] . Data zawarcia umowy to [data], data odbioru przedmiotów [data] . Imię i nazwisko: [imię i nazwisko kupującego] Login Allegro: [login kupującego] Adres: [adres kupującego] Data: [data odstąpienia od umowy] Podpis: [tylko jeżeli formularz jest wysyłany w wersji papierowej] Koszt zwrotu rzeczy w przypadku odstąpienia od umowy: W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca nie ponosi kosztu odesłania Towaru. Brak odstąpienia od umowy: Prawo odstąpienia od umowy zawartej w ramach Allegro nie przysługuje Kupującemu (konsumentowi) w odniesieniu do umów: o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy; w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy; w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia; w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami; w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli; w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy; w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę; zawartej w drodze aukcji publicznej; o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi; o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy. Oświadczam, że zobowiązuję się dostarczyć rzecz bez wad, z wyłączeniem wad wskazanych w ofercie sprzedaży. Kupujący będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Lublinie. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: http://www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.

Zwroty

30 dni na odstąpienie od umowy

Zwroty

30 dni na odstąpienie od umowy
Czas na odstąpienie od umowy
30 dni
Koszt zwrotu
Koszt zwrotu zależy od tego, jaką metodę dostawy wskażesz podczas zakupu.
dostawa
zwrot
Allegro Paczkomaty 24/7 InPost
za darmo
Paczka w RUCHu
na własny koszt
za darmo z pakietemdla zakupu od 40 zł
Allegro Paczka w RUCHu
na własny koszt
za darmo z pakietemdla zakupu od 40 zł
Allegro Punkty Poczta, Żabka, Orlen, Ruch
na własny koszt
za darmo z pakietemdla zakupu od 40 zł
Pozostałe metody
na własny koszt
Adres do zwrotu
Alina taradyś
Gródki Pierwsze 68A
23-465 Turobin
Dodatkowe informacje

Sprzedawca: Sprzedawcą jest Alina Taradyś z siedzibą w 23-465 Turobin, Gródki Pierwsze 68A (jest to również adres do składania reklamacji). Posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP: 9181031717. Zarejestrowany w CEIDG, przez Wójta Gminy w Turobinie. Zamówione przedmioty można odebrać osobiście w Lublinie na ul. Zana, po wcześniejszym uzgodnieniu meilowym lub telefonicznym, nie prowadzimy sklepu stacjonarnego. Nasz dział wysyłkowy pracuje w dni robocze od poniedziałku do środy jeśli zależy Państwu na wysyłce w inny dzień roboczy proszę o wcześniejszy kontakt w celu ustalenia czy będzie to możliwe. Opis procedury reklamacyjnej: Kupujący może składać Sprzedawcy reklamacje dotyczące zawartej Umowy pod adresem anchel.sklep@interia.pl, lub w formie pisemnej na adres Sprzedawcy podany powyżej. Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej: imię, nazwisko, adres, adres e-mail Kupującego, datę zawarcia Umowy stanowiącej podstawę reklamacji, przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Kupującego, wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Sprzedający zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie. Sprzedający rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na podany przez Kupującego adres e-mail bądź na adres poczty tradycyjnej. Prawo konsumenta do odstąpienia od umowy: W ciągu 14 dni od otrzymania nabytej rzeczy lub – w przypadku usług – zawarcia umowy, Kupujący (konsument) może odstąpić od umowy bez podawania jakiejkolwiek przyczyny. W takim przypadku Sprzedający zwróci wszystkie otrzymane od Kupującego płatności. Aby odstąpić od umowy zawartej na Allegro, należy złożyć Sprzedającemu stosowne oświadczenie woli, pisząc na adres e-mail: anchel.sklep@interia.pl. Kupujący może skorzystać ze wzoru odstąpienia od umowy, podanego poniżej. Przesyłkę należy nadać na adres sprzedającego podany powyżej. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy (oświadczenie to należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy): Ja [imię, nazwisko kupującego] niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy: [nazwy kupionych przedmiotów], numery oferty w Allegro [numery] . Data zawarcia umowy to [data], data odbioru przedmiotów [data] . Imię i nazwisko: [imię i nazwisko kupującego] Login Allegro: [login kupującego] Adres: [adres kupującego] Data: [data odstąpienia od umowy] Podpis: [tylko jeżeli formularz jest wysyłany w wersji papierowej] Koszt zwrotu rzeczy w przypadku odstąpienia od umowy: W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca nie ponosi kosztu odesłania Towaru. Brak odstąpienia od umowy: Prawo odstąpienia od umowy zawartej w ramach Allegro nie przysługuje Kupującemu (konsumentowi) w odniesieniu do umów: o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy; w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy; w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia; w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami; w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli; w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy; w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę; zawartej w drodze aukcji publicznej; o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi; o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy. Oświadczam, że zobowiązuję się dostarczyć rzecz bez wad, z wyłączeniem wad wskazanych w ofercie sprzedaży. Kupujący będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Lublinie. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: http://www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.

O sprzedającym

anchel_2007

O sprzedającym

anchel_2007

98,5%

kupujących poleciło tego sprzedawcę
w ostatnich 12 miesiącach
ZGODNOŚĆ Z OPISEM
4,9/5
OBSŁUGA KLIENTA
4,9/5
KOSZT WYSYŁKI
4,9/5
Nie wyświetlamy już oceny za czas wysyłki.
Przewidywany czas dostawy zobaczysz na stronie oferty.
NA ALLEGRO OD
od 12 lat i 9 miesięcy
OSTATNIE LOGOWANIE
dzisiaj o 03:54

Dane firmy

Alina Taradyś
Alina Taradyś
Gródki I 68
23-465 Turobin
REGON: 951105174
NIP: 918-103-17-17

Kontakt

 • 798******** (pokaż)

Informacje o sprzedającym

RODO:  

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE ( ogólne rozporządzenie o ochronie danych ) Dz. Urz. UE L 119, s. 1 Dz. Urz. UE L 119, s. 1  dalej RODO  informujemy, iż:     

1. Alina Taradyś, Gródki Pierwsze 68A, 23-465 Turobin jest administratorem danych osobowych Pani/Pana.       

2. W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących Danych osobowych lub wykonywania praw w zakresie podmiotu danych, prosimy o przesłanie informacji na adres email:  anchel.sklep@interia.pl    

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu i w zakresie niezbędnym do:   a. zawarcia i realizacji umowy cywilnoprawnej, umowy na wykonanie usługi, dostawy lub na podstawie działań zmierzających do jej zawarcia na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO.       

4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą upoważnieni pracownicy i podmioty uprawnione do ich uzyskania na podstawie obowiązujących przepisów prawa oraz podmiotom, które zawarły z administratorem danych umowy powierzenia z dostawcami oprogramowania i systemów informatycznych, na świadczenie usług pocztowych, prawnych.       

5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przechowywane dłużej, niż jest to konieczne dla celu, dla którego zostały zebrane i w czasie określonym przepisami prawa       

6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.       

7. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia.       

8. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne. Jednak konsekwencją braku podania danych osobowych jest brak możliwości dostarczenia zakupionych towarów.

Numer oferty: 7855848195

Inni klienci oglądali również

 


Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu

Allegro