, , ,

Szorty Męskie UTAH Sportowe z podszewką Kolory S

od
-Pretty-Woman-
26,00
Rozmiar
Liczba sztuk
z 97 sztuk
Allegro gwarantuje bezpieczne zakupy
Otrzymasz kupiony przedmiot albo zwrócimy Ci pieniądze. Sprawdź szczegóły.

Parametry

  • Stan:
   Nowy
  • Faktura:
   Wystawiam fakturę VAT
  • Płeć:
   Produkt męski
  • Rozmiar:
   S
  • Marka:
  • Rodzaj:
  • Wzór dominujący:
   bez wzoru
  • Długość:
  • Materiał dominujący:
   poliester
  • Cechy dodatkowe:
   brak
  • Kolor:
   biały, czarny, czerwony, wielokolorowy, inny kolor

Opis

S Z O R T Y     M Ę S K I E

S P O R T O W E

501 SZORTY MĘSKIE UTAH

OPIS PRZEDMIOTU

 • Funkcjonalne szorty przeznaczone do uprawiania sportu
 • Specjalnie ukształtowane włókna poliestrowe sprawnie odprowadzają pot od ciała tym samym zapobiegając szybkiemu wychłodzeniu organizmu
 • Szorty nadają się zarówno do sublimacji jak również pod nadruk i transfer
 • Wewnętrzna podszewka  z siatki
 • Mała kieszonka wewnątrz zaprojektowana tak aby bezpiecznie można było w nią coś schować
 • Wewnątrz pasa guma z regulacją na sznurek

Dostępne rozmiary:

Dostępne kolory:

KOLOR 1

KOLOR 2

PO ZAKUPIE PROSZĘ O WYBÓR KOLORU i ROZMIARU

Przy zakupach od 150 zł

GRATIS UPOMINEK

Oferty sponsorowane, które mogą Cię zainteresować

Dostawa i płatność

od 15,00 zł

Dostawa i płatność

Wysyłka z: ONLINE, Polska
Kupujesz więcej niż jedną sztukę?Sprawdź koszt dostawy dla wielu sztuk
Kurier
koszt dostawy
czas realizacji
Kurier
Przesyłka kurierska
15,00 zł
3-5 dni roboczych
3-5 dni roboczych
Przesyłka kurierska pobranie
18,50 zł
3-5 dni roboczych
3-5 dni roboczych
Płatności

Gwarancja

12 miesięcy

Gwarancja

Rodzaj gwarancji

producenta/dystrybutora

Okres gwarancji

12 miesięcy
Dodatkowe informacje

  

Gwarancja 

1. Okres gwarancji rozpoczyna się w momencie odbioru Towaru przez Kupującego.  Okres gwarancji wynosi 12 miesięcy, o ile nie uzgodniono inaczej, od momentu dostawy towaru do Kupującego. 

2. Przy odpowiedzialności za wady kierują się Strony umowy Ustawą  § 619 Kodeksu cywilnego , z późniejszymi zmianami, aktualnymi w momencie zawarcia Umowy.  

3.  Kupujący ma obowiązek  niezwłocznie powiadomić Sprzedawcę na piśmie o wszelkich wadach towaru.  Widoczne wady należy zgłaszać zgodnie z wymogami w przepisach Sprzedającego do 5  dni od przyjęcia towaru, a ukryte wady należy zgłaszać najpóźniej  do 6 miesięcy od przyjęcia towaru.  Wady towaru, które mogą spowodować jakiekolwiek uszkodzenia, jest Kupujący zobowiązany zgłosić do Sprzedawcy natychmiastowo.  Pisemne zawiadomienie o wadach Towarów musí zawierać opis wady  lub jak się wada ujawnia. Reklamacja nie ma wpływu na termin zapłaty faktury, która dotyczy  reklamowanego Towaru.  Kupujący ponosi ryzyko szkody wynikającej z naruszenia swoich zobowiązań wynikających z niniejszego artykułu .

4. Reklamacja zostanie rozpatrywana w miejscu siedziby Sprzedawcy. Reklamacja zostanie rozpatrzona bez zbędnej zwłoki, najpóźniej do 30 dni kalendarzowych od momentu dostarczenia reklamowanego Towaru do Sprzedawcy, jeżeli Sprzedawca i Kupujący nie uzgodnili inaczej. 

5. Sprzedawca jest zobowiązany do usunięcia, naprawienia uznanych wad za pośrednictwem wysyłki identycznego Towaru (jeżeli jest identyczny towar w momencie przyjęcia reklamacji na magazynach Sprzedawcy), zwrotu ceny zakupu, lub innym uzgodnionym sposobem,  najpóźniej do jednego miesiąca od otrzymania reklamowanego Towaru.  Uszkodzone części Towaru, które zostały zamienione, pozostają własnością  Sprzedawcy. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane przez wadliwy towar Kupującemu lub szkody w związku z dostawą wadliwych towarów. 

6. Rożnice ilościowe w dostawie,  które znalazł Kupujący poza miejscami wykonywania działalności gospodarczej Sprzedawcy , muszą być dla uznania reklamacji dopełnione zeznaniem trzeciej niezależnej osoby (kuriera, który dostarcza paczkę). 

7. W przypadku kiedy Kupujący reklamuje wady towaru, ale  Sprzedawca nie stwierdzi na Towarze żadnej wady, za którą ponosił by odpowiedzialność, Kupujący jest zobowiązany do poniesienia kosztów nieuzasadnionej reklamacji. 

8.  Prawa Kupującego przy stosowaniu gwarancji:

a) Jeżeli jest wada naprawialna-  ma Kupujący prawo do bezpłatnego usunięcia wady, prawo do wymiany wadliwego Towaru lub wadliwej części,   jeżeli   nie jest to  nieproporcjonalne w stosunku do charakteru  wady , a jeżeli jest takie postępowanie nie możliwe, ma Kupujący prawo na rabat z ceny zakupu lub na odstąpienie od Umowy. 

b) Jeżeli jest wada nie naprawialna, ma Kupujący prawo do wymiany towaru za niewadliwy,lub prawo do odstąpienia od Umowy. 

c) Jeżeli są wady naprawialne, ale pojawiają się  wielokrotnie, ma Kupujący prawo do wymiany towaru lub odstąpienia od Umowy. 

d) Jeżeli chodzi o wady nienaprawialne i Kupujący nie wymaga zamiany towaru za niewadliwy, ma prawo otrzymać rabat z ceny zakupu lub prawo do odstąpienia od Umowy. 

9. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń spowodowanych wykorzystaniem towarów do innych celów, niż do których jest przeznaczony, nienależytym użytkowaniem przez Kupującego lub trzecie osoby, oraz wad Towaru, u których nie da rady udowodnić , że są spowodowane użyciem wadliwego materiału, Szczególnie wady spowodowane niewłaściwym użytkowaniem, stosowaniem niewłaściwych środków chemicznych. W odniesieniu do odpowiedzialności za wady i gwarancje nie jest Sprzedawca zobowiązany usuwać wady darmowo na innym miejscu niż  jest miejsce wykonywania działalności gospodarczej Sprzedawcy. 

   

Reklamacja

Reklamacja

Czas na reklamację z tytułu rękojmi

2 lata
rękojmia wyłączona dla przedsiębiorców

Adres do reklamacji

Technictrading sp. z o.o.
Świerkowa 3a
05-816 Michałowice
Dodatkowe informacje

  

Jak zgłaszać reklamację?

REKLAMACJA PRODUKTU(DOTYCZY UMÓW SPRZEDAŻY ZAWARTYCH OD 25 GRUDNIA 2014 ROKU)

1.1.    Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym. 1.2.    Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć Klientowi Produkt bez wad. Szczegółowe informacje dotyczące odpowiedzialności Sprzedawcy z tytułu wady Produktu oraz uprawnień Klienta są określone na stronie Sklepu Internetowego w zakładce „Zwroty i reklamacje”. 1.3.    Reklamacja może zostać złożona przez Klienta na formularzu z dokumentem zakupu na przykład: 1.3.1.    pisemnie na adres: ul.Świerkowa 3a, 05-816 Michałowice 1.3.2.    w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: handel@technictrading.pl; 1.4.    Zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady; (2) żądania sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji. 1.5.    Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia i dostarczenia produktu. Brak ustosunkowania się Sprzedawcy w powyższym terminie oznacza, że Sprzedawca uznał reklamację za uzasadnioną. 2. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ORAZ ZASADY DOSTĘPU DO TYCH PROCEDUR

2.1.    Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php. 2.2.    Klient będący konsumentem posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń: 2.2.1.    Klient uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży. Regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich określa rozporządzenie ministra sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich. (Dz.U. 2001, nr 113, poz. 1214). 2.2.2.    Klient uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem, a Sprzedawcą. Informacja na temat zasad i trybu procedury mediacji prowadzonej przez wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej dostępna jest w siedzibach oraz na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej. 2.2.3.    Klient może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem, a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są pod przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl.

   

Zwroty

5 dni na odstąpienie od umowy

Zwroty

5 dni na odstąpienie od umowy
Czas na odstąpienie od umowy
5 dni
Koszt zwrotu
Koszt zwrotu zależy od tego, jaką metodę dostawy wskażesz podczas zakupu.
dostawa
zwrot
Wszystkie metody dostawy dostępne w ofercie
na własny koszt
Adres do zwrotu
Technictrading sp. z o.o.
Świerkowa 3a
05-816 Michałowice
Ograniczenie prawa do odstąpienia

Prawo odstąpienia od umowy bez podania przyczyny nie przysługuje konsumentowi w przypadku, gdy kupujący otworzył zapieczętowane opakowanie towaru, którego po otwarciu nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub względy higieniczne (przepis z ustawy).

Dodatkowe informacje

  

Zwroty/wymiany realizowane są po wcześniejszym zgłoszeniu sprzedającemu. 


Zwrot/wymiana wymaga odesłania formularza - który otrzymają państwo po zgłoszeniu. 


Adres do odbiorów osobistych poniżej. 


ODBIÓR OSOBISTY możliwy TYLKO I WYŁĄCZNIE po wcześniejszym ustaleniu dnia/godziny. 


 ul. Świerkowa 3a

 05-816 Michałowice

 Tel: 514-209-009

  

O sprzedającym

-Pretty-Woman-

O sprzedającym

-Pretty-Woman-

98,6%

kupujących poleciło tego sprzedawcę
w ostatnich 12 miesiącach
ZGODNOŚĆ Z OPISEM
4,9/5
OBSŁUGA KLIENTA
4,9/5
KOSZT WYSYŁKI
4,9/5
Nie wyświetlamy już oceny za czas wysyłki.
Przewidywany czas dostawy zobaczysz na stronie oferty.
NA ALLEGRO OD
od 3 lat i 11 miesięcy
OSTATNIE LOGOWANIE
14 października 2019 o 09:54

Dane firmy

Technictrading Sp. z o.o.
Sabały 25
02-174 Warszawa
REGON: 146885650
NIP: 5223009118

Kontakt

 • 514 *** *** (pokaż)
poniedziałek - piątek
08:00 - 16:00
sobota - niedziela
zamknięte

Informacje o sprzedającym

Technictrading Sp. z o.o. 

 ul. Sabały 25

 02-174 Warszawa 

 REGON: 146885650

 NIP: 5223009118

Pozostałe informacje

Zwroty/wymiany realizowane są po wcześniejszym zgłoszeniu sprzedającemu.

Zwrot/wymiana wymaga odesłania formularza - który otrzymają państwo po zgłoszeniu.

Adres do odbiorów osobistych poniżej.

ODBIÓR OSOBISTY możliwy TYLKO I WYŁĄCZNIE po wcześniejszym ustaleniu dnia/godziny.

ul. Świerkowa 3a

05-816 Michałowice

Tel: 514-209-009

Numer oferty: 6736876993

Inni klienci oglądali również

 


Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu

Allegro