Ściereczki niepylące, cięte laserowo 100 szt./23cm

od
Clean-Room
-40%na drugi komplet 
98,40
1 osoba kupiła 2 komplety
Liczba kompletów
z 8 kompletów
Allegro gwarantuje bezpieczne zakupy
Otrzymasz kupiony przedmiot albo zwrócimy Ci pieniądze. Sprawdź szczegóły.

Parametry

  • Stan:
   Nowy
  • Faktura:
   Wystawiam fakturę VAT

Opis

Bezpyłowe czyściwa Blaston BSC-S200C do czyszczenia szczególnie wrażliwych elementów w pomieszczeniach o podwyższonych wymogach braku zapylenia - typu Clean Room.

Rozmiar: 23x23 cm

Bezpyłowe czyściki Blaston cechują się gęstym splotem delikatnych i bardzo długich włókien poliestrowych. Nie zarysowują czyszczonych powierzchni ani nie pozostawiają na nich żadnych śladów, smug ani drobinek kurzu. Czyściki Blaston nadają się do prania oraz do sterylizacji radiacyjnej.

Czyściwa Blaston nie wchodzą w reakcje z popularnymi, alkoholowymi środkami odkażającymi, dlatego można je stosować m. in. z propanolem oraz etanolem. Dodatkowo w ocenie naszych klientów charakteryzują się dobrą chłonnością i są bardzo wytrzymałe.

Czyściwa bezpyłowe firmy Blaston produkowane są z zachowaniem najwyższej klasy zabezpieczeń przed zanieczyszczeniami. Ich krawędzie przycinane są laserowo, co zapobiega strzępieniu się. Po wypłukaniu ściereczek w dejonizowanej wodzie, ma miejsce proces suszenia, przeprowadzany w czystym pomieszczeniu (Clean Room) klasy 100 (ISO 5). Powoduje to skuteczne usunięcie cząsteczek pyłów oraz jonów z powierzchni tkaniny. Każda partia ściereczek poddawana jest inspekcji na obecność mikro-cząstek pyłów. Blaston produkuje wyłącznie czyściki, które w takich testach uwalniają mniej niż 16 cząsteczek o średnicy poniżej 0,3 µm na 1 ft³. Dla porównania celuloza w testach pylenia daje wartość rzędu kilku tysięcy. Dopiero po pozytywnym przejściu testów ściereczki są pakowane próżniowo i podlegają sprzedaży.

Zastosowanie:

1.      Polecane są do czyszczenia wszystkich rodzajów powierzchni, od szorstkich i chropowatych po najbardziej delikatne – w tym precyzyjne czujniki, moduły pomiarowe, elementy optyczne, soczewki mikroskopowe, głowice drukujące, kuwetki laboratoryjne itp.

2.      Nie wchodzą w reakcję z alkoholem izopropylowym ani innymi popularnymi rozpuszczalnikami używanymi do czyszczenia i dezynfekcji.

3.      Idealne do osuszania i oczyszczania specjalistycznej aparatury z substancji płynnych i cząsteczek kurzu, oraz usuwania zabrudzeń i osadów.

4.      Doskonale absorbują wilgoć, zabrudzenia i osady, w tym tłuszcze.

Bezpyłowe ściereczki Blaston są chętnie wykorzystywane przez osoby pracujące na specjalistycznym sprzęcie wymagającym szczególnie delikatnego traktowania oraz w pomieszczeniach o najwyższej klasie czystości.

 

Sposób pakowania:

Ściereczki poliestrowe pakowane są próżniowo w Clean Roomie klasy 100 (ISO 5).

Dodatkowym zabezpieczeniem jest zastosowanie podwójnego systemu pakowania, co zabezpiecza przed zanieczyszczeniem czyścików w razie przypadkowego przerwania ciągłości zewnętrznego pakietu.

W paczce jest 100 szt. ściereczek o wymiarach 23x23 cm

Dodatkowy opis techniczny - Karta MSDS jest przesyłana na życzenie - proszę o kontakt mailowy lub telefoniczny. Dane kontaktowe, zgodnie z regulaminem Allegro są podane w zakładce "O Sprzedającym".

Oferty sponsorowane, które mogą Cię zainteresować

Dostawa i płatność

od 8,60 zł

Dostawa i płatność

Wysyłka z: Warszawa, Polska

Wysyłka

Odbiór w punkcie

pierwsza sztuka
kolejna sztuka
maksymalnie w paczce
czas realizacji
Allegro Paczkomaty 24/7 InPost
pierwsza sztuka
8,60 zł
kolejna sztuka
8,60 zł
maksymalnie w paczce
1
czas realizacji
3 dni robocze

Kurier

pierwsza sztuka
kolejna sztuka
maksymalnie w paczce
czas realizacji
Allegro Kurier24 InPost
pierwsza sztuka
12,18 zł
kolejna sztuka
12,18 zł
maksymalnie w paczce
1
czas realizacji
3-4 dni robocze

Sprzedawca nie określił cen wysyłki za granicę

Skontaktuj się ze sprzedawcą, jeśli zależy Ci na dostawie

Płatności

Gwarancja

24 miesiące

Gwarancja

Rodzaj gwarancji

sprzedającego

Okres gwarancji

24 miesiące

Reklamacja

Reklamacja

Czas na reklamację z tytułu rękojmi

2 lata
rękojmia wyłączona dla przedsiębiorców

Adres do reklamacji

U-TEC Europe Sp. z o.o.
Kłobucka 23A
02-699 Warszawa
Dodatkowe informacje

  

§1 WARUNKI OGÓLNE

1. U-TEC Europe Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Kłobuckiej 23A, 02-699 Warszawa, POLSKA, NIP 5272522494, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestru Przedsiębiorców pod nr 0000268373, zwana dalej także Gwarantem, udziela gwarancji na produkty sprzedawane i używane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zwane dalej także produktami, znajdujące się w ofercie handlowej Gwaranta w zakresie i na warunkach, o jakich mowa w niniejszej gwarancji. 

2. Niniejsza gwarancja nie ma żadnego wpływu na skuteczność powszechnie obowiązujących przepisów prawa dotyczących w szczególności odpowiedzialności za produkt niebezpieczny, czy przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej. Uprawniony z tytułu niniejszej gwarancji może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady produktów niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji. Oznacza to, iż niniejsza gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.

3. Niniejsza gwarancja jest udzielana przez Gwaranta wyłącznie na produkty nabyte i używane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (terytorialny zasięg ochrony gwarancyjnej).

 4. Niniejsza gwarancja jest udzielana przez Gwaranta wyłącznie końcowym użytkownikom produktów, zwanym dalej Konsumentami tj. osobom fizycznym, które nabyły produkt dla zaspokojenia własnych potrzeb i nie nabyły produktu na potrzeby lub w związku z prowadzoną działalnością zawodową lub gospodarczą, a także nie nabyły go w celu dalszej odsprzedaży (podmioty uprawnione z gwarancji).

§2 OCHRONA Z TYTUŁU GWARANCJI

1.U-TEC Europe Sp. z o.o. gwarantuje Konsumentom, że produkty objęte niniejszą gwarancją są wolne od wad materiałowych, produkcyjnych i konstrukcyjnych (zwanych dalej także wadami), powstałych z przyczyn tkwiących w tym produkcie, które zostaną stwierdzone w czasie trwania ochrony gwarancyjnej. Decyduje przy tym stan wiedzy naukowej i technicznej w chwili produkcji. Gwarancja obejmuje wyłącznie wady obecne w produkcie już w chwili jego produkcji (zakres odpowiedzialności z tytułu gwarancji).

2. U-TEC Europe Sp. z o.o. ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji, o której mowa w ust. 1 powyżej,  pod warunkiem korzystania z produktów objętych ochroną gwarancyjną zgodnie z ich przeznaczeniem w warunkach eksploatacji określonych w dokumentacji otrzymanej przez Konsumenta oraz pod warunkiem zachowania innych wymogów, które zostały określone w niniejszej gwarancji.

3. Niniejsza gwarancja jest udzielana na okres 2 lat od daty zakupu produktu przez Konsumenta. 

§3 ZGŁOSZENIE WADY

1. Wszelkie wady sprzedanych produktów, stwierdzone w okresie gwarancji, Konsument powinien zgłosić sprzedawcy, u którego produkt został zakupiony przez Konsumenta, lub bezpośrednio u Gwaranta w Polsce, za pośrednictwem adresu email handel@u-tc.co.jp, dostępnego na stronie internetowej www.blaston.pl w zakładce Kontakt. 

2. Wada sprzedanego produktu powinna być zgłoszona sprzedawcy lub Gwarantowi niezwłocznie, to jest nie później niż w terminie 14 dni od jej wykrycia. Konsument wraz ze zgłoszeniem wady produktu zobowiązany jest przedstawić dowód zakupu produktu zawierający oznaczenia niezbędne do jego identyfikacji, w tym model i datę zakupu , przy czym 

3. W zgłoszeniu wady sprzedanego produktu należy wskazać szczegółowy opis stwierdzonej wady i okoliczności jej stwierdzenia, oraz ewentualną dokumentację fotograficzną, o ile w danych okolicznościach będzie to uzasadnione.

4. Konsument zgłaszający wadę nie powinien, o ile nie zostanie to wyraźnie uzgodnione z Gwarantem, odsyłać wadliwego produktu do Gwaranta ani dokonywać we własnym zakresie jego demontażu. 

§4 ŚWIADCZENIA GWARANCYJNE

1. U-TEC Europe Sp. z o.o. -  w przypadku zasadnego zgłoszenia wady sprzedanego produktu przez Konsumenta - może wedle własnego wyboru naprawić wadliwy produkt lub dokonać jego wymiany na produkt wolny od wad, w terminie 30 dni od daty otrzymania zgłoszenia gwarancyjnego, o ile nie uzgodniono inaczej. Gwarant zastrzega, że w wyjątkowych przypadkach dopuszczalne jest przekroczenie terminu opisanego w zdaniu poprzedzającym, jednak nie więcej niż o kolejnych 30 dni. 

2. O ile Gwarant zdecyduje o dokonaniu naprawy wadliwego produktu, naprawa następuje z reguły poprzez autoryzowanego Serwisanta z danego regionu Polski.

3. W przypadku, gdy Gwarant zdecyduje się na wykonanie naprawy, ponosi on powstałe w ten sposób koszty części zamiennych, instalacji i naprawy, a także koszty dostawy produktu po naprawie do Konsumenta w granicach Rzeczypospolitej Polskiej oraz zwraca Konsumentowi ewentualne poniesione przez niego koszty transportu i przesyłki produktu w granicach Rzeczypospolitej Polskiej, które zostaną udokumentowane przez niego na podstawie wystawionej mu przez przewoźnika faktury/rachunku. Konsument jest zobowiązany do udostępnienia wadliwego produktu w stanie kompletnym. W przypadku uzgodnienia z Gwarantem, że wadliwy produkt powinien zostać dostarczony do miejsca wskazanego przez Gwaranta produkt ten powinien zostać przez Konsumenta odpowiednio zabezpieczony na czas transportu.

4. O ile Gwarant zdecyduje o wymianie produktu wadliwego na wolny od wad, wadliwy produkt zostanie zastąpiony wolnym od wad produktem takiego samego rodzaju, takiej samej jakości i tego samego typu. Jeśli w chwili zgłaszania wady dany produkt nie jest już produkowany, U-TEC Europe Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do dostarczenia produktu podobnego o parametrach zbliżonych do produktu wadliwego. W powyższym przypadku wadliwe produkty przechodzą na własność Gwaranta.

5. Gwarant zastrzega sobie prawo obciążenia Konsumenta kosztami związanymi w szczególności z przeprowadzeniem ekspertyzy i transportem produktu, jeśli reklamowany produkt będzie sprawny lub dane uszkodzenie nie będzie objęte ochroną gwarancyjną. W sytuacji wskazanej w zdaniu poprzedzającym, Konsument zostanie obciążony kosztami w wysokości odpowiadającej kosztom poniesionym przez Gwaranta.

6. W uzasadnionych przypadkach możliwe jest ustalenie w formie pisemnej innego terminu lub sposobu rekompensaty roszczeń Konsumenta z tytułu gwarancji.

§5 WARUNKI WYKLUCZENIA

1. Warunkiem obowiązywania niniejszej gwarancji jest użytkowanie produktu zgodnie z instrukcją obsługi dołączoną do tego produktu i jego przeznaczeniem oraz odpowiednia konserwacja produktu. Ponadto warunkiem skorzystania z niniejszej gwarancji jest użytkowanie produktu w warunkach indywidualnego gospodarstwa domowego.

2. Ochrona gwarancyjna nie obejmuje produktu, którego na podstawie przedłożonych dokumentów i cech znamionowych produktu nie można zidentyfikować jako produktu wyprodukowanego przez Gwaranta.

3. Niniejsza gwarancja nie obejmuje :

a/ wad powstałych z przyczyn innych niż tkwiące w produkcie,

b/ części podlegających normalnemu zużyciu oraz części i materiałów eksploatacyjnych,

c/ elementów ze szkła lub plastiku;

d/ niewielkich odchyleń od cech wymaganych, które nie mają wpływu na wartość użytkową produktu;

e/ wad powstałych w wyniku błędów w eksploatacji lub obsługi, a także wad powstałych przez agresywne działanie warunków zewnętrznych, chemikaliów, środków czyszczących, niewłaściwą pielęgnację lub powstałych na skutek przedostania się zanieczyszczeń lub ciał obcych do produktu ;

f/ wad produktu powstałych w wyniku niezgodnej z instrukcją obsługi instalacji, pielęgnacji, konserwacji lub eksploatacji produktu itp.,

g/ wad powstałych w wyniku nieprawidłowego lub niewłaściwego użytkowania, niedbalstwa, przypadkowego uszkodzenia produktu, nieodpowiedniego napięcia prądu lub dokonania zmian, które mają wpływ na niewłaściwe działanie produktu i dokonane były przez osoby nieupoważnione, a także wad powstałych w wyniku używania instalacji niezgodnej z odpowiednimi Polskimi Normami, 

h/ czynności przewidzianych w instrukcji obsługi, do wykonania których zobowiązany jest Konsument we własnym zakresie i na swój koszt,

i/ uszkodzeń powstałych w czasie transportu,

j/ wad powstałych w wyniku działania siły wyższej, katastrof naturalnych, powodzi, pożarów, lub wskutek działania niekorzystnych czynników atmosferycznych, w tym wyładowań atmosferycznych, mrozu, a także powstałych na skutek skoków napięcia itp.,

k/ wad powstałych na skutek przechowywania lub użytkowania produktu w warunkach niezgodnych z normalnymi warunkami domowymi określonymi wymaganiami powszechnie obowiązujących przepisów prawa i stosownych Polskich Norm. 

4. Ponadto Konsument traci uprawnienia z tytułu gwarancji na produkty w przypadku stwierdzenia:

a/ jakiejkolwiek modyfikacji produktu, 

b/ ingerencji osób nieuprawnionych, 

c/ jakichkolwiek prób napraw dokonywanych przez osoby nieuprawnione.

5. W przypadku nieuznania reklamacji reklamowany produkt będzie zwrócony Konsumentowi na jego pisemne żądanie pod warunkiem uprzedniego pokrycia Gwarantowi kosztów transportu i przesłania produktu do Konsumenta. Nieodebrany towar będzie utylizowany po upływie 60 dni od dnia nieuznania reklamacji przez Gwaranta.

6. Gwarant nie jest zobowiązany do modernizowania lub modyfikowania istniejących produktów po wejściu na rynek ich nowszych wersji. 

7. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności z tytułu gwarancji za jakiekolwiek pośrednie lub bezpośrednie straty i szkody poniesione przez Konsumenta z powodu wady produktu, a w szczególności utratę lub uszkodzenia innego sprzętu, utratę zysków lub dochodów, koszty towarów zastępczych itp. 

8. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej gwarancji mają zastosowanie postanowienia Kodeksu Cywilnego.

9. Niniejsze warunki gwarancji mają zastosowanie do produktów zakupionych od dnia 01.07.2017 r.

Zwroty

14 dni na odstąpienie od umowy

Zwroty

14 dni na odstąpienie od umowy
Czas na odstąpienie od umowy
14 dni
Koszt zwrotu
Koszt zwrotu zależy od tego, jaką metodę dostawy wskażesz podczas zakupu.
dostawa
zwrot
Allegro Paczkomaty 24/7 InPost
za darmo
Allegro Kurier24 InPost
za darmo
Adres do zwrotu
U-TEC Europe Sp. z o.o.
Kłobucka 23A
02-699 WARSZAWA
Ograniczenie prawa do odstąpienia

Prawo odstąpienia od umowy bez podania przyczyny nie przysługuje konsumentowi w przypadku, gdy kupujący otworzył zapieczętowane opakowanie towaru, którego po otwarciu nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub względy higieniczne (przepis z ustawy).

Dodatkowe informacje

Uwaga!

Przyjmujemy zwroty towarów wyłącznie w nienaruszonych opakowaniach, ponieważ naruszenie integralności opakowania powoduje utratę cech produktu kwalifikującego go do użytku w pomieszczeniach czystych typu Clean Room.

Szczególnie odnosi się to do specjalistycznych, bezpyłowych czyściw, które spełniają normy pomieszczenia czytego klasy ISO 5.

O sprzedającym

Clean-Room

O sprzedającym

Clean-Room

100,0%

kupujących poleciło tego sprzedawcę
w ostatnich 12 miesiącach
ZGODNOŚĆ Z OPISEM
5,0/5
OBSŁUGA KLIENTA
5,0/5
CZAS WYSYŁKI
5,0/5
KOSZT WYSYŁKI
5,0/5
NA ALLEGRO OD
od roku i 8 miesięcy
OSTATNIE LOGOWANIE
3 czerwca 2019 o 14:53

Dane firmy

U-TEC Europe Sp. z o.o.
Kłobucka 23A
02-699 Warszawa
REGON: 140744781
NIP: 5272522494

Kontakt

 • +48 *** *** *** (pokaż)
poniedziałek - piątek
09:00 - 18:00
sobota - niedziela
zamknięte

Informacje o sprzedającym

U-TEC Europe Sp. z o.o. istnieje w Polsce od 2007 roku, specjalizując się w sprzedaży materiałów eksploatacyjnych do pomieszczeń o szczególnych wymaganiach czystości i braku zapylenia, m. in. "Clean Room". 

Jest wyłącznym, europejskim dystrybutorem japońskiego producenta Blaston. Główną oś działalności firmy Blaston stanowi produkcja i dystrybucja materiałów używanych w pomieszczeniach o najwyższym standardzie czystości (clean room). Główny ośrodek badawczo-rozwojowy zlokalizowany jest w japońskim mieście Nagoya, natomiast oddziały produkcyjne i handlowe Blastona znajdują się na terenie całej Japonii oraz w Chinach. Na rynek europejski produkty Blaston zostały wprowadzone w 2008 roku. 

Firma U-TEC Europe Sp. z o. o. oferuje bogate portfolio materiałów czyszczących i chroniących przed zanieczyszczeniami pyłowymi, sukcesywnie rozszerzane o kolejne linie produktów. Wieloletnie doświadczenie w zakresie produkcji środków do utrzymania czystości i ochrony przed brudem, kurzem i mikro-pyłkami zaowocowało stworzeniem szerokiej gamy specjalistycznych rozwiązań, od odzieży ochronnej przez niepylące, dejonizowane czyściwa poliestrowe oraz podłogowe maty klejące zatrzymujące zanieczyszczenia. 

W celu zagwarantowania ich najwyższej jakości, Blaston przeprowadza regularne kontrole każdego typu wyrobów pod kątem rygorystycznych norm jakościowych. Cały proces produkcji, wykorzystujący innowacyjne rozwiązania technologiczne, odbywa się w wydzielonym clean roomie, a każda linia produkcyjna wyposażona jest w system kontroli zanieczyszczeń

Dzięki temu, produkty firmy Blaston utrzymują wysoką jakość oraz poziom czystości spełniający wymagania japońskich oraz europejskich norm jakościowych, przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz – na co kładziemy największy nacisk – naszych klientów. 

Chętnie służymy pomocą w doborze produktów i rozwiązań dla każdego typu czystego, ergonomicznego środowiska pracy.

Zapraszamy do kontaktu: 

mail: handel@u-tc.co.jp

tel.: +48 603 244 757

Pozostałe informacje

Dodatkowy opis techniczny, ulotka producenta oraz Karta MSDS są przesyłane na życzenie - proszę o kontakt mailowy: biuro@u-tc.co.jp lub telefoniczny: +48 603 244 757

Numer oferty:7915451567
Zgłoś naruszenie zasad

 


Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu

Allegro