REGULATOR ELEKTROWNI WIATROWEJ 12-24V STEROWNIK

od
czerwonybonzaj
277,00
Przesyłka płatna z góry
Przesyłka kurierska25,00 zł
Przesyłka płatna przy odbiorze
Przesyłka kurierska pobranie40,00 zł
sprawdź szczegóły
Liczba sztuk
z 34 sztuk
Allegro gwarantuje bezpieczne zakupy
Otrzymasz kupiony przedmiot albo zwrócimy Ci pieniądze. Sprawdź szczegóły.

Parametry

  • Stan:
   Nowy
  • Faktura:
   Wystawiam fakturę VAT

Opis

PROFESJONALNY STEROWNIK ELEKTROWNI WIATROWEJ REW-2

Zaprojektowany i wyprodukowany w Polsce, posiada polskie MENU. Solidne wykonanie.

Pasujący bocznik 50A dokładam GRATIS.

Nowoczesny, sterowany mikroprocesorem regulator elektrowni wiatrowej kontroluje proces ładowania akumulatorów i steruje przetwornicą napięcia xxDC->230AC. Posiada także blok pomiaru prędkości wirnika elektrowni jak i wyjście załączane po przekroczeniu maksymalnej prędkości obrotowej wirnika.

Sterownik umożliwia także pomiar napięcia akumulatorów, prądu ładowania oraz oblicza moc chwilową i moc średnią elektrowni wiatrowej. Umożliwia on w standardowej wersji obsługę systemu o napięciu 12VDC lub 24VDC a w wykonaniu specjalnym także na wyższe napięcia DC. Pomiar prądu odbywa się za pomocą zewnętrznego popularnego bocznika 50A 60mV (opcja).

Urządzenie steruje także płynnym włączaniem (PWM) zewnętrznego obciążenia (grzałka) po przekroczeniu ustawionego przez użytkownika napięcia akumulatorów co zabezpiecza je przed przeładowaniem.

.

Sterownik posiada wspólny przewód masowy i jest zasilany napięciem +12V z odczepu pierwszego akumulatora (patrz schematy). Dodatkowo ma wejście pomiarowe „+ POM” z odczepu za ostatnim akumulatorem.

Sterownik współpracuje z elektrowniami wyposażonym w mostek prostowniczy dające napięcie stałe (DC) i maksymalnej wydajności 30A.

Sterownik posiada wyświetlacz lcd z podświetleniem jak i 3 przyciski funkcyjne do obsługi menu . Parametry ustawione przez użytkownika są pamiętane także po odłączeniu zasilania.

.

W czasie normalnej pracy na wyświetlaczu po lewej stronie na górze wyświetlane jest napięcie akumulatorów a poniżej prąd ładowania, natomiast po prawej stronie naprzemiennie są wyświetlane:

- na górze: obroty wirnika / stopień włączenia zewnętrznego obciążenia PWM (grzałka)

- na dole : moc chwilowa / moc średnia z ostatniej minuty

Wyświetlane wartości są aktualizowane co około 2 sekundy z wyjątkiem obrotów które są aktualizowane co około 6 sekund. Moc średnia jest wyliczana co minutę. Także co 2/6 sekund sterownik podejmuje decyzję o włączeniu / wyłączeniu poszczególnych wyjść. Wyjątkiem jest tu wyjście PWM pod które podłączamy zewnętrzne obciążenie – grzałkę. Sterownik kilka razy w ciągu sekundy mierzy napięcie akumulatorów i jeśli jest ono wyższe niż próg ustawiony przez użytkownika to zwiększa wartość PWM a jeśli niższe to zmniejsza PWM.

.

Opis wyświetlanych parametrów:

1/ „U” : napięcie akumulatorów (wejście „+ POM” względem przewodu masowego) wyświetlane z rozdzielczością 0,1V

2/ „I” : prąd ładowania mierzony na boczniku 50A 60mV wyświetlany z rozdzielczością 0,1A w zakresie 0-30,0 A

3/ „PWM” : zasilanie odbiornika zewnętrznego (obciążenia-grzałki „OBC-”) w zakresie 0-100% mocy grzałki

4/ „OBR” : obroty wirnika elektrowni wyświetlane z rozdzielczością 10 obr/min w zakresie do 9990 obr/minute

5/ „P” : moc chwilowa (iloczyn U * I)

6/ „Ps” : moc średnia z jednej minuty

W czasie wyświetlania ekranu głównego funkcje przycisków F1 do F3 są następujące:

- F1 : przytrzymanie około 2 sekundy powoduje wejście do menu ustawiania parametrów

- F2 : naciśnięcie i zwolnienie powoduje przejście do wyświetlenia liczników.

Sterownik wyświetli w pierwszym ekranie licznik Ah oraz Kwh , po kilku sekundach wyświetli drugi ekran – zapamiętana najwyższa moc średnia i maksymalne obroty i po kolejnych kilku sekundach wyświetli przypomnienie o możliwości skasowania liczników za pomocą F3. Po chwili sterownik przejdzie do normalnej pracy i wyświetlania ekranu głównego.

- F3 : naciśnięcie i przytrzymanie tego przycisku umożliwia podejrzenie ustawionych przez użytkownika wartości parametrów. Ekrany będą zmieniać się co kilka sekund w pętli ukazując kolejne parametry aż do czasu zwolnienia F3 co spowoduje powrót do ekranu głównego.

.

Liczniki.

Zakres liczenia to maksymalnie 9999999Ah i 999999,99KWh

Po przekroczeniu zakresu licznik jest zerowany i liczy od początku.

Co około 8 godzin stan liczników jest zapisywany co pamięci EEPROM sterownika więc w przypadku braku zasilania po ponownym włączeniu zasilania liczenie odbywa się dalej od momentu ostatniego zapisania wartości liczników. Zerowanie liczników jest możliwe w trakcie ich wyświetlania za pomocą przycisku F3.

Menu sterownika

Podczas wyświetlania ekranu głównego wchodzimy do menu naciskając i przytrzymując ponad 2 sekundy F1. Na chwilę zostanie wyświetlony napis „USTAW PARAMETRY” po czym kolejno ustawiamy:

- USTAW PWM ; ustawiamy próg włączenia obciążenia (grzałka) dla wyjścia „OBC-”. Przy wzroście napięcia akumulatorów powyżej tego progu zostanie płynnie (PWM) załączone obciążenie co zabezpieczy akumulatory przed przeładowaniem. Jeśli napięcie akumulatorów spadnie poniżej tego progu obciążenie zostanie płynnie wyłączone. Ustawiamy przyciskami F2 i F3 a zatwierdzamy F1.

- USTAW OBR ; ustawiamy próg obrotów/minutę przy którym zostanie włączony przekaźnik „OBROTY”. Jeśli obroty spadną poniżej tego progu przekaźnik zostanie wyłączony. Umożliwia to podłączenie hamulca wirnika czy np. alarmu zewnętrznego. Wyjście przekaźnikowe zwierne bez napięciowe.

- WLACZ PR ; ustawiamy próg włączenia przekaźników REMOTE i PRZETWORNICA. Po wzroście napięcia akumulatorów do tego progu nastąpi włączenie przekaźnika REMOTE a przy utrzymaniu się tego napięcia przez czas 2-10 sekund (ustawiany) nastąpi włączanie przekaźnika PRZETWORNICA,

- WYLACZ PR ; analogiczny próg wyłączenia przekaźników REMOTE i PRZETWORNICA

- OPOZNIENIE PR ; opóźnienie włączenia przekaźnika PRZETWORNICA po przekaźniku REMOTE ( więcej w dziale „STEROWANIE PRZETWORNICĄ” ).

- PODSWIETL. ; wybór czy podświetlenie wyświetlacza lcd ma być włączone na stałe czy też ma być wyłączane po około 1 minucie od ostatniego naciśnięcia dowolnego przycisku.

.

Wszystkie te parametry są pamiętane po odłączeniu zasilania sterownika. Jest możliwość zresetowania tych wartości do ustawień fabrycznych. W tym celu przy odłączonym zasilaniu sterownika należy nacisnąć i przytrzymać przyciski F1, F2 i F3 i trzymając je należy włączyć zasilanie.

Pomiar prędkości obrotowej turbiny.

Sterownik umożliwia pomiar prędkości obrotowej turbiny i po osiągnięciu ustawionych przez użytkownika obrotów załączenie wyjścia „OBROTY”. Podawany sygnał na wejście „WEJ. IMP” w ilości 1 impuls /obrót powinien być dobrej jakości z czujnika optycznego, tranzystorowego, ewentualnie z dobrej jakości kontaktronu (bez drań styków). Wejście jest typu zwiernego NO. Nie wolno podawać żadnych napięć na to wejście z zewnątrz! Aktualizacja pomiaru obr/min jest dokonywana co około 6 sekund. Jeśli odczytane obroty są równe lub większe niż ustalony próg, wtedy załączane jest wyjście „OBROTY”. Jest to wyjście przekaźnikowe, zwierne NO, bez napięciowe.

Zabezpieczenie przed przeładowaniem akumulatorów

Sterownik posiada wyjście na obciążenie „OBC-” które jest załączane po przekroczeniu ustawionego napięcia na akumulatorach. Załączenie odbywa się płynnie (PWM) poprzez tranzystor MOSFET. Kilka razy w ciągu sekundy sprawdzane jest napięcie i jeśli jest ono wyższe od ustawionego progu to zwiększana jest wartość PWM a jeśli niższe to zmniejszana. Pełne załączenie od 0 do 100% mocy odbiornika odbywa się w czasie 8-10 sekund. Odbiornikiem powinna być grzałka na napięcie 12V lub 24V ( w zależności od wersji instalacji) i poborze prądu maksymalnie 30A. Jeśli pobór prądu grzałki wynosi ponad 10A należy koniecznie wykorzystać oba piny złącza „OBC-”. Grzałka jest sterowana od strony minusa czyli swój plus ma na stałe podłączony do akumulatora (poprzez bezpiecznik). Próg załączenia ustawia użytkownik w menu parametrem „USTAW PWM”. Poniżej przykład podłączenia grzałki.

Sterowanie przetwornicą DC----> 230AC.

REW-2 umożliwia sterowanie przetwornicą 12VDC na 230VAC lub 24VDC na 230VAC. Posiada wyjście REMOTE – włączające sama przetwornicę - które podłączamy do odpowiedniego wejścia w przetwornicy. Wyjście to jest typu przekaźnikowego, zwierne NO, bez napięciowe. Sterownik posiada też drugie wyjście, PRZETWORNICA które służy do sterowania zewnętrznym stycznikiem przełączającym napięcie SIEĆ/PRZETWORNICA do zasilania dalszych odbiorników 230VAC. Wyjście to także jest typu przekaźnikowego, zwierne NO, bez napięciowe.

.

Zasada sterowania polega na załączeniu przekaźników z wykorzystaniem histerezy napięciowej i czasowej. Użytkownik w menu sterownika ustawia napięcie włączenia/wyłączenia przetwornicy oraz zwłokę czasową.

.

Przekaźnik REMOTE podłączamy do przetwornicy wg jej instrukcji do odpowiedniego wejścia. Jeśli przetwornica go nie posiada często możemy wpiąć się w jej włącznik lub też (poprzez stycznik na odpowiedni prąd) w jej zasilanie DC. Należy to jednak dokładnie sprawdzić w dokumentacji przetwornicy przed jej podłączeniem. Chodzi o to by po załączeniu przekaźnika REMOTE przetwornica rozpoczęła pracę.

.

Przekaźnik PRZETWORNICA służy do sterowania zewnętrznym stycznikiem którego zadaniem będzie przełączanie zasilania 230V z dwóch kierunków wejściowych : sieci domowej lub też przetwornicy napięcia. Na poniższym schemacie ukazano podłączenie wykorzystujące do przełączania napięcia zewnętrzny stycznik z cewką 12VDC zasilany z pierwszego akumulatora instalacji. Powinien to być dobrej jakości stycznik posiadający 2 sekcje .

Przykład sterowania

Użytkownik ustawia w menu napięcie włączenia przetwornicy „WLACZ PR” dla przykładu na 12,0V oraz napięcie wyłączenia przetwornicy „WYLACZ PR” na 11,0V. Ustawia też zwłokę czasową „OPOZNIENIE PR” na 8 sekund.

Teraz, jeśli napięcie na akumulatorze będzie rosnąć wskutek ładowania i osiągnie 12,0V zostanie natychmiast załączony przekaźnik „REMOTE” (przetwornica rozpoczyna pracę). Dalej napięcie akumulatora jest sprawdzane w cyklach (co 2 sekundy) i jeśli przez cały ustawiony czas (tu 8 sekund) będzie wynosiło co najmniej 12,0V to po 8 sekundach zostanie załączony przekaźnik „PRZETWORNICA” który poprzez zewnętrzny stycznik przełączy zasilanie odbiorników 230V z sieci domowej na wyjście 230V przetwornicy. Jeśli jednak w czasie tych 8 sekund napięcie spadnie poniżej 12,0V wtedy przekaźnik „REMOTE” zostanie wyłączony (wyłączenie przetwornicy). Zabezpiecza to przed szybkimi, niekontrolowanymi zamianami stanów przekaźników jeśli napięcie akumulatorów będzie się wahało w pobliżu ustawionego progu (tu 12,0V).

Podobnie wygląda proces wyłączania przetwornicy jeśli została wcześniej w pełni uruchomiona – czyli zostały załączone przekaźniki „REMOTE” i „PRZETWORNICA”. Co około 2 sekundy jest sprawdzane napięcie akumulatorów, jeśli przez czas około 6 sekund (tu czas ustawiony jest na stałe) napięcie będzie się utrzymywać poniżej ustawionego progu (w przykładzie 11,0V) zostaną wtedy wyłączone jednocześnie przekaźniki „REMOTE” i „PRZETWORNICA” (przetwornica zostanie wyłączona a zasilanie 230V przez zewnętrzny stycznik przełączone na sieć domową 230V). Zwłoka 6 sekund zabezpiecza przed przypadkowymi wyłączeniami podczas nagłego i chwilowego obniżenia się napięcia akumulatora np. wskutek podłączenia odbiornika indukcyjnego do akumulatora

.

Diody sygnalizacyjne led

Sterownik posiada 4 diody led, które sygnalizują odpowiednio (od góry):

- żółta świecenie ciągłe oznacza załączenie przekaźnika REMOTE

- czerwona migająca oznacza włączenie „OBC-” wyjścia PWM (PWM >0%)

- zielona świecenie ciągłe oznacza załączenie przekaźnika PRZETWORNICA

- czerwona świecenie ciągłe oznacza załączenie przekaźnika OBROTY

Dane techniczne:

- zasilanie sterownika (pomiędzy przewodem masowym a „+12V”) 12VDC (zakres 10-15VDC)

- wejście pomiarowe (pomiędzy przewodem masowym a „+POM”) maksymalnie 30VDC

- maksymalne obciążenie „OBC-” PWM 30A 30V

- częstotliwość PWM około 2kHz

- obciążenie przekaźników REMOTE, PRZETWORNICA i OBROTY max 2A 230V

- współpracuje z bocznikiem pomiarowym 50A 60mV

- wyświetlacz lcd z podświetleniem, menu w języku polskim

- temperatura pracy 0 do +30C

- wymiary 20*13 cm, grubość 6cm

- waga 500 gram

Sterownik jest fabrycznie nowy.

W komplecie jest sterownik + dokładna instrukcja polska (w formie PDF).

Tu mozna pobrać instrukcje:  http://cosmogate.pl/slawek/INS/REW2.pdf

Sponsorowane oferty z tej kategorii

Opinie o produkcie

5,00
Rewelacyjny
5,00/5
(1 ocena)
1
0
0
0
0

Dostawa i płatność

od 25,00 zł

Lokalizacja: PRZEŹMIEROWO, Polska

Wysyłka

Przesyłka płatna z góry

pierwsza sztuka
kolejna sztuka
maksymalnie w paczce
czas realizacji
Przesyłka kurierska
pierwsza sztuka
25,00 zł
kolejna sztuka
0,00 zł
maksymalnie w paczce
2
czas realizacji
2-3 dni robocze

Przesyłka płatna przy odbiorze

pierwsza sztuka
kolejna sztuka
maksymalnie w paczce
czas realizacji
Przesyłka kurierska pobranie
pierwsza sztuka
40,00 zł
kolejna sztuka
0,00 zł
maksymalnie w paczce
2
czas realizacji
2-3 dni robocze

Sprzedawca nie określił cen wysyłki za granicę

Skontaktuj się ze sprzedawcą, jeśli zależy Ci na dostawie

Płatności

Gwarancja

12 miesięcy

Rodzaj gwarancji

producenta/dystrybutora

Okres gwarancji

12 miesięcy
Dodatkowe informacje

Jesli na dany produkt jest oferowana dodatkowa gwarancja, odpowiednia informacja jest zawarta w opisie danej aukcji.

Reklamacja

Czas na reklamację z tytułu rękojmi

1 rok
rękojmia wyłączona dla przedsiębiorców

Adres do reklamacji

COSMOGATE
Koscielna 2
62-081 Przezmierowo
Dodatkowe informacje

Odpowiedzialność z tytułu rękojmi i gwarancji przy sprzedaży z udziałem KONSUMENTA. 1.SPRZEDAWCA jest zobowiązany dostarczyć PRODUKT będący przedmiotem umowy - bez wad - z wyjątkiem wad opisanych w ofercie przy sprzedaży przedmiotów niepełnowartościowych. 2.Sprzedawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne, które istniały w chwili przejścia niebezpieczeństwa na kupującego lub wynikły z przyczyny tkwiącej w rzeczy sprzedanej w tej samej chwili - przez okres 2 lat. W przypadku zakupu przez firmę (na fakturę VAT) rękojmia zostaje wyłączona. 3.SPRZEDAWCA informuje, że w przypadku PRODUKTÓW objętych także gwarancją uprawnienia kupującego i obowiązki gwaranta z tego tytułu są określone i należy je wykonywać zgodnie z warunkami zamieszczonymi w KARCIE GWARANCYJNEJ. Udzielona GWARANCJA na sprzedany PRODUKT jest uprawnieniem dodatkowym i nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień KONSUMENTA z tytułu odpowiedzialności Sprzedawcy z tytułu przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej (art. 577 Kodeksu Cywilnego). 4.Sprzedawca jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli KONSUMENT wiedział o wadzie w chwili zawarcia umowy. 5.W przypadku stwierdzenia wady lub niezgodności dostarczonego PRODUKTU z umową, KONSUMENTOWI przysługuje prawo do złożenia reklamacji. 6.W celu zgłoszenia reklamacji zalecamy, aby KONSUMENT wypełnił protokół reklamacyjny (DrukReklamacyjny.doc), lub w innej formie opisał podstawy reklamacji oraz żądania odnośnie usunięcia wad i przesłał zgłoszenie drogą elektroniczną (e-mail) lub pocztą na adres do korespondencji SPRZEDAWCY podany w nagłówku. Zgłoszenia można też dokonać telefonicznie lub ustnie. 7.Wadliwy PRODUKT - w uzgodnieniu ze SPRZEDAWCĄ - jeżeli będzie to możliwe i celowe - KONSUMENT, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, będzie zobowiązany na koszt SPRZEDAWCY dostarczyć rzecz do miejsca oznaczonego w umowie sprzedaży, a gdy takiego miejsca nie określono w umowie - do miejsca, w którym rzecz została wydana KONSUMENTOWI. Jeżeli ze względu na rodzaj rzeczy lub sposób jej zamontowania dostarczenie rzeczy przez KLIENTA byłoby nadmiernie utrudnione, KLIENT obowiązany jest udostępnić rzecz SPRZEDAWCY w miejscu, w którym rzecz się znajduje. 8.Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, KLIENT może złożyć oświadczenie z wnioskiem o obniżeniu ceny albo o odstąpieniu od umowy, chyba że SPRZEDAWCA niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla kupującego wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez SPRZEDAWCĘ albo SPRZEDAWCA nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady. 9.Jeżeli kupującym jest KONSUMENT, może zamiast zaproponowanego przez sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby kupującego inny sposób zaspokojenia. 10.Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość rzeczy z wadą pozostaje do wartości rzeczy bez wady. 11.Kupujący nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna. 12.Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, kupujący może żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo usunięcia wady. SPRZEDAWCA jest obowiązany wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla kupującego. Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu kupującego, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów. Jeżeli kupującym jest przedsiębiorca,sprzedawca może odmówić wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady także wtedy, gdy koszty zadośćuczynienia temu obowiązkowi przewyższają cenę rzeczy sprzedanej.> 13.SPRZEDAWCA rozpatrzy reklamację bez zbędnej zwłoki. Nie później niż w ciągu 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania zgłoszenia reklamacji i poinformuje w tym czasie drogą pisemną lub elektroniczną KONSUMENTA o stanie realizacji reklamacji. Pozostawienie reklamacji w tym czasie bez odpowiedzi jest równoznaczne z uznaniem reklamacji. 14.Po uwzględnieniu reklamacji SPRZEDAWCA zwróci KONSUMENTOWI koszty związane z reklamacją a poniesione przez KONSUMENTA. SPRZEDAWCA przekaże należną kwotę KONSUMENTOWI na rachunek bankowy lub przekazem pocztowym. 15.Jeżeli uznanie reklamacji jest związane z naprawą lub wymianą towaru - SPRZEDAWCA odeśle produkt KONSUMENTOWI na własny koszt. Reklamacje i odstąpienie od umowy (zwroty) w stosunkach z KLIENTAMI nie będącymi KONSUMENTAMI (dotyczy przedsiębiorców). 1.Niniejszy punkt Regulaminu stosuje się wyłącznie w stosunkach z Kupującymi nie będącymi KONSUMENTAMI. 2.Przy odbiorze przesyłki z zamówionymi produktami Klient nie będący konsumentem obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Produktu, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika. 3.Odpowiedzialność Sprzedawcy w stosunku do Klienta nie będącego konsumentem, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona - zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie - do wysokości zapłaconej ceny oraz kosztów dostawy z tytułu zawartej umowy. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność w stosunku do Klienta nie będącego konsumentem tylko za typowe szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści w stosunku do Klienta nie będącego konsumentem. 4.Wszelkie spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą/Usługodawcą, a Klientem niebędącym konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy. 5.Regulacje dotyczące zasad rękojmi za wady oraz gwarancji jakości - nie wymienione powyżej -w umowach z przedsiębiorcami przyjmowane są wprost w brzmieniu przyjętym w kodeksie cywilnym art.556-581. Gospodarowanie odpadami. Gospodarstwo domowe pełni bardzo ważną rolę w prawidłowym zagospodarowaniu odpadów sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Przekazanie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego do punktów zbierania przyczynia się do ponownego użycia, recyklingu bądź odzysku sprzętu i ochrony środowiska naturalnego. Oznakowanie sprzętu symbolem przekreślonego kontenera na odpady informuje o zakazie umieszczania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego wraz z innymi odpadami.

Zwroty

14 dni na odstąpienie od umowy
14 dni na odstąpienie od umowy

Czas na odstąpienie od umowy

14 dni

Adres do zwrotu

COSMOGATE
Koscielna 2
62-081 Przezmierowo

Koszt przesyłki zwrotnej pokrywa

kupujący
Dodatkowe informacje

Prawo do odstąpienia od umowy (ZWROT TOWARU) w przypadku sprzedaży na odległość z udziałem KONSUMENTA (nie dotyczy sprzedazy dla firm na fakturę VAT) . 1.Zgodnie z art 27. ustawy o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, poz. 827) KONSUMENT zawierając „umowę na odległość” - ma prawo odstąpić od umowy bez podania przyczyny - w terminie 14 dni kalendarzowych od daty objęcia w posiadanie PRODUKTU (jeżeli produkt składa się z wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach termin rozpoczyna się od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części, jeżeli umowa polega na regularnym dostarczaniu Produktów przez czas oznaczony - od objęcia w posiadanie pierwszego z Produktów - lub w przypadku usług lub umowy o innym charakterze - 14 dni od dnia zawarcia umowy, jednak jeżeli kupującym jest KONSUMENT, za wydanie kupującemu rzeczy sprzedanej uważa się jej powierzenie przez SPRZEDAWCĘ przewoźnikowi, gdy SPRZEDAWCA nie miał wpływu na wybór przewoźnika przez kupującego. W przypadku odstąpienia od umowy KONSUMENTOWI przysługuje zwrot poniesionych kosztów. Jeżeli w czasie zawierania umowy KONSUMENT wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób oferowany przez SPRZEDAWCĘ - SPRZEDAWCA nie jest zobowiązany do zwrotu KONSUMENTOWI poniesionych przez niego dodatkowych kosztów przewyższających najtańszy sposób. Warunkiem dotrzymania terminu jest w tym czasie złożenie SPRZEDAWCY oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Ważne jest również oświadczenie przesłane drogą elektroniczną – można skorzystać z gotowego formularza ( Oświadczenie o odstąpieniu od umowy.doc.). W przypadku złożenia oświadczenia w formie elektronicznej SPRZEDAWCA niezwłocznie prześle KONSUMENTOWI na trwałym nośniku potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy. 2.Po przesłaniu oświadczenia KONSUMENT jest zobowiązany w terminie 14 dni kalendarzowych (liczonych od daty wysłania oświadczenia o odstąpieniu od umowy) odesłać na adres do KORESPONDENCJI podany w danych SPRZEDAWCY - chyba że SPRZEDAWCA zaproponował, że sam odbierze PRODUKT. O dochowaniu terminu decyduje data nadania przesyłki. 3.KONSUMENT ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób inny niż konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy 4.SPRZEDAWCA w terminie 14 dni kalendarzowych zwróci dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy od SPRZEDAWCY do KONSUMENTA (najnizszy koszt z dostępnych na aukcji). SPRZEDAWCA może się jednak wstrzymać z dokonaniem zwrotu płatności do chwili otrzymania zwrotnego rzeczy lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jej odesłania - w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. SPRZEDAWCA dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył KONSUMENT, chyba że KONSUMENT wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi dodatkowymi kosztami. 5.Bezpośrednie koszty zwrotu PRODUKTU do SPRZEDAWCY ponosi KONSUMENT (KLIENT). 6.Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje KONSUMENTOWI w wypadkach wymienionych w załączniku. 7.SPRZEDAWCA nie odbiera przesyłek wysłanych ”za pobraniem”. Przesyłka zwrotna powinna być odpowiednio zabezpieczona przed uszkodzeniem w transporcie. Jeśli zakup był na firmę (faktura VAT) prawo do zwrotu towaru nie obowiązuje.

O sprzedającym

czerwonybonzaj
czerwonybonzaj

99,4%

kupujących poleciło tego sprzedawcę
w ostatnich 12 miesiącach
ZGODNOŚĆ Z OPISEM
5,0/5
OBSŁUGA KLIENTA
4,9/5
CZAS WYSYŁKI
4,9/5
KOSZT WYSYŁKI
4,9/5
NA ALLEGRO OD
od 9 lat

Dane firmy

SŁAWOMIR GREGOROWICZ
COSMOGATE Gregorowicz Slawomir
UL.KOŚCIELNA 2
62-081 PRZEŹMIEROWO
REGON: 634490743
NIP: 779-205-63-26

Kontakt

 • 501****** (pokaż)
poniedziałek - piątek
08:00 - 15:00
sobota - niedziela
zamknięte

Pozostałe informacje

A. Postanowienia ogólne. 1.Niniejszy REGULAMIN nie narusza REGULAMINU ALLEGRO obowiązującego uczestników biorących udział w aukcji i SPRZEDAWCÓW, jest uzupełnieniem o informacje od sprzedawcy wymagane przez REGULAMIN ALLEGRO oraz stosowne przepisy. 2.KLIENT - zobowiązany jest do wprowadzania danych do systemu zgodnych ze stanem faktycznym, zgodnych z prawem i dobrymi obyczajami. Udostępniane dane nie mogą naruszać dóbr osobistych ani praw własności osób trzecich. 3.SPRZEDAWCA jest płatnikiem VAT i do każdej transakcji sprzedaży produktu wystawia dokument sprzedaży - paragon lub fakturę. 4.Informacje handlowe - cenniki, opisy, reklamy i inne informacje o Produktach znajdujące się na stronie WWW SPRZEDAWCY, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego. B. Zamówienie. 1.Poprzez AUKCJĘ SPRZEDAWCA realizuje zamówienia z wysyłką do Polski i innych krajów UE. Przy zamówienia z zagranicy - warunki wysyłki - w szczególności koszty i czas dostawy uzgadniane są indywidualnie. 2.Realizacja zamówienia (przygotowanie i wysyłka PRODUKTÓW) przez SPRZEDAWCĘ następuje : a) po potwierdzeniu zamówienia - jeżeli wybrano płatność przy odbiorze; b) po otrzymaniu wpłaty na konto – jeżeli wybrano przedpłatę. C. Ceny. 1.Podane w ofercie sklepu ceny produktów są cenami w walucie polskiej i są cenami brutto (zawierają wymagane prawem podatki w tym podatek VAT). 2.Podane ceny produktów nie obejmują kosztów dostawy. Koszt dostawy w dokładnej wysokości jest podawany w trakcie przyjmowania zamówienia i zależy od sposobu wysyłki i wartości zamówienia. 3.Ceną wiążącą dla KLIENTA jest cena aktualna w chwili złożenia zamówienia. D. Wysyłka towaru 1. KLIENT w trakcie wypełniania interaktywnego formularza zamówienia jest informowany o kosztach i dokonuje wyboru sposobu i akceptuje koszt wysyłki podczas składania ZAMÓWIENIA. 2.Koszty dostawy ponosi KLIENT chyba, że opis oferty produktu stanowi inaczej. E. Reklamacje i odstąpienie od umowy (zwroty) w stosunkach z KLIENTAMI nie będącymi KONSUMENTAMI (dotyczy przedsiębiorców). 1.Niniejszy punkt Regulaminu stosuje się wyłącznie w stosunkach z Kupującymi nie będącymi KONSUMENTAMI. 2.Przy odbiorze przesyłki z zamówionymi produktami Klient nie będący konsumentem obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Produktu, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika. 3.Odpowiedzialność Sprzedawcy w stosunku do Klienta nie będącego konsumentem, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona - zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie - do wysokości zapłaconej ceny oraz kosztów dostawy z tytułu zawartej umowy. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność w stosunku do Klienta nie będącego konsumentem tylko za typowe szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści w stosunku do Klienta nie będącego konsumentem. 4.Wszelkie spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą/Usługodawcą, a Klientem niebędącym konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy. 5.Regulacje dotyczące zasad rękojmi za wady oraz gwarancji jakości - nie wymienione powyżej -w umowach z przedsiębiorcami przyjmowane są wprost w brzmieniu przyjętym w kodeksie cywilnym art.556-581. F. Postanowienia końcowe 1.Treść Regulaminu jest dostępna cały czas w zakładce "Informacja od sprzedawcy" na stronie AUKCJI i może być kopiowana i drukowana w każdej chwili przez Kupującego. Treść REGULAMINU może być też przesłana w każdej chwili pocztą elektroniczną lub pocztą na życzenie KLIENTA. 2.Wszystkie nazwy PRODUKTÓW oferowanych do sprzedaży przez SKLEP INTERNETOWY są używane w celach identyfikacji i mogą być chronione i zastrzeżone na podstawie przepisów ustawy prawo własności przemysłowej (Dz.U. 2001 nr 49 poz. 5081 ze zm.). 3.Wszystkie zdjęcia zamieszczone na STRONIE INTERNETOWEJ chronione są na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych – (Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83 ze zm.) - posiadają twórczy i indywidualny charakter. Nie można ich kopiować bez zgody Administratora Strony Internetowej. 4.W przypadku sporów związanych z realizacją zawartej umowy strony będą dążyły do rozwiązania sporu na drodze postępowania polubownego pozasądowego - w tym do rozwiązania sporu przed mediatorem. W przypadku braku rozstrzygnięcia sporu na drodze polubownej sądem właściwym do rozstrzygnięcia sporu będzie Sąd Powszechny. 5.Wykonując obowiązek wskazania pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasadach dostępu do tych procedur, niniejszym informujemy, że pełny zakres informacji jest dostępny na stronie http://www.prawakonsumenta.uokik.gov.pl Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje KONSUMENTOWI w wypadkach: 1.umowy o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy; 2.umowy, w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia umowy; 3.umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu zindywidualizowanych potrzeb; 4.umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do spożycia; 5.umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; 6.umowy, w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostaję nierozłącznie połączone z innymi rzeczami; 7.umowy, w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań rynku, nad którym przedsiębiorca nie ma kontroli; 8.umowy, w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji. Jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument zażądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy; 9.umowy, w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; 10.umowy o dostarczanie gazet, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę; 11.umowy zawartej na aukcji publicznej; 12.umowy najmu budynku lub lokalu do celów innych niż mieszkalne, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi; 13.umowy o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy. Gospodarowanie odpadami. Składniki niebezpieczne zawarte w sprzęcie elektronicznym mogą powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku naturalnym, jak również działać szkodliwie na zdrowie ludzi. Użytkownik, który zamierza pozbyć się zużytego urządzenia ma obowiązek przekazania go zbierającemu zużyty sprzęt. Kupując nowy sprzęt, stary tego samego rodzaju i pełniący te same funkcje można przekazać sprzedawcy. Zużyty sprzęt można również przekazać do punktów zbierania, których adresy dostępne są na stronach internetowych gmin lub w siedzibach urzędów. Poprzez takie działanie gospodarstwo domowe przyczynia się do ponownego użycia i odzysku, w tym recyklingu, zużytego sprzętu oraz ochrony środowiska naturalnego przed składnikami niebezpiecznymi zawartymi w sprzęcie. Zbierający zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych, o których mowa w ustawie z dnia 1 stycznia 2016 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz.U. z 2015 poz. 1688) : Punkty zbierania odpowiednich, co do miejsca zamieszkania kupującego, których adresy dostępne są na stronach internetowych gmin lub w siedzibach urzędów. Sprzedawca dostarczając nabywcy sprzęt przeznaczony dla gospodarstw domowych, obowiązany jest do nieodpłatnego odbioru zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych w miejscu dostawy tego sprzętu, o ile zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju i pełnił te same funkcje, co sprzęt dostarczony. Odpady te są również odbierane w naszej firmie: Dystrybutor ma obowiązek odmówić przyjęcia zużytego sprzętu, jeśli nie jest on kompletny tj., jeśli nie zawiera istotnych z uwagi na przeznaczenie sprzętu, do jakiego został zaprojektowany, części składowych, podzespołów i materiałów eksploatacyjnych.Dystrybutor może odmówić przyjęcia zużytego sprzętu, jeśli z uwagi na jego zanieczyszczenie stwarza on zagrożenie dla zdrowia lub życia.
Numer oferty:7435598564
Zgłoś naruszenie zasad

Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu

Allegro