Prawo administracyjne Unii Europejskiej

od
iwep1
65,00
Przesyłka płatna z góry
Allegro miniKurier24 InPost10,95 zł
Allegro Paczkomaty 24/7 InPost8,99 zł
Paczka4811,00 zł
PACZKA W RUCHu6,70 zł
Przesyłka płatna przy odbiorze
Allegro miniKurier24 InPost13,41 zł
Allegro Paczkomaty 24/7 InPost12,49 zł
Przesyłka pobraniowa / Paczka48 pobranie17,00 zł
sprawdź szczegóły
Liczba sztuk
z 10 sztuk
Allegro gwarantuje bezpieczne zakupy
Otrzymasz kupiony przedmiot albo zwrócimy Ci pieniądze. Sprawdź szczegóły.

Parametry

 • Stan:
  Nowy
 • Faktura:
  Wystawiam fakturę VAT
 • Okładka:
  miękka
 • Rok wydania:
  2016

Opis

Redakcja naukowa: Robert Grzeszczak, Aleksandra Szczerba-Zawada

ISBN: 978-7627-83-132-3

Nr katalogowy: 1119

Wydanie: 1

Data wydania: 2016/4

Seria: Strategie UE

Oprawa: miękka

Format: 165 x 235

Ilość stron: 464

Monografia „Prawo administracyjne Unii Europejskiej” stanowić ma w zamyśle autorek i autorów, głos nauki i doktryny polskiej w dyskusji na temat złożoności systemu i prawa administracyjnego Unii Europejskiej i jego wpływu na krajowe porządki prawne. Trudno przesądzić czy struktura administracji i prawa administracyjnego UE, które w zależności od polityki i „momentu integracyjnego”, realizują zróżnicowany zakres zadań i funkcji, będzie ewoluować do szczególnych i oryginalnych rozwiązań, odpowiadających specyfice Unii Europejskiej, czy też podąży śladami rozwiązań krajowych lub międzynarodowych. Wyrażamy nadzieję, że problematyka, oddawanej do rąk Czytelnika książki, spotka się z zainteresowaniem szerokiego kręgu odbiorców – teoretyków prawa, studentów i wykładowców oraz praktyków, którzy mają do czynienia z prawem administracyjnym Unii Europejskiej.

Recenzowana monografia zbiera w „uporządkowany sposób całość materii składającej się na treściowy zasób określenia „prawo administracyjne Unii Europejskiej” (…) co pozytywnie wyróżnia recenzowaną pozycję spośród innych szeroko obecnych na polskim rynku wydawniczym. O ile bowiem te ostatnie mają z reguły wycinkowy charakter, koncentrując się bądź na wybranych instytucjonalnych aspektach działalności administracji UE, bądź na określonej dziedzinie współpracy administracyjnej, o tyle książka pod redakcją R. Grzeszczaka i A. Szczerby-Zawady cechuje się holistycznym ujęciem tematyki. Czyni to z niej bardzo praktyczną pozycję, do której mogą sięgać, obok studentów administracji i prawa, także praktycy administracji.

- z recenzji dr hab. Jacka Barcika

Spis treści

Część I. Prawo administracyjne i administracja publiczna – uwagi wprowadzające

Rozdział 1. Pojęcie prawa administracyjnego – europejskiego i unijnego (Lidia Klat-Wertelecka)

Rozdział 2. Europejskie prawo administracyjne a inne gałęzie prawa (Lidia Klat-Wertelecka)

Rozdział 3. Pojęcie i funkcje administracji publicznej (Jowanka Jakubek-Lalik)

3.1. Pojęcie administracji publicznej

3.2. Pojęcie funkcji administracji – sfer zarządzania publicznego

3.3. Pozostałe funkcje administracji

3.4. Podsumowanie

Część II. Unijna przestrzeń administracyjna

Rozdział 1. Wprowadzenie do systemu instytucjonalnego unijnego prawa administracyjnego (Dobrochna Bach-Golecka)

1.1. Uwagi wprowadzające

1.2. Komisja Europejska jako instytucja unijnego systemu administracyjnego

Rozdział 2. Krajowa administracja publiczna w warunkach członkostwa w Unii Europejskiej (Jowanka Jakubek-Lalik)

2.1. Konsekwencje członkostwa w Unii Europejskiej dla administracji krajowej

2.2. Krajowa administracja jako adresatka polityk Unii Europejskiej

2.3. Krajowa administracja jako uczestniczka unijnych procesów decyzyjnych

2.4. Współpraca administracji krajowej z podmiotami zewnętrznymi

2.5. Podsumowanie

Rozdział 3. Podział kompetencji Unii Europejskiej a implementacja prawa pochodnego (Jędrzej Maśnicki)

3.1. Podział kompetencji między Unię Europejską a państwa członkowskie

3.2. Klasyfikacja kompetencji Unii Europejskiej

3.3. Podział kompetencji a dzielone wykonywanie prawa Unii Europejskiej

3.4. Kryteria implementacji w świetle podziału kompetencji Unii Europejskiej

3.5. Zakończenie

Rozdział 4. Sieci administracyjne w Unii Europejskiej (Jerzy Supernat)

Rozdział 5. Wzajemna uznawalność aktów administracyjnych (Barbara Kowalczyk, Ewelina Tomczak)

Część III. Stanowienie i wykonywanie europejskiego prawa administracyjnego

Rozdział 1. Prawne formy działania w unijnym prawie administracyjnym (Barbara Kowalczyk)

1.1. Pojęcie i klasyfikacja prawnych form działania administracji unijnej

1.2. Jednostronne akty (czynności) generalne i abstrakcyjne

1.3. Jednostronne akty (czynności) indywidualne i konkretne

1.4. Porozumienia i umowy

1.5. Czynności faktyczne

Rozdział 2. Scentralizowane zarządzanie w integracji europejskiej (Dobrochna Bach-Golecka)

Rozdział 3. Zarządzanie dzielone (Dobrochna Bach-Golecka)

3.1. Procesy komitologiczne – działania na pograniczu ustawodawstwa i władzy wykonawczej (Robert Grzeszczak)

3.2. Agencje Unii Europejskiej (Marek Zieliński)

3.3. Współpraca instytucji Unii z partnerami społecznymi (Dobrochna Bach-Golecka)

Rozdział 4. Otwarta metoda koordynacji (Aleksandra Szczerba-Zawada)

4.1. Uwagi wprowadzające

4.2. Otwarta metoda koordynacji jako tryb decyzyjny Unii Europejskiej

4.3. Otwarta metoda koordynacji a system władzy Unii Europejskiej

Rozdział 5. Good governance – koncepcja dobrych rządów w Unii Europejskiej (Robert Grzeszczak)

5.1. Uwagi wprowadzające

5.2. Władza rządów

5.3. Koncepcja good governance

5.4. Koncepcja dobrych rządów w Unii Europejskiej i relewantne dokumenty unijne

5.5. Program poprawy stanowienia prawa Unii Europejskiej

Rozdział 6. Koncepcja wielopoziomowego rządzenia (Robert Grzeszczak)

Część IV. Zasady ogólne materialnego europejskiego prawa administracyjnego

Rozdział 1. Zasada rządów prawa (Aleksandra Szczerba-Zawada)

Rozdział 2. Zasada pewności prawa i ochrony uzasadnionych oczekiwań (Łukasz Prus)

Rozdział 3. Prawo do dobrej administracji (Kamila Milecka)

3.1. Wprowadzenie

3.2. Proces kształtowania prawa do dobrej administracji w systemie prawnym Unii Europejskiej

3.3. Podstawa prawna

3.4. Status prawny

3.5. Zakres podmiotowy prawa do dobrej administracji

3.6. Zakres przedmiotowy prawa do dobrej administracji

Rozdział 4. Zasada pomocniczości (Magdalena Słok-Wódkowska)

Rozdział 5. Zasada proporcjonalności (Paweł Wajda)

Rozdział 6. Zasady bezpośredniego stosowania i skutku bezpośredniego, skutku pośredniego, oraz pierwszeństwa prawa Unii Europejskiej (Robert Grzeszczak)

6.1. Uwagi wprowadzające – znaczenie zasad

6.2. Zasada bezpośredniego stosowania i skutku bezpośredniego prawa Unii Europejskiej

6.3. Zasada skutku pośredniego prawa Unii Europejskiej

6.4. Zasada pierwszeństwa

6.5. Zasada pierwszeństwa a zakres obowiązków organów administracyjnych

Część V. Zasady ogólne europejskiego prawa administracyjnego procesowego (Joanna Wegner-Kowalska)

1. Pojęcie europejskiego prawa administracyjnego procesowego

2. Ogólne zasady prawa w ujęciu teoretycznoprawnym

3. Katalog zasad ogólnych procesowego administracyjnego prawa europejskiego

Część VI. Europeizacja krajowego prawa administracyjnego

Rozdział 1. Pojęcie europeizacji prawa (Robert Grzeszczak)

Rozdział 2. Wpływ prawa Unii Europejskiej na materialne prawo administracyjne państw członkowskich (Przemysław Florjanowicz-Błachut)

2.1. Uwagi wstępne

2.2. Przykłady oddziaływania prawa Unii Europejskiej na krajowe materialne prawo administracyjne

2.3. Uwagi końcowe

Rozdział 3. Wpływ prawa Unii Europejskiej na proceduralne prawo administracyjne państw członkowskich

3.1. Autonomia proceduralna i instytucjonalna państw członkowskich a unijny standard postępowania administracyjnego (Michał Krajewski)

3.2. Wzruszanie ostatecznych decyzji administracyjnych niezgodnych z prawem Unii Europejskiej (Magdalena Gniadzik)

Część VII. Stosowanie i kontrola wykonywania europejskiego prawa administracyjnego w krajowych porządkach prawnych

Rozdział 1. Stosowanie europejskiego prawa administracyjnego przez krajowe organy administracji publicznej i sądy administracyjne

1.1. Stosowanie prawa Unii Europejskiej przez organy administracji publicznej (Artur Szmigielski)

1.2. Skutki wadliwego stosowania prawa europejskiego przez krajowe organy administracyjne (Tomasz Klemt)

Rozdział 2. Wykładnia prawa unijnego przez organy i sądy administracyjne (Jacek Jaśkiewicz)

2.1. Wykładnia jako element procesu stosowania prawa unijnego

2.2. Potrzeba harmonizacji wykładni prawa unijnego a wzorce krajowe

2.3. Operatywność wykładni prawa unijnego

2.4. Trybunalska wykładnia prawa Unii Europejskiej

2.5. Zasady wykładni prawa unijnego

2.6. Wielojęzyczność, autonomia pojęciowa oraz równoważność tekstów prawa unijnego

2.7. Wykładnia prawa unijnego w praktyce organów i sądów administracyjnych

Rozdział 3. Sankcje w prawie administracyjnym Unii Europejskiej (Lidia Klat-Wertelecka)

3.1. Pojęcie sankcji administracyjnej

3.2. Zakres stosowania sankcji w europejskim prawie administracyjnym

3.3. Zasada proporcjonalności w stosowaniu sankcji administracyjnych

Część VIII. Wybrane problemy części szczegółowej europejskiego prawa administracyjnego

Rozdział 1. Cyfryzacja administracji XXI wieku – eGovernment – proces tworzenia europejskiej przestrzeni informacyjnej (Anna Kańciak)

1.1. Pytanie o administrację w XXI wieku

1.2. eGovernment – administracja elektroniczna. Problemy definicyjne

1.3. Rola społeczeństwa informacyjnego w kształtowaniu administracji elektronicznej

1.4. Europejska przestrzeń informacyjna

Rozdział 2. Wspólny europejski system azylowy (Barbara Kowalczyk)

2.1. Prawo azylowe jako przedmiot europejskiego prawa administracyjnego

2.2. Początki wspólnej przestrzeni prawnej w dziedzinie ochrony cudzoziemców

2.3. Traktatowe podstawy WESA

2.4. Wewnętrzny wymiar WESA

2.5. Zewnętrzny wymiar WESA

2.6. Organizacyjny aspekt WESA

2.7. Podsumowanie

Dostawa i płatność
od 6,70 zł

Lokalizacja: Warszawa, Polska

Aby mieć darmową dostawę, kup u iwep1 za co najmniej 150.00 zł.

Wysyłka

Przesyłka płatna z góry

pierwsza sztuka
kolejna sztuka
maksymalnie w paczce
czas realizacji
Allegro miniKurier24 InPost
pierwsza sztuka
10,95 zł
kolejna sztuka
0,00 zł
maksymalnie w paczce
5
czas realizacji
2-3 dni robocze
Allegro Paczkomaty 24/7 InPost
pierwsza sztuka
8,99 zł
kolejna sztuka
0,00 zł
maksymalnie w paczce
4
czas realizacji
2 dni robocze
Paczka48
pierwsza sztuka
11,00 zł
kolejna sztuka
6,00 zł
maksymalnie w paczce
5
czas realizacji
3-4 dni robocze
PACZKA W RUCHu
pierwsza sztuka
6,70 zł
kolejna sztuka
6,00 zł
maksymalnie w paczce
5
czas realizacji
4-6 dni roboczych

Przesyłka płatna przy odbiorze

pierwsza sztuka
kolejna sztuka
maksymalnie w paczce
czas realizacji
Allegro miniKurier24 InPost
pierwsza sztuka
13,41 zł
kolejna sztuka
0,00 zł
maksymalnie w paczce
5
czas realizacji
2-3 dni robocze
Allegro Paczkomaty 24/7 InPost
pierwsza sztuka
12,49 zł
kolejna sztuka
0,00 zł
maksymalnie w paczce
5
czas realizacji
2 dni robocze
Przesyłka pobraniowa / Paczka48 pobranie
pierwsza sztuka
17,00 zł
kolejna sztuka
6,00 zł
maksymalnie w paczce
5
czas realizacji
3-4 dni robocze

Sprzedawca nie określił cen wysyłki za granicę

Skontaktuj się ze sprzedawcą, jeśli zależy Ci na dostawie

Płatności
Gwarancja
24 miesiące

Rodzaj gwarancji

producenta/dystrybutora

Okres gwarancji

24 miesiące
Reklamacja

Czas na reklamację z tytułu rękojmi

2 lata

Adres do reklamacji

Instytut Wydawniczy EuroPrawo
al. Solidarności 117/207
00-140 Warszawa
14 dni na odstąpienie od umowy

Czas na odstąpienie od umowy

14 dni

Adres do zwrotu

Instytut Wydawniczy Europrawo
al. Solidarności 117/207
00-140 Warszawa

Koszt przesyłki zwrotnej pokrywa

kupujący
Dodatkowe informacje

Odstąpienie od umowy

Każdy konsument zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa ma prawo do dostąpienia od umowy i zwrotu zakupionego towaru bez podania przyczyny w terminie 14 dni od daty jego otrzymania. 

W celu skorzystania z tego prawa, prosimy o przesłanie do nas stosownego oświadczenia oraz dokonania zwrotu produktów.


Formy odstąpienia od umowy

Odstąpienie od umowy można zrealizować poprzez:

wysłanie oświadczenia wraz z produktami drogą pocztową na adres: 

             Instytut Wydawniczy Europrawo

             al. Solidarności 117/207

             00-140 Warszawa

wysłanie oświadczenia drogą e-mailową na adres: ksiegarnia@iwep.pl, a następnie przesyłając produkty na wskazany powyżej adres, w terminie 14 dni od daty złożenia oświadczenia.


Koszt przesyłki zwrotnej pokrywa kupujący. Wydawnictwo nie odbiera przesyłek adresowanych za pobraniem i nie ponosi kosztów związanych z takimi przesyłkami.


Formularz odstąpienia od umowy

  [DANE SPRZEDAJĄCEGO] ............................................. ............................................. 

 Ja.................................................niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następującej/ych rzeczy .............................................................................................................................................................................., numer oferty............................................................. . 

Data zawarcia umowy to ............................................................, data odbioru............................................................................... . 

Imię i nazwisko.......................................................................................... 

Login Allegro.............................................................................................. 

Adres ........................................................................................................... 


Data.............................................................................................................. .


Podpis (tylko jeżeli formularz jest wysłany w wersji papierowej) 


Zwrot środków

W przypadku odstąpienia od umowy Wydawnictwo nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania zwróconego towaru dokona zwrotu kosztów poniesionych przez Konsumenta (w tym koszt dostarczenia produktu do Konsumenta).

O sprzedającym
iwep1
iwep1

95,5%

kupujących poleciło tego sprzedawcę
w ostatnich 12 miesiącach
ZGODNOŚĆ Z OPISEM
4,9/5
OBSŁUGA KLIENTA
4,9/5
CZAS WYSYŁKI
5,0/5
KOSZT WYSYŁKI
5,0/5
NA ALLEGRO OD
od 9 lat i 5 miesięcy

Dane firmy

Instytut Wydawniczy EuroPrawo Sp. z o.o.
al. Solidarności 117/207
00-140 Warszawa
REGON: 141497221
NIP: 521-349-33-48

Kontakt

 • 602****** (pokaż)
poniedziałek - piątek
09:00 - 17:00
sobota - niedziela
zamknięte

Informacje o sprzedającym

Instytut Wydawniczy EuroPrawo jest wydawnictwem, które specjalizuje się na publikacjach między innymi z dziedzin:    

 • prawa Unii Europejskiej;    
 • prawa krajowego powiązanego z prawem UE;
 • prawa międzynarodowego.

 Publikacje wydawane przez Instytut Wydawniczy EuroPrawo ujęte są w następujących seriach:

 • podręczniki;
 • monografie;
 • rozprawy doktorskie i habilitacyjne;
 • wybory dokumentów;
 • materiały pokonferencyjne;
 • serie tematyczne. 

Koncentrujemy się na ważnych i aktualnych problemach o znaczeniu naukowym i praktycznym. 

Prowadzimy największe w Polsce projekty poświęcone edukacji prawa europejskiego. Na czołowym miejscu jest najnowszy "PODRĘCZNIK PRAWA UNII EUROPEJSKIEJ”, następca wcześniejszych serii „VADEMECUM” oraz „SYSTEM PRAWA UNII EUROPEJSKIEJ”. Całość osadzona w sekcjach instytucjonalnej, prawa rynku wewnętrznego oraz prawa konkurencji UE i unijnych reguł pomocy publicznej. 

Nasi Autorzy należą do grona wybitnych specjalistów poszczególnych dziedzin i gałęzi prawa. Wszystkie publikacje Instytutu Wydawniczego EuroPrawo przygotowane są profesjonalnie i solidnie, w oparciu o najlepsze standardy działań wydawniczych. 

Naszą domeną jest profesjonalne, sprawne i przyjazne wspieranie wymagających autorów i czytelników.

Pozostałe informacje

Instytut Wydawniczy EuroPrawo Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Krajowy Rejestr Sądowy – Sąd Rejonowy dla M.St. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Nr KRS 0000309818 Kapitał zakładowy 50 000 PLN wpłacony w całości

NIP: 5213493348, REGON: 141497221

Bank Ochrony Środowiska II O. w Warszawie 17 1540 1157 2115 6616 3149 0001

Numer oferty:7617676528
Zgłoś naruszenie zasad

Sponsorowane oferty z tej kategorii


Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu

Allegro