, , ,
POLOTENT_PL

Opaska na RĘKĘ nadgarstek FROTKA gadżet czarna

od
POLOTENT_PL
6,00
Allegro Smart!
Darmowa dostawa Smart! przy zakupach od 40 zł
51 osób kupiło 98 sztuk

kup do 10:00 - wyślemy dziś

Szczegóły dostawy
Liczba sztuk
z 88 sztuk
Allegro gwarantuje bezpieczne zakupy
Otrzymasz kupiony przedmiot albo zwrócimy Ci pieniądze. Sprawdź szczegóły.

Parametry

  • Stan:
   Nowy
  • Faktura:
   Wystawiam fakturę VAT
  • Kolor:
   Czarny
  • Materiał dominujący:
   poliester
  • Rodzaj:
   opaska na nadgarstek
  • Rozmiar:
   uniwersalny
  • Płeć:
   kobieta, mężczyzna, dziewczynka, chłopiec

Opis

Opis produktu:

- opaska na rękę z miękkiego frotte

- 100% poliester

- wymiary ok. 8 cm x 10 cm

- miła w dotyku

- bardzo elastyczna

- uniwersalna

- wysoka jakość

- kolor: czarny

Frotka zapewnia doskonałe wchłanianie potu i jednocześnie jest bardzo wygodna, elastyczna i przy dużym rozciągnięciu nie odciska się nawet przy długim użytkowaniu. Łatwa w praniu.

Oferty sponsorowane, które mogą Cię zainteresować

Opinie o produkcie

4,77

Opinie o produkcie

Rewelacyjny
4,77/5
(30 ocen)
24
5
1
0
0

26 sierpnia 2019 od
dobra sprawa

Dostawa i płatność

od 0,00 zł

Dostawa i płatność

Wysyłka z: Trzebinia, Polska
Kupujesz więcej niż jedną sztukę?Sprawdź koszt dostawy dla wielu sztuk
Odbiór w punkcie
koszt dostawy
czas realizacji
Odbiór w punkcie
Allegro Paczkomaty 24/7 InPost
0,00 zł
2 dni robocze
2 dni robocze
Allegro Paczkomaty 24/7 InPost pobranie
12,49 zł
2 dni robocze
2 dni robocze
Kurier
koszt dostawy
czas realizacji
Kurier
Allegro miniKurier24 InPost
0,00 zł
2-3 dni robocze
2-3 dni robocze
Allegro miniKurier24 InPost pobranie
13,41 zł
2-3 dni robocze
2-3 dni robocze
Płatności

Gwarancja

24 miesiące

Gwarancja

Rodzaj gwarancji

sprzedającego

Okres gwarancji

24 miesiące
Dodatkowe informacje

  WARUNKI GWARANCJI

 1. Das Company sp. z o.o. z siedzibą w 32-540 Trzebinia ul. Przemysłowa 10 NIP: 6772373649, REGON: 122795114, Zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000451571, wysokość kapitału zakładowego: 1 825 000 zł (dalej jako „Das Company”) udziela na sprzedawane przez siebie towary gwarancji, na warunkach opisanych poniżej.
 2. Gwarancja na towary sprzedane przez Das Company trwa dwa lata od dnia zakupu towaru przez nabywcę i obowiązuje wyłącznie na terytorium Polski.
 3. Das Company usunie ewentualną wadę fizyczną towaru, zgodnie z postanowieniami niniejszych warunków gwarancji, pod warunkiem przedstawienia faktury VAT lub paragonu na towar oraz pod warunkiem, że nie zachodzą przesłanki opisane w punkcie 9. poniżej.
 4. Celem wykonania uprawnień przysługujących z Gwarancji, nabywca powinien we własnym zakresie i na własny koszt dostarczyć wadliwy towar do siedziby Das Company, wraz z dowodem zakupu (np. kopią faktury VAT/paragonu) na towar objęty gwarancją, w oryginalnym opakowaniu i wszystkimi elementami oraz akcesoriami dołączonymi do towaru oraz pisemnym opisem zgłaszanych usterek i przyczyną ich powstania (zgłoszenie gwarancyjne). Niedochowanie tych wymagań skutkować będzie nieuwzględnieniem zgłoszenia gwarancyjnego.
 5. Das Company zobowiązuje się rozpoznać zgłoszenie gwarancyjne w terminie 5 dni i pisemnie powiadomić nabywcę o uwzględnieniu lub nieuwzględnieniu zgłoszenia gwarancyjnego. W przypadku uwzględnienia zgłoszenia gwarancyjnego, poinformuje także o planowanych działaniach zmierzających do usunięcia wad towaru oraz wskaże termin, do którego wada zostanie usunięta. W przypadku nieuwzględnienia zgłoszenia, poinformuję nabywcę o przyczynie nieuwzględnienia zgłoszenia gwarancyjnego oraz zwróci we własnym zakresie nabywcy i na jego koszt wadliwy towar.
 6. Jeżeli wada towaru polegać będzie na braku elementów towaru, które powinien był on zawierać, Das Company dostarczy na własny koszt nabywcy brakujący(e) element (y) towaru w terminie 30 dni od daty otrzymania uwzględnionego zgłoszenia gwarancyjnego. Das Company dokona instalacji i montażu brakującego elementu w towarze wyłącznie na wyraźne żądanie nabywcy zawarte w zgłoszeniu gwarancyjnym oraz jeżeli nabywca dostarczył towar wraz ze zgłoszeniem gwarancyjnym.
 7. Jeżeli wada towaru polegać będzie na tym, że towar nie będzie posiadać właściwości o których Das Company zapewniał, lub jeżeli towar lub jego element będą uszkodzone, Das Company usunie na własny koszt i we własnym zakresie wskazane usterki w terminie 30 dni od daty otrzymania uwzględnionego zgłoszenia gwarancyjnego. Das Company ma prawo przedłużenia tego terminu do maksymalnie 60 dni od daty otrzymania uwzględnionego zgłoszenia gwarancyjnego. O przedłużeniu terminu do usunięcia wad, Das Company poinformuje nabywcę w formie pisemnej. Po usunięciu usterek, Das Company dostarczy we własnym zakresie i na własny koszt towar nabywcy. Naprawione lub wymienione na niewadliwe elementy towaru stają się własnością Das Company.
 8. W przypadku gdy usunięcie wady nie jest możliwe, Das Company wymieni wadliwy towar na egzemplarz wolny od wad w terminach wskazanych powyżej.
 9. Niniejsza gwarancja obowiązuje tylko za wady wynikłe z przyczyny tkwiącej w sprzedanym towarze i nie obejmuje uszkodzeń towaru powstałych po jego sprzedaży z innych przyczyn, w szczególności nie obowiązuje, jeżeli wady towaru powstały w wyniku:  
 10. zawinionego działania nabywcy, w szczególności jeżeli wykorzystywał on towar wbrew instrukcjom użytkowania zapewnianym przez Das Company
 11. jeżeli są one następstwem zwykłego zużycia towaru lub nieprawidłowego jego przechowywania/transportu przez nabywcę
 12. uszkodzeń mechanicznych, chemicznych lub termicznych
 13. modyfikacji, napraw, przeróbek lub zmian właściwości towaru przez nabywcę
 14. Jeżeli kupującym jest konsument, skorzystanie z uprawnień wynikających z niniejszej gwarancji nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień przysługujących mu z tytułu rękojmi za wady towaru. W odniesieniu do nabywców będących przedsiębiorcami, zgodnie z ogólnymi warunkami umowy dostępnymi pod adresami http://dascompany.com/warunki_handlowe oraz http://dascompany.com/regulamin, ustawowe uprawnienia z tytułu rękojmi za wady towaru są wyłączone.
 15. Das Company nie odpowiada za szkody powstałe w wyniku niemożności korzystania z towaru znajdującego się w naprawie, w szczególności kupujący nie ma prawa domagania się od Das Company roszczeń z tytułu utraconych korzyści.
 16. Das Company nie ponosi odpowiedzialności za niedochowanie postanowień niniejszej gwarancji, w szczególności niedochowania terminów wskazanych w punktach 5. – 7. powyżej, jeżeli są one następstwem działania siły wyższej, zawinionego działania kupującego lub osoby trzeciej, za którą Das Company nie ponosi odpowiedzialności lub innych nieprzewidzianych i niezależnych od Das Company okoliczności.
 17. Das Company zastrzega sobie prawo modyfikacji postanowień niniejszej gwarancji, jednakże jakiekolwiek zmiany gwarancji nie będą obowiązywać wstecz.
 18. Kontakt z gwarantem: biuro@dascompany.com, tel. 500 248 480 
 19. Niniejszy tekst gwarancji obowiązuje od dnia 06.04.2016

Reklamacja

Reklamacja

Czas na reklamację z tytułu rękojmi

2 lata
rękojmia wyłączona dla przedsiębiorców

Adres do reklamacji

DAS Company Sp. z o.o.
Przemysłowa 10
32-540 Trzebinia
Dodatkowe informacje

 1. W przypadku niezgodności towaru z umową Klient/Przedsiębiorca powinien odesłać do Sklepu reklamowany towar wraz z opisem niezgodności. Koszty wysyłki pokrywa Klient/Przedsiębiorca. Adres, pod który Klient/Przedsiębiorca winien odesłać towar: Das Company sp. z o.o. ul. Przemysłowa 10 32-540 Trzebinia 2. Sklep ustosunkowuje się do reklamacji Klienta/Przedsiębiorcy w terminie 14 dni od momentu zwrotu towaru wraz z opisem niezgodności. 3. Gdy realizacja uzasadnionej reklamacji wiąże się z wysłaniem Klientowi/Przedsiębiorcy nowego towaru bądź usunięcia niezgodności, koszty dostaw ponosi Sklep. 4. W przypadku uznania reklamacji Sklep zwraca Klientowi/Przedsiębiorcy poniesione koszta wysyłki towaru. 5. Każdy Klient/Przedsiębiorca może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym zakresie możliwe jest skorzystanie przez Klienta/Przedsiębiorcy z mediacji. Listy stałych mediatorów oraz istniejących ośrodków mediacyjnych przekazywane są i udostępniane przez Prezesów właściwych Sądów Okręgowych. Więcej informacji odnośnie rozstrzygania sporów konsumenckich można znaleźć na stronie http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php 6. Wzór formularza reklamacyjnego stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu. 7. Sklep odpowiada przed Klientem/Przedsiębiorcą na podstawie prawa rękojmi regulowanego przez Kodeks Cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. nr 16, poz. 93 ze zm.) przez okres 24 miesięcy (w przypadku towarów nowych), lub przez okres 12 miesięcy (w przypadku wszystkich towarów używanych). 8. Klient/Przedsiębiorca w momencie wystąpienia wady może zażądać od Sklepu (w ramach prawa rękojmi): wymiany towaru na nowy; naprawy towaru; obniżenia ceny; odstąpienia od umowy – o ile wada jest istotna. Sklep ustosunkuje się do żądań Klienta/Przedsiębiorcy w ciągu 14 dni od momentu otrzymania żądania. Sklep rozpatrzy żądania Klienta/Przedsiębiorcy biorąc pod uwagę następujące okoliczności: łatwość i szybkość wymiany lub naprawy towaru; charakter wady – istotna czy nieistotna; to, czy towar był wcześniej reklamowany. 9. Sklep może odmówić żądania Klienta/Przedsiębiorcy dotyczących wymiany bądź naprawy towaru pod warunkiem, że wymiana bądź naprawa towaru jest niemożliwa do zrealizowania (np. ze względu na zaprzestanie produkcji określonych części zamiennych lub całego towaru), lub w porównaniu z drugim z możliwych żądań wymagałaby nadmiernych kosztów (np. żądanie wymiany całego urządzenia na nowe, jeśli uszkodzenie dotyczy jednego elementu o niskiej wartości.). Sklep zaproponuje w takim wypadku alternatywne rozwiązanie. 

Zwroty

14 dni na odstąpienie od umowy

Zwroty

14 dni na odstąpienie od umowy
Czas na odstąpienie od umowy
14 dni
Koszt zwrotu
Koszt zwrotu zależy od tego, jaką metodę dostawy wskażesz podczas zakupu.
dostawa
zwrot
Allegro miniKurier24 InPost
za darmo
Allegro Paczkomaty 24/7 InPost
za darmo
Pozostałe metody
na własny koszt
Adres do zwrotu
DAS Company Sp. z o.o.
Przemysłowa 10
32-540 Trzebinia
Dodatkowe informacje

 1. Na podstawie ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014r. Klient ma prawo odstąpienia od umowy bez podawania przyczyny.2. Prawo odstąpienia od umowy jest skuteczne, jeżeli Klient wyśle w terminie 14 dni od daty doręczenia towaru, oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Do zachowania terminu wystarczy złożenie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik do ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (stanowiący załącznik nr 1 do regulaminu) bądź drogą mailową na adres: biuro@dascompany.pl3. Klient zwraca towar do Sklepu w terminie 14 dni od złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy na swój koszt.4. W ciągu 3 dni roboczych od otrzymania przesyłki Sklep sprawdzi stan przekazanego produktu.5. Sklep zwraca środki przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient. W przypadku płatności kartą płatniczą zwrot środków jest wykonywany na kartę.6. W przypadku gdy Klient wybrał sposób dostawy przedmiotu inny niż najtańszy oferowany przez Sklep, Sklep nie zwróci Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów. Sklep zwróci jedynie koszt najtańszej dostawy danego przedmiotu do Klienta.7. Prawo odstąpienia nie przysługuje Klientowi w poniższych przypadkach umów: w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Klienta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb (np. materiały z indywidualnym nadrukiem);dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Klienta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sklep o utracie prawa odstąpienia od umowy;w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;o świadczeniu usług, jeżeli Sklep wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Klienta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sklep utraci prawo odstąpienia od umowy;w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sklep nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;w której Klient wyraźnie żądał, aby Sklep do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji (jeżeli Sklep świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Klient żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje Klientowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy);dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;zawartej w drodze aukcji publicznej;świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi.8. Prawo odstąpienia od umowy bez podawania przyczyny nie przysługuje Przedsiębiorcy. 

O sprzedającym

POLOTENT_PL

O sprzedającym

POLOTENT_PL

99,4%

kupujących poleciło tego sprzedawcę
w ostatnich 12 miesiącach
ZGODNOŚĆ Z OPISEM
5,0/5
OBSŁUGA KLIENTA
5,0/5
KOSZT WYSYŁKI
5,0/5
Nie wyświetlamy już oceny za czas wysyłki.
Przewidywany czas dostawy zobaczysz na stronie oferty.
NA ALLEGRO OD
od 5 lat i 4 miesięcy
OSTATNIE LOGOWANIE
dzisiaj o 07:46

Dane firmy

Das Company sp. z o.o.
Przemysłowa 10
32-540 Trzebinia
REGON: 122795114
NIP: 677-237-36-49

Kontakt

 • 123****** (pokaż)
poniedziałek - piątek
08:00 - 16:00
sobota - niedziela
zamknięte

Informacje o sprzedającym

Firma "Das Company" jest obecna na rynku od wielu lat. Wysoka jakość i solidność naszych produktów zapewniły nam czołową pozycję w niezwykle konkurencyjnej branży. Wdrażane przez nas autorskie oraz innowacyjne pomysły uzyskują coraz szersze grono klientów, nie tylko w Polsce, ale również na zagranicznych rynkach. Niezawodność oraz profesjonalizm są głównymi celami, stawianymi przez naszych kompetentnych i doświadczonych pracowników. Nasze namioty projektujemy z pasją i zaangażowaniem. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu i autorskim rozwiązaniom dostają Państwo produkt najwyższej klasy oraz najlepszej jakości. 

Pozostałe informacje

 • W niektórych krajach, rozstawienie namiotu wymaga pozwolenia budowlanego, sprawdź jak jest w Twoim wypadku 
 • Namiot jest budynkiem tymczasowym, nie należy go używać w sposób ciągły 
 • Namiot powinien być rozkładany w dużej odległości od przewodów wodnych, gazowych i elektrycznych 
 • Przed rozpoczęciem rozkładania namiotu, upewnij się, że temperatura wynosi co najmniej +15 stopni. Unikniesz dzięki temu pęknięć na plandece 
 • Namiot rozkładamy zgodnie z instrukcją montażu 
 • Namiot musi być przymocowany do podłoża, z użyciem wszystkim otworów umieszczonych w stopach 
 • Do montażu należy wykorzystać jedynie oryginalne elementy Nie rozstawiaj namiotu podczas złych warunków pogodowych - ulewnym deszczu, silnym wietrze czy obfitych opadach śniegu 
 • Gdy wystąpią niesprzyjające warunki pogodowe, namiot należy niezwłocznie zdemontować 
 • Wszystkie zamki, zawsze muszą być całkowicie zapięte lub rozpięte do samej góry, co zapobiegnie uszkodzeniom plandeki. Nie należy odpinać ich jedynie do połowy 
 • Upewnij się, że poszycie jest odpowiednio naciągnięte. Uchroni to przed gromadzeniem się wody na dachu, a co za tym idzie - przed zawaleniem namiotu. 
 • Pamiętaj o usuwaniu zbierającej się na bieżąco wody 
 • Zachowaj odpowiednią dylatację. Pozwoli to wodzie oraz nagromadzonemu śniegowi swobodnie spadać z namiotu. 
 • W okresie zimowy, spadający śnieg może gromadzić się na dachu. Pamiętaj o usuwaniu śniegu z namiotu, co uchroni go przed uszkodzeniem
 • Na użytkowniku namiotu spoczywa odpowiedzialność za odpowiednie zabezpieczenie go przed uszkodzeniami, a także przed tym, żeby nie wyrządził szkód ludziom, którzy z niego korzystają oraz mieniu tam zgromadzonemu. 
 • Nie używaj otwartego ognia, grzejników z otwartym płomieniem, ani sprzętu spawalniczego w obrębie namiotu. 
 • W przypadku używania grzejników innego rodzaju ustaw je w odległości nie mniejszej niż 1,5 metra od plandeki 
 • Namiot należy składać i pakować jedynie, gdy jest całkowicie suchy. Zapobiegnie to powstawaniu pleśni 
 • Gwarancja ma zastosowanie jedynie przy zdarzeniach powstałych podczas użytkowania namiotu zgodnie z instrukcją montażu oraz warunków korzystania 
 • Gwarancja nie obejmuje zużycia materiałów eksploatacyjnych, takich jak gumki i śruby 
 • Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń powstałych na skutek zaniedbań lub niewłaściwego użytkowania. 
 • Namioty z konstrukcją S38 (summer) i SP38 (summer plus) nadają się jedynie do użytku w okresie letnim.
 • Namioty z plandeką PE nadają się jedynie do użytku w okresie letnim.
 • Namioty z konstrukcją P50 (winter), PP50 (winter plus), polar i polar plus mogą być użytkowane również w okresie zimowym.

Numer oferty: 8219645788

Inni klienci oglądali również

 


Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu

Allegro