Wpisz czego szukasz

Znajdziemy sprzedawców, którzy mają wszystko czego szukasz.

Wprowadź frazę
, , ,

Microsoft Windows 10 HOME PL 32/64 bit

od
Super Sprzedawcy
Software-Comp - 100%
88 osób kupiło 112 sztuk

Czas wysyłki 24 godziny
14 dni na odstąpienie od umowy

Liczba sztuk
ze 100 sztuk
Allegro gwarantuje bezpieczne zakupy
Otrzymasz kupiony przedmiot albo zwrócimy Ci pieniądze. Sprawdź szczegóły.

Kup w zestawie

Microsoft Office Home and Business 2013 PL 32/64Microsoft Windows 10 HOME PL 32/64 bit
W zestawie taniej
118,00 110,00

Parametry

  • Stan:
   Używany
  • Faktura:
   Wystawiam fakturę VAT
  • Wersja:
  • Rodzaj:
  • Typ licencji:
   komercyjna
  • Liczba stanowisk:
   1
  • Wersja językowa:
   polska, angielska, wielojęzyczna, inna

Opis

Microsoft Windows 10 Home PL w wersji 32 lub 64 bitowej.

Oryginalna Licencja.

Gwarantujemy poprawną aktywację.

Zapewniamy Profesjonalne Wsparcie Techniczne.

Licencje pochodzą od certyfikowanych dostawców.

Informacje o Licencji

 • ORYGINALNY Klucz Licencji - wysyłany elektronicznie
 • Licencja z możliwością przenoszenia na inny komputer nie częściej jak co 90 dni
 • AKTYWACJA: ONLINE  lub Telefoniczna w MICROSOFT.
 • DOŻYWOTNIA LICENCJA na podstawie pełnego dowodu zakupu.
 • PRZEZNACZENIE: Dla Firmy i dla Domu
 • LICENCJA:   Dożywotnia na jeden komputer
 • WERSJA JĘZYKOWA: POLSKA (Multilanguage).

Po zakupie klient otrzymuje:

 • ORYGINALNY Klucz licencji z do instalacji i aktywacji oprogramowania
 • Pełny Dowód Zakupu -  który jest podstawą legalnej licencji
 • Link do pobrania Windows 10 Home 32/64bit z oryginalnej strony firmy Microsoft.
 • Instrukcję Aktywacji
 • Oświadczenie Prawne o legalnym zbyciu licencji
 • Profesjonalne Wsparcie techniczne
 • Szybką Realizację

Windows 10 Home PL w wersji 32/64bit.

Dzięki nowemu systemowi komputer staję się prosty w obsłudze, szybki i ciekawy. Jest także kompatybilny z najnowszymi urządzeniami.

Ta wersja jest uznawana za najlepszą w historii firmy Microsoft.

Mając najnowszy system możesz spodziewać się nieustannie i szybko wdrażanych usprawnień i zawsze aktualnych zabezpieczeń.

Pochodzenie produktu

Licencje pochodzą z terenu Polski oraz Unii Europejskiej.

Na ten produkt posiadamy potwierdzenie legalności zbycia. Mamy wsparcie opiekunów prawnych.

Zapewniamy, że oprogramowanie jest LEGALNE.

Oferujemy profesjonalną obsługę i wsparcie techniczne.

Wszelkie pytania proszę kierować poprzez  zakładkę "Pytania do Sprzedającego".

Dane do kontaktu i inne informacje w zakładce "O Sprzedającym"

INFORMACJA PRAWNA

Oświadczam, że sprzedaż spełnia warunki określone w dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/24/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie ochrony prawnej programów komputerowych. Zgodnie z wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości UE z 3 Lipca 2012r. w sprawie C-128/11 art. 4 ust. 2 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/24/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie ochrony prawnej programów komputerowych należy rozumieć w taki sposób, że drugi nabywca licencji, podobnie jak każdy następny, mogą się powołać na przewidziane w art.4 ust. 2 tej dyrektywy wyczerpanie prawa do rozpowszechniania, a w konsekwencji są uprawnionymi nabywcami kopii programu komputerowego. Bez znaczenia jest to, czy ta kopia programu komputerowego została udostępniona klientowi przez podmiot praw autorskich w drodze pobrania jej z jego strony internetowej czy też za pomocą materialnego nośnika takiego jak CD-ROM czy DVD. Z motywów 4 i 5 dyrektywy 2009/24, wydanej na podstawie art. 95 WE, wynika że ma ona na celu wyeliminowanie różnic istniejących w prawodawstwie państw członkowskich, które istotnie naruszają funkcjonowanie rynku wewnętrznego w zakresie dotyczącym programów komputerowych. Jednolita wykładnia pojęcia "sprzedaży" jest konieczna do tego, aby uniknąć sytuacji, w której przyznana w tej dyrektywie ochrona podmiotów praw autorskich może różnić się w zależności od mającego zastosowanie prawa krajowego.

W konsekwencji autor oprogramowania nie może sprzeciwić się odsprzedaży swych "używanych" licencji umożliwiających korzystanie z jego pobranych z Internetu programów. Wyłączne prawo do rozpowszechniania kopii programu komputerowego objętej taką licencją zostaje wyczerpane wraz z jej pierwszą sprzedażą.

Odesłanie prejudycjalne pozwala sądom państw członkowskich, w ramach rozpatrywanego przez nie sporu, zwrócić się do Trybunału z pytaniem o wykładnię prawa Unii lub o ocenę ważności aktu Unii. Trybunał nie rozpoznaje sporu krajowego.

Do sądu krajowego należy rozstrzygnięcie sprawy zgodnie z orzeczeniem Trybunału. Orzeczenie to wiąże w ten sposób inne sądy krajowe, które spotkają się z podobnym problemem.

http://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2012-07/cp120094pl.pdf

W przedmiocie licencji OEM na system operacyjny Windows. Zgodnie z aktualnymi orzeczeniami Krajowej Izby Odwoławczej oraz Sądu Okręgowego w Warszawie licencja typu OEM umożliwia ponowną instalację programu komputerowego będącego jej przedmiotem na innym urządzeniu. Nadto postanowienia licencji taką możliwość wyłączające są niezgodne z obowiązującym prawem, a co za tym idzie bezskuteczne. Zobowiązanie się do dystrybucji oprogramowania OEM tylko łącznie ze sprzętem nie jest skuteczne na potrzeby wyczerpania prawa, a zatem naruszenie tego warunku (i wprowadzenie do obrotu samego oprogramowania) jest legalne zgodnie z art. 51 ust. 3 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Więcej informacji dostarczy lektura tych powszechnie dostępnych orzeczeń:

https://www.saos.org.pl/judgments/201789

https://www.saos.org.pl/judgments/191257  

Oferty sponsorowane, które mogą Cię zainteresować

Dostawa i płatność

Dostawa i płatność


Wysyłka z: Myszków, Polska
Kupujesz więcej niż jedną sztukę?
Inne metody dostawy
koszt dostawy
przewidywany czas dostawy
Inne metody dostawy
Przesyłka elektroniczna (e-mail)
0,00 zł
wt. 14 lip. u Ciebie
wt. 14 lip. u Ciebie

Czas wysyłki: zwykle w ciągu 24 godzin.

Podczas tworzenia tej oferty, sprzedawca zadeklarował, że wyśle towar w ciągu 24 godzin.

Płatności

Gwarancja

dożywotnia

Gwarancja


Rodzaj gwarancji

producenta/dystrybutora

Okres gwarancji

dożywotnia
Dodatkowe informacje

 

 • Umowy o dostarczanie treści cyfrowych, w ramach których nabywca   otrzymuje w szczególności licencję wraz z kluczem aktywacyjnym, nie są   objęte odpowiedzialnością PHU Software-Comp w  zakresie, w jakim licencjodawca  nie wywiązuje się z obowiązujących na  terytorium Europejskiego Obszaru  Gospodarczego warunków umowy  licencyjnej wobec licencjobiorcy.
   
 • Również w sytuacji gdy  licencjobiorca naruszy warunki licencji,  PHU Software-Comp nie odpowiada  za działania bądź zaniechania licencjodawcy.


Reklamacja

Reklamacja


Czas na reklamację z tytułu rękojmi

1 rok

Adres do reklamacji

PHU Software-Comp
Goździkowa 16
42-300 Myszków
Dodatkowe informacje

Reklamacje dotyczące Towarów


 1. Sprzedawca odpowiada  wobec Klienta, w tym również Klienta  będącego konsumentem w rozumieniu  art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, z tytułu  rękojmi za wady na zasadach  określonych w art. 556 – 576 Kodeksu  cywilnego.
 2. Reklamacje,  wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych  prawnie, lub na  podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na  adres siedziby  spółki.
 3. Celem rozpatrzenia reklamacji Klient powinien przesłać  lub  dostarczyć reklamowany Towar, jeżeli jest to możliwe dołączając do  niego  dowód zakupu. Towar należy dostarczyć lub przesłać na adres  wskazany  w pkt. 2 powyżej.
 4. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni.
 5. W  przypadku braków w reklamacji Sprzedawca wezwie Klienta do jej   uzupełnienia w niezbędnym zakresie niezwłocznie, nie później jednak niż  w  terminie 7 dni, od daty otrzymania wezwania przez Klienta.  Sprzedawca  zwraca Klientowi koszty przesyłki.
 6. Sprzedawca nie  jest producentem Towarów. Producent ponosi  odpowiedzialność z tytułu  gwarancji sprzedanego Towaru na warunkach,  oraz przez okres wskazany w  karcie gwarancyjnej. Jeśli dokument  gwarancyjny przewiduje taką  możliwość, Klient może zgłaszać swoje  roszczenia w ramach gwarancji  bezpośrednio w autoryzowanym serwisie,  którego adres znajduje się w  karcie gwarancyjnej.

X. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną


 1. Klient  może zgłaszać Sprzedawcy reklamacje w związku z  funkcjonowaniem Sklepu  i korzystaniem z Usług przy użyciu formularza kontaktowego.
 2. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i opis zaistniałego problemu.
 3. Sprzedawca zobowiązuje  się do rozpatrzenia każdej reklamacji w  terminie do 14 dni, a gdyby to  nie było możliwe, do poinformowania w tym  okresie Klienta, kiedy  reklamacja zostanie rozpatrzona. W przypadku  braków w reklamacji  Sprzedawca wezwie Klienta do jej uzupełnienia w  niezbędnym zakresie w  terminie 7 dni, od daty otrzymania wezwania przez  Klienta.
 4. Gdy  Przedmiotem sprzedaży jest licencja na program komputerowy/system   operacyjny. Należy zapoznać się z postanowieniami licencyjnymi. Można   je przeczytać w witrynie www.microsoft.com/useterms.  Wymagana jest  aktywacja przez telefon lub Internet. W przypadku  jakiegokolwiek  ujawnienia klucza produktu przez nabywcę osobom  nieuprawnionym z  licencji wyłączona jest odpowiedzialność zbywcy z  tytułu  nieuprawnionego użycia klucza produktu przez osoby nieuprawnione.  W  przypadku zagubienia lub kradzieży dołączonego klucza produktu firma   Microsoft ani sprzedawca nie może go zamienić na inny ani zwrócić   kosztów jego zakupu. Jednakże w uzasadnionych przypadkach, po  rozważeniu  wszystkich okoliczności, zbywca może wymienić klucz produktu  w terminie  3 miesięce od daty transakcji. Powyższe nie stanowi  podstawy roszczeń o  wymianę klucza produktu.
   
 5. Umowy o  dostarczanie treści cyfrowych, w ramach których nabywca  otrzymuje w  szczególności licencję wraz z kluczem aktywacyjnym, nie są  objęte  odpowiedzialnością PHU Software-Comp w zakresie, w jakim licencjodawca  nie  wywiązuje się z obowiązujących na terytorium Europejskiego Obszaru   Gospodarczego warunków umowy licencyjnej wobec licencjobiorcy.
   
 6. Również  w sytuacji gdy licencjobiorca naruszy warunki licencji,  PHU Software-Comp  nie odpowiada za działania bądź zaniechania licencjodawcy.
 7.  Licencje elektronicze mają gwarancję rozruchową i wynosi ona 90 dni kalendarzowych. 
 8. Klient po zakupie powinen sprawdzić działanie zakupionej licencji używanej w terminie nie dłuższym niż 90 dni kalendarzowych. 


Zwroty

14 dni na odstąpienie od umowy

Zwroty


Czas na odstąpienie od umowy
14 dni
Koszt zwrotu
Koszt zwrotu zależy od tego, jaką metodę dostawy wskażesz podczas zakupu.
dostawa
zwrot
Przesyłka elektroniczna (e-mail)
na własny koszt
Adres do zwrotu
Software-Comp
Goździkowa 16
42-300 Myszków
Dodatkowe informacje

Prawo odstąpienia od umowy bez podania przyczyny nie przysługuje   konsumentowi w przypadku, gdy dostarczane mu są treści cyfrowe, które   nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia   rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do   odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez sprzedającego o   utracie prawa odstąpienia od umowy (przepis z ustawy)  


O sprzedającym

Software-Comp

O sprzedającym


100,0%

kupujących poleciło tego sprzedawcę
w ostatnich 12 miesiącach

Zgodność z opisem

5,0/5star

Obsługa kupującego

5,0/5star

Koszt wysyłki

5,0/5star
Nie wyświetlamy już oceny za czas wysyłki. Przewidywany czas dostawy zobaczysz na stronie oferty.

Na allegro

od 2 lat i 2 miesięcy

Ostatnie logowanie

dzisiaj o 2:06

Dane firmy

Monika Machura-Maślanka
P.H.U. "SOFTWARE-COMP"
Goździkowa 16
42-300 Myszków
REGON: 380067350
NIP: 625-220-14-39

Kontakt

 • +48********* ()
 • +48********* ()

Informacje o sprzedającym

Jesteśmy Polską firmą zajmującą się głównie sprzedażą używanego oraz nowego oprogramowania.

Najważniejsze dla nas jest zaufanie i zadowolenie naszych klientów. 

Dlatego też oprócz oprogramowania jako produktu oferujemy Państwu profesjonalne doradztwo i wsparcie techiczne przed i po zakupie.

Działamy zgodnie z prawem i sprzedajemy legalne licencje. Po zakupie każdy klient otrzymuje fakturę VAT 23%.

W razie pytań i wątpliwości prosimy o kontakt.

Chętnie doradzimy jaki rodzaj oprogramowania jest dla Państwa najbardziej optymalny. 


Atuty naszej firmy 

- do każdego zakupu klient orzymuję fakturę VAT 23%

- 16 lat doświadczenia technicznego w branży IT 

- komunikatywność, uczciwość, rzetelność 

- działamy zgodnie z prawem 

- odbieramy telefony i odpisujemy na maile 

- oprócz legalnego oprogramowania zapewniamy profesjonalne wsparcie przed i po zakupie 


Wsparcie Techniczne:

1) Zakładka "pytanie do sprzedającego".

2) Email:  software_comp@interia.pl

3) Numery telefonów podane powyżej.


Bardzo Ważne : 

Zawsze sprawdzaj czy sprzedawca jest płatnikiem VAT, sprawdzić można tu: http://www.mf.gov.pl/ministerstwo-finansow/wiadomosci/aktualnosci/ministerstwo-finansow2/-/asset_publisher/M1vU/content/sprawdz-czy-twoj-kontrahent-jest-czynnym-podatnikiem-vat


Dane Osobowe 

1. W przypadku Usług Sprzedaży administratorem danych jest Sprzedawca, z którym  zostaje zawierana Umowa Sprzedaży, tj. PHU Software-Comp Monika Machura-Maślanka. Przed dokonaniem zakupu Klient jest informowany, z kim zostaje zawierana Umowa Sprzedaży. 

2. W przypadku założenia Konta administratorem danych jest PHU Software-Comp Monika Machura-Maślanka.

3. Z inspektorem ochrony danych PHU Software-Comp Monika Machura-Maślanka można się skontaktować pod adresem: software_comp@interia.pl. 

4. Sklep udostępniając Klientowi możliwość rejestracji i prowadzenia Konta przetwarza dane w celu świadczenia usługi, na podstawie akceptacji regulaminu, który stanowi swoistą umowę (art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). 

5. PHU Software-Comp Monika Machura-Maślanka przetwarzać będzie dane Klienta w celu realizacji Umowy Sprzedaży, w oparciu o zawieraną Umowę Sprzedaży, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO. 

6. Adres korespondencyjny Klienta może być wykorzystany na potrzeby marketingu bezpośredniego produktów lub usług właściwego administratora, prowadzonego w formie papierowej, co nie wymaga zgody (na podstawie tzw. prawnie uzasadnionego interesu, o czym mowa w art. 6 ust. 1 lit. e RODO). 

7. Po wyrażeniu odrębnej zgody, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO dane mogą być przetwarzane również w celu przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną lub wykonywania telefonicznych połączeń w celu marketingu bezpośredniego, o ile Klient wyrazi odrębną, stosowną zgodę. W przypadku wyrażenia dodatkowej zgody, na jej podstawie (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO) dane mogą być przetwarzane również w celu przesyłania informacji marketingowych dotyczących usług lub produktów innych podmiotów - w formie elektronicznej, telefonicznej lub papierowej, w zależności od wyrażonej zgody. 

8. W przypadku konieczności dostarczenia zamówienia dane osobowe mogą być udostępniane operatorom pocztowym lub przewoźnikom wyłącznie w celu dostarczenia zamówienia. Dane osobowe mogą być ujawnione poza tym upoważnionym pracownikom lub współpracownikom administratora, jak też podmiotom udzielającym wsparcia na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia przetwarzania danych. 

9. Dane osobowe przetwarzane w celach związanych z korzystaniem z produktów/usług będą przetwarzane na czas umożliwienia nabycia produktu i jego dostarczenia lub przez okres rzeczywistego korzystania z danej usługi, po czym dane podlegające archiwizacji będą przechowywane przez okres właściwy dla przedawnienia roszczeń, tj. maksymalnie do 10 lat. Dane osobowe przetwarzane w celach marketingowych objętych oświadczeniem zgody będą przetwarzane do czasu odwołania zgody. Dane osobowe przetwarzane w celu marketingu produktów i usług w formie papierowej, czyli na podstawie tzw. prawnie uzasadnionego interesu (co nie wymaga zgody) będą przetwarzane do czasu wniesienia sprzeciwu na takie przetwarzanie.

10. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, Klient ma prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.  

11. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak podanie oznaczonych danych osobowych jest niezbędne do zawarcia umowy o świadczenie usług/dostawę produktów, natomiast konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości z nich skorzystania.

Pozostałe informacje

Regulamin  

Dostawa Towarów jest ograniczona do terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i państw UE i odbywa się na adres e-mail wskazany przez Klienta w trakcie składania zamówienia.      Forma dostawy zamówionych Towarów odbywa się drogą elektroniczną, poprzez przesłanie na adres e-mail Klienta, lub na wskazany adrs jeżeli towar jest materialny. 

Dostawa jest realizowana niezwłocznie, nie później niż w terminie 24h od zawarcia umowy, chyba że opis aukcji mówi o innym terminie.     Sprzedawca odpowiada za wady rzeczy zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego, w szczególności     art. 556 oraz 5561 -5565 Kodeksu Cywilnego. 

Ceny i metody płatności     

Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT, cła oraz wszelkie inne składniki. 

Zamawiając dany towar, możecie Państwo zapłacić za zamówiony towar gotówką przy odbiorze lub wybrać inną formę płatności: 

Przelew Bankowy na rachunek bankowy Sprzedawcy (ING Bank Śląski S.A. 69 1050 1168 1000 0097 0059 7686 ) Płatność w systemie PayU.

Prawo odstąpienia od umowy    

1. Na podstawie ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014r. Klient ma prawo odstąpienia od umowy bez podawania przyczyny.  

2. Prawo odstąpienia od umowy jest skuteczne, jeżeli Klient wyśle w terminie 14 dni od daty doręczenia towaru, oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Do zachowania terminu wystarczy złożenie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik do ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (stanowiący załącznik nr 1 do regulaminu) bądź drogą mailową na adres: software_comp@interia.pl  

3. Klient zwraca towar do Sklepu w terminie 14 dni od złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy na swój koszt.  

4. W ciągu 3 dni roboczych od otrzymania przesyłki Sklep sprawdzi stan przekazanego produktu.  

5. Sklep zwraca środki przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient. W przypadku płatności kartą płatniczą zwrot środków jest wykonywany na kartę.  

6. W przypadku gdy Klient wybrał sposób dostawy przedmiotu inny niż najtańszy oferowany przez Sklep, Sklep nie zwróci Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów. Sklep zwróci jedynie koszt najtańszej dostawy danego przedmiotu do Klienta.  

7. Klient pokrywa wszystkie bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy (np. koszty opakowania, zabezpieczenia, nadania). 

8. Prawo odstąpienia nie przysługuje Klientowi w poniższych przypadkach umów:     dostarczanie treści cyfrowych (np. oprogramowania w wersji ESD), które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Klienta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sklep o utracie prawa odstąpienia od umowy;     w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;     w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Klienta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb (np. ulotki, wizytówki, fotoplakaty, naklejki);     w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;     o świadczeniu usług, jeżeli Sklep wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Klienta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sklep utraci prawo odstąpienia od umowy;     w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sklep nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;     w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;     w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;     w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;     w której Klient wyraźnie żądał, aby Sklep do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji (jeżeli Sklep świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Klient  żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje Klientowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy);     dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;     zawartej w drodze aukcji publicznej;     świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi.  

9. Prawo odstąpienia od umowy bez podawania przyczyny nie przysługuje Przedsiębiorcy." 10. Sprzedawca ma prawo do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od zawarcia umowy bez podawania przyczyny." 

Reklamacje dotyczące Towarów

Sprzedawca odpowiada wobec Klienta, w tym również Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, z tytułu rękojmi za wady na zasadach określonych w art. 556 – 576 Kodeksu cywilnego.     

Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres PHU Software-Comp Monika Machura-Maślanka, ul. Goździkowa 16, 42-300 Myszków, software_comp@interia.pl

Celem rozpatrzenia reklamacji Klient powinien przesłać lub dostarczyć reklamowany Towar, jeżeli jest to możliwe dołączając do niego dowód zakupu.  Towar należy dostarczyć lub przesłać na adres wskazany w pkt. 2 powyżej.      

Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni. 

W przypadku braków w reklamacji Sprzedawca wezwie Klienta do jej uzupełnienia w niezbędnym zakresie niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni, od daty otrzymania wezwania przez Klienta. Sprzedawca zwraca Klientowi koszty przesyłki.      

Sprzedawca nie jest producentem Towarów. Producent ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji sprzedanego Towaru na warunkach, oraz przez okres wskazany w karcie gwarancyjnej. Jeśli dokument gwarancyjny przewiduje taką możliwość, Klient może zgłaszać swoje roszczenia w ramach gwarancji bezpośrednio w autoryzowanym serwisie, którego adres znajduje się w karcie gwarancyjnej. 

X. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną.

Reklamacje można zgłaszać pisemnie na adres:  PHU Software-Comp Monika Machura-Maślanka, ul. Goździkowa 16, 42-300 Myszków, na adres poczty elektronicznej: software_comp@interia.pl lub przy użyciu formularza kontaktowego.      

W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i opis zaistniałego problemu.  

Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona. 

W przypadku braków w reklamacji Sprzedawca wezwie Klienta do jej uzupełnienia w niezbędnym zakresie w terminie 7 dni, od daty otrzymania wezwania przez Klienta.      

Gdy Przedmiotem sprzedaży jest licencja na program komputerowy/system operacyjny. Należy zapoznać się z postanowieniami licencyjnymi. Można je przeczytać w witrynie www.microsoft.com/useterms. Wymagana jest aktywacja przez telefon lub Internet. W przypadku jakiegokolwiek ujawnienia klucza produktu przez nabywcę osobom nieuprawnionym z licencji wyłączona jest odpowiedzialność zbywcy z tytułu nieuprawnionego użycia klucza produktu przez osoby nieuprawnione. 

W przypadku zagubienia lub kradzieży dołączonego klucza produktu firma Microsoft ani sprzedawca nie może go zamienić na inny ani zwrócić kosztów jego zakupu. Jednakże w uzasadnionych przypadkach, po rozważeniu wszystkich okoliczności, zbywca może wymienić klucz produktu w terminie 12 miesięce od daty transakcji. 

Powyższe nie stanowi podstawy roszczeń o wymianę klucza produktu. Umowy o dostarczanie treści cyfrowych, w ramach których nabywca otrzymuje w szczególności licencję wraz z kluczem aktywacyjnym, nie są objęte odpowiedzialnością Software-Comp w zakresie, w jakim licencjodawca nie wywiązuje się z obowiązujących na terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego warunków umowy licencyjnej wobec licencjobiorcy.     Również w sytuacji gdy licencjobiorca naruszy warunki licencji, Software-Comp nie odpowiada za działania bądź zaniechania licencjodawcy.

Licencje elektronicze mają ograniczoną gwarancję rozruchową i wynosi ona 90 dni kalendarzowych. Klient powinen sprawdzić działanie zakupionej licencji używanej w terminie nie dłuższym niż 90 dni kalendarzowych.

XII. Postanowienia końcowe      

Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.      

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, przepisy ustawy o prawach konsumenta oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.


Numer oferty: 7491831629

Inni klienci oglądali również

 

Ostatnio przeglądane


Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu

Allegro

Dodałeś przedmiot do koszyka

przejdź do koszyka