, , ,

Lider Podkaszarka elektryczna QP250 250 W

od
mamy-wszystko
121,11
Liczba sztuk
z 12 sztuk
Allegro gwarantuje bezpieczne zakupy
Otrzymasz kupiony przedmiot albo zwrócimy Ci pieniądze. Sprawdź szczegóły.

Parametry

  • Waga narzędzia:
   1.2 kg
  • Długość narzędzia:
   92 cm
  • Producent silnika:
   inny producent
  • Waga (z opakowaniem):
   2 kg

Opis

Lider Podkaszarka elektryczna QP250 250 W

Głowica półautomatyczna

Regulowany uchwyt

Podkaszarka elektryczna QP250 250 W marki Lider wyposażona jest w głowicę półautomatyczą z regulowanym uchwytem dodatkowym, znacznie ułatwiającym pracę.

Użycie wysokiej jakości materiałów zapewnia długą i trwałą eksploatację.

moc: 250 W

z trzonkiem teleskopowym: nie

wysuw żyłki: automatyka naciskowa

osłona głowicy w komplecie: tak

głowica regulowana: nie

średnica żyłki: 1,3 - 1,5 mm

waga: 1,2 kg

Do każdej sprzedaży wystawiamy paragon fiskalny lub fakturę VAT 23%

Dowód zakupu zawsze jest umieszczony pod listem przewozowym.

*Wszystkie użyte na niniejszej ofercie inne znaki i nazwy firmowe lub towarowe należą lub/i są zastrzeżone przez ich właścicieli i zostały użyte wyłącznie w celach informacyjnych.*

[Kod produktu: i3YPu/bAnna+GMk22mJKVkb3N2O2fL9z1BxX1JQwCuPMcLLx66a3RLdfFQeFbylZPXqHawF4qOI=]

Oferty sponsorowane, które mogą Cię zainteresować

Dostawa i płatność

od 25,00 zł

Dostawa i płatność

Wysyłka z: Gdynia, Polska
Kupujesz więcej niż jedną sztukę?Sprawdź koszt dostawy dla wielu sztuk
Odbiór w punkcie
koszt dostawy
czas realizacji
Odbiór w punkcie
Odbiór osobisty w punkcie sprzedawcy
0,00 zł
2 dni robocze
2 dni robocze
Odbiór osobisty w punkcie sprzedawcy pobranie
0,00 zł
2 dni robocze
2 dni robocze
Kurier
koszt dostawy
czas realizacji
Kurier
Przesyłka kurierska
25,00 zł
3-4 dni robocze
3-4 dni robocze
Przesyłka kurierska pobranie
35,00 zł
3-4 dni robocze
3-4 dni robocze

Punkty odbioru

PRODATA
Akacjowa 34
81-520 Gdynia
woj. pomorskie
email: grupaprodata+pytanie@gmail.com

poniedziałek - piątek
09:00 - 17:00
sobota - niedziela
zamknięte

płatność kartą i gotówką
prosimy umówić się na odbiór

Płatności

Gwarancja

24 miesiące

Gwarancja

Rodzaj gwarancji

producenta/dystrybutora

Okres gwarancji

24 miesiące
1 miesiąc dla przedsiębiorców
Dodatkowe informacje

 OGÓLNE WARUNKI GWARANCJI:

 1. Gwarancji udziela się na okres 1-60 miesięcy (w przypadku zakupów konsumenckich). PRZEDSIĘBIORCOM gwarancja nie jest udzielana.  
 2. Gwarancja jest udzielana na czas określony, liczony od daty zakupu towaru przez Kupującego. Okres  gwarancji liczony jest w miesiącach i nie ulega przedłużeniu o czas przebywania w punkcie serwisowym. Gwarancja obowiązuje na terenie Polski.  
 3. Przez naprawę gwarancyjną rozumie się wykonanie przez Serwis czynności o charakterze specjalistycznym i właściwym dla usunięcia  wady objętej gwarancją.                       
 4. Sprzęt podlegający reklamacji powinien zostać dostarczony do gwaranta osobiście, przesyłka pocztową lub kurierską (najlepiej w oryginalnym opakowaniu w raz ze wszystkimi akcesoriami).    
 5. W przypadku zasadnej reklamacji z tytułu rękojmi koszty odesłania produktu zostaną zwrócone, a wada towaru zostanie usunięta lub cena towaru obniżona w sposób przedstawiony przez obowiązujące prawo. W przypadku niezasadnej reklamacji rzeczy złożonej przez konsumenta do serwisu nie jest zwracany koszt odesłania. W przypadku niezasadnej reklamacji rzeczy złożonej przez przedsiębiorce do serwisu koszta przesyłek oraz ekspertyzy ponosi przedsiębiorca.  
 6. W przypadku, kiedy podlegający w ramach reklamacji, wymianie sprzęt nie może zostać wymieniony na taki sam określony co do gatunku (np. została zakończona jego produkcja). Gwarant ma prawo wymienić na sprzęt inny o parametrach technicznych i eksploatacyjnych zbliżonych do reklamowanego.  
 7.  przeciwnym wypadku Gwarant obciąży Uprawnionego z gwarancji kwotą stanowiącą równowartość brakujących lub uszkodzonych części.  
 8. Nazwa sprzętu lub numer seryjny jest umieszczony na urządzeniu lub opakowaniu. Nalepki na podzespołach, plomby i inne oznaczenia charakterystyczne nie mogą  być uszkodzone, bądź zdarte. Uszkodzenie nalepki w sposób uniemożliwiający jednoznaczne odczytanie umieszczonego na niej symbolu gwaranta lub numeru seryjnego spowoduje utratę gwarancji.    
 9. Gwarancja obejmuje usterki wynikłe w trakcie poprawnej eksploatacji lub spowodowane defektami produkcyjnymi, i nie stosuje się do materiałów eksploatacyjnych lub innego wyposażenia dodatkowego.  
 10. W przypadku, gdy, korzystanie z danego sprzętu wymaga określonego pozwolenia, to na kupującym ciąży odpowiedzialność posiadania takiego pozwolenia.  
 11. Naprawy pogwarancyjne są płatne z góry przelew na konto, przed rozpoczęciem działań.  
 12. Sklep rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci. Jeżeli w ciągu 14 dni Sklep nie ustosunkuje się do żądań Klienta, oznacza to, iż uznał żądania za uzasadnione. Ujawnione w tym okresie wady zostaną usunięte, a termin naprawy nie powinien przekraczać 14 dni. W uzasadnionych przypadkach termin ten może ulec przedłużeniu do 28 dni. W przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych z zagranicy. Termin powyższy może ulec przedłużeniu o kolejne 30 dni.    
 13. W celu odesłania zakupionego produktu klient powinien wpisać na liście przewozowym, w polu „zadeklarowana wartość’, cenę zakupu odsyłanego produktu. Kwota ta stanowi deklarację wartości ubezpieczenia. Klient odpowiada za dostarczenie produktu w taki sposób aby jego stan nie uległ dalszemu pogorszeniu.  
 14. Uprawnienia z tytułu udzielanej gwarancji, mogą być realizowane jedynie po przedstawieniu karty gwarancyjnej wraz z czytelnym dowodem zakupu. Wszelkie zmiany lub poprawki w treści karty gwarancyjnej, mogą być dokonane jedynie przez upoważnioną osobę oraz muszą zostać opieczętowane podpisem i pieczęcią gwaranta. Samowolne zmiany wpisów w karcie gwarancyjnej lub dokonywanie napraw we własnym zakresie powoduje utratę gwarancji.  
 15. Sprzęt może być nie naprawiony w ramach gwarancji jeżeli: - nosi ślady uderzeń, otarć oraz inne będące skutkiem nieprawidłowego użytkowania - podzespoły nie wymagające konserwacji noszą ślady ingerencji przez osobę nie będącą gwarantem - sprzęt był nieprawidłowo konserwowany i serwisowany przez użytkownika - jest niekompletny lub zdefragmentowany - uszkodzone są ogólnodostępne elementy eksploatacyjne, które użytkownik powinien wymienić we własnym zakresie - sprzęt nosi ślady zaniedbania i użytkowania go w stanie częściowej niesprawności, prowadzącego do dalszych uszkodzeń - rodzaj występującej niesprawności jest wyłączony w ogólnych warunkach Gwarancji.  
 16. Zgodnie z powszechnie obowiązującym prawem na terenie naszego kraju gwarancja jest dobrowolna co oznacza, iż gwarant decyduje, czy udzieli konsumentom gwarancji na swój produkt oraz jaka będzie jej treść oraz zakres, czyli np. jaka będzie liczba napraw, warunki, w jakich może być dokonana wymiana sprzętu na nowy itp. Sprzedający nie jest zobligowany do jej udzielenia. Gwarantem może być zarówno producent, jak i importer lub sprzedający.  

GWARANCJA NIE OBEJMUJE:

 1. Jakiegokolwiek używania sprzętu wykraczającego poza opis zakresu jego pracy.  
 2. Gwarancją nie są objęte części posiadające określoną żywotność (np. żarówki, akumulatory, bezpieczniki oraz elementy eksploatacyjne)  
 3. Roszczeń z tytułu parametrów technicznych urządzenia, o ile opis w ofercie odpowiada parametrom podanym przez producenta na opakowaniu.  
 4. Gwarancja nie obejmuje czynności takich jak: instalacja sprzętu, konserwacja.  
 5. Gwarancja nie obejmuje również uszkodzeń spowodowanych niewłaściwą lub niezgodnym z instrukcją obsługi użytkowaniem sprzętu, przechowywaniem, konserwacją lub transportem.  
 6. Uszkodzeń powstałych z przyczyn zewnętrznych,np. uszkodzeń mechanicznych, termicznych oraz zanieczyszczeń, zalania, używania nieodpowiednich środków chemicznych lub zaniedbaniem ze strony użytkownika, uszkodzeń spowodowanych przez wilgoć, korozję lub ciała obce, które dostały się do wnętrza, np. pyły itp.  
 7. Uszkodzeń wynikłych z przepięć w sieci elektrycznej.  
 8. Uszkodzeń spowodowanych niewłaściwą lub niezgodną z instrukcją obsługi kompletacją, zabudową lub instalacją jak też samowolną przeróbką lub naprawą.  
 9. Uszkodzeń powstałych na skutek nieprzestrzegania powszechnych zasad eksploatacji sprzętu elektromechanicznego i elektronicznego oraz wszelkich innych uszkodzeń powstałych z winy niewiedzy nabywcy.  
 10. Wad powstałych z niewłaściwego (z punktu widzenia instrukcji obsługi oraz zdrowego rozsądku) użytkowania zakupionych przedmiotów (w tym w wyniku niewłaściwego użytkowania)  
 11. Usterek powstałych w wyniku niewłaściwego konserwowania sprzętu lub przypadku zaniechania konserwowania sprzętu.  
 12. Gwarant nie odpowiada za szkody i straty powstałe w wyniku niemożliwości korzystania z urządzenia będącego w naprawie.    
 13. Stosunek prawny pomiędzy nabywcą urządzenia i gwarantem regulowany jest wyłącznie postanowieniami gwarancji.  
 14. Odesłać na gwarancję można towary podlegające wyłącznie wadom ukrytym, powstałym z winy producenta.  
 15. Gwarancja na sprzedawany towar konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z ustaw konsumenckich (np. ustawy z dnia 30 maja 2014 o prawach konsumenta.)  
 16. Sklep odpowiada za wady produktu na podstawie obowiązującego prawa, w tym na zasadach określonych w art. 556 Kodeksu Cywilnego i kolejnych. W przypadku sprzedaży niebędącej sprzedażą konsumencką, wyłącza się przepisy o rękojmi zawarte w Kodeksie Cywilnym.  

Reklamacja

Reklamacja

Czas na reklamację z tytułu rękojmi

2 lata
rękojmia wyłączona dla przedsiębiorców

Adres do reklamacji

PRODATA SERWIS
Akacjowa 34, pokój 4
81-520 Gdynia
Dodatkowe informacje

  

Klient ma prawo do złożenia reklamacji z tytułu gwarancji bądź rękojmi. W przypadku gwarancji stosunek prawny pomiędzy Gwarantem (Producent) a Uprawnionym z Gwarancji jest regulowany wyłącznie postanowieniami gwarancji. W przypadku rękojmi Sprzedający ponosi odpowiedzialność wobec Konsumenta na zasadach określonych w art. 556 Kodeksu Cywilnego i kolejnych za wady.

Aby złożyć reklamację w jedynej poprawnej formie, należy przesłać produkt na adres SERWISU (serwis nie 

przyjmuje paczek za pobraniem lub na koszt serwisu).

Do złożenia reklamacji są wymagane:

- kompletny przedmiot reklamacji wraz wszystkimi elementami jakie zawierał zestaw

- opis usterki/roszczenia

- dane kontaktowe

Warto przesłać:

- dowód zakupu w oryginale (Klient może pozostawić sobie kserokopie dowodu zakupu)

- dane do przelewu w przypadku zwrotu kosztów bądź decyzji o zwrocie wpłaty

Roszczenia z tytułu reklamacji są rozpatrywane z tytułu gwarancji (jeżeli taka została udzielona na piśmie) lub z tytułu rękojmi na podstawie obowiązującego prawa: Art. 556 i kolejne Kodeksu Cywilnego.

Po otrzymaniu paczki zostanie ona przekazana do producenta lub dystrybutora gdzie rozpoczęta zostanie analiza usterki i zostanie podjęta decyzja o zasadności reklamacji.

W przypadku zasadnej reklamacji z tytułu rękojmi koszty odesłania produktu zostaną zwrócone, a wada towaru zostanie usunięta lub cena towaru obniżona w sposób przedstawiony przez obowiązujące prawo.

W przypadku niezasadnej reklamacji rzeczy złożonej przez konsumenta do serwisu nie jest zwracany koszt odesłania.

W przypadku niezasadnej reklamacji rzeczy złożonej przez przedsiębiorce do serwisu koszta przesyłek oraz ekspertyzy ponosi przedsiębiorca.

Ogólna podstawa prawna /najważniejsze informacje:

Art. 556. 

§ 1. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem kupującego, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę zmniejszającą jej wartość lub użyteczność ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub z przeznaczenia rzeczy, jeżeli rzecz nie ma właściwości, o których istnieniu zapewnił kupującego, albo jeżeli rzecz została kupującemu wydana w stanie niezupełnym (rękojmia za wady fizyczne).

Art. 557. 

§ 1. Sprzedawca jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli kupujący wiedział o wadzie w chwili zawarcia umowy.

§ 2. Gdy przedmiotem sprzedaży są rzeczy oznaczone tylko co do gatunku albo rzeczy mające powstać w przyszłości, sprzedawca jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli kupujący wiedział o wadzie w chwili wydania rzeczy.

Art. 558. 

§ 1. Strony mogą odpowiedzialność z tytułu rękojmi rozszerzyć, ograniczyć lub wyłączyć. Jednakże w umowach z udziałem konsumentów ograniczenie lub wyłączenie odpowiedzialności z tytułu rękojmi jest dopuszczalne tylko w wypadkach określonych w przepisach szczególnych.

§ 2. Wyłączenie lub ograniczenie odpowiedzialności z tytułu rękojmi jest bezskuteczne, jeżeli sprzedawca zataił podstępnie wadę przed kupującym.

Art. 559. 

Sprzedawca nie jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne, które powstały po przejściu niebezpieczeństwa na kupującego, chyba że wady wynikły z przyczyny tkwiącej już poprzednio w rzeczy sprzedanej.

Art. 560.  

§ 1. Jeżeli rzecz sprzedana ma wady, kupujący może od umowy odstąpić albo żądać obniżenia ceny. Jednakże kupujący nie może od umowy odstąpić, jeżeli sprzedawca niezwłocznie wymieni rzecz wadliwą na rzecz wolną od wad albo niezwłocznie wady usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona przez sprzedawcę lub naprawiana, chyba że wady są nieistotne.

§ 2. Jeżeli kupujący odstępuje od umowy z powodu wady rzeczy sprzedanej, strony powinny sobie nawzajem zwrócić otrzymane świadczenia według przepisów o odstąpieniu od umowy wzajemnej.

§ 3. Jeżeli kupujący żąda obniżenia ceny z powodu wady rzeczy sprzedanej, obniżenie powinno nastąpić w takim stosunku, w jakim wartość rzeczy wolnej od wad pozostaje do jej wartości obliczonej z uwzględnieniem istniejących wad.

§ 4. Jeżeli sprzedawca dokonał wymiany, powinien pokryć także związane z tym koszty, jakie poniósł kupujący.

Art. 561. 

§ 1. Jeżeli przedmiotem sprzedaży są rzeczy oznaczone tylko co do gatunku, kupujący może żądać dostarczenia zamiast rzeczy wadliwych takiej samej ilości rzeczy wolnych od wad oraz naprawienia szkody wynikłej z opóźnienia.

§ 2. Jeżeli przedmiotem sprzedaży jest rzecz określona co do tożsamości, a sprzedawcą jest wytwórca tej rzeczy, kupujący może żądać usunięcia wady, wyznaczając w tym celu sprzedawcy odpowiedni termin z zagrożeniem, że po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu od umowy odstąpi. Sprzedawca może odmówić usunięcia wady, gdyby wymagało ono nadmiernych kosztów.

§ 3. Przepisy powyższe nie wyłączają uprawnienia do odstąpienia od umowy lub do żądania obniżenia ceny.

Art. 563. 

§ 1. Kupujący traci uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne rzeczy, jeżeli nie zawiadomi sprzedawcy o wadzie w ciągu miesiąca od jej wykrycia, a w wypadku gdy zbadanie rzeczy jest w danych stosunkach przyjęte, jeżeli nie zawiadomi sprzedawcy o wadzie w ciągu miesiąca po upływie czasu, w którym przy zachowaniu należytej staranności mógł ją wykryć. Minister Handlu Wewnętrznego może w drodze rozporządzenia ustalić krótsze terminy do zawiadomienia o wadach artykułów żywnościowych.

§ 2. Jednakże przy sprzedaży między osobami prowadzącymi działalność gospodarczą utrata uprawnień z tytułu rękojmi następuje, jeżeli kupujący nie zbadał rzeczy w czasie i w sposób przyjęty przy rzeczach tego rodzaju i nie zawiadomił niezwłocznie sprzedawcy o dostrzeżonej wadzie, a w wypadku gdy wada wyszła na jaw dopiero później - jeżeli nie zawiadomił sprzedawcy niezwłocznie po jej wykryciu.

§ 3. Do zachowania terminów zawiadomienia o wadach rzeczy sprzedanej wystarczy wysłanie przed upływem tych terminów listu poleconego.

Art. 565. 

Jeżeli spośród rzeczy sprzedanych tylko niektóre są wadliwe i dają się odłączyć od rzeczy wolnych od wad, bez szkody dla stron obu, uprawnienie kupującego do odstąpienia od umowy ogranicza się do rzeczy wadliwych.

Zwroty

14 dni na odstąpienie od umowy

Zwroty

14 dni na odstąpienie od umowy
Czas na odstąpienie od umowy
14 dni
Koszt zwrotu
Koszt zwrotu zależy od tego, jaką metodę dostawy wskażesz podczas zakupu.
dostawa
zwrot
Wszystkie metody dostawy dostępne w ofercie
na własny koszt
Adres do zwrotu
PRODATA ZWROTY
Akacjowa 34, pokój 3
81-520 Gdynia
Dodatkowe informacje

 Odstąpienia są realizowane zgodnie z Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta: http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20140000827 Kupującym nie będącymi konsumentami prawo to nie przysługuje. Odstąpienie musi być jednoznaczne, zrozumiałe oraz identyfikować osobę fizyczną. ( załącznik nr 1 do ustawy z dnia 30 maja 2014 r. ) Konsument powinien zwrócić towar w oryginalnym, nieuszkodzonym opakowaniu producenta (łącznie ze styropianem) wraz z instrukcją obsługi oraz kartą gwarancyjną. Tylko taki sposób zapakowania minimalizuje ryzyko uszkodzenia towaru podczas transportu. Oryginalne opakowanie producenta często stanowi integralną część fabrycznie nowego sprzętu, podobnie jak instrukcja i karta gwarancyjna. Jeżeli jednak KLIENT wybrał sposób dostarczenia PRODUKTU inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez SPRZEDAWCĘ, SPRZEDAWCA nie jest zobowiązany do zwrotu KLIENTOWI poniesionych przez niego dodatkowych kosztów. KLIENT pokrywa wszystkie bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy tytułem odstąpienia od umowy tj. koszty opakowania, zabezpieczenia i nadania. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości PRODUKTU będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania produktu. Klient ponosi także ryzyko utraty oraz uszkodzenia towaru do czasu dostarczenia go do Sprzedawcy. Jeżeli produkt jest o zmniejszonej wartości sprzedawca wycenia produkt, z wyceną konsument ma prawo się nie zgodzić - w takim wypadku odstąpienie uważane jest za niebyłe a towar odsyłany na koszt konsumenta UWAGA! Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w odniesieniu do umów: 1. o świadczenie usług, jeżeli wykonaliśmy w pełni usługę za Twoją wyraźną zgodą; 2. w której cena Towaru zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi nie sprawujemy kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy; 3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według Twojej specyfikacji lub służąca zaspokojeniu Twoich zindywidualizowanych potrzeb; 4. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia; 5. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; 6. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami; 7. w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi nie mamy kontroli; 8. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; 9. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną Twoją zgodą, przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. Sprzedający nie przyjmuje przesyłek za pobraniem (nie operuje gotówką). Wzór odstąpienia od umowy: http://www.prodatadesign.pl/wzor-odstapnienie-2015.pdf Zwroty konsumenckie towaru wraz z wypełnianym formularzem należy kierować na adres: PRODATA-ZWROTY, ul. Akacjowa 34, pokój 3, 81-520 Gdynia.  

O sprzedającym

mamy-wszystko

O sprzedającym

mamy-wszystko

97,5%

kupujących poleciło tego sprzedawcę
w ostatnich 12 miesiącach
ZGODNOŚĆ Z OPISEM
4,9/5
OBSŁUGA KLIENTA
4,9/5
CZAS WYSYŁKI
4,8/5
KOSZT WYSYŁKI
4,8/5
NA ALLEGRO OD
od 2 lat i 1 miesiąca
OSTATNIE LOGOWANIE
dzisiaj o 11:35

Dane firmy

Jan Krasowski
PRODATA
Akacjowa 34
81-520 Gdynia
REGON: 220509160
NIP: 587-159-34-25

Kontakt

poniedziałek - piątek
09:00 - 17:00
sobota - niedziela
zamknięte

Informacje o sprzedającym

Firma prowadzi sprzedaż detaliczną / hurtową oraz jest płatnikiem VAT, podane ceny są cenami brutto. 

Po złożeniu oferty prosimy o dokładne zapoznanie się z informacjami dla kupującego.

Nr konta i dane wymagane do dokonania przelewu: 

Alior Bank: 39 2490 0005 0000 4500 3561 3711 


DANE FIRMY: 

Prodata 

ul.Akacjowa 34 

81-520 Gdynia 

NIP: 587-159-34-25 

REGON: 220509160


Klauzula informacyjna RODO

   Uprzejmie informujemy, że zgodnie z przepisami o RODO:   1. Administratorem Pana/Pani danych jest PRODATA Jan Krasowski z siedzibą w Gdyni 81-520, ul. Akacjowa 34, mail: grupaprodata@gmail.com  2. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ewentualnych zamówień/zakupów pomiędzy Panem/Panią a, PRODATA Jan Krasowski na podstawie art. 6 ust 1 pkt b) RODO.   3. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu zawarcia i realizacji zamówienia/zakupów oraz wykonywania wszelkich czynności z tym związanych. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości zawarcia lub realizacji zamówienia/zakupów.   4. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zamówienia/zakupów.   5. Odbiorcą Pana/Pani danych osobowych będzie PRODATA Jan Krasowski oraz podmioty współpracujące w związku ze świadczonymi przez administratora usługami, w szczególności podwykonawcy (firmy kurierskie, biura rachunkowe), instytucje finansowe oraz upoważnione organy.   6. Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany właściwymi przepisami prawa (np. przepisami rozliczeniowo podatkowymi).   7. Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane i przetwarzane w zakresie danych zwykłych, tj. imię i nazwisko, adres, nr NIP, telefon, adres e-mail oraz nick Allegro.   8. Przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.   9. Pana/Pani dane osobowe nie będą przetwarzane w celach marketingowych. 

Pozostałe informacje

DOWÓD SPRZEDAŻY (PARAGON FISKALNY / FAKTURA VAT) JEST ZAWSZE PRZYKLEJANY W SAMOPRZYLEPNYM WORKU POD LISTEM PRZEWOZOWYM


 Maksymalna waga przesyłki to 31 kg ( dotyczy również przesyłek darmowych zakup powyżej określonej kwoty  kwota podana na każdej aukcji  ) . 

Wysyłka w przesyłce Polecony Inpost dotyczy towaru do 2kg i gabarytu przesyłki określonego w regulaminie przewożnika  .  Zakup powyżej tej wagi będzie skutkował wysłaniem informacji do sprzedającego z prośbą o dopłatę do kolejnej przesyłki . 


MINIMALNY Czas dostawy :

Kurier dostawa do 48 godzin od nadania 

List polecony ekonomiczny ( przesyłka firmowa )   - D + 7 dni 

E-przesyłka( Kurier 48 /Paczka 48 )  - D + 3 dni 

Przesyłka biznesowa lub biznesowa pobraniowa ( kurier 48/Paczka 48 ) - D + 3 dni 

Paczkomaty- D + 3 dni 

(gdzie D oznacza dzień nadania a pozostałe dni to dni robocze )


Zgłoszenie braku przesyłki można złożyć po 14 dniach od jej nadania. 

Numer oferty: 7967047205

 


Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu

Allegro