Wpisz czego szukasz

Znajdziemy sprzedawców, którzy mają wszystko czego szukasz.

Wprowadź frazę

Sprzedaż zakończona

Oferty sponsorowane, które mogą Cię zainteresować

, , ,
udostępnij

Lampiony drewniane zestaw 2 szt

od
t-pasaz-pl - 96,7%
1 osoba kupiła 1 sztukę

Dostawa od 18,00 zł
Czas wysyłki zwykle w ciągu 24 godzin
14 dni na odstąpienie od umowy

Liczba sztuk
z 999 sztuk
Allegro gwarantuje bezpieczne zakupy
Otrzymasz kupiony przedmiot albo zwrócimy Ci pieniądze. Sprawdź szczegóły.

Parametry

  • Stan:
  • Faktura:
   Wystawiam fakturę VAT
  • Waga (z opakowaniem):
   1 kg
  • Kolor:
  • Wysokość:
   76 cm
  • Kod produktu:
   K-CE8100200
  • Materiał wykonania:
   drewno, metal, szkło

Opis

Latarnie zestaw 2 szt drewniana

Latarnia stanowi wyjątkowo elegancką dekorację zarówno we wnętrzu, jak i na tarasie, czy ogrodzie. Lampiony mają zdobione daszki oraz szprosy w okienkach są w kolorze naturalnego, starego drewna.

Dane techniczne:

Wymiary:

 • duża latarnia:wysokość: 76 cm,podstawa: 28 x 28 cm,
 • mała latarnia:wysokość: 60 cm,podstawa: 20 x 20 cm,
 • kolor: starego drewna,
 • materiał:drewno,metal,
 • zamykane na zatrzask drzwiczki,
 • otwory wentylacyjne.

 

Kod produktu: K-CE8100200

Dostawa i płatność

od 18,00 zł

Dostawa i płatność


Wysyłka z: Zielona Góra, Polska
Kupujesz więcej niż jedną sztukę?
Na adres
koszt dostawy
przewidywany czas dostawy
Na adres
Kurier
18,00 zł
wt. 11 sie. - czw. 13 sie. u Ciebie
wt. 11 sie. - czw. 13 sie. u Ciebie
Na adres za pobraniem
koszt dostawy
przewidywany czas dostawy
Na adres za pobraniem
Kurier pobranie
23,00 zł
wt. 11 sie. - czw. 13 sie. u Ciebie
wt. 11 sie. - czw. 13 sie. u Ciebie

Czas wysyłki: zwykle w ciągu 24 godzin.

Wyliczamy na podstawie wcześniejszych wysyłek tego sprzedawcy. Podczas tworzenia tej oferty, sprzedawca zadeklarował, że wyśle towar natychmiast.

Płatności

Gwarancja

24 miesiące

Gwarancja


Rodzaj gwarancji

sprzedającego

Okres gwarancji

24 miesiące

Reklamacja

Reklamacja


Czas na reklamację z tytułu rękojmi

2 lata
rękojmia wyłączona dla przedsiębiorców

Adres do reklamacji

Granos Group Sp z o. o.
Sulechowska 4a/45
65-001 Zielona Góra
Dodatkowe informacje

  Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta,  jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) są  określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w  Kodeksie Cywilnym (w szczególności w art. 556-576 Kodeksu Cywilnego).  Dla Umów Sprzedaży zawartych do dnia 24 grudnia 2014 roku podstawa i  zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta będącego osobą  fizyczną, który nabywa Produkt w celu niezwiązanym z działalnością  zawodową lub gospodarczą, z tytułu niezgodności Produktu z Umową  Sprzedaży są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w  szczególności ustawą z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach  sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. 2002 nr  141, poz. 1176 ze zm.).Sprzedawca obowiązany jest  dostarczyć Klientowi Produkt bez wad. Szczegółowe informacje dotyczące  odpowiedzialności Sprzedawcy z tytułu wady Produktu oraz uprawnień  Klienta są określone na stronie Sklepu Internetowego w zakładce  informacyjnej dotyczącej reklamacji.Reklamacja może zostać złożona przez Klienta na przykład:

 • poprzez wypełnienie formularza dostępnego na https://www.twojpasaz.pl/pl/i/Zglos-reklamacje/32
 • pisemnie na adres: ul. Sulechowska 4a/45, 65-001 Zielona Góra;
 • w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: pasaz@twojpasaz.pl;

Zaleca  się podanie przez Klienta w opisie reklamacji: (1) informacji i  okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i  daty wystąpienia wady; (2) żądania sposobu doprowadzenia Produktu do  zgodności z Umową Sprzedaży lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo  odstąpieniu od Umowy Sprzedaży; oraz (3) danych kontaktowych  składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie  reklamacji przez Sprzedawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają  formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji  złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.Sprzedawca  ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w  terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Jeżeli Klient  będący konsumentem zażądał wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył  oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być  obniżona, a Sprzedawca nie ustosunkował się do tego żądania w terminie  14 dni kalendarzowych, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.Klient,  który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany dostarczyć  Produkt wadliwy na adres: ul. Sulechowska 4a/45, 65-001 Zielona Góra. W  przypadku Klienta będącego konsumentem koszt dostarczenia Produktu  ponosi Sprzedawca, w przypadku Klienta niebędącego konsumentem koszt  dostarczenia ponosi Klient. Jeżeli ze względu na rodzaj Produktu lub  sposób jego zamontowania dostarczenie Produktu przez Klienta byłoby  nadmiernie utrudnione, Klient obowiązany jest udostępnić Produkt  Sprzedawcy w miejscu, w którym Produkt się znajduje. Sprzedawcy  przysługuje prawo odstąpienia od  Umowy Sprzedaży zawartej z Klientem  niebędącym konsumentem w terminie 14  dni kalendarzowych od dnia jej  zawarcia. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży  w tym wypadku może nastąpić  bez podania przyczyny i nie rodzi po  stronie Klienta niebędącego  konsumentem żadnych roszczeń w stosunku do  Sprzedawcy.W  wypadku Klientów nie będących konsumentami  Sprzedawca ma prawo  ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także  wymagać dokonania  przedpłaty w całości albo części i to niezależnie od  wybranego przez  Klienta sposobu płatności oraz faktu zawarcia Umowy  Sprzedaży.Z  chwilą wydania przez Sprzedawcę Produktu  przewoźnikowi przechodzą na  Klienta nie będącego konsumentem korzyści i  ciężary związane z  Produktem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty  lub uszkodzenia  Produktu. Sprzedawca w takim wypadku nie ponosi  odpowiedzialności za  utratę, ubytek lub uszkodzenie Produktu powstałe od  przyjęcia go do  przewozu aż do wydania go Klientowi oraz za opóźnienie w  przewozie  przesyłki.W razie przesłania Produktu do Klienta za   pośrednictwem przewoźnika Klient nie będący konsumentem obowiązany jest   zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego   rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub   uszkodzenie Produktu, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności   niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.Odpowiedzialność  Usługodawcy/Sprzedawcy w stosunku do Usługobiorcy/Klienta nie będącego  konsumentem, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona -  zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie  roszczenia w sumie - do wysokości zapłaconej ceny oraz kosztów dostawy z  tytułu Umowy Sprzedaży, nie więcej jednak niż do kwoty jednego tysiąca  złotych. Usługodawca/Sprzedawca ponosi odpowiedzialność w stosunku do  Usługobiorcy/Klienta nie będącego konsumentem tylko za typowe szkody  przewidywalne w momencie zawarcia umowy i nie ponosi odpowiedzialności z  tytułu utraconych korzyści w stosunku do Usługobiorcy/Klienta nie  będącego konsumentem. 


Zwroty

14 dni na odstąpienie od umowy

Zwroty


Czas na odstąpienie od umowy
14 dni
Koszt zwrotu
Koszt zwrotu zależy od tego, jaką metodę dostawy wskażesz podczas zakupu.
dostawa
zwrot
Wszystkie metody dostawy dostępne w ofercie
na własny koszt
Adres do zwrotu
Granos Group Sp z o. o.
Sulechowska 4a/45
65-001 Zielona Góra
Dodatkowe informacje

  Konsument, który zawarł umowę na odległość,  może w terminie 14  dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania  przyczyny i bez  ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w  pkt. 8.8  Regulaminu. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie  oświadczenia przed  jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy  może zostać złożone  na przykład:

 • pisemnie na adres: ul. Sulechowska 4a/45, 65-001 Zielona Góra;
 •  w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: reklamacje@twojpasaz.pl

Przykładowy  wzór formularza odstąpienia od  umowy zawarty jest w załączniku nr 2 do  Ustawy o Prawach Konsumenta oraz  dodatkowo na stronie  https://www.twojpasaz.pl/formularze/formularz_zwrotu_twojpasaz.pdf .  Konsument może  skorzystać z wzoru formularza, jednak nie jest to  obowiązkowe.Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:

 • dla  umowy, w wykonaniu której  Sprzedawca wydaje Produkt, będąc zobowiązany  do przeniesienia jego  własności (np. Umowa Sprzedaży) – od objęcia  Produktu w posiadanie przez  konsumenta lub wskazaną przez niego osobę  trzecią inną niż przewoźnik, a  w przypadku umowy, która: (1) obejmuje  wiele Produktów, które są  dostarczane osobno, partiami lub w częściach –  od objęcia w posiadanie  ostatniego Produktu, partii lub części albo  (2) polega na regularnym  dostarczaniu Produktów przez czas oznaczony –  od objęcia w posiadanie  pierwszego z Produktów;
 • dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy.

W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.Sprzedawca  ma obowiązek niezwłocznie, nie  później niż w terminie 14 dni  kalendarzowych od dnia otrzymania  oświadczenia konsumenta o odstąpieniu  od umowy, zwrócić konsumentowi  wszystkie dokonane przez niego  płatności, w tym koszty dostawy Produktu  (z wyjątkiem dodatkowych  kosztów wynikających z wybranego przez  konsumenta sposobu dostawy  innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy  dostępny w Sklepie  Internetowym). Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności  przy użyciu takiego  samego sposobu płatności, jakiego użył konsument,  chyba że konsument  wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie  wiąże się dla  niego z żadnymi kosztami. Jeżeli Sprzedawca nie  zaproponował, że sam  odbierze Produkt od konsumenta, może wstrzymać się  ze zwrotem płatności  otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania  Produktu z powrotem lub  dostarczenia przez konsumenta dowodu jego  odesłania, w zależności od  tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.Konsument ma obowiązek  niezwłocznie, nie  później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia,  w którym odstąpił  od umowy, zwrócić Produkt Sprzedawcy lub przekazać  go osobie  upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru, chyba że Sprzedawca   zaproponował, że sam odbierze Produkt. Do zachowania terminu wystarczy   odesłanie Produktu przed jego upływem. Konsument może zwrócić Produkt  na  adres: ul. Sulechowska 4a/45, 65-001 Zielona Góra.Konsument  ponosi odpowiedzialność za  zmniejszenie wartości Produktu będące  wynikiem korzystania z niego w  sposób wykraczający poza konieczny do  stwierdzenia charakteru, cech i  funkcjonowania Produktu.Możliwe koszty związane z odstąpieniem przez konsumenta od umowy, które obowiązany jest ponieść konsument:Jeżeli  konsument wybrał sposób  dostawy Produktu inny niż najtańszy zwykły  sposób dostawy dostępny w  Sklepie Internetowym, Sprzedawca nie jest  zobowiązany do zwrotu  konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych  kosztów.Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu.W  przypadku Produktu będącego  usługą, której wykonywanie - na wyraźne  żądanie konsumenta - rozpoczęło  się przed upływem terminu do  odstąpienia od umowy, konsument, który  wykonuje prawo odstąpienia od  umowy po zgłoszeniu takiego żądania, ma  obowiązek zapłaty za  świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od  umowy. Kwotę zapłaty  oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego  świadczenia, z  uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub  wynagrodzenia. Jeżeli cena  lub wynagrodzenie są nadmierne, podstawą  obliczenia tej kwoty jest  wartość rynkowa spełnionego świadczenia.Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:

 • o  świadczenie usług, jeżeli  Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną  zgodą konsumenta, który  został poinformowany przed rozpoczęciem  świadczenia, że po spełnieniu  świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo  odstąpienia od umowy;
 • w  której cena lub wynagrodzenie zależy  od wahań na rynku finansowym, nad  którymi Sprzedawca nie sprawuje  kontroli, i które mogą wystąpić przed  upływem terminu do odstąpienia od  umowy; w której przedmiotem  świadczenia jest Produkt  nieprefabrykowany, wyprodukowany według  specyfikacji konsumenta lub  służący zaspokojeniu jego  zindywidualizowanych potrzeb; (4) w której  przedmiotem świadczenia jest  Produkt ulegający szybkiemu zepsuciu lub  mająca krótki termin  przydatności do użycia
 • w której  przedmiotem świadczenia jest  Produkt dostarczany w zapieczętowanym  opakowaniu, którego po otwarciu  opakowania nie można zwrócić ze względu  na ochronę zdrowia lub ze  względów higienicznych, jeżeli opakowanie  zostało otwarte po  dostarczeniu;
 • w której przedmiotem  świadczenia są Produkty, które po  dostarczeniu, ze względu na swój  charakter, zostają nierozłącznie  połączone z innymi rzeczami; 
 • w  której przedmiotem świadczenia są  napoje alkoholowe, których cena  została uzgodniona przy zawarciu Umowy  Sprzedaży, a których  dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30  dni i których wartość  zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedawca  nie ma kontroli;
 • w  której konsument wyraźnie żądał, aby Sprzedawca  do niego przyjechał w  celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji;  jeżeli Sprzedawca  świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których  wykonania konsument  żądał, lub dostarcza Produkty inne niż części  zamienne niezbędne do  wykonania naprawy lub konserwacji, prawo  odstąpienia od umowy  przysługuje konsumentowi w odniesieniu do  dodatkowych usług lub  Produktów;
 • w której przedmiotem świadczenia są  nagrania  dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w   zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po   dostarczeniu;

o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z  wyjątkiem umowy o prenumeratę; 

 • zawartej w drodze aukcji  publicznej; 
 • o  świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych  niż do celów  mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów,  gastronomii, usług  związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi,  sportowymi lub  kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres  świadczenia  usługi;
 • o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są   zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia   rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do   odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie   prawa odstąpienia od umowy.

Nie przyjmujemy przesyłek za pobraniem 


O sprzedającym

t-pasaz-pl

O sprzedającym


96,7%

kupujących poleciło tego sprzedawcę
w ostatnich 12 miesiącach

Zgodność z opisem

4,9/5star

Obsługa kupującego

4,9/5star

Koszt wysyłki

4,9/5star
Nie wyświetlamy już oceny za czas wysyłki. Przewidywany czas dostawy zobaczysz na stronie oferty.

Na allegro

od 6 miesięcy

Ostatnie logowanie

dzisiaj o 5:15

Dane firmy

GRANOS GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
ul. Źródlana 45
65-001 Zielona Góra
NIP: 9731008593

Kontakt

 • 68 *** ** ** ()
 • 884 *** *** ()
poniedziałek - piątek
08:00 - 16:00
sobota - niedziela
zamknięte

Informacje o sprzedającym

Sklep Internetowy prowadzący sprzedaż dostępną na allegro pod loginem www-twojpasaz-pl prowadzony jest przez Spółkę GRANOS GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Zielonej Górze, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego po numerem KRS: 0000415189, sąd rejestrowy przechowujący dokumentację spółki: Sąd Rejonowy w Zielonej Górze  VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,  posiadającą: adres siedziby: ul. Źródlana 45, 65-001 Zielona Góra i adres do doręczeń: ul. Sulechowska 4a/45, 65-001 Zielona Góra,  NIP: 9731008593, REGON: 081029325, kapitał zakładowy: 5.000,00 zł,  adres poczty elektronicznej: allegro.tpasaz@gmail.com


Numer oferty: 9021950593

szukana oferta jest nieaktualna - może podobny przedmiot?

 

Ostatnio przeglądane

zamknij

Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu

Allegro

zamknij

Dodałeś przedmiot do koszyka

przejdź do koszyka