Sprzedaż zakończona

Nie było ofert kupna

Oferty sponsorowane, które mogą Cię zainteresować

, , ,

Grzejnik dekoracyjny/łazienkowy JADWIGA 1170 W

od
hejan1
100% poleca sprzedawcę
140,99 zł x 11 rat ()
Dostawaod 29,00 zł
Czas wysyłki10 dni roboczych
Czas na odstąpienie od umowy14 dni
Liczba sztuk
z 2 sztuk
Allegro gwarantuje bezpieczne zakupy
Otrzymasz kupiony przedmiot albo zwrócimy Ci pieniądze. Sprawdź szczegóły.

Parametry

  • Stan:
  • Faktura:
   Wystawiam fakturę VAT

Opis

 • Grzejnik:  Jadwiga Stare srebro 1170 W
 • Rozstaw przyłączy: 200 mm
 • Wysokość:   1520 mm
 • Szerokość: 660 mm
 • Waga: 25 kg
 • Moc cieplna 90/70/20: 1170 W
 • Kolor: stare srebro

  Jesteś zainteresowany grzejnikiem o innych wymiarach/wydajności/kolorze? Skontaktuj się z nami

Dostawa i płatność

od 29,00 zł

Dostawa i płatność

Wysyłka z: Nowy Sącz, Polska
Kupujesz więcej niż jedną sztukę?
Odbiór w punkcie
koszt dostawy
czas realizacji
Odbiór w punkcie
Odbiór osobisty w punkcie sprzedawcy pobranie
0,00 zł
za 14 dni w punkcie
za 14 dni w punkcie
Kurier
koszt dostawy
czas realizacji
Kurier
Przesyłka kurierska
29,00 zł
za 17 - 18 dni u Ciebie
za 17 - 18 dni u Ciebie
Przesyłka kurierska pobranie
36,00 zł
za 17 - 18 dni u Ciebie
za 17 - 18 dni u Ciebie

Punkty odbioru

Hejan
Zielona 45
33-300 Nowy Sącz
woj. małopolskie
email: grzejniki@hejan.pl

poniedziałek - piątek
09:00 - 17:00
sobota - niedziela
zamknięte

płatność tylko gotówką
do odbioru w 21 dni roboczych
prosimy umówić się na odbiór

Płatności

Reklamacja

Reklamacja

Czas na reklamację z tytułu rękojmi

2 lata

Adres do reklamacji

Hejan
Zielona 45
33-300 Nowy Sącz
Dodatkowe informacje

 Grzejniki łazienkowe i dekoracyjne HEJAN wprowadzane są do obrotu na podstawie deklaracji zgodności z PN-EN 442 zgodnie z Ustawą o wyrobach budowlanych oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu oznaczania ich oznakowaniem CE.
 Firma HEJAN z siedzibą w Nowym Sączu, Ul. Grottgera 13a (zwany dalej Gwarantem) udziela na terenie Rzeczypospolitej Polskiej 5-letniej (licząc od dnia zakupu) gwarancji na grzejniki łazienkowe i dekoracyjne HEJAN, zamontowane w wodnych instalacjach centralnego ogrzewania.
 Podstawą do uzyskania gwarancji jest posiadanie dokumentu zakupu, jakim jest faktura oraz zamontowanie i eksploatacja grzejnika w wodnej instalacji centralnego ogrzewania zgodnie z krajowymi przepisami technicznymi i przywołanymi w nich normami wg wymagań określonych w dalszej części warunków gwarancji.
 Gwarancja obejmuje:
 - Grzejnik podłączony do wodnych instalacji centralnego ogrzewania systemu zamkniętego z naczyniem wzbiorczym przeponowym, wyposażonej w odpowietrzenia miejscowe (nie dopuszcza się systemu centralnej sieci odpowietrzającej), zasilanej z wymiennikowego węzła cieplnego lub kotłowni, wykonanych z rur stalowych czarnych, miedzianych lub z tworzywa sztucznego z barierą antydyfuzyjną i montowane w pomieszczeniach, w których nie występują w powietrzu substancje agresywne, mające wpływ na rozwój korozji oraz nie ma stałego lub okresowego oddziaływania wody na powierzchni grzejnika.   Dopuszcza się montowanie grzejników łazienkowych i dekoracyjnych HEJAN w niewielkich instalacjach do mocy 25 kW systemu otwartego pod warunkiem używania w tych instalacjach dopuszczonych do stosowania inhibitorów korozji.
 - Nieszczelność spowodowaną wadami produkcyjnymi. Gwarancja nie obejmuje nieszczelności  spowodowanej nieprawidłową instalacją i/lub niewłaściwą konserwacją, i/lub niewłaściwą eksploatacją. Gwarancja nie obejmuje nieszczelności na odpowietrzaczu, korku uszczelniającym, zaworze i/lub przyłączu urządzenia.
 - Tworzenie się rdzy na lakierowanych powierzchniach grzejnika, za wyjątkiem przypadku, w którym grzejnik został zainstalowany w wilgotnym pomieszczeniu oraz/lub niesprzyjającym otoczeniu atmosferycznym. Gwarancja nie obejmuje grzejników, których temperatura zasilania przekracza 110 [°C], przestaje też obowiązywać, jeżeli w wyniku nieprawidłowej instalacji oraz /lub niewłaściwej konserwacji oraz /lub niewłaściwej eksploatacji oraz /lub z jakiegokolwiek innego powodu powierzchnia lakieru na grzejniku ulegnie uszkodzeniu.
 Dla zachowania gwarancji należy bezwzględnie przestrzegać następujących zasad dotyczących instalacji i/lub eksploatacji:
  - Maksymalne ciśnienie instalacyjne wynosi 5 [bar], maksymalna temperatura wody w instalacji wynosi 100 [°C].
 - Instalacja, zastosowanie i użytkowanie grzejnika i instalacji c.o. musi być zgodne z odpowiednimi polskimi normami:
 PN-91/B-02414: Montaż grzejników w szczelnej instalacji centralnego ogrzewania systemu zamkniętego z naczyniem wzbiorczym przeponowym, to znaczy w instalacji zabezpieczonej zgodnie z wymaganiami powołanej normy. PN-91/B02419: Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych i wodnych zamkniętych systemów ciepłowniczych. PN-91/B-02420: Odpowietrzanie instalacji ogrzewań wodnych. Wymagania. PN-93/C-04607: Woda w instalacji ogrzewania. Wymagania jakości wody. PN-EN 442-1: Grzejniki - wymagania i warunki techniczne.
 Ponadto gwarancja nie będzie obejmowała grzejnika:
 - Zamontowanego w instalacji centralnego ogrzewania, która będzie połączona z wysokotemperaturową siecią cieplną przez hydroelewator lub węzeł zmieszania pompowego.
 - Zamontowanego w instalacji centralnego ogrzewania, która będzie miała stałe połączenie z instalacją wodociągową bez zastosowanej na połączeniu armatury zabezpieczającej przed przepływami zwrotnymi tzw. antyskażeniowej.
 - Zamontowanego w instalacji centralnego ogrzewania, która będzie opróżniana z wody częściej i na dłużej niż to wynika z niezbędnych wymogów eksploatacyjnych.
 - Podłączonego do instalacji ciepłej wody użytkowej.
 - Zamontowanego w instalacji parowej.
 - Zamontowanego w instalacji centralnego ogrzewania, w której zostaną przekroczone dopuszczalne wartości najważniejszych wskaźników jakości wody, takie jak:
 sumaryczna zawartość jonów chlorkowych i siarczanowych nie może być większa niż 150 mg/l ( dla instalacji z rur miedzianych nie większa niż 50 mg/l ), zawartość tlenu nie może być większa niż 0.1 mg/l, odczyn wody pH powinien zawierać się w przedziale 8.0 ÷ 9.5, twardość ogólna nie może być większa niż 4.0 mval/l.
 - Którego uszkodzenia będą wynikiem niewłaściwego użytkowania, przechowywania, transportu lub zastosowania wyrobu niezgodnie z przeznaczeniem.
 - Którego wygląd zmieniono bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody producenta.
 Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za wady powstałe w wyniku wadliwej instalacji urządzeń. Za nieprawidłową instalację lub wady instalacyjne wyłączną odpowiedzialność ponosi osoba instalująca grzejnik.
 Gwarant udziela następujących zaleceń odnośnie instalacji i konserwacji grzejnika, które przyczynią się do przedłużenia jego okresu funkcjonowania:
 - Należy obchodzić się z grzejnikiem i transportować go w ostrożny sposób. Grzejnik należy przenosić w pozycji pionowej. Podczas transportu nie należy obciążać rogów grzejnika.   
 - Co najmniej raz do roku należy przeprowadzać kompleksową konserwację grzejnika. Należy sprawdzić prawidłowość działania jednostki oraz sprawdzić szczelność jej elementów i przyłączy Po uruchomieniu grzejnik powinien być cały czas napełniony wodą, dzięki czemu niemożliwy jest kontakt wnętrza grzejnika z powietrzem i powstawanie wewnętrznej korozji.
 - Grzejnika nie wolno przechowywać na wolnym powietrzu (w deszczu) ani też w wilgotnych pomieszczeniach. Jeżeli widoczne są oznaki dostania się wilgoci, należy niezwłocznie otworzyć opakowanie aby grzejnik osuszyć.
 - Aby uniknąć uszkodzenia na skutek mrozu, w okresie zimowym grzejnik powinien być eksploatowany (w systemie musi być utrzymana minimalna temperatura zapobiegająca zamarzaniu).
 Gwarant jest zwolniony z odpowiedzialności, jeżeli grzejnik był wystawiony na działanie strumieni wody, nadmiernej wilgoci powietrza, substancji chemicznych lub innych szkodliwych czynników, chyba, że zgodnie ze stosowanymi przez Gwaranta zasadami grzejnik został specjalnie przygotowany do wymogów funkcjonowania w danym otoczeniu.
 Jeżeli w momencie dostawy okaże się, że grzejnik jest uszkodzony, należy powiadomić producenta w ciągu kolejnych 7 dni.
 W czasie trwania gwarancji, grzejniki oraz ich elementy, w których ujawnią się wady wynikające z winy producenta i zgłoszone będą nie później niż 1 miesiąc od daty ich wykrycia - zostaną wymienione na nowe i wolne od wad.
 Gwarancja obejmuje naprawę lub wymianę grzejnika albo jego części, które uznane zostaną przez Gwaranta za wadliwe. Gwarancja nie obejmuje wydatków związanych z robocizną, obsługą lub transportem. Gwarancja nie obejmuje wypłaty odszkodowania związanego z wadliwym działaniem urządzenia. Kupujący nie jest w żadnym razie uprawniony do odszkodowania z tytułu szkód o charakterze konsekwencyjnym.  
 W celu rozpatrzenia reklamacji Gwarant podda reklamowany wyrób oględzinom, które mogą nastąpić w miejscu zamontowania grzejnika lub innym miejscu wskazanym przez Gwaranta. Jeżeli zgłoszenie reklamacyjne dotyczy wady mającej charakter uszkodzenia mechanicznego.   
 W przypadku uznania reklamacji, Gwarant zobowiązuje się w terminie 14 dni od daty jej uznania do bezpłatnej naprawy lub wymiany tych części produktu, które zostały uznane za wadliwe z powodu nieprawidłowej produkcji lub wad materiałowych lub wymiany całego grzejnika na nowy, wolny od wad. W przypadku wad, które nie wpływają na funkcjonalność grzejnika, gwarant może również zaproponować upust cenowy.  
 Jeżeli powstałe wady wynikają z uszkodzenia, niewłaściwej eksploatacji lub niewystarczającej konserwacji przez kupującego lub osoby trzeciej oraz jeżeli grzejniki były naprawiane, przekształcane lub zmieniane przez kupującego lub osoby trzecie bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody Gwaranta, uprawnienia z tytułu gwarancji wygasają z mocy prawa.  
 Jeżeli postanowienia gwarancji podlegają dodatkowym warunkom, mogą one być przedmiotem dodatkowych kart gwarancyjnych.  
 Okres gwarancji ulega przedłużeniu o czas trwania naprawy liczony od daty dostarczenia produktu do Gwaranta do dnia naprawy a w przypadku wymiany grzejnika na nowy okres gwarancji biegnie od nowa.  
 Gwarant zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w swoich produktach bez wcześniejszego powiadomienia pod warunkiem, że nie będą to żadne istotne szczegóły techniczne wpływające na dobór grzejnika.  
 Niniejsze warunki gwarancyjne na sprzedany towar nie wyłączają, nie ograniczają ani nie zawieszają uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową zgodnie z Ustawą z dnia 27.07.2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. 2002 r. nr 141, poz. 1176).  
 

Zwroty

14 dni na odstąpienie od umowy

Zwroty

14 dni na odstąpienie od umowy
Czas na odstąpienie od umowy
14 dni
Koszt zwrotu
Koszt zwrotu zależy od tego, jaką metodę dostawy wskażesz podczas zakupu.
dostawa
zwrot
Wszystkie metody dostawy dostępne w ofercie
na własny koszt
Adres do zwrotu
Hejan
Zielona 45
33-300 Nowy Sącz
Dodatkowe informacje

 Zasady zwrotu produktu Zwrot towaru 1.1 Zgodnie z ustawą o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.) Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów wskazanych poniżej. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem na adres Przedsiębiorcy lub na adres mailowy grzejniki@hejan.pl Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się w dniu otrzymania przez Konsumenta towaru. Konsument ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić Produkt Sprzedawcy 1.2 Termin 14-dniowy, w którym konsument może odstąpić od umowy kupna- sprzedaży, liczy się od dnia doręczenia towaru przez kuriera. 1.3 Zwrot towaru powinien nastąpić bezzwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. 1.4 W miarę możliwości prosimy o załączenie do przesyłki dowodu zakupu faktury (paragon) . 1.5 Klient dostarcza towar na swój koszt, na adres firmy: Hejan Technika Grzewcza i Sanitarna 33-300 Nowy Sącz ul.Zielona 45. 1.6 Przedsiębiorca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, oprócz kosztów związanych z odesłaniem towaru, na numer rachunku bankowego, który został podany przez klienta. 1.7  Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów. 1.8  Prawo do odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa sprzedającego lub usługodawcy albo umowy zawartej na odległość bez podania przyczyny w ciągu 14 dni nie dotyczy nabywców towarów lub usług, którzy są przedsiębiorcami. Zwrot towaru nie obejmuje również produktów wykonanych na specjalne zamówienie klienta tj. grzejników wykonany wg specyfikacji klienta tj. wyprodukowanych w wybranym kolorze,rozmiarze lub z podłączeniem innych niż standardowe, umywalek z lanego marmuru wykonanych na specjalne zamówienie klienta . 1.9 Zwrot środków realizowany jest przelewem, na numer konta wskazany przez Kupującego. Sprzedawca nie przyjmuje przesyłek pobraniowych. 1.10 Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy, chyba że przedsiębiorca nie poinformował konsumenta o prawie odstąpienia od umowy zgodnie z wymaganiami (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm. art. 12 ust. 1 pkt 9). Zwracany towar należy odesłać w stanie i formie w jakiej został do Państwa dostarczony, dotyczy to opakowań, instrukcji, gwarancji, elementów montażowych i innych składników jakie zawierało oryginalne opakowanie. Brak któregokolwiek elementu zmniejsza wartość zwracanego produktu. 

O sprzedającym

hejan1

O sprzedającym

hejan1

100,0%

kupujących poleciło tego sprzedawcę
w ostatnich 12 miesiącach
ZGODNOŚĆ Z OPISEM
5,0/5
OBSŁUGA KLIENTA
5,0/5
KOSZT WYSYŁKI
5,0/5
Nie wyświetlamy już oceny za czas wysyłki.
Przewidywany czas dostawy zobaczysz na stronie oferty.
NA ALLEGRO OD
od 11 lat i 10 miesięcy
OSTATNIE LOGOWANIE
9 stycznia 2020 o 12:14

Dane firmy

Henryk Janusz
HEJAN Technika grzewcza i sanitarna Henryk Janusz
Grottgera 13a
33-300 Nowy Sącz
REGON: 490006922
NIP: 734-000-53-71

Kontakt

 • 018******* (pokaż)
poniedziałek - piątek
09:00 - 17:00
sobota - niedziela
zamknięte

Informacje o sprzedającym

Jesteś zainteresowany grzejnikiem o innych wymiarach/wydajności/kolorze? Skontaktuj się z nami: grzejniki@hejan.pl.

Pozostałe informacje

Szanowni Państwo  Mając na względzie dbałość o właściwe dysponowanie danymi osobowymi  naszych Klientów oraz zgodnie z art.13 ust.1  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO) uprzejmie informujemy, że:   1. Administratorem Państwa danych osobowych jest HEJAN-Technika Grzewcza i Sanitarna – Henryk Janusz z siedzibą w Nowym Sączu, ul. Grottgera 13a wpisana do rejestru Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej, NIP 734-000-53-74, REGON 490006922, (zwana dalej: HEJAN-TGiS).  2. Państwa dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) - c) RODO w celu wykonania zawartej przez Państwa z HEJAN-TGiS umowy o świadczenie usług oferowanych przez HEJAN-TGiS i zaakceptowanymi przez Państwa .  3. HEJAN-TGiS jest zobowiązana do przekazywania Państwa danych osobowych na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, w tym na żądanie uprawnionych sądów, organów i instytucji.  4. Państwa dane osobowe, co do zasady nie są przekazywane poza obszar EOG. Przekazanie Państwa danych osobowych poza obszar EOG może jednak nastąpić, gdy będzie to konieczne w celu zrealizowania Państwa usługi, w tym sytuacji, gdy realizacja usługi będzie wymagała udziału Podwykonawców HEJAN-TGiS posiadających siedziby poza obszarem EOG.  5. Państwa dane osobowe utrwalone w dokumentacji księgowej będą przechowywane przez okres wskazany w obowiązujących przepisach prawa, w tym przepisach podatkowych.  6. Z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z RODO i innych przepisów prawa, posiadacie Państwo prawo dostępu do treści Państwa danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych osobowych, prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody.  7. Macie Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzoru w rozumieniu RODO, gdy uznacie Państwo, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO.  8. W zakresie niezbędnym do wykonania zawartej przez Państwo z HEJAN-TGiS umowy o świadczenie usług oferowanych przez HEJAN-TGiS  - przetwarzanie Państwa danych osobowych następuje na podstawie przepisu prawa tj. art. 6 ust. 1 lit. b) oraz lit. c) RODO, bez konieczności wyrażenia przez Państwa zgody na przetwarzanie Państwa danych osobowych. W pozostałym zakresie podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne.   Kontakt do Administratora Danych Osobowych: ksiegowosc@hejan.pl 

Numer oferty: 8725770040

 

Ostatnio przeglądane


Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu

Allegro