Wpisz czego szukasz

Znajdziemy sprzedawców, którzy mają wszystko czego szukasz.

Wprowadź frazę

Inne oferty tego produktu

dla Geneza i historia państwa i prawa Stanisław Cieślak
Dostępne oferty z najniższą ceną

12,38
Smart!
Używany
Darmowa dostawa Smart! przy zakupach od 40 zł
Dostawa od 6,70 zł
Przewidywana dostawa: wt. 27 paź. - czw. 29 paź.
Zwrot za darmo
30 dni na odstąpienie od umowy
skupszopplod Super Sprzedawcy skupszoppl
99,4% poleca tego sprzedawcę
szczegóły

27,90
Smart!z kurierem
Nowy
Darmowa dostawa Smart! przy zakupach od 40 zł (punkty odbioru) lub od 100 zł (kurier)
Dostawa od 6,49 zł
Przewidywana dostawa: we wtorek
od Super Sprzedawcy pergamin21
100% poleca tego sprzedawcę
szczegóły

Aktualnie wybrana oferta
30,00
Nowy
Dostawa od 7,80 zł
Przewidywana dostawa: czw. 29 paź. - pt. 30 paź.
14 dni na odstąpienie od umowy
100% poleca tego sprzedawcę
szczegóły

Wszystkie (3)
, , ,

Geneza i historia państwa i prawa Stanisław Cieślak

Inne oferty tego produktu


udostępnij

Geneza i historia państwa i prawa (S. Cieślak)

od
Norbertinum - 100%

Dostawa od 7,80 zł
Przewidywana dostawa: czw. 29 paź. - pt. 30 paź. u Ciebie
14 dni na odstąpienie od umowy

Liczba sztuk
z 10 sztuk
Allegro gwarantuje bezpieczne zakupy
Otrzymasz kupiony przedmiot albo zwrócimy Ci pieniądze. Sprawdź szczegóły.

Parametry

  • Stan:
  • Faktura:
   Wystawiam fakturę VAT
  • Tytuł:
   Geneza i historia państwa i prawa
  • Autor:
   Stanisław Cieślak
  • Okładka:
   miękka
  • Rok wydania:
   2015
  • Wydawnictwo:
  • Liczba stron:
   224
  • Numer wydania:
   1
  • Szerokość produktu:
   14.7 cm
  • Wysokość produktu:
   20.8 cm

Opis

Geneza i historia państwa i prawa (S. Cieślak)

Stanisław Cieślak

Geneza i historia państwa i prawa

 • Lublin: Norbertinum, 2015
 • wydanie pierwsze
 • objętość 224 s.
 • format 147 x 208 mm
 • oprawa miękka klejona
 • ISBN 978-83-7222-570-2

Cena 30,00 zł

Płatność: PayU, Przelewy24 lub przelew zwykły

Idea powstania tej książki wynika z potrzeb dydaktycznych z zakresu zagadnień prawnych i ustrojowych. Osoby studiujące w uczelniach zawodowych (zarządzania, informatyki, gospodarki, ekonomii i in.) oprócz wiedzy specjalistycznej (zawodowej) potrzebują także minimum wiedzy z zakresu prawa i ustroju państwa. Opracowanie to wychodzi naprzeciw tym potrzebom, przekazując niezbędne informacje na temat prawa oraz organizacji i funkcjonowania państwa. Książka ta może być przydatna także dla pracowników administracji publicznej oraz w pracy praktyków, samorządów i elit politycznych.

Fragment Wstępu

SPIS TREŚCI

Wstęp

Część pierwsza: Węzłowe zagadnienia państwa i prawa

Rozdział I. Pochodzenie państwa i prawa

1.  Geneza państwa

2.  Narodziny prawa

3.  Państwo a prawo

Rozdział II.  Państwo jako organizacja polityczna społeczeństwa globalnego

1.  Pojęcie państwa

2.  Cechy państwa

3.  Państwo jako organizacja społeczeństwa globalnego

4.  Państwo jako organizacja polityczna

5.  Władza jako element organizacji państwowej

6.  Aparat państwowy

7.  Funkcje państwa

8.  Suwerenność państwa

9.  Demokratyczne państwo prawne

Rozdział III.  Pojęcie prawa

1.  Definicja prawa

2.  Prawo a moralność

3.  Prawo a inne rodzaje norm społecznych

Rozdział IV.  Akt prawny, przepis prawny i norma prawna

1.  Pojęcie aktu prawnego, aktu normatywnego

2.  Hierarchia aktów normatywnych

3.  Budowa aktu normatywnego

4.  Przepisy prawne i ich klasyfikacja

5.  Normy prawne i ich struktura

Rozdział V.  Źródła prawa

1.  Pojęcie źródeł prawa

2.  Kształtowanie a tworzenie prawa

3.  Prawotwórstwo

4.  System źródeł prawa

5.  System źródeł prawa w Rzeczypospolitej Polskiej

6.  Źródła prawa stanowione przez organy centralne

A. Konstytucja

B. Ustawa

C. Ratyfikowane umowy międzynarodowe

D. Rozporządzenia

E. Uchwały

F. Zarządzenia

7.  Terenowe źródła prawa – akty prawa miejscowego

A. Statuty

B. Akty wykonawcze

C. Przepisy porządkowe

D. Akty wewnętrzne organów administracji rządowej i samorządowej

Rozdział VI.  System prawa

1.  Pojęcie systemu prawa

2.  Prawo publiczne a prawo prywatne

3.  Prawo materialne a prawo formalne

4.  Gałęzie prawa i instytucje prawne

Rozdział VII.  Wykładnia prawa

1.  Pojęcie wykładni

2.  Moc obowiązująca wykładni

3.  Podstawowe rodzaje wykładni prawa

Rozdział VIII.  Stosunek prawny

1.  Pojęcie stosunku prawnego

2.  Fakty prawne

3.  Elementy stosunku prawnego

Rozdział IX.  Stosowanie prawa

1.  Pojęcie stosowania prawa

2.  Proces stosowania prawa

Rozdział X.  Ogłaszanie aktów normatywnych

1.  Wprowadzenie

2.  Rodzaje dzienników urzędowych

3.  Akty podlegające ogłoszeniu

A. W Dzienniku Ustaw

B. W Dzienniku Urzędowym RP „Monitor Polski”

C. W Dzienniku Urzędowym RP „Monitor Polski B”

D. W dziennikach urzędowych ministrów kierujących działami administracji rządowej oraz dziennikach urzędowych urzędów centralnych

E. W wojewódzkich dziennikach urzędowych

Część druga: Wybrane zagadnienia prawa konstytucyjnego

Rozdział XI.  Pojęcie i przedmiot prawa konstytucyjnego

1.  Pojęcie prawa konstytucyjnego

2.  Przedmiot prawa konstytucyjnego

3.  Źródła prawa konstytucyjnego

4.  Konstytucyjny system źródeł prawa

Rozdział XII.  Konstytucja jako ustawa zasadnicza

1.  Pojęcie konstytucji

2.  Szczególna moc konstytucji

3.  Szczególna treść konstytucji

4.  Szczególna forma konstytucji i szczególny tryb jej uchwalania oraz zmiany

5.  Funkcje konstytucji

6.  Pojęcie systematyki konstytucji

7.  Ogólna charakterystyka i systematyka konstytucji RP

Rozdział XIII.  Konstytucyjne zasady ustroju

1.  Pojęcie zasad naczelnych konstytucji

2.  Zasada suwerenności narodu

3.  Zasada republikańskiej formy państwa

4.  Zasada państwa prawnego

5.  Zasada podziału władzy i równowagi władz

6.  Zasada reprezentacji politycznej

7.  Zasada dwuizbowości parlamentu

8.  Zasada pluralizmu politycznego

9.  Zasada autonomii i wzajemnej niezależności państwa i kościołów oraz innych związków wyznaniowych i ich współdziałanie

10.  Zasada wolności i praw człowieka i obywatela

11.  Zasada decentralizacji władzy publicznej i samorządu terytorialnego

12.  Zasada systemu parlamentarno-gabinetowego

13.  Zasada odrębności władzy sądowniczej i niezawisłości sądów

14.  Zasada społecznej gospodarki rynkowej

15.  Zasada wolności działalności gospodarczej

16.  Zasada ochrony własności

Rozdział XIV.  Podstawowe wolności, prawa i obowiązki człowieka i obywatela

1.  Podstawowe pojęcia

2.  Ogólna charakterystyka i systematyka wolności i praw jednostki w świetle Konstytucji z 1997 roku

3.  Katalog praw i wolności osobistych

4.  Katalog wolności politycznych

5.  Katalog wolności i praw ekonomicznych, socjalnych i kulturalnych

6.  Środki ochrony wolności i praw jednostki

7.  Podstawowe obowiązki jednostki

Rozdział XV.  System organów państwowych

1.  Zagadnienia ogólne

2.  Organy ustawodawcze

3.  Organy wykonawcze

4.  Sądy i trybunały

5.  Organy kontroli państwowej i ochrony prawa

Rozdział XVI.  Zasady prawa wyborczego

1.  Prawo wyborcze i jego funkcje

2.  Konstytucyjne zasady prawa wyborczego

A. Zasada powszechności

B. Zasada równości

C. Zasada bezpośredniości

D. Zasada tajności głosowania

E. Zasady dotyczące rozdziału mandatów

Rozdział XVII.  Sejm i senat

1.  Pozycja prawno-ustrojowa sejmu i senatu

2.  Status prawny posła i senatora

3.  Organy wewnętrzne sejmu i senatu

4.  Tryb funkcjonowania sejmu i senatu

5.  Kompetencje sejmu i senatu

A. Funkcja ustawodawcza

B. Funkcja kontrolna

C. Komisje kreacyjne

Rozdział XVIII.  Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej

1.  Ustrojowa pozycja prezydenta RP

2.  Tryb wyboru prezydenta i warunki wygaśnięcia mandatu

3.  Zasady odpowiedzialności prezydenta

4.  Kompetencje prezydenta

A. Kompetencje jako głowy państwa

B. Kompetencje w stosunku do sejmu i senatu

C. Kompetencje w stosunku do Rady Ministrów

D. Kompetencje wobec władzy sądowniczej

E. Inne kompetencje prezydenta

5.  Akty prawne prezydenta

Rozdział XIX.  Rada Ministrów i administracja rządowa

1.  Rola ustrojowa Rady Ministrów

2.  Skład Rady Ministrów

3.  Tryb powoływania Rady Ministrów i tryb zmiany jej składu

4.  Odpowiedzialność Rady Ministrów

5.  Kompetencje Rady Ministrów

6.  Tryb działania i organy wewnętrzne Rady Ministrów

7.  Prezes Rady Ministrów

8.  Charakter prawny ministrów

Rozdział XX.  Samorząd terytorialny

1.  Istota i zadania samorządu terytorialnego

2.  Struktura samorządu terytorialnego

3.  Ustrój wewnętrzny jednostek samorządu terytorialnego

Rozdział XXI.  Sądy i trybunały

1.  Organy wymiaru sprawiedliwości

2.  Konstytucyjne zasady organizacji i działania sądów

3.  Krajowa Rada Sądownictwa

4.  Trybunał Konstytucyjny

5.  Trybunał Stanu

Rozdział XXII.  Organy kontroli państwowej i ochrona prawa

1.  Najwyższa Izba Kontroli

2.  Rzecznik Praw Obywatelskich

3.  Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji

Literatura

Stanisław Cieślak

(ur. 1935)

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, gdzie uzyskał również tytuł doktora nauk prawnych. W rzeszowskiej filii UMCS pracował jako adiunkt i wykładowca teorii organizacji i zarządzania. Następnie adiunkt w Wyższej Szkole Prawa i Administracji w Przemyślu–Rzeszowie, wykładowca m.in.: prawa administracyjnego, prawa samorządowego, teorii organizacji i zarządzania. Pracę zawodową ukończył jako rektor tejże uczelni.

W swej działalności zawsze łączył teorię z praktyką, wiedzę z doświadczeniem. Przed podjęciem pracy naukowej był zatrudniony w organach administracji państwowej (m.in. dyrektor Urzędu Wojewódzkiego w Przemyślu), pracował także jako nauczyciel i wykładowca przedmiotów z zakresu prawa publicznego oraz teorii organizacji i zarządzania w terenowych organach administracji publicznej w szkołach i ośrodkach doskonalenia zawodowego w Przemyślu i Rzeszowie.

Dostawa i płatność

od 7,80 zł

Dostawa i płatność


Wysyłka z: Lublin, Polska
Aby mieć darmową dostawę, kup u Norbertinum za co najmniej 180,00 zł.
Kupujesz więcej niż jedną sztukę?
Odbiór w punkcie
koszt dostawy
przewidywany czas dostawy
Odbiór w punkcie
Odbiór osobisty
0,00 zł
śr. 28 paź. w punkcie
śr. 28 paź. w punkcie
Na adres
koszt dostawy
przewidywany czas dostawy
Na adres
Kurier
19,00 zł
czw. 29 paź. - pt. 30 paź. u Ciebie
czw. 29 paź. - pt. 30 paź. u Ciebie
List polecony ekonomiczny
12,00 zł
pt. 30 paź. - wt. 3 lis. u Ciebie
pt. 30 paź. - wt. 3 lis. u Ciebie
List ekonomiczny
7,80 zł
za 8 - 10 dni u Ciebie
za 8 - 10 dni u Ciebie
Paczka pocztowa ekonomiczna
15,00 zł
pt. 30 paź. - wt. 3 lis. u Ciebie
pt. 30 paź. - wt. 3 lis. u Ciebie
Odbiór w punkcie za pobraniem
koszt dostawy
przewidywany czas dostawy
Odbiór w punkcie za pobraniem
Odbiór osobisty
0,00 zł
śr. 28 paź. w punkcie
śr. 28 paź. w punkcie
Na adres za pobraniem
koszt dostawy
przewidywany czas dostawy
Na adres za pobraniem
Kurier pobranie, Pocztex
19,00 zł
czw. 29 paź. - pt. 30 paź. u Ciebie
czw. 29 paź. - pt. 30 paź. u Ciebie
Kurier pobranie
23,00 zł
czw. 29 paź. - pt. 30 paź. u Ciebie
czw. 29 paź. - pt. 30 paź. u Ciebie

Punkty odbioru

Siedziba Wydawnictwa
Długa 5
20-346 Lublin
woj. lubelskie
email: norbertinum@norbertinum.pl
tel.: 817441158

poniedziałek - piątek
08:00 - 17:00
sobota
10:00 - 16:00
niedziela
zamknięte

płatność tylko gotówką
prosimy umówić się na odbiór

Czas wysyłki: zwykle do 2 dni roboczych.

Podczas tworzenia tej oferty, sprzedawca zadeklarował, że wyśle towar do 2 dni roboczych.

Płatności

Reklamacja

ReklamacjaZwroty

14 dni na odstąpienie od umowy

ZwrotyO sprzedającym

Norbertinum

O sprzedającymNumer oferty: 9268108949

Inni klienci oglądali również

 

Ostatnio przeglądane

zamknij

Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu

Allegro

zamknij

Dodałeś przedmiot do koszyka

przejdź do koszyka