Sprzedaż zakończona

Nie było ofert kupna

Sponsorowane oferty z tej kategorii

DYFUZOR DOKŁADKA ZDERZAKA BMW F10 / F11 MP -o--o-

od
Super Sprzedawcy
Pablo_ph
479,00
47,90 zł x 10 rat raty zero
Odbiór w punkcie
Kurier
Przesyłka kurierska20,00 zł
Przesyłka kurierska pobranie22,00 zł
sprawdź szczegóły
Liczba sztuk
z 2 sztuk
Allegro gwarantuje bezpieczne zakupy
Otrzymasz kupiony przedmiot albo zwrócimy Ci pieniądze. Sprawdź szczegóły.

Parametry

  • Stan:
   Nowy
  • Faktura:
   Wystawiam fakturę VAT
  • Strona zabudowy:
   Tylne
  • Kolor:
   do lakierowania
  • Typ samochodu:
   Samochody osobowe

Opis

BMW F10 / F11 WERSJA PRZED I POLIFTOWA

Kod towaru: ZTBM44

- Cena dotyczy dyfuzora M-PERFORMANCE STYLE.

- Pasuje do zderzaka M-Performance oraz M-Tech.

- Wykonany jest z polipropylenu (PP),

­­- Z materiału, z którego wykonywane są oryginalne zderzaki.

- Dyfuzor jest fabrycznie nowy, nigdy nie zakładany w oryginalnym opakowaniu.

- Nowoczesny wygląd, niesamowity efekt na Twoim samochodzie.

- Doskonały zamiennik fabrycznego dyfuzora.

raty zero

Przykład reprezentatywny: RRSO (Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania): 0,00%, całkowita kwota kredytu: 1500 zł, całkowita kwota do zapłaty: 1500 zł, oprocentowanie stałe 0%, całkowity koszt kredytu: 0,00 zł (w tym: prowizja: 0 zł, odsetki: 0 zł), 20 równych miesięcznych rat w wysokości po: 75 zł. Kalkulacja na dzień 6.05.2019 r. dokonana na reprezentatywnym przykładzie (przy założeniu, że dla kredytu odnawialnego cała jego kwota została wykorzystana jednorazowo w ramach Transakcji Raty Od.nowa i nie zaszły okoliczności skutkujące nieprzedłużeniem umowy). Propozycją objęte są wybrane towary na zasadach dostępnych na: allegro.pl/raty/regulamin w okresie 6.05.2019 r. - 23.06.2019 r. Umowa o kredyt konsumencki zawierana jest, po dokonaniu pozytywnej oceny zdolności kredytowej, pomiędzy kredytobiorcą a: 1) BNP Paribas Bank Polska S.A., z którym Allegro.pl sp. z o.o. współpracuje i w imieniu którego pośredniczy w czynnościach faktycznych dot. zawierania umowy o kredyt odnawialny albo 2) Alior Bank S.A., mBank S.A., AS INBANK lub Kreditech Polska sp. z o.o., z którymi PayU S.A. współpracuje i pośredniczy w zawieraniu pozostałych umów. Powyższe ma charakter wyłącznie informacyjny i nie jest ofertą w rozumieniu kodeksu cywilnego.

Dostawa i płatność

od 20,00 zł

Wysyłka z: Kraków, Polska

Wysyłka

Odbiór w punkcie

pierwsza sztuka
kolejna sztuka
maksymalnie w paczce
czas realizacji
Odbiór osobisty w punkcie sprzedawcy
pierwsza sztuka
0,00 zł
kolejna sztuka
0,00 zł
maksymalnie w paczce
-
czas realizacji
1 dzień roboczy
Odbiór osobisty w punkcie sprzedawcy pobranie
pierwsza sztuka
0,00 zł
kolejna sztuka
0,00 zł
maksymalnie w paczce
-
czas realizacji
1 dzień roboczy

Kurier

pierwsza sztuka
kolejna sztuka
maksymalnie w paczce
czas realizacji
Przesyłka kurierska
pierwsza sztuka
20,00 zł
kolejna sztuka
20,00 zł
maksymalnie w paczce
1
czas realizacji
2-3 dni robocze
Przesyłka kurierska pobranie
pierwsza sztuka
22,00 zł
kolejna sztuka
22,00 zł
maksymalnie w paczce
1
czas realizacji
2-3 dni robocze

Sprzedawca nie określił cen wysyłki za granicę

Skontaktuj się ze sprzedawcą, jeśli zależy Ci na dostawie

Punkty odbioru

TUNING-TEC
Rydlówka 5
30-363 Kraków
woj. małopolskie
email: info@tuning-tec.pl
tel.: 12 269 00 69

poniedziałek - piątek
08:00 - 18:00
sobota - niedziela
zamknięte

płatność tylko gotówką
kontakt nie jest wymagany

Płatności

Gwarancja

12 miesięcy

Rodzaj gwarancji

producenta/dystrybutora

Okres gwarancji

12 miesięcy

Reklamacja

Czas na reklamację z tytułu rękojmi

2 lata
rękojmia wyłączona dla przedsiębiorców

Adres do reklamacji

TUNING-TEC
Rydlówka 5
30-363 Kraków
Dodatkowe informacje

Link do formularza reklamacji: http://www.tuning-tec.pl/pliki/Formularz_zwrotu_i_reklamacji.pdf 

Umowa gwarancji 

W związku z zawarciem umowy sprzedaży, na podstawie szczegółowych przepisów prawa cywilnego

pomiędzy stronami zostaje zawarta umowa gwarancji.

Umowa gwarancji nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień konsumenta, które mu

przysługują na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

Umowa gwarancji nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień Kupującego, które mu

przysługują na podstawie przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.

Sprzedającym/Gwarantem w rozumieniu niniejszej umowy gwarancyjnej jest: 

Jan Hyrczyk, prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą pod firmą: TUNING-TEC SP. Z O.O. SP.K., ul. Włodarska 3/1,

30-604 Kraków, NIP: 679-316-56-20, REGON: 369452740, zarejestrowany w Centralnej Ewidencji i

Informacji o Działalności Gospodarczej.

1. Firma Tuning-Tec w Krakowie zwana dalej Gwarantem udziela Kupującemu gwarancji jakości na

prawidłowe działanie zakupionego sprzętu opisanego szczegółowo na dołączonej fakturze lub

paragonie.

2. Gwarancja udzielona przez Sprzedającego obowiązuje wyłącznie na terenie Rzeczypospolitej

Polskiej.

3. Gwarancja udzielona została wyłącznie Kupującemu w związku z zawartą między stronami umową

sprzedaży.

4. Okres udzielonej przez Sprzedającego gwarancji wynosi 1 rok. Okres gwarancyjny rozpoczyna

swój bieg z dniem wydania rzeczy Kupującemu przez sprzedawcę.

5. W ramach udzielonej gwarancji Gwarant zobowiązuje się do wymiany towaru na inny wolny od

wad w terminie 30 dni od daty otrzymania uszkodzonego produktu. Gwarant, w wyjątkowych

wypadkach, wynikających z przyczyn od niego niezależnych, zastrzega, iż termin załatwienia

reklamacji może zostać wydłużony o dalsze 30 dni - o czym Sprzedający pisemnie powiadomi

Nabywcę. Termin realizacji świadczenia rozpoczyna bieg z chwilą dostarczenia sprzętu do siedziby

Gwaranta.

6. Gdyby Kupujący stwierdził niekompletność zakupionego towaru, winien, pod rygorem utraty

uprawnienia, pisemnie zawiadomić o tym fakcie Sprzedającego w terminie 14 dni od daty otrzymania

towaru, zaś Gwarant zobowiązuje się do nadania w polskiej placówce pocztowej lub za

pośrednictwem specjalistycznej firmy kurierskiej brakujących elementów na swój koszt w terminie

48 h od otrzymania od Kupującego stosownego, pisemnego oświadczenia.

7. Gwarant nie jest zobowiązany do dostarczenia Kupującemu zamienników uszkodzonych, poszczególnych

części lub elementów sprzedanego towaru. Ewentualnej wymianie dokonanej w

ramach gwarancji podlega zakupiony towar w całości.

8. Gwarant nie jest zobowiązany do usunięcia wad i wymiany wadliwego towaru jeżeli sprzedany

towar wraz z dokumentem gwarancyjnym zostanie przedłożony przez inną niż Nabywca osobę.

Towar i dokument uznaje się za przedłożony bezpośrednio w siedzibie Sprzedającego również

wówczas gdy został nadany w polskiej placówce pocztowej lub specjalistycznej firmie kurierskiej

świadczącej w ramach prowadzonej działalności usługi kurierskie.

9. Kupujący zobowiązany jest do dostarczenia sprzętu do siedziby firmy Sprzedającego. Do chwili

dostarczenia towaru do siedziby Gwaranta Kupujący ponosi ryzyko jego przypadkowej utraty lub

uszkodzenia. Towar uważany jest za dostarczony od momentu pisemnego pokwitowania przez

upoważnionego pracownika Gwaranta. Przesyłki nadane przez Kupującego za pobraniem nie

będą przez gwaranta odbierane.

10. Kupujący zobowiązany jest dostarczyć towar objęty gwarancją w stanie kompletnym. Brak załączonych

do sprzętu instrukcji, oryginalnego opakowania lub opakowania zastępczego zapewniającego

co najmniej tak bezpieczne warunki transportu jak opakowanie fabryczne stanowi

przeszkodę w dochodzeniu świadczeń wynikających z umowy gwarancji. Towar powinien być

dostarczony wraz z pełnym wyposażeniem. Kupujący przedstawiając wadliwy towar winien dołączyć

również oryginał dowodu zakupu. Niedopełnienie przez Kupującego któregokolwiek z obowiązków

spowoduje, iż reklamacja nie zostanie przez Gwaranta uwzględniona.

11. Jeżeli przedmiot umowy używany był niezgodnie z jego przeznaczeniem Gwarant zastrzega

sobie prawo do jednostronnego uchylenia się od obowiązków wynikających z umowy gwarancji.

O takim załatwieniu reklamacji Kupujący zostanie powiadomiony pisemnie, zaś uszkodzony towar

będzie przesłany na jego koszt i ryzyko Kupującego w terminie 14 dni od oświadczenia

Sprzedawcy o nieuwzględnieniu reklamacji.

12. Ponadto Kupujący traci prawo do bezpłatnej wymiany również jeżeli:

a) dokonano naprawy lub przeróbki, która wykonana została przez osoby nieuprawnione,

b) towar nosi ślad uszkodzeń mechanicznych lub wywołanych nimi wad,

c) uszkodzenia powstały na skutek nieprzestrzegania przez Kupującego zasad eksploatacji i konserwacji

towaru oraz wszelkich innych uszkodzeń powstałych z winy lub niewiedzy Kupującego,

d) uszkodzeń będących następstwem oddziaływania zewnętrznych czynników chemicznych lub

termicznych, wynikających z wadliwego i niefachowego montażu oraz uszkodzeń spowodowanych

niewłaściwym zasilaniem poszczególnych podzespołów towaru.

13. W przypadku nieuzasadnionej reklamacji Kupujący może zostać obciążony przez Sprzedającego

tzw. kosztami serwisowymi (specjalistyczna ekspertyza, testy etc.) oraz kosztami transportu.

14. W przypadku uznania zasadności świadczenia koszty transportu zwrotnego do Kupującego pokrywa

Sprzedający.

15. Wada rzeczy uzasadniająca odpowiedzialność z tytułu gwarancji jakości dotyczy tylko cech użytkowych

rzeczy, w szczególności nie dotyczy wartości rynkowej towaru lub jego estetyki

16. Gwarancja nie obejmuje problemów wynikających z niewłaściwego współdziałania przedmiotu

umowy sprzedaży z urządzeniami, podzespołami oraz innymi elementami pochodzących od

podmiotów trzecich.

17. Gwarancją nie są objęte materiały eksploatacyjne i elementy podlegające zużyciu w związku z

normalnym użytkowaniem przedmiotu sprzedaży, w szczególności akumulatory, bezpieczniki,

baterie, żarówki, żarniki etc.

18. Gwarancja nie obejmuje kosztów związanych z montażem/ demontażem wadliwego towaru.

19. We wszystkich sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu

Cywilnego.

Tekst umowy gwarancji stanowi przedmiot praw autorskich i podlega ochronie zgodnie z ustawa z dn. 04.02.1994r. o

prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. nr 24 poz.93) oraz ochronie z ustawy z dn. 08.06.1993r. o zwalczaniu

nieuczciwej konkurencji (Dz. U. nr. 47 poz. 211).

Zwroty

14 dni na odstąpienie od umowy
14 dni na odstąpienie od umowy
Czas na odstąpienie od umowy
14 dni
Koszt zwrotu
Koszt zwrotu zależy od tego, jaką metodę dostawy wskażesz podczas zakupu.
dostawa
zwrot
Wszystkie metody dostawy dostępne w ofercie
na własny koszt
Adres do zwrotu
TUNING-TEC
Rydlówka 5
30-363 Kraków
Dodatkowe informacje

Pouczenie o odwołaniu - Prawo odstąpienia Konsumenta 


1. Dział niniejszy znajduje zastosowanie tylko w odniesieniu do umów zawartych na odległość lub umów zawartych poza lokalem przedsiębiorstwa przez Konsumenta. 


2. Konsument może, bez podawania przyczyny, odstąpić od umowy w terminie czternastu dni. Dla skuteczności odstąpienia koniecznym jest zachowanie formy pisemnej. Oświadczenie to może zostać także złożone poprzez wysłanie wzoru, który stanowi załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu. Wzór formularza znajduje się pod linkiem: http://www.tuning-tec.pl/plik/Formularz_zwrotu_odstapienia_od_umowy.pdf. Termin czternastodniowy liczy się od dnia objęcia w posiadanie produktu będącego przedmiotem umowy przez kupującego lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik. Jeżeli produkt składa się z wielu rzeczy, które są dostarczane osobno,partiami lub w częściach, termin czternastodniowy rozpoczyna się od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części. Za wydanie Konsumentowi rzeczy sprzedanej uważa się jej powierzenie przez Sprzedającego przewoźnikowi, gdy Sprzedający nie miał wpływu na wybór przewoźnika przez Konsumenta. 


3. Termin czternastodniowy będzie dochowany jeżeli Konsument wyśle stosowne oświadczenie przed jego upływem na adres Sprzedającego.Decydującą będzie data stempla pocztowego. 


4. W przypadku odstąpienia od umowy, umowę uważa się za niezawartą. Jeżeli Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim Sprzedający przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać. 


5. Sprzedający niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy,zwróci Kupującemu wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy, zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego, Sprzedający nie jest zobowiązany do zwrotu Kupującemu poniesionych przez niego dodatkowych kosztów. 


6. Jeżeli Sprzedający nie zaproponował, że sam odbierze rzecz od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. 


7. Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz Sprzedającemu lub przekazać ją osobie upoważnionej przez Sprzedającego do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że Sprzedający zaproponował, że sam odbierze rzecz. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem. 


8. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. 


9. Jeżeli rzecz dostarczono Konsumentowi do miejsca, w którym zamieszkiwał w chwili zawarcia umowy, Sprzedający jest zobowiązany do odebrania rzeczy na swój koszt, gdy ze względu na charakter rzeczy nie można jej odesłać w zwykły sposób pocztą. 


10. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. 


11. Prawo odstąpienia o którym mowa w ust. 1 nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów: a) o świadczenie usług, jeżeli Sprzedający wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedającego utraci prawo odstąpienia od umowy; 

b) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedający nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy; 

c) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana,wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; 

d) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia; 

e) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; 

f) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami; 

g) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedający niema kontroli; 

h) w której Konsument wyraźnie żądał, aby Sprzedający do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Sprzedający świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy; 

i) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; 

j) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę; 

k) zawartej w drodze aukcji publicznej; 

l) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi; 

m) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedającego o utracie prawa odstąpienia od umowy. 


Załącznik nr 1 Informacje dotyczące korzystania z prawa Konsumenta do odstąpienia od umowy Prawo odstąpienia od umowy Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (złożonego np.poprzez pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną)w którym proszę podać Państwa nazwisko, pełny adres pocztowy oraz, o ile są dostępne, Państwa numer telefonu, numer faksu i adres e-mail. Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Wzór formularza znajduje się pod linkiem: http://www.tuning-tec.pl/pliki/Formularz_zwrotu_odstapienia_od_umowy.pdf Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. Skutki odstąpienia od umowy W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia rzeczy innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas),niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. Sprzedający gwarantuje zwrot płatności; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz na adres do korespondencji podany w Regulaminie niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni. Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. 

Załącznik nr 2 Wzór załącznika/formularza, znajduje się pod linkiem: http://www.tuning-tec.pl/pliki/Formularz_zwrotu_odstapienia_od_umowy.pdf

O sprzedającym

Pablo_ph
Pablo_ph

100,0%

kupujących poleciło tego sprzedawcę
w ostatnich 12 miesiącach
ZGODNOŚĆ Z OPISEM
5,0/5
OBSŁUGA KLIENTA
5,0/5
CZAS WYSYŁKI
5,0/5
KOSZT WYSYŁKI
4,9/5
NA ALLEGRO OD
od 16 lat i 7 miesięcy
OSTATNIE LOGOWANIE
17 maja 2019 o 15:44

Dane firmy

TUNING-TEC SP. Z O.O. SP.K.
Włodarska 3/1
30-604 Kraków
REGON: 369452740
NIP: 679-316-56-20

Kontakt

 • 12 *** ** ** (pokaż)
 • 501 *** *** (pokaż)
poniedziałek - piątek
08:00 - 18:00
sobota - niedziela
zamknięte

Informacje o sprzedającym

Tel: 12 269 00 69

tel kom: 501 44 27 74

tel kom: 513 10 12 12


Adres sklepu i odbiorów osobistych: 

TUNING-TEC   

ul. Rydlówka 5   

30-363 Kraków  


Firma TUNING-TEC zajmuje się sprzedażą hurtową i detaliczną części i elementów stylizacyjnych, mechanicznych oraz oświetleniowych do większości samochodów. Współpracujemy z wieloma uznanymi firmami, zarówno z Polski, jak i zagranicy, związanymi z tuningiem i designem.

Dzięki temu oferowane przez nas części to nie tylko wygląd i moda, to również pewność i bezpieczeństwo.  

Kupując w firmie TUNING-TEC masz gwarancję najwyższej jakości produktu i usługi oraz profesjonalnego doradztwa.  


Dane do przelewów:

TUNING-TEC SP. Z O.O. SP.K.

ul. Włodarska 3/1

30-604 Kraków

NR KONTA: 49 1240 4432 1111 0000 4724 7240


OFEROWANE PRZEZ NAS CZĘŚCI I AKCESORIA SĄ WYŁĄCZNIE NOWE!

NIE SKUPUJEMY I NIE SPRZEDAJEMY CZĘŚCI UŻYWANYCH.

WSZYSTKIE PRODUKTY ZAKUPIONE U NAS SĄ BEZPIECZNIE I BARDZO STARANNIE PAKOWANE PRZED WYSYŁKĄ.

Pozostałe informacje

REGULAMIN

Ogólne warunki handlowe

1. Konsumentem w rozumieniu niniejszego regulaminu jest Kupujący będący osobą fizyczną, która zawarła umowę sprzedaży ze Sprzedającym w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

2. Kupującym w rozumieniu niniejszego regulaminu jest osoba zawierająca umowę sprzedaży ze Sprzedającym.

3. Sprzedającym w rozumieniu niniejszego regulaminu jest: Jan Hyrczyk, prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą pod firmą: TUNING-TEC SP. Z O.O. SP.K., ul. Włodarska 3/1, 30-604 Kraków, NIP:679-316-56-20, REGON: 369452740, zarejestrowany w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

4. Sprzedający stosuje się do Kodeksu Dobrych Praktyk w rozumieniu ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym (Dz. U. z 2007 r., Nr 171 poz. 1206 z późn. zm.)- treść dostępna pod adresem www.uokik.gov.pl/download.php?id.

5. W celu zapewnienia najwyżej jakość świadczonej usługi Sprzedający pragnie poinformować, że montaż zakupionych produktów powinien odbywać się w profesjonalnym warsztacie i poprzedzać go powinno wcześniejsze sprawdzenie poprawności działania zakupionych produktów oraz ich kompatybilności z posiadanymi przez Kupującego urządzeniami. Pozwoli to zaoszczędzić Kupującemu dodatkowych kosztów związanych z nieprawidłowym montażem zakupionych produktów lub montażem niekompatybilnych produktów,  a także zabezpieczy Kupującego przed uszkodzeniem już posiadanych urządzeń.

6. Zdjęcia służą wyłącznie zilustrowaniu sprzedawanych  produktów i nie wskazują na standard jakości, związek z markami lub producentami samochodów względnie producentami lub markami

innych  produktów.

Dostawa,wysyłka, przejście ryzyka

Koszty transportu/wysyłki ponosi Kupujący. Uszkodzenia powstałe podczas transportu należy zgłosić Sprzedającemu w ciągu 24 godzin od momentu otrzymania towaru. Podane przez Tuning-Tec terminy do staw lub daty są danymi w przybliżeniu, chyba że, zostaną wyraźnie potwierdzone na piśmie jako wiążące terminy. Jeżeli, mimo dołożenia przez Sprzedającego należytej staranności w wyborze opóźnia się termin dostawy z winy dostawcy Sprzedającego, wydłuża się odpowiednio również czas dostawy. Jeżeli opóźnienie w dostawie, z powodu niespełnienia świadczenia przez dostawcę Sprzedającego, trwa dłużej niż osiem tygodni od momentu nadejścia zamówienia Kupującego, to obu stronom przysługuje prawo do odstąpienia od umowy. Poza przypadkami regulowanymi ustawowo Kupujący może zwrócić towar tylko po uzyskaniu pisemnej zgody Tuning-Tec, w sposób zgodny z obowiązującymi w tym zakresie ogólnymi warunkami. W razie skorzystania przez Kupującego z powyższego uprawnienia winien on zwrócić kompletny i nieuszkodzony towar, w oryginalnym opakowaniu lub innym gwarantującym bezpieczeństwo transportu wraz z pisemnym dowodem zakupu w postaci oryginalnego paragonu lub faktury Vat oraz uzyskanej uprzednio pisemnej zgody Tuning-Tec. W przypadku gdyby Kupujący otrzymał towar inny niż był przedmiotem umowy Sprzedający zobowiązuje się do wymiany towaru na właściwy na swój koszt. Sprzedający pokryje uzasadnione koszty związane z transportem towaru poniesione przez Kupującego, zastrzegając, iż nie mogą one przewyższać ceny aktualnie obowiązującej dla tego rodzaju usług u Sprzedającego. W razie niedotrzymania przez Kupującego przedstawionych warunków Sprzedający zastrzega sobie prawo do zatrzymania części ceny odpowiadającej wysokości szkody jaką poniósł w wyniku nienależytego wywiązania się z obowiązujących w tym zakresie postanowień oraz jaką poniósł w związku z tym, iż liczył na zawarcie umowy.

Ceny i warunki płatności

Wszelkie ceny podawane przez sprzedającego zawierają podatek VAT, ale nie obejmują kosztów ubezpieczenia, wysyłki i transportu. Powyższe koszty, jak również inne a uzgodnione między stronami koszty za usługi dodatkowe, jak np. ubezpieczenie transportu będą doliczane dodatkowo i spowodują powiększenie pierwotnej ceny.

Zastrzeżenie własności rzeczy sprzedanej

Tuning-Tec Jan Hyrczyk zastrzega sobie prawo własności sprzedawanej rzeczy aż do całkowitego uiszczenia umówionej ceny. W razie sprzedaży na raty lub sprzedaży z odroczonym z terminem płatności warunki płatności uregulowane zostaną odrębna umową uwzględniającą następujące warunki:W przypadku zwłoki Kupującego z zapłatą co najmniej dwóch rat lub opóźnieniu w płatności przynajmniej 14 dni przy łącznej sumie zaległych rat lub pozostałej do uregulowania ceny przewyższających jedną piątą część umówionej sumy, Sprzedający może żądać od Kupującego natychmiastowej zapłaty całej nie uiszczonej sumy. Sprzedający może również w opisanym powyżej przypadku odstąpić od umowy,uprzednio wyznaczając Kupującemu minimum 7-dniowy dodatkowy termin do zapłaty zaległości z zagrożeniem, iż w razie bezskutecznego upływu wyznaczonego terminu będzie on uprawniony do odstąpienia od umowy. W przypadku skorzystania przez Sprzedającego z prawa do odstąpienia od umowy Kupujący zobowiązany jest zwrócić Sprzedającemu przedmiot niniejszej umowy, jak również zapłacić mu tytułem wynagrodzenia za zużycie lub uszkodzenie tego przedmiotu, kwotę odpowiednią do stopnia jego zużycia lub uszkodzenia. W przypadku skorzystania z prawa do odstąpienia od umowy Sprzedający zobowiązany jest zwrócić Kupującemu zapłaconą przez niego na poczet ceny kupna sumę. Sprzedający zastrzega sobie prawo własności przedmiotu sprzedaży aż do uiszczenia ceny w całości. Niebezpieczeństwo przypadkowej utraty bądź uszkodzenia przedmiotu niniejszej umowy od chwili wydania go przez Sprzedającego ciąży na Kupującym. Kupujący obowiązany jest ubezpieczyć przedmiot sprzedaży od uszkodzenia, zaginięcia oraz kradzieży na czas trwania własności Sprzedającego. Przerabianie lub przekształcenie przedmiotu kupna przez Kupującego nie pozbawia Tuning-Tec prawa własności w stosunku do sprzedawanej rzeczy. Jeżeli przedmiot kupna zostanie połączony z innymi, nie należącymi do Tuning-Tec przedmiotami w sposób nie pozwalający na ich rozłączenie bez powodowania dodatkowych kosztów, Tuning-Tec uzyskuje prawo współwłasności takiej nowo powstałej rzeczy, w stosunku odpowiadającym wartości przedmiotu umowy sprzedaży i wartości połączonych w ten sposób innych przedmiotów.

Odpowiedzialność cywilna

Montaż produktów sprzedawanych przez Tuning-Tec powinien być przeprowadzony z zachowaniem obowiązujących w tym względzie przepisów i norm technicznych. W związku z tym Sprzedający zaleca montaż produktów będących przedmiotem zawieranych umów w fachowych warsztatach. Sprzedający wyraźnie zwraca uwagę na to, że niewłaściwy montaż przedmiotów kupna może prowadzić do wygaśnięcia świadectwa homologacji, względnie dopuszczenia przebudowanego pojazdu mechanicznego do ruchu drogowego. Kupujący powinien w razie potrzeby zadbać o uzyskanie świadectwa homologacji, dopuszczenie pojazdu do ruchu drogowego lub ekspertyzę.

Ochrona danych

Kupujący zgadza się na przechowywanie i przetwarzanie jego danych osobowych w sposób pozwalający Sprzedającemu na właściwe wywiązanie się z umowy, zachowaniem stosownych przepisów ustawy o ochronie danych osobowych.

Informujemy, że administratorem Państwa danych osobowych jest Tuning-Tec Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, ul.  Włodarska 3/1, 30-604 Kraków, NIP: 6793165620. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu realizacji transakcji. Jako kupujący posiadają Państwo prawo dostępu do treści danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania. Dane będą przetwarzane na podstawie i zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych RODO. Prosimy o zapoznanie się z naszą Klauzulą Informacyjną dostepną pod linkiem: www.tuning-tec.pl/pliki/Klauzula informcyjna.pdf


Postanowienia końcowe

W przypadkach nieuregulowanych niniejszymi ogólnymi warunkami sprzedaży oraz odrębnymi postanowieniami umownymi zawieranymi przez Sprzedającego i Kupującego zastosowanie będą miały przepisy kodeksu cywilnego i ustaw szczególnych.Jeżeli poszczególne postanowienia niniejszych ogólnych warunków handlowych, zawartych umów są lub w sposób przewidziany odrębnymi przepisami zostaną uznane za bezskuteczne lub nieobowiązujące w taki sposób, że cel wynikający z umowy może być w dalszym ciągu realizowany, pozostałe postanowienia ogólnych warunków handlowych i umów będą w dalszym ciągu obowiązywać. Jeżeli będzie to możliwe nieskuteczne postanowienia zostaną zastąpione zgodnym z celem umowy, ogólne obowiązującym przepisem ustawy.

Numer oferty:7958892538
Zgłoś naruszenie zasad

 


Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu

Allegro