Sprzedaż zakończona

Nie było ofert kupna

Oferty sponsorowane, które mogą Cię zainteresować

DREWNIANA SZAFKA STOLIK NOCNY dąb drewno PRODUCENT

od
Salix_meble
590,00
59,00 zł x 11 rat ()
Liczba sztuk
z 6 sztuk
Allegro gwarantuje bezpieczne zakupy
Otrzymasz kupiony przedmiot albo zwrócimy Ci pieniądze. Sprawdź szczegóły.

Parametry

  • Stan:
   Nowy
  • Faktura:
   Wystawiam fakturę bez VAT
  • Kolor mebla:
   Dąb naturalny
  • Kolor frontów:
   dąb naturalny
  • Głębokość mebla:
   40 cm
  • Szerokość mebla:
   60 cm
  • Wysokość mebla:
   45 cm
  • Liczba szuflad:
   1
  • Montaż:
   meble złożone
  • Wykończenie:
   mat

Opis

Drewniana szafka nocna

Szafka nocna z jedną dużą szufladą wykonana z litego dębu.

Szafka o "masywnym" i równocześnie niezobowiązującym wyglądzie, posiada pojemną szufladę wyposażoną w samodomykające się prowadnice.

Dwie szafki razem z łóżkiem wystawionym na innej aukcji tworzą idealny komplet do sypialni.

Wymiary zewnętrzne:

- szerokość 60 cm,

- głębokość 40 cm,

- wysokość 45 cm

Szafki wykonujemy również z innych rodzajów drewna.

Meble wg wyboru Klienta mogą być barwione na kolor wybrany z palety kolorów lub pokryty samym lakierem bezbarwnym - naturalny dąb.

Dostawa i płatność

od 40,00 zł

Dostawa i płatność

Wysyłka z: Laskowa, Polska
Kupujesz więcej niż jedną sztukę?Sprawdź koszt dostawy dla wielu sztuk
Odbiór w punkcie
koszt dostawy
czas realizacji
Odbiór w punkcie
Odbiór osobisty w punkcie sprzedawcy pobranie
0,00 zł
14 dni roboczych
14 dni roboczych
Kurier
koszt dostawy
czas realizacji
Kurier
Przesyłka kurierska
40,00 zł
15-16 dni roboczych
15-16 dni roboczych
Przesyłka kurierska pobranie
60,00 zł
15-16 dni roboczych
15-16 dni roboczych

Punkty odbioru

P.P.U.H. SALIX
Laskowa 794
34-602 Laskowa
woj. małopolskie
email: zamowienia@manufakturasalix.pl
tel.: 506 403 136

poniedziałek - sobota
08:00 - 20:00
niedziela
zamknięte

płatność tylko gotówką
prosimy umówić się na odbiór

Płatności

Gwarancja

24 miesiące

Gwarancja

Rodzaj gwarancji

producenta/dystrybutora

Okres gwarancji

24 miesiące
Dodatkowe informacje

I. Warunki ogólne gwarancji:

1. Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe „SALIX” Robert Dominik, 34-602 Laskowa 794, zarejestrowane w Centralnej Ewidencji  i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP:737-173-05-35, Regon:122800016, zwane dalej „Gwarantem”, gwarantuje sprawne działanie swoich produktów.

2. Gwarancją objęte są produkowane przez Gwaranta meble i wyroby.

3. Gwarancja obowiązuje 24 miesiące

4. Warunkiem do korzystania z uprawnień wynikających z gwarancji jest zachowanie paragonu lub rachunku, które są dowodem zakupu i podstawą realizacji reklamacji.

5. Gwarancja nie obejmuje: zawiasów, podnośników, uchwytów, oświetlenia, prowadnic.

6. Niniejsza Gwarancja nie obejmuje mebli zakupionych i wykorzystywanych w związku z prowadzoną przez Klienta działalnością gospodarczą.

7. Meble wymagające montażu podlegają gwarancji w przypadku montażu przez Gwaranta lub wskazanych przez niego montażystów. Dopuszcza się montowanie we własnym zakresie. W takim przypadku wszelkie uszkodzenia mechaniczne powstałe po opuszczeniu Zakładu produkcyjnego nie podlegają gwarancji.

8. Gwarancja rozpoczyna się w momencie przejścia mebli w posiadanie Klienta.

9. Gwarant nie odpowiada za wady/uszkodzenia powstałe w wyniku działań czynników zewnętrznych, a w szczególności związanych z:

a) użyciem mebli niezgodnie z przeznaczeniem i „Instrukcją użytkowania i konserwacji”,

b) niewłaściwym składowaniem mebli,

c) instalacją/montażem mebli niezgodną z instrukcją Gwaranta,

d) zastosowaniem akcesoriów nie przewidzianych instrukcją Gwaranta;

e) uderzeniem ciał obcych, pożarem, zalaniem lub innymi zdarzeniami (siłą wyższą),

f) zalania mebli wodą lub inną cieczą (szczególnie niebezpieczne dla mebli mogą być roztwory aktywne chemicznie, np.: kwasy, barwniki, płyny do pielęgnacji ciała).

g) wykonania napraw lub przeróbek mebli przez Klienta we własnym zakresie.

h) mechanicznego uszkodzenia (np. porysowanie, przypalenie, zahaczenie, rozdarcie, rozcięcie itp.).

i) zanieczyszczeniem powietrza (w tym tlenkami metali lub cząsteczkami metali), pleśnią, działaniem szkodliwych chemikaliów,

8. W przypadku, gdy jedynie część nabytych przez Klienta mebli jest wadliwa i ich naprawa lub wymiana nie spowoduje pogorszenia właściwości użytkowych wszystkich nabytych przez Klienta mebli, uprawnienia Klienta wynikające z niniejszej gwarancji ograniczają się jedynie do wadliwej części mebli.

9. Wszystkie wymienione w ramach gwarancji części i elementy mebli stają się własnością Gwaranta.

10. Jeżeli w związku z wycofaniem z oferty handlowej Gwaranta mebli wymiana reklamowanego mebla na ten sam typ nie będzie możliwa, Gwarant wymieni mebel na inny o najbardziej zbliżonych parametrach technicznych, użytkowych i stylistycznych.

11. Niniejsza gwarancja na sprzedane meble będące towarem konsumpcyjnym nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Klienta wynikających z odpowiedzialności sprzedawcy z tytułu rękojmi.

II. Procedura reklamacyjna

1. Klient zgłasza reklamację u Gwaranta.

2. Reklamacje należy złożyć pisemnie, powołując się na dokumenty zakupu, podając datę odbioru oraz możliwie dokładnie opisując usterkę. W miarę możliwości należy udokumentować wady zdjęciami.

3. Widoczne usterki należy zgłosić pisemnie w ciągu 14 dni roboczych od dnia otrzymania mebli. Wady ukryte należy zgłosić pisemnie w ciągu 1 miesiąca od momentu zauważenia wady.

4. Gwarant ustosunkuje się do reklamacji w ciągu 14 dni roboczych, od daty jej otrzymania od Klienta.

5. Jeżeli zgłoszona reklamacja zostanie uznana za nieuzasadnioną, to Gwarant w terminie do 14 dni roboczych, licząc od dnia otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego, przedstawi swoje stanowisko na piśmie i przekaże je Klientowi.

6. W przypadku konieczności zwrotu mebla do Gwaranta w celu jego naprawy lub wymiany, Klient zobowiązany jest dostarczyć reklamowany Mebel do siedziby jednostki handlowej, w której dokonał zakupu na własny koszt i ryzyko, chyba że strony ustalą inny sposób postępowania.

7. Jeżeli zgłoszona reklamacja jest uzasadniona, to Gwarant w terminie 30 dni, licząc od dnia uznania reklamacji, usunie wady Mebli lub dostarczy Meble wolne od wad, przy czym:

a) wybór świadczenia gwarancyjnego (usunięcie wad lub wymiana) należy do Gwaranta,

b) żądanie wymiany mebla na nowy możliwe jest w przypadku uprzedniej dwukrotnej bezskutecznej naprawy tego mebla,

c) Gwarant przeprowadzając naprawę mebla, zastrzega sobie prawo zastąpienia materiałów użytych przy produkcji innymi o porównywalnej jakości i walorach użytkowych,

d) w przypadku wprowadzenia zmian konstrukcyjnych dopuszcza się możliwość dokonania naprawy Mebla zgodnie z nową technologią.

8. Gwarant nie jest zobowiązany do dostarczenia Klientowi mebli zastępczych na czas naprawy wyrobów reklamowanych.

9. Reklamacja nie stanowi podstawy do wstrzymania zapłaty za meble.

III. Użytkowanie i konserwacja Mebli:

Użytkowanie i konserwacja mebli powinna następować zgodnie z dołączoną do nich instrukcją, w przeciwnym razie nie przysługują uprawnienia z tytułu gwarancji.

Reklamacja

Reklamacja

Czas na reklamację z tytułu rękojmi

2 lata
rękojmia wyłączona dla przedsiębiorców

Adres do reklamacji

P.P.U.H. SALIX Robert Dominik
Laskowa 794
34-602 Laskowa
Dodatkowe informacje

 Gwarancja i reklamacje

1. Salix udziela na wszystkie sprzedawane towary gwarancji na zasadach określonych w Warunkach gwarancji.

2. Klient może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji. Wykonanie uprawnień z tytułu gwarancji nie wpływa na odpowiedzialność sprzedawcy z tytułu rękojmi.

3. Podstawą złożenia reklamacji jest przedstawienie przez Klienta dowodu zakupu towaru : paragon fiskalny lub faktura. Reklamacja wraz z dowodem zakupu towaru powinna zostać złożona na piśmie na adres wskazany wyżej. 

4. Salix ustosunkuje się do złożonej reklamacji w ciągu 14 dni od złożenia reklamacji.

5. W przypadku, gdy złożona reklamacja wymaga zasięgnięcia opinii biegłego, bądź przedstawiciela producenta towaru, termin do ustosunkowania się Salix ulega przedłużeniu o czas niezbędny na uzyskania takiej opinii, o czym Klient zostanie poinformowany.

6. Salix nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe i niezgodne z przeznaczeniem oraz Zasadami użytkowania i konserwacji załączonymi do produktu, użytkowanie i wykorzystanie zakupionych produktów.

7. Z powodów technicznych mogą wystąpić nieznaczne różnice w kolorystyce pomiędzy zdjęciami na stronie internetowej a wyglądem produktu w rzeczywistości, co nie może być przedmiotem reklamacji.

8. Uszkodzenie przesyłki w trakcie transportu będzie uwzględniane przez przewoźnika tylko na podstawie zgłoszenia dokonanego u pracownika firmy kurierskiej w momencie dostarczenia przesyłki.

9. Klient będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów znajdują się pod adresem: www.uokik.gov.pl w zakładce Rozstrzyganie sporów konsumenckich. 

Zwroty

14 dni na odstąpienie od umowy

Zwroty

14 dni na odstąpienie od umowy
Czas na odstąpienie od umowy
14 dni
Koszt zwrotu
Koszt zwrotu zależy od tego, jaką metodę dostawy wskażesz podczas zakupu.
dostawa
zwrot
Wszystkie metody dostawy dostępne w ofercie
na własny koszt
Adres do zwrotu
P.P.U.H. SALIX Robert Dominik
Laskowa 794
34-602 Laskowa
Dodatkowe informacje

 Odstąpienie od umowy

1. Na podstawie art. 27 ustawy Klient będący konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w pkt. IV.6, składając stosowne oświadczenie w terminie 14 dni od dnia otrzymania towaru lub zawarcia umowy. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem terminu. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy znajduje się poniżej.

2. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od objęcia towaru w posiadanie przez Klienta będącego konsumentem lub wskazaną przez niego osobę trzecią inna niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części lub od dnia zawarcia umowy.

3. W przypadku odstąpienia od umowy zwrot towaru powinien nastąpić w terminie 14 dni kalendarzowych od przesłania oświadczenia o odstąpieniu. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie towaru przed upływem terminu.

4. Zwrócony towar powinien być w stanie nienaruszonym, powinien być kompletny i nie może nosić śladów użytkowania.

5. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z towaru w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru. 

6. Zwrot towaru odbywa się na koszt Klienta. 

7. W przypadku odstąpienia od umowy Salix zwraca Klientowi będącemu konsumentem dokonane płatności wraz z kosztami dostawy z zastrzeżeniem pkt IV.

8 w ciągu 14 dni, przy czym nie wcześniej niż przed otrzymaniem towaru z powrotem, przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty jakiego użył Klient.8. W przypadku odstąpienia od umowy Klient będący konsumentem otrzyma zwrot kosztów dostawy poniesionych przy zakupie towaru z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35 ustawy, w tym m.in.: dodatkowych kosztów ponad najtańsze koszty dostawy oferowane przez Salix, kosztów zwrotu towaru do Salix

9. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w odniesieniu do umów określonych w art. 38 ustawy, w tym m.in.:a. o świadczenie usług, jeżeli Salix wykonał w pełni usługę w za wyraźną zgodą Klienta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Salix traci prawo odstąpienia od umowy,b. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,c. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia,d. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami. 

O sprzedającym

Salix_meble

O sprzedającym

Salix_meble

100,0%

kupujących poleciło tego sprzedawcę
w ostatnich 12 miesiącach
ZGODNOŚĆ Z OPISEM
5,0/5
OBSŁUGA KLIENTA
5,0/5
CZAS WYSYŁKI
5,0/5
KOSZT WYSYŁKI
5,0/5
NA ALLEGRO OD
od 6 lat i 3 miesięcy
OSTATNIE LOGOWANIE
dzisiaj o 08:33

Dane firmy

Robert Dominik
Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe "SALIX" Robert Dominik
Laskowa 794
34-602 Laskowa
REGON: 122800016
NIP: 737-173-05-35

Kontakt

 • 506 *** *** (pokaż)
poniedziałek - sobota
08:00 - 18:00
niedziela
zamknięte

Pozostałe informacje

REGULAMIN obowiązujący od dnia 25.12.2014

I. Postanowienia ogólne1. Na aukcjach pod nickiem Salix meble prowadzona jest sprzedaż internetowa.2. Sprzedaż odbywa się za pośrednictwem Internetu w formie umowy zawieranej na odległość, pomiędzy składającym zamówienie, kupujacym, licytujacym, zwanym dalej Klientem, a sprzedającym zwanym dalej Salix, na podstawie niniejszego Regulaminu zakupów na aukcjach Salix, zwanego dalej Regulaminem.3. Sprzedaż prowadzona jest przez P.P.U.H.SALIX Robert Dominik 34-602 Laskowa 794, zarejestrowane w CEiIDG. NIP:7371730535 Regon:122800016, tel.5064031364. Warunkiem koniecznym do zakup poprzez opcję Kup teraz lub udziału w licytacji jest akceptacja Regulaminu, który jest integralną częścią umowy sprzedaży. Klient dokonując zakupu potwierdza, że zapoznał się z Regulaminem.5. Produkty oferowane przez Salix są wolne od wad fizycznych i prawnych, chyba że zostało to wyraźnie określone w opisie produktu oraz zostały wprowadzone na rynek polski zgodnie z prawem.6. Cechy oferowanych produktów: opis produktu, dane techniczne, elementy wchodzące w skład zestawu, cena, termin realizacji opisane są na aukcji, licytacji dotyczącej danego produktu.7. Komentarz jako sprzedający wystawiamy jako drudzy.

II. Składanie i realizacja zamówień1. Zakupów można dokonywać w zależności od dostępnej opcji:a. poprzez klikniecie na Kup teraz a następnie potwierdzenie zakupu i obowiązku zapłaty w sposób określony w zasadach aukcji Allegrob. poprzez klikniecie na Licytuj a następnie potwierdzenie zakupu i obowiązku zapłaty w przypadku wygrania licytacji w sposób określony w zasadach aukcji Allegro2. Realizacja indywidualnego zamówienia, dokonanie pomiaru lub montaż możliwe są po uprzednim kontakcie telefonicznym lub mailowym. Przy zamówieniu indywidualnym nie przysługuje Klientowi prawo odstąpienia od umowy art. 38 pkt 3 ustawy z dnia 30 maja 2014 o prawach konsumentów Dz. U. z 2014 poz. 827, zwanej dalej ustawą3. Podstawowym warunkiem realizacji dokonanych zakupów jest zaakceptowanie Regulaminu oraz prawidłowe potwierdzenie transakcji.4. Klient ma prawo wglądu do swoich danych, ich zmiany oraz do żądania usunięcia. Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych Dz.U. Nr 133 poz. 883 w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom trzecim.5. Salix nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje błędnego podania przez Klienta danych adresowych np. brak możliwości dostarczenia towaru w określonym terminie.6. Składanie zamówień/zakupy: 24 godziny na dobę we wszystkie dni tygodnia, przy czym transakcje dokonane po godz.18.00 traktowane są jako dokonane w następnym dniu roboczym. 7. Termin realizacji zamówień określony jest na stronie każdego produktu. Termin realizacji zamówień indywidualnych ustalany jest każdorazowo z Klientem. 8. W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających całkowicie lub czasowo realizację złożonego zamówienia, Salix zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia -o zaistniałej sytuacji zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Klienta.9. Salix zastrzega sobie prawo do wstrzymania zamówień wzbudzających wątpliwości.10. Informacje o zmianach w zamówieniu wysyłane są na podany przez Klienta adres e-mail lub numer telefonu.11. Ceny towarów oferowanych przez Salix są podane w PLN i są cenami brutto. Salix nie jest podatnikiem podatku od towarów i usług VAT. Ceny dotyczą jednej sztuki towaru, chyba że w opisie przedmiotu jest określone inaczej.12. Podczas składania zamówienia określone zostają koszty dostawy w wysokości zależnej od wielkości zamówienia. Koszty te są kalkulowane po dodaniu towaru do koszyka i podane Klientowi przed potwierdzeniem złożenia zamówienia.13. Zapłata za towar następuje:a. w formie przedpłaty na rachunek bankowy b. zapłaty przy odbiorze towaru: odbiór osobisty lub za pobraniem14. Potwierdzeniem zawartej umowy jest paragon fiskalny. Na życzenie Klienta Salix jako dowód zakupu wystawia fakturę zw, Salix nie jest podatnikiem podatku VAT. Aby otrzymać fakturę należy poprawnie wypełnić dane Klienta, firmy, w przypadku przedsiębiorców również NIP.

III. Dostawa towaru1. Salix dostarcza zakupione produkty Pocztą, firmą kurierską, transportem własnym lub daje możliwość bezpłatnego odbioru towaru w siedzibie Salix.2. Terminy wysyłki i dostawy towarów są określane każdorazowo na poszczególnej aukcji.3. Koszty dostawy określone są na stronie każdego produktu. Koszty dostawy pokrywa Klient. 4. W przypadku zamówień indywidualnych koszty dostawy określane są i podawane Klientowi do wiadomości i zaakceptowania przed zawarciem umowy sprzedaży.5. W przypadku zakupu wielu produktów, po wcześniejszym uzgodnieniu z Salix, koszty dostawy mogą zostać zmniejszone, jeżeli będzie możliwość wysłania ich w jednej przesyłce.

IV. Odstąpienie od umowy1. Na podstawie art. 27 ustawy Klient będący konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w pkt. IV.6, składając stosowne oświadczenie w terminie 14 dni od dnia otrzymania towaru lub zawarcia umowy. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem terminu. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy znajduje się poniżej.2. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od objęcia towaru w posiadanie przez Klienta będącego konsumentem lub wskazaną przez niego osobę trzecią inna niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części lub od dnia zawarcia umowy.3. W przypadku odstąpienia od umowy zwrot towaru powinien nastąpić w terminie 14 dni kalendarzowych od przesłania oświadczenia o odstąpieniu. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie towaru przed upływem terminu.4. Zwrócony towar powinien być w stanie nienaruszonym, powinien być kompletny i nie może nosić śladów użytkowania.5. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z towaru w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru. 6. Zwrot towaru odbywa się na koszt Klienta. 7. W przypadku odstąpienia od umowy Salix zwraca Klientowi będącemu konsumentem dokonane płatności wraz z kosztami dostawy z zastrzeżeniem pkt IV.8 w ciągu 14 dni, przy czym nie wcześniej niż przed otrzymaniem towaru z powrotem, przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty jakiego użył Klient.8. W przypadku odstąpienia od umowy Klient będący konsumentem otrzyma zwrot kosztów dostawy poniesionych przy zakupie towaru z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35 ustawy, w tym m.in.: dodatkowych kosztów ponad najtańsze koszty dostawy oferowane przez Salix, kosztów zwrotu towaru do Salix9. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w odniesieniu do umów określonych w art. 38 ustawy, w tym m.in.:a. o świadczenie usług, jeżeli Salix wykonał w pełni usługę w za wyraźną zgodą Klienta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Salix traci prawo odstąpienia od umowy,b. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,c. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia,d. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

V. Gwarancja i reklamacje1. Salix udziela na wszystkie sprzedawane towary gwarancji na zasadach określonych w Warunkach gwarancji.2. Klient może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji. Wykonanie uprawnień z tytułu gwarancji nie wpływa na odpowiedzialność sprzedawcy z tytułu rękojmi.3. Podstawą złożenia reklamacji jest przedstawienie przez Klienta dowodu zakupu towaru : paragon fiskalny lub faktura. Reklamacja wraz z dowodem zakupu towaru powinna zostać złożona na piśmie na adres wskazany w pkt I.3 Regulaminu. 4. Salix ustosunkuje się do złożonej reklamacji w ciągu 14 dni od złożenia reklamacji.5. W przypadku, gdy złożona reklamacja wymaga zasięgnięcia opinii biegłego, bądź przedstawiciela producenta towaru, termin do ustosunkowania się Salix ulega przedłużeniu o czas niezbędny na uzyskania takiej opinii, o czym Klient zostanie poinformowany.6. Salix nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe i niezgodne z przeznaczeniem oraz Zasadami użytkowania i konserwacji załączonymi do produktu, użytkowanie i wykorzystanie zakupionych produktów.7. Z powodów technicznych mogą wystąpić nieznaczne różnice w kolorystyce pomiędzy zdjęciami na stronie internetowej a wyglądem produktu w rzeczywistości, co nie może być przedmiotem reklamacji. 8. Uszkodzenie przesyłki w trakcie transportu będzie uwzględniane przez przewoźnika tylko na podstawie zgłoszenia dokonanego u pracownika firmy kurierskiej w momencie dostarczenia przesyłki.9. Klient będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów znajdują się pod adresem: www.uokik.gov.pl w zakładce Rozstrzyganie sporów konsumenckich.

VI. Postanowienia końcoweW sprawach nieregulowanych przez niniejszy Regulamin stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 o prawach konsumentów Dz.U. z 2014 poz.827

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY należy wypełnić i odesłać w przypadku chęci odstąpienia od umowyP.P.U.H. SALIX Robert Dominik34-602 Laskowa 794Ja niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następującej rzeczy:Data zawarcia umowy, zakupu:Data odbioru: Imię i nazwisko:Adres:Data:Podpis:

Numer oferty:8238590051
Zgłoś naruszenie zasad

 


Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu

Allegro