1. pi day
    DZIEŃ LICZBY PI 3.14159265358979323846264338327950288

Dzień Liczby Pi

  1. liczba pi

Liczba Pi to – stała matematyczna. Liczba pi jest określana jako stosunek obwodu do długości średnicy koła. Symbol π wprowadził William Jones w 1706 roku w książce Synopsis Palmariorum Mathesos. Liczba Pi jest znana także pod postacią stałej Archimedesa albo określana słowem ludolfina (nazwana na cześć Ludolpha van Ceulena, obaj obliczyli przybliżone wartości liczby π).

Dzień Liczby Pi jest obchodzony corocznie 14 marca (3.14 to data wg zapisu USA). Pierwszy raz dzień liczby Pi obchodzono w 1988 roku w muzeum nauki Exploratorium w San Francisco, z inicjatywy Larry’ego Shawa. Co ciekawe, podczas obchodów tego dnia często serwowane są okrągłe ciasta (gdyż w języku angielskim słowa pi i pie mają bardzo zbliżoną wymowę) oraz pizzę (ze względu na okrągły kształt).

Być może to przypadek, ale w Dniu Liczby Pi urodziło się kilku znanych matematyków, jak: Józef Przerwa-Tetmajer (1804), Albert Einstein (1879), Wacław Sierpiński (1882), Józef Zając (1947).

Pomocne przy pracy z liczbą Pi

Przedmioty związane z liczbą Pi


Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu

 

Allegro