gdzie?

24 sierpnia 2018, 16:58

Usługa Allegro Smart! Warunki dla sprzedających

Zapoznaj się z warunkami usługi Allegro Smart! dla sprzedających


 1. W ramach serwisu Allegro.pl (dalej: „Allegro”) Allegro.pl sp. z o.o. (dalej: „Allegro.pl”) udostępnia Kupującym Usługę Allegro Smart!, która daje im możliwość skorzystania, bez konieczności ponoszenia wskazanej przez Sprzedawcę opłaty, z określonych zgodnie z Regulaminem Allegro Smart! https://na.allegro.pl/regulamin-allegro-smart:
  • metod dostawy Towarów nabytych w Allegro;
  • bezpłatnego zwrotu Towarów zakupionych w ramach Ofert na zasadach określonych w art. III ust. 4 Regulaminu Allegro Smart!.
 2. W ramach Usługi Allegro Smart! Oferty Sprzedających będą wyróżnione specjalną ikoną przypisaną do przedmiotowej Usługi, dzięki czemu Oferty te zyskają na atrakcyjności, co z kolei może mieć wpływ na zainteresowanie Kupujących i tym samym powodować zwiększenie sprzedaży.
 3. Oznaczenia, o których mowa w pkt. 2 powyżej nie dotyczą Ofert prezentowanych w Allegro przez Apteki ogólnodostępne oraz w Kategoriach, o których mowa w art. 3.3. Regulaminu Allegro.
 4. Allegro.pl automatycznie oznaczy Oferty Sprzedających specjalną ikoną usługi Allegro Smart! niezależnie od ich statusu Konta (Zwykłe/Firma), po spełnieniu łącznie warunków:
  • ogólnych, o których mowa w pkt. 5 poniżej, odnoszących się do profesjonalnej postawy Sprzedającego w ramach Allegro oraz
  • szczegółowych, o których mowa w pkt. 6 poniżej, odnoszących się bezpośrednio do treści Oferty.
 5. Warunki ogólne:
  • Posiadanie co najmniej pięciu unikalnych pozytywnych ocen Transakcji (łapki w górę) w okresie ostatnich 12 miesięcy, wskaźnika poleceń na poziomie co najmniej 98% lub posiadanie statusu Super Sprzedawcy, zgodnie z regulaminem znajdującym się pod adresem https://allegro.pl/dla-sprzedajacych/super-sprzedawca-regulamin-lDggMwn2OcG
  • Allegro zależy na najwyższej jakości oferowanych usług, w szczególności na wysokim standardzie sprzedaży. Na powyższe składa się nienaganna obsługa Kupujących polegająca głównie na terminowym realizowaniu wysyłki i dostawy przesyłek oraz udzielaniu Kupującym niezbędnej pomocy i wsparcia po dokonaniu zakupu Towaru (np. podczas kontaktu z Kupującym w ramach Dyskusji);
  • terminowe regulowanie płatności za usługi świadczone przez Allegro.pl w ramach Allegro, w tym przypadku wyróżnienie Ofert usługą Allegro Smart! stanowi swego rodzaju nagrodę za rzetelne wywiązywanie się z zobowiązań względem klientów i Allegro.pl;
  • wszystkie (zarówno dotychczasowe jak i obecne) Oferty prezentowane przez Sprzedających w Allegro odpowiadają zasadom określonym w Regulaminie Allegro - Sprzedający nie otrzymał od Allegro.pl ostrzeżeń, w szczególności dotyczących składania przez niego propozycji dokonania zakupu poza Allegro lub w związku z reklamowaniem produktów i usług, które nie są oferowane w Allegro.
 6. Warunki szczegółowe:

  • udostępnienie przez Sprzedającego w ramach Oferty co najmniej jednej z metod dostaw Towarów świadczonych przez Dostawców, których lista znajduje się pod linkiem: https://na.allegro.pl/smart-metody-dostawy, których koszty dostawy pojedynczej przesyłki nie przekroczą kwoty wskazanej w tabeli znajdującej się pod tym linkiem;
  • realizacja Transakcji w sposób określony w treści Oferty w szczególności poprzez dostarczenie Towaru w deklarowanej w Ofercie liczbie przesyłek, zgodnie z deklarowaną przez Sprzedającego metodą dostawy;
  • deklarowanie w Ofertach wieloprzedmiotowych możliwości umieszczania jak największej liczby Towarów w ramach jednej przesyłki oraz wysyłanie Towarów sprzedanych w ramach tych Ofert w sposób wskazany powyżej, chyba że z uwagi na rodzaj Towaru lub treść umowy zawartej z Kupującym jest to niemożliwe lub wiąże się z nadmiernymi trudnościami;
  • niepowielanie w ramach danej kategorii publikacji Ofert dotyczących takiego samego Towaru;
  • w przypadku metod dostawy Towaru: paczkomaty, odbiór w punkcie, listy i przesyłki polecone, cena Towaru oferowanego przez Sprzedającego lub suma wartości Towarów zakupionych u danego Sprzedającego w ramach opcji „Kup Teraz” wynosi co najmniej 40 zł, a w przypadku Ofert z opcją Licytacji bez względu na wysokość ceny początkowej Towaru (decyduje końcowa wartość zakupów od jednego Sprzedającego w kwocie nie mniejszej niż 40 zł) – wówczas Allegro.pl zrefunduje Kupującemu koszty przesyłki Towarów w pełnej kwocie. Zwrot kosztów następuje w ramach metod dostaw Towarów świadczonych przez Dostawców, których lista znajduje się w pkt a powyżej. Uwaga! Jeśli Sprzedający korzysta z Usługi Dostawy na zasadach określonych w Załączniku nr 16 i w związku z tym jest włączony do nowego modelu rozliczeń dla metod Allegro Poczta, Żabka, Orlen, Ruch oraz Allegro.pl Przesyłka polecona - przesyłkę Allegro Smart! nada bezpłatnie, pod warunkiem że dla danego zamówienia prawidłowo przekaże do przewoźnika adres e-mail Kupującego.Jeśli dla danego zamówienia sprzedający nieprawidłowo przekaże adres e-mail kupującego lub nie przekaże go, poniesie cały koszt dostawy;
  • w przypadku metod dostawy Towaru: przesyłki kurierskie, cena Towaru oferowanego przez Sprzedającego lub suma wartości Towarów zakupionych u danego Sprzedającego w ramach opcji „Kup Teraz” wynosi co najmniej 100 zł, a w przypadku Ofert z opcją Licytacji bez względu na wysokość ceny początkowej Towaru (decyduje końcowa wartość zakupów od jednego Sprzedającego w kwocie nie mniejszej niż 100 zł) wówczas Allegro.pl zrefunduje Kupującemu koszty przesyłki w ramach tych metod dostaw Towarów świadczonych przez Dostawców, do wysokości 8 zł. Zwrot kosztów następuje w ramach metod dostaw Towarów świadczonych przez Dostawców, których lista znajduje się w pkt a powyżej. Uwaga! Jeśli Sprzedający korzysta z Usługi Dostawy na zasadach określonych w Załączniku nr 16 i w związku z tym jest włączony do nowego modelu rozliczeń dla Allegro Kurier DPD lub jest włączony do nowego modelu rozliczeń dla Allegro Pocztex Kurier 48 - za usługę dostawy dla tych metod rozlicza się bezpośrednio z Allegro, pod warunkiem że dla danego zamówienia poprawnie przekaże do przewoźnika adres e-mail Kupującego. Za każdą przesyłkę zapłaci stałą kwotę 3,99 zł. Doliczamy ją do rozliczenia z Allegro. Ureguluje ją w momencie opłacania faktury za korzystanie z Allegro. Nie otrzymuje dopłaty do 8 zł przelewem na konto. Jeśli dla danego zamówienia sprzedający nieprawidłowo przekaże adres e-mail lub nie przekaże go, poniesie cały koszt dostawy;
  • cena Towaru oferowanego przez danego Sprzedającego w ramach Oferty wyróżnionej ikoną usługi Allegro Smart! nie powinna być wyższa od ceny takiego samego Towaru oferowanego przez tego Sprzedającego w ramach jego Oferty niewyróżnionej ikoną usługi Allegro Smart!;
  • określenie i realizacja przez Sprzedającego polityki zwrotów Towarów poprzez wypełnienie odpowiedniego formularza dostępnego na stronach Allegro: https://allegro.pl/afterSalesServiceConditions/returnPolicy/add i przypisanie ich do swoich ofert - w takim wypadku Allegro.pl udostępnieni Kupującemu odpowiedni formularz pozwalający zwrócić Towar w ramach Usługi Allegro Smart!. Polityka zwrotów Towarów, o której mowa w zdaniu poprzednim, powinna być zgodna z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Jednocześnie zwrot środków pieniężnych Kupującemu powinien odbywać za pośrednictwem Operatora Płatności dostępnego w Allegro.

  warunki szczegółowe, które obowiązują od dnia 1 lutego 2019 roku:

  • udostępnienie w danej Ofercie co najmniej dwóch form dostawy Towarów (automaty do paczek, punkty odbioru lub listy polecone) z metod dostaw Towarów świadczonych przez Dostawców, których lista znajduje się pod adresem https://na.allegro.pl/smart-metody-dostawy;

  lub

  • udostępnienie Allegro.pl numeru przewozowego przesyłki (w „Moim Allegro” bądź w ramach „API Allegro”) dla przynajmniej 50% Transakcji (śledzenie przesyłki).
 7. W przypadku rażącego naruszenia zasad wyrażonych w niniejszych Warunkach lub w Regulaminie Allegro, a także, gdy Sprzedający podjął jakiekolwiek działania, które negatywnie wpływają na bezpieczeństwo funkcjonowania Allegro lub szkodzą innym Użytkownikom, bądź mające na celu ominięcie zabezpieczeń stosowanych przez Allegro.pl lub polegające na fałszowaniu danych w ramach usługi Allegro Smart!, Allegro.pl ma prawo nie oznaczać Ofert Sprzedających specjalną ikoną usługi Allegro Smart! lub dokonać zawieszenia Konta Sprzedającego. Postanowienia art. 8.4. Regulaminu Allegro stosuje się odpowiednio.

 8. Terminy pisane dużą literą niezdefiniowane w niniejszych Warunkach dla Sprzedających mają znaczenie nadane im w Regulaminie Allegro.
Czy ten artykuł był pomocny?