gdzie?

23 maja 2018, 07:33

RODO, a Twoje obowiązki

RODO, a Twoje obowiązki

Dowiedz się, czy musisz podpisać z nami umowę odnośnie powierzania danych osobowych klientówDowiedz się, czy musisz podpisać z nami umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych klientów

Nie musisz podpisywać z nami dodatkowej umowy, ponieważ w kwestii obsługi klientów, transakcji i przekazywania danych nic się nie zmienia. Podstawą prawną udostępniania danych stronom transakcji jest Regulamin Allegro oraz art. 6 ust. 1 lit. “b” RODO.

W tym przypadku nie mamy do czynienia z sytuacją powierzenia przetwarzania danych osobowych.

Klient serwisu Allegro jest użytkownikiem platformy handlowej Allegro i przekazuje spółce Allegro.pl swoje dane (a nie powierza przetwarzanie cudzych danych) w celu wykonania umowy - tj. realizacji przez spółkę Allegro.pl usług związanych z możliwością skorzystania przez klienta z platformy handlowej Allegro. Umowa ta zostaje zawarta poprzez akceptację przez klienta Regulaminu Allegro. Spółka Allegro.pl - jako operator platformy handlowej Allegro - jest administratorem tych danych i w ramach świadczonych usług umożliwia użytkownikom m.in. zawieranie umów sprzedaży towarów na zasadach określonych w Regulaminie.

Dowiedz się, czy masz obowiązek umieszczenia w opisie ofert informacji na temat RODO oraz czy będziemy Cię wspierać w wypełnianiu obowiązku informacyjnego

Nie, nie będziemy Cię wspierać w wypełnianiu obowiązków wynikających z RODO.

Sam jesteś zobowiązany zadbać, by obowiązki spoczywające na Tobie, jako administratorze danych osobowych zostały spełnione, w tym zdecydować czy spoczywa na Tobie obowiązek informacyjny czy też nie.

Zgodnie z Regulaminem po zawarciu umowy sprzedaży następuje udostępnienie danych ich stronom. Oznacza to, że przekazujemy Ci dane kupującego, wobec których stajesz się administratorem danych.

W związku z tym obciążają Cię wszelkie obowiązki spoczywające na administratorach danych wynikające z RODO, obejmujące konieczność zagwarantowania realizacji wszelkich praw podmiotów danych.

Dowiedz się, jakie masz obowiązki wobec klienta, a jakie są Twoje prawa?

Po otrzymaniu od Allegro danych osobowych klienta jesteś zobowiązany do zapewnienia Kupującemu realizacji uprawnień wynikających z RODO.

Kupującemu przysługują następujące prawa:

  • prawo dostępu,
  • prawo sprostowania oraz usunięcia swoich danych,
  • prawo ograniczenia ich przetwarzania,
  • prawo do ich przenoszenia,
  • prawo niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu,
  • prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych.
Czy ten artykuł był pomocny?