gdzie?

Dla sprzedających

Prawa autorskie do zdjęć

Prawa autorskie do zdjęć

Chcesz wykorzystać do swojej oferty cudze zdjęcie? Musisz mieć na to zgodę autora. Jak zatem zgodnie z prawem korzystać ze zdjęć dostępnych w Internecie? Co na ten temat mówią przepisy?

Zajmując się e-handlem, musisz zdawać sobie sprawę z tego, że kopiując całość lub część zdjęć bądź fragmentów stron internetowych bez zgody uprawnionego do korzystania z tych treści, naruszasz prawo autorskie. Pamiętaj, że udostępnienie treści w Internecie nie jest tożsame ze zgodą na ich wykorzystywanie. W przypadku użycia materiałów bez zgody ich autora narażasz się na konsekwencje prawne.

Rodzaje praw autorskich

Rozróżniamy dwa rodzaje praw autorskich do zdjęć: autorskie prawa osobiste oraz autorskie prawa majątkowe.

  • Autorskie prawa osobiste rozstrzygają przede wszystkim kwestię autorstwa fotografii i, co za tym idzie, rozwiązują kwestię łączenia zdjęcia (czy też innego utworu) z nazwiskiem jego twórcy. Prawo to jest niezbywalne i nie można go odsprzedać lub przenieść na inną osobę. Co ważne, dotyczy ono również autorów posługujących się pseudonimem lub tworzących anonimowo. Prawo to gwarantuje niezmienność formy i treści dzieła oraz daje kontrolę nad tym, w jaki sposób dzieło (fotografia, utwór muzyczny, obraz, grafika itd.) jest wykorzystywane. Pamiętaj! Jeśli użyjesz czyjegoś zdjęcia, autor może zażądać jego usunięcia ze strony oferty, a nawet żądać zadośćuczynienia, również na drodze sądowej.

  • Autorskie prawa majątkowe dotyczą praw autora lub też osoby, która na mocy prawnej jest posiadaczem praw do utworu. Nabycie takich praw związane jest z zawarciem umowy z autorem dzieła o zbyciu przez niego praw – pamiętaj, że taka umowa musi być zgodna z obowiązującymi przepisami prawa. Autorskie prawa majątkowe są ograniczone przez zasady dozwolonego użytku – w dużym uproszczeniu można uznać, że dotyczą one wykorzystania dzieła do celów prywatnych, nie komercyjnych. Zatem abyś mógł użyć zdjęcia, które chcesz wykorzystać w opisie oferty, musisz zapytać autora o zgodę.

Pamiętaj! Lekceważenie tego faktu może skutkować poważnymi konsekwencjami.

Co możesz zrobić, jeśli nie chcesz samodzielnie robić zdjęć sprzedawanych przez siebie przedmiotów?
  • Po pierwsze, zajrzyj na stronę producenta i sprawdź, czy nie udostępnia on zdjęć swoich produktów.

  • Po drugie, jeśli znajdziesz w sieci odpowiadającą Ci fotografię, poproś autora lub osobę posiadającą autorskie prawo majątkowe o zgodę na jej wykorzystanie.

  • Po trzecie, możesz zatrudnić fotografa – pamiętaj jednak, by w umowie znalazł się zapisek o zrzeczeniu się przez niego majątkowych praw autorskich na Twoją rzecz.

  • Kolejnym wyjściem z sytuacji jest korzystanie z banków zdjęć – tam, po wykupieniu abonamentu, możesz nabyć prawo do wykorzystania zdjęcia. Wysokość opłat uzależniona jest od tego, w jakim celu chcesz wykorzystać fotografię.

Jak widać, jest kilka sposobów na to, by móc w legalny sposób korzystać z fotografii dostępnych w sieci. Nie ryzykuj zatem – użycie fotografii bez zgody jej autora może skończyć się nawet w sądzie. Po co ryzykować, skoro jest tyle innych możliwości?

Czy ten artykuł był pomocny?