gdzie?

29 kwietnia 2018, 16:10

Polityka Ochrony Danych Osobowych dla potencjalnych sprzedających na Allegro

Polityka Ochrony Danych Osobowych dla potencjalnych sprzedających na  Allegro

Sprawdź naszą Politykę Ochrony Danych Osobowych dla potencjalnych sprzedających na Allegro.


english version

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe, jest Allegro.pl spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu przy ul. Grunwaldzkiej 182 (dalej „My”, „Allegro.pl” albo „Spółka”), operator internetowej platformy handlowej dostępnej pod adresem www.allegro.pl (dalej „Allegro”).

Jak się z nami skontaktować, żeby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Twoich danych osobowych?

Napisz do wyznaczonego przez nas inspektora danych osobowych. Oto jego dane kontaktowe: adres e-mail: iod@allegro.pl, adres pocztowy: Inspektor Ochrony Danych Allegro.pl sp. z o.o., ul. Grunwaldzka 182, 60-166 Poznań.

Skąd mamy Twoje dane?

Twoje dane pozyskaliśmy:

  • ze źródeł publicznie dostępnych, takich w szczególności jak strony internetowe (w tym portale społecznościowe oraz wyszukiwarki internetowe), a także od podmiotów trzecich prowadzących działalność w zakresie agregowania danych, które odebrały Twoją zgodę na nawiązanie z Tobą kontaktu w celu marketingu bezpośredniego; lub

  • bezpośrednio od Ciebie w momencie, kiedy podałeś je nam w formularzu kontaktowym (podanie przez Ciebie danych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie może uniemożliwić nam nawiązanie z Tobą kontaktu i przedstawienie możliwości wsparcia Twojej działalności poprzez nawiązanie współpracy z Allegro.pl).

Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych przez Allegro.pl?

Przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu nawiązania z Tobą kontaktu i przedstawienia możliwości wsparcia Twojej działalności poprzez nawiązanie współpracy z Allegro.pl.

Podstawę prawną do przetwarzania Twoich danych osobowych w przypadku kiedy:

  • pozyskaliśmy je ze źródeł publicznie dostępnych, stanowi prawnie uzasadniony interes realizowany na podstawie art. 6 ust. 1 lit f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych;

  • pozyskaliśmy je bezpośrednio od Ciebie, stanowi Twoja zgoda na podstawie art. 6 ust. 1 lit a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

Zakres Twoich danych osobowych przetwarzanych przez Allegro.pl obejmuje:

Adres e-mail, numer telefonu, nazwa firmy, imię, nazwisko, stanowisko, adres pocztowy, numer identyfikacji podatkowej, oznaczenie identyfikujące Ciebie podczas korzystania z komunikatora internetowego.

Komu udostępniamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom za wyjątkiem podmiotów upoważnionych do otrzymania danych na podstawie przepisów prawa.

Czy przekazujemy Twoje dane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego?

Twoje dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe będą przechowywane do momentu wycofania zgody, maksymalnie przez okres 3 lat licząc od zakończenia roku, w którym dane zostały pozyskane, jeśli zgoda nie została wycofana wcześniej.

Jakie masz uprawnienia wobec Spółki w zakresie przetwarzanych danych?

Gwarantujemy spełnienie wszystkich Twoich praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj. prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia Twoich danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.

  • W celu realizacji przysługujących Tobie w/w praw skontaktuj się z nami przesyłając dyspozycję na adres e-mail: iod@allegro.pl.

  • W przypadku kiedy Twoje dane są przetwarzane na podstawie zgody, w każdej chwili możesz ją wycofać, jednak cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

W jakich sytuacjach możesz się sprzeciwić wobec przetwarzania Twoich danych?

Masz prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, gdy:

  • przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której się znalazłeś/aś,

  • Twoje dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym są profilowane dla tego celu.

Czy przetwarzamy Twoje dane osobowe automatycznie (w tym poprzez profilowanie) w sposób wpływający na Twoje prawa?

Twoje dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania).

Masz prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Czy ten artykuł był pomocny?