gdzie?

8 października 2018, 16:56

15 października: Aktualizacja Regulaminu Allegro i Regulaminu usługi Menedżer Sprzedaży

Aktualizacja Regulaminu Allegro i Regulaminu usługi Menedżer Sprzedaży.

15 października zaktualizujemy treść:

w punkcie 5. - dodamy zapis, że z momentem wprowadzenia przez Sprzedającego informacji lub danych do treści oferty, Allegro.pl nabywa uprawnienia do korzystania z tych treści według własnego uznania. Sprzedający natomiast oświadcza, że jest uprawniony do wprowadzenia treści do oferty, a wykorzystanie ich w ramach Allegro oraz przez Allegro.pl nie narusza praw osób trzecich.

w punkcie 12. - usuniemy dotychczasową treść tego punktu i zastąpimy ją punktami 12.1. i 12.2., w których dodamy zapis, że Allegro.pl może świadczyć Klientom serwisu inne usługi ułatwiające korzystanie z serwisu (np. w tym finansowanie, zabezpieczenie lub reklamowanie ofert) oraz udostępniać informacje Klientom serwisu o takich usługach.

w części VI. Płatności - dodamy informację, jaki dokument określa wysokość abonamentu za Menedżera Sprzedaży. Ponieważ dostęp do usługi Menedżera możliwy jest wyłącznie przy zakupie abonamentu Sklepu Allegro, dlatego wysokość abonamentu za Menedżera określa Regulamin Sklepów Allegro.

Szczegóły zmian przedstawiamy w jednym pliku PDF. Na zielono zaznaczyliśmy fragmenty, które dodamy. Na czerwono te, które usuniemy.

Czy ten artykuł był pomocny?

Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu

Allegro