Z czego zbudować ciepłe ściany? Warianty na 2021 rok

Wprowadzone w 2014 roku nowe wymagania dotyczące jakość termicznej budynków są początkiem tego, aby od 2021 r. wznosić wyłącznie budynki energooszczędne. Wymagania te odbiją się także na naszej kieszeni, ponieważ ściany będą budowane z grubszych i cieplejszych materiałów budowlanych. Co to oznacza dla inwestora? Jakie ściany spełnią zaostrzone wymagania budowlane w 2021 roku? Garść przydatnych informacji znajdziesz poniżej.

Damian Czernik Damian Czernik / 23-02-2016

Osoby planujące budowę domu muszą mieć świadomość, że każda przegroda – ściany, okna, drzwi itp. musi spełniać określone wymagania dotyczące izolacyjności cielnej. Współczynnik ten nazywany jest współczynnikiem przenikania ciepła U i podawany jest w jednostkach W/(m²·K). Jego graniczne wartości określają obecne przepisy dotyczące warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Warto zaznaczyć, że parametry te zaostrzane są co kilka lat – jeszcze niedawno granicznym współczynnikiem przenikania ciepła U dla ścian była wartość 0,30 W/(m²·K), od 2014 roku wynosi on 0,25 W/(m²·K). Zmiana ta wymusiła na inwestorach budowę grubszych lub cieplejszych ścian zewnętrznych.

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 5 lipca 2013 r. w następnych latach zaostrza wymagania termoizolacyjności budynków, a to znaczy, że w 2017 i 2021 roku zostanie obniżony współczynnik dla wszystkich przegród zewnętrznych, w tym dla ścian. Wówczas współczynnik U dla ścian wyniesie odpowiednio 0,23 W/(m²·K) oraz 0,20 W/(m²·K). Przedstawione wymogi związane z obniżaniem energochłonności obiektów użytkowych i mieszkalnych to efekt dostosowania polskich przepisów budowlanych do wymogów Unii Europejskiej.

Niski współczynnik przenikania ciepła U dla ścian oznacza, że ubytki ciepła będą niewielkie, co ma znaczny wpływ na rachunki za ogrzewanie domu. Wartość tego współczynnika zależy od rodzaju i grubości materiału, z którego wykonane są ściany. Jeżeli planujemy budowę domu w następnych latach, warto sprawdzić, jaki współczynnik U musimy osiągnąć dla ścian zewnętrznych domu i – co ważne – z jakich materiałów budowanych powinniśmy skorzystać, aby nasz do spełniał kryteria energooszczędnego domu.

Ściany jednowarstwowe

Surowe warunki techniczne mogą spełnić wszystkie rodzaje murowanych ścian zewnętrznych stosowanych w domach jednorodzinnych, nawet ściany jednowarstwowe – o ile będą grubsze. Budowa tego typu ścian jest prosta, składa się z jednej warstwy ściany murowanej oraz warstwy wykończeniowej (tynk lub oblicówka). Aby przegrody jednowarstwowe mogły mieć współczynnik przewodzenia ciepła U charakterystyczny dla ścian energooszczędnych, materiał, z którego są wykonane, musi charakteryzować się wysokimi właściwościami termoizolacyjnymi, a także dobrymi parametrami wytrzymałościowymi. Do takich materiałów należą bloczki z betonu komórkowego, których parametry izolacyjnie w ostatnim czasie bardzo się poprawiły.

Ściany z betonu komórkowego o grubości 48 cm, z współczynnikiem λ bloczków – 0,095 W/(m·K) osiągają współczynnik przenikania ciepła U - 0,19 W/(m²·K). Ściany te spełniają zaostrzone wymagania techniczne, które będą obowiązywać od stycznia 2021 r. Równie dobrym materiałem do zbudowania ścian jednowarstwowych są bloczki keramzytobetonowe z wkładką termoizolacyjną – przy szerokości 42 cm osiągają one zadowalający współczynnik przenikania ciepła U mniejszy niż 0,2 W/(m²·K).

Ściany dwuwarstwowe

Ściany dwuwarstwowe cieszą się największą popularnością, są łatwe do wybudowania i stosunkowo niedrogie. Składają się z warstwy nośnej i warstwy ocieplenia – muruje się je z różnych materiałów, a następnie izoluje termicznie. Warstwa nośnia musi cechować się odpowiednimi własnościami wytrzymałościowymi, z kolei grubość izolacji jest uwarunkowana współczynnikiem przenikania ciepła U. Ocieplenie ścian wykonuje się najczęściej metodą lekką mokrą, podlegającą na przyklejeniu do niej płyt styropianowych lub z wełny mineralnej na zaprawie klejowej i dodatkowym przymocowaniu za pomocą specjalnych kołków. Ściany dwuwarstwowe pokrywa się zaprawą cementowo-wapienną, wzmacnia siatką z włókna szklanego, gruntuje i wykańcza tynkiem cienkowarstwowym.

Ściany dwuwarstwowe składają się z muru konstrukcyjnego o grubości 18-38 cm (najczęściej są to bloczki silikatowe, bloczki z betonu komórkowego lub bloczki z ciepłej ceramiki) oraz 14-20 centymetrowej warstwy izolacji termicznej. Zatem łączna grubość tego typu ścian może wynieść ok. 50 cm. Przykładem ściany dwuwarstwowej, spełniającej wymóg U ≤ 0,2 W/(m²·K) może być mur z bloczków silikatowycho grubości 18 cm, ze współczynnikiem λ bloczków – 0,46 W/(m·K) oraz izolacją z wełny mineralnej o grubości 17 cm, z współczynnikiem λ = 0,036 W/(m·K).

Ściany trójwarstwowe

Kolejne rozwiązanie technologiczne jest najbardziej pracochłonne, a co za tym idzie – bardziej kosztowne. Ścianę trójwarstwową również buduje się z dowolnego materiału o określonej wytrzymałości (jak w przypadku ściany dwuwarstwowej). Jej drugą warstwę stanowi materiał termoizolacyjny, a trzecią stanowi warstwa osłonowa, która jest odpowiedzialna za odporność ściany na działanie czynników zewnętrznych i jednocześnie stanowi warstwę wykończeniową, zastępując tynk. Łączna grubość ścian trójwarstwowych może wynosić od 38 do 66 cm.

W przypadku takich ścian mur konstrukcyjny wznoszony jest z takich samych materiałów jak w ścianie dwuwarstwowej, do ocieplenia wykorzystuje się płyty styropianowe lub miękką wełnę hydrofobizowaną grubości 12-20 cm. Między ociepleniem a warstwą elewacyjną zostawia się 2-4 centymetrową szczelinę wentylacyjną, służącą do odparowania wilgoci, która przedostaje się do izolacji w wyniku kondensacji pary wodnej. Warstwę elewacyjną muruje się najczęściej z cegły silikatowejlub z cegły klinkierowej.

Przykładem ściany trójwarstwowej jest mur z bloczków silikatowych o grubości 18 cm, ze współczynnikiem λ bloczków – 0,46 W/(m·K), wełną mineralną o grubości 16 cm, o współczynniku λ - 0,036 W/(m·K), 4-centymetową szczeliną wentylacyjną oraz warstwą osłonową w postaci cegły silikatowej o grubości 12 cm, o współczynniku λ - 0,61 W/(m·K). Ściany te osiągają współczynnik U - 0,2 W/(m²·K).

Czy ten artykuł był pomocny?

Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu

 

Allegro