Wpisz czego szukasz

Znajdziemy sprzedawców, którzy mają wszystko czego szukasz.

Wprowadź frazę
Zdaniem eksperta

Wiercenie studni głębinowej – o czym musisz pamiętać?

Na etapie projektowania budynku musimy podjąć decyzję, w jaki sposób zapewnimy zasilanie instalacji wodociągowej. Jeśli działka nie posiada dostępu do sieci wodociągowej, wówczas musimy zdecydować się na własne ujęcie wody w postaci studni wierconej, zwanej inaczej głębinową. Na co zwrócić uwagę przy budowie studni wierconej oraz jakich formalności prawnych powinny dopełnić?

Wiercenie studni głębinowej – o czym musisz pamiętać?

Spis treści:

Kiedy decydować się na studnię wierconą?

Budowa studni wierconej jest dobrym rozwiązaniem, jeśli na etapie projektowania budynku nie mamy dostępu do sieci wodociągowej. Informację o uzbrojeniu działki możemy znaleźć na mapie zasadniczej. Po jej wydanie trzeba się zgłosić do najbliższego starostwa powiatowego, które prowadzi państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny. Formalnie możemy też wystąpić o wydanie warunków przyłączeniowych do gestora sieci lub spółki wodociągowej. Jeśli nie ma możliwości przyłączenia, wówczas należy zrealizować własne ujęcie wody.

Elementy studni wierconej

Każda studnia wiercona składa się z elementów nadziemnych i podziemnych. Do tych pierwszych zaliczamy obudowę studni, osprzęt rurowy, złączki, zasuwę odcinającą, a także urządzenia montowane wewnątrz budynku, tj. ciśnieniowe naczynie przeponowe czy zestaw wodomierzowy. Do elementów podziemnych zaliczamy rury osłonowe, rury filtracyjne oraz pompę głębinową. Głębokość studni może sięgać od kilkunastu do nawet kilkudziesięciu metrów, w zależności od głębokości występowania warstwy wodonośnej. Budowa studni składa się z kilku etapów, począwszy od wykonania otworu wstępnego, przez umieszczenie kolumny rur osłonowych, rur filtracyjnych, aż po umieszczenie pompy głębinowej.

Pompa głębinowa do studni

Zdecydowanie najważniejszym elementem każdej studni wierconej jest pompa głębinowa. Na rynku znajdziemy pompy różniące się średnicą, mocą silnika, wydajnością tłoczenia wody w czasie jednej minuty oraz wysokością podnoszenia. Należy zwrócić uwagę również na materiały, z jakich wykonana jest pompa. Pamiętajmy, że wszystkie elementy pompy będą miały przez cały czas bezpośredni kontakt z wodą. Dlatego bardzo ważne jest, aby były wykonane z materiałów odpornych na korozję. W przypadku silnika i korpusu materiałem tym najczęściej jest stal nierdzewna. Trzeba też zwrócić uwagę na specyfikę zastosowanych w urządzeniu wirników oraz zawór zwrotny, który powinien być odpowiednio zabezpieczony przed przepływem zwrotnym (cofaniem się wody). Są to elementy, które w dużej mierze wpływają na niezawodność, bezawaryjność i wydajność pracy pompy.

Dobór pompy głębinowej zależy jednak w znacznej mierze od specyfiki studni, jaką posiadamy na działce. Podejmując decyzję o rodzaju pompy, musimy więc dokładnie przeanalizować, takie kwestie jak: parametry źródła wody, czyli średnicę odwiertu, głębokość od lustra wody, właściwości fizyko-chemiczne wody itp. Bardzo ważne są też parametry samej instalacji, w tym m.in. zapotrzebowanie na wodę, minimalna wysokość niezbędnego ciśnienia itd.

Na trwałość pompy głębinowej duży wpływ ma również jakość pompowanej wody, a przede wszystkim zawartość w niej piasku. Jeśli woda w naszej studni jest zapiaszczona, trzeba wybrać model pompy, której producent dopuszcza pompowanie takiej cieczy. W informacjach o urządzeniu można znaleźć maksymalną dopuszczalną zawartość piasku w wodzie. Może ona wynosić na przykład 50 g/m3 lub nawet 300 g/m3.

Obudowa studni wierconej

Istotną kwestią przy każdej studni wierconej jest wykonanie prawidłowej obudowy nastudziennej. Obudowa studni służy do zabezpieczenia studni przed działaniem czynników zewnętrznych, takich jak: deszcz, śnieg, liście itp. Jeśli obudowa będzie wykonana z solidnego materiału, do studni nie dostaną się żadne wody gruntowe. Jej ważnym zadaniem jest zabezpieczenie podziemnego wyposażenia studni. Obecnie na rynku możemy spotkać obudowy studzienne z tworzywa sztucznego, PE-HD czy PCV, które wyróżniają się wysoką trwałością oraz odpornością na czynniki zewnętrzne. Charakteryzują się one prostym i szybkim montażem oraz wysoką odpornością na korodowanie. Alternatywną są kręgi betonowe z podstawą denną, kręgi pośrednie i nasada zwieńczona włazem żeliwnym. W zależności od tego, na co się zdecydujemy – zwróćmy uwagę, czy obudowy zapewniają łatwy dostęp do wnętrza studziennej armatury oraz czy mają odpowiednią głębokość, która zapewni ochronę przez zamarzaniem (zazwyczaj od 1,2 m do 1,6 m).

Jakość wody w studni głębinowej?

Prawdą jest, że mając własną studnię na podwórku, zabezpieczamy się także przed brakiem bieżącej wody wywołanym awarią wodociągu w naszej okolicy. Niestety, wodę z własnego ujęcia musimy filtrować lub uzdatniać, gdy mamy do czynienia z wodą twardą. Dzięki filtracji zapobiegamy przedostawaniu się do instalacji wodnej piasku i drobnych zanieczyszczeń. Aby uporać się z twardą wodą, która jest powodem powstawania osadów w wylewce prysznicowej czy sprzętach AGD, musimy skorzystać ze stacji uzdatniania wody – co pozwoli uzyskać odpowiednie właściwości fizyko-chemiczne wody, w tym pożądaną twardość. Często powodem problemów bywa też woda o wysokiej zawartości związków żelaza i manganu. Charakteryzuje ją metaliczny posmak i żółtobrązowe zacieki na wannie – do usunięcia takich zanieczyszczeń wykorzystuje się dodatkowe filtry uzdatniające.

Formalności związane z budową studni

Budowa studni wierconej w budownictwie mieszkalnym jednorodzinnym wymaga tylko uzyskania zgłoszenia robót pod warunkiem, że głębokość studni nie przekroczy 30 m, a pobór wody nie będzie wyższy niż 5 m3/dobę. Procedura uzyskania zgłoszenia robót jest prosta i wymaga dołączenia rysunków usytuowania studni, oświadczenia o prawie do dysponowania nieruchomością oraz ewentualnie inne dokumenty wymagane odrębnymi przepisami (gmina może zażądać ich od inwestora). Jeżeli w ciągu 30 dni od zgłoszenia właściwy organ nie wniesie sprzeciwu, można rozpocząć budowę studni. Jednak, gdy inwestycja nie ruszy w ciągu dwóch lat od terminu jej rozpoczęcia określonego w zgłoszeniu, zgłoszenie traci ważność. Jeśli głębokość studni będzie większa lub dobowy pobór wody będzie wyższy niż 5 m3/dobę – wówczas wymagana jest decyzja budowlana oraz pozwolenie wodnoprawne. Operat wodnoprawny może sporządzić projektant branży sanitarnej lub hydrogeolog – dopiero po uzyskaniu decyzji wodnoprawnej możemy wystąpić o uzyskanie decyzji na budowę studni głębinowej.

Czy ten artykuł był pomocny?
FacebookTwitter
FacebookTwitter

Może Cię także zainteresować


Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu

Allegro