Wpisz czego szukasz

Znajdziemy sprzedawców, którzy mają wszystko czego szukasz.

Wprowadź frazę

Pieczątki firmowe – jakie wymogi muszą spełniać i jakie dane powinny się na nich znaleźć?

Czy firmowa pieczęć jest niezbędna do legalnego prowadzenia działalności i jakie informacje należy na niej zawrzeć?

Pieczątki firmowe – jakie wymogi muszą spełniać i jakie dane powinny się na nich znaleźć?

Wielu przedsiębiorców uważa, że prowadzenie własnego biznesu nierozerwalnie łączy się z posiadaniem firmowej pieczątki. Oczywiste jest, że pieczątka przyśpiesza podpisywanie wszelkich wniosków, umów i deklaracji, a także wpływa dodatnio na prestiż przedsiębiorstwa – zwłaszcza podczas korespondencji z klientami.

Czy firmowa pieczątka jest obowiązkowa? I tak, i nie

W polskim prawie nie istnieją żadne regulacje prawne określające obligatoryjność posiadania firmowej pieczęci – zarówno wśród przedsiębiorców prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, jak i spółek.

Niestety litera prawa swoją drogą, a Urząd Skarbowy i banki swoją. Wyrobienie firmowej pieczęci może być wymagane przy rejestracji firmy w Urzędzie Skarbowym lub przy zakładaniu firmowego konta banku. Pieczątka przyda się także do składania oficjalnych deklaracji i prowadzenia korespondencji z ww. instytucjach oraz może być niezbędna w obrocie handlowym.

Urzędnicy często poza złożeniem prawomocnego podpisu właściciela lub osoby uprawnionej wymagają również naniesienia pieczęci. Ich działanie nie jest jednak poparte wykładnią prawa, ponieważ wyłącznie podpis przedsiębiorcy stanowi oświadczenie jego woli.

Co zrobić w takiej sytuacji? Podatnicy, którzy nie posiadają pieczątki, mogą w stosownej rubryce lub obok niej napisać krótkie wyjaśnienie: „nie mam firmowej pieczęci” lub zostaną poproszeni o złożenie wraz z dokumentami oświadczenia o nieposiadaniu pieczątki.

Nieco inna sytuacja spotyka biznesowych klientów banków.

Instytucje finansowe mogą nakładać swoje wymogi we własnych regulaminach dotyczących oferowanych produktów i usług. Stąd też legitymowanie firmy jej pieczęcią może okazać się konieczne do założenia firmowego konta lub zewnętrznego finansowania działalności.

Dlatego też brak pieczątki firmowej może okazać się bardzo uciążliwy, a przez to wydłużać i utrudniać prowadzenie działalności. Jeżeli więc chcemy uniknąć nieprzyjemnych sytuacji oraz problemów z bankami i urzędnikami, warto wyrobić firmową pieczątkę.

Obowiązek posiadania własnej pieczątki dotyczy wyłącznie takich specjalistów, jak:

  • lekarz i lekarz Weterynarii,
  • diagnosta laboratoryjny,
  • pielęgniarka i położna,
  • instruktor i wykładowca szkoły nauki jazdy.

Jakie dane powinny znaleźć się na firmowej pieczątce? To zależy od formy działalności

Niezależnie od tego, czy w ramach firmowej pieczęci użyjemy pieczątki Wagraf, Colop, Trodat, czy innej firmy, każda z nich spełni swoją funkcję. Przy wyborze pieczątki najistotniejsza jest jej powierzchnia zadruku oraz liczba linii, na których można umieścić firmowe dane.

Firmowa pieczątka powinna zawierać podstawowe informacje o firmie. Oczywiście nie ma żadnych przepisów, które zobowiązują firmę do umieszczenia konkretnych danych na pieczątce. Kiedyś przepis o statystyce publicznej wymagał umieszczenia na pieczątce numeru REGON, jednak po nowelizacji obowiązek ten został zniesiony.

W przypadku jednoosobowych działalności gospodarczych na pieczątce powinny znaleźć się takie informacje jak: pełna nazwa firmy, siedziba i jej adres, a także numer identyfikacji podatkowej (NIP). Na pieczątce można również opcjonalnie umieścić graficzne logo firmy, adres e-mail, numer REGON, nr rachunku bankowego czy adres strony internetowej.

Spółki komandytowe i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością powinny zawrzeć na pieczątce nieco inne dane, a ich forma powinna być bardziej oficjalna.

Informacje pojawiające się na pieczątce spółek prawa handlowego reguluje kodeks spółek handlowych (art. 206). Określa on, że w przypadku pism i zamówień handlowych na dokumentach należy umieścić informację o kapitale zakładowym i sądzie rejestracyjnym.

Informacje te nie muszą pojawić się na pieczątce, jednak wówczas należy umieścić je w innej formie. W przypadku nieumieszczenia informacji o sądzie rejestracyjnym i kapitale zakładowym ustawodawca przewiduje karę w wysokości do 5 tys. złotych.

Na firmowej pieczęci spółki prawa handlowego powinny znaleźć się takie informacje jak: nazwa firmy wraz ze wskazaniem jej formy prawnej, siedziba i adres, numer NIP, a także oznaczenie sądu rejestrowanego i numer KRS. W przypadku spółek akcyjnych warto również podać wysokość kapitału wpłaconego.

Słowem podsumowania – firmowa pieczątka ułatwia życie

Prawo nie zmusza przedsiębiorców do posiadania firmowej pieczęci. Niemniej jednak załatwianie firmowych spraw w urzędach, branie udziału w obrocie handlowym czy interakcje z instytucjami finansowymi będą o wiele prostsze, gdy twoja firma będzie dysponować odpowiednio przygotowaną pieczątką.

Czy ten artykuł był pomocny?
FacebookTwitter
FacebookTwitter

Może Cię także zainteresować


Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu

Allegro