Kotłownia olejowa – co musisz wiedzieć?

Kotły olejowe możemy wykorzystać do ogrzewania, jak i do przygotowania wody użytkowej. Są równie wygodne i bezpieczne w eksploatacji jak kotły opalane gazem ziemnym – jednak takie rozwiązanie jest droższe zarówno inwestycyjnie, jak i eksploatacyjnie. Co warto wiedzieć o kotłach olejowych oraz jakie wymagania powinna spełniać domowa kotłownia olejowa – dowiesz się w poniższym artykule.

Damian Czernik Damian Czernik / 28-12-2016

Ogrzewane olejowe sprawdzi się wszędzie tam, gdzie nie chcemy korzystać z paliw stałych, ale nie mamy dostępu do sieci gazowej bądź brak możliwości wykonania zewnętrznego zbiornika na gaz płynny. W przypadku kotła olejowego mamy do czynienia z urządzeniem zautomatyzowanym i bezobsługowym – podobnie jak w przypadku kotła gazowego i elektrycznego, nie ma obowiązku codziennego uzupełniania paliwa i usuwania nagromadzonego popiołu. Zapas zgromadzonego oleju opałowego może zapewnić bezobsługową pracę kotła przez cały sezon grzewczy, paliwo spala się całkowicie – emitowane spaliny nie zawierają szkodliwych dla środowiska substancji. Takie kotły są bezpieczne w użytkowaniu, stosowane powszechnie nie tylko do ogrzewania domów jednorodzinnych, ale budynków wielorodzinnych i użyteczności publicznej. Ogrzewanie domu kotłem olejowym jest droższe od wariantu na gaz ziemny, całkowite koszty mogą być jednak porównywane do ogrzewania gazem płynnym. Średnia sprawność kondensacyjnych kotłów olejowych renomowanych producentów sięga 94%. Z powodu niższej zawartości pary wodnej powstającej przy spalaniu oleju opałowego, uzysk dodatkowej energii z kondensacji nie jest tak wysoki, jak w kondensacyjnych kotłach gazowych, w których sprawność dochodzi do 109%. Ze względu na niższą temperaturę pracy – 55/45°C, zakres stosowania kondensacyjnych kotłów olejowych ogranicza się do instalacji niskotemperaturowych. Dlatego współpracują z konwekcyjnymi grzejnikami niskotemperaturowymi, klimakonwektorami ściennymi i systemami wodnego ogrzewania płaszczyznowego: podłogowego i ściennego.

Zbiorniki na olej opałowy – to musisz wiedzieć

To, co z jednej strony jest zaletą kotła olejowego (bezobsługowa praca urządzenia), z drugiej jest jego wadą. Musimy zakupić dużą – najlepiej wystarczającą na cały sezon grzewczy – porcję paliwa. Musi ono być magazynowane wewnątrz budynku, blisko kotła. Zbiorniki do magazynowania oleju występują w wersji jedno- i dwupłaszczowej, wykonuje się je najczęściej z polietylenu PE-HD, rzadziej z blachy stalowej. W zależności od producenta, mogą występować w wersjach o pojemnościach od 200 do 9000 l. Decydując się na magazynowanie oleju w zbiorniku jednopłaszczowym, musimy wykonać wokół niego szczelną wannę – która stanowi dodatkowe zabezpieczenie, w przypadku rozszczelnienia się zbiornika i wycieku oleju. Zbiorniki dwupłaszczowe lepiej chronią przed uszkodzeniami mechanicznymi – dlatego możemy je montować bez konieczności wykonywania dodatkowej obudowy wokół nich. Aby zbiornik można było wnieść – nie może być zbyt duży, dlatego łączy się je w baterie dopasowane do kształtu pomieszczenia, mieszczące wymaganą objętość paliwa. Pojedyncze zbiorniki lub baterie zbiorników wyposażone są w specjalne przewody służące do napełniania, odpowietrzania i czerpania z nich oleju. Wszystkie niezbędne przewody znajdziemy w komplecie ze zbiornikami.

Kotłownia na olej opałowy

Kotłownia na olej opałowy musi spełniać szereg wymagań, które zagwarantują bezpieczne użytkowanie pieca oraz pewność, że nie dojdzie do niebezpiecznych sytuacji. Przepisy budowlane określają minimalną wysokość pomieszczenia, w którym instaluje się kotły olejowe na 2,2 m – minimalna kubatura powinna zaś wynosić 8 m3. Kotły olejowe o mocy do 30 kW mogą być instalowane w pomieszczeniach nieprzeznaczonych na stały pobyt ludzi. Przy mocy wyższej – w wydzielonych pomieszczeniach. Tam, gdzie będzie zainstalowany piec na olej, podłoga i ściany do wysokości 10 cm oraz progi drzwiowe o wysokości 4 cm powinny być wodoszczelne. Warunek wodoszczelności dotyczy również wszystkich przejść przewodów w podłodze oraz ścianach – do wysokości 10 cm. Wszystkie przegrody w pomieszczeniu muszą spełniać odpowiednią klasę odporności ogniowej (ściany wewnętrzne i stropy – EI60, drzwi i inne zamknięcia – EI30). W pomieszczeniu, w którym zainstalowano kocioł, powinniśmy zapewnić nawiew powietrza w ilości niezbędnej dla prawidłowej pracy kotła, a także nawiew i wywiew powietrza do wentylacji kotłowni. Komin współpracujący z kotłem olejowym – ze względu na większą niż w innych paliwach zawartość siarki – powinien być wykonany ze stali kwasoodpornej.

Przepisom podlega także magazyn oleju. Magazyn oleju opałowego o temperaturze zapłonu powyżej 55°C powinien być zlokalizowany w dedykowanym pomieszczeniu w piwnicy lub na najniższej kondygnacji nadziemnej budynku (w ostateczności zbiornik możemy umieścić na zewnątrz – trzeba wtedy zapewnić ogrzewanie oleju w zbiorniku i w przewodach doprowadzających go do domu). Pomieszczenie magazynu należy ogrzewać do temperatury wyższej od temperatury mętnienia oleju, aby nie wydzielała się z niego parafina zatykająca przewody transportujące olej. Jeżeli pojemność zbiornika nie przekracza 1000 l, może się on znaleźć w pomieszczeniu razem z kotłem, pod warunkiem, że zostaną oddzielone ściana murowaną o grubości co najmniej 12 cm, przekraczającą wymiary zbiornika o co najmniej 30 cm w pionie i 60 cm w poziomie.

Ściany wewnętrzne i stropy w pomieszczeniu, gdzie magazynowany jest olej opałowy powinny spełniać klasę odporności ogniowej EI120, a drzwi – EI60. W magazynie należy wykonać wannę szczelną, o pojemności jednego zbiornika oleju – możemy z niej zrezygnować, jeżeli montujemy zbiorniki dwupłaszczowe. W magazynie oleju musi być wentylacja nawiewno-wywiewna (2-4 wymiany powietrza na godzinę), okno lub półstałe urządzenie gaśnicze pianowe.

Czy ten artykuł był pomocny?

Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu

Allegro