Zmiany w systemie oświaty. Wyniki badań empiryczn. (6999632592)

zakończona
24,00 zł
sprzedaż zakończona

nie było ofert kupna

Dostawa
 • PACZKA W RUCHu 8,49 zł
 • Allegro Paczkomaty InPost 8,60 zł
 • List polecony ekonomiczny 11,35 zł
Zakupy od 250 zł darmowa dostawa
 • lokalizacja: Kielce, Polska
 • czas wysyłki: do 2 dni

parametry

 • stan: używany
 • faktura: Wystawiam fakturę VAT
 • okładka: miękka
 • rok wydania (xxxx): 2002

opis

Antykwariat Internetowy In Nomine
25-363 Kielce, ul. Wesoła 51/613

telefon: 605-525-305
e-mail: biuro@innomine.pl
Wpłaty prosimy dokonywać na konto:

NET System Igor Białogoński
25-363 Kielce, ul. Wesoła 51/613

86 1500 1458 1214 5006 5507 0000
Bank Zachodni WBK S.A. 5 O/Kielce
Waga książki wraz z opakowaniem mieści się w przedziale 500 g - 1 kg.

Książka posiada symbol ISBN/ISSN.

Cennik wysyłki jest dostępny w zakładce "Dostawa i płatność" oraz na stronie O nas .

W przypadku zakupu kilku książek lub innych towarów z naszej oferty zastosowanie ma cennik dostępny na stronie O nas
 • koperta ochronna ("bąbelkowa")
 • Przez PayU
 • Przelew na konto (przedpłata)
 • Przed złożeniem oferty prosimy o szczegółowe zapoznanie się z:
  - Regulaminem aukcji dostępnym na stronie O nas ;
  - pełnym opisem oferowanych przedmiotów wraz z ich rzeczywistymi zdjęciami.

 • Nie wycofujemy ofert na 24 godziny przed końcem aukcji, nie kończymy aukcji przed czasem.

 • Po zakończeniu aukcji prosimy o potwierdzenie zamówienia z podaniem swojego nicka, numeru aukcji, rodzaju przesyłki oraz potwierdzeniem adresu do wysyłki - koniecznie jeśli adres będzie inny niż ten z profilu użytkownika.

 • Oferowane przedmioty wysyłamy najczęściej w ciągu 24 godzin (w dni robocze) od zaksięgowania pełnej należności, łącznie z kosztami wysyłki.

 • Zachęcamy do zakupu kilku przedmiotów jednocześnie - koszt wysyłki jest zależny od ich łącznej wagi - szczegóły na stronie O nas .
k00016
Witamy na naszej aukcji.

Przed przystąpieniem do licytacji prosimy zapoznać się z jej zasadami na stronie O nas .

Przedmiotem aukcji jest używana książka:

Zmiany w systemie oświaty. Wyniki badań empirycznych

Autorzy: Redakcja.
Strony: 308; Format: 16,5 x 24,0 cm
Waga: 504 g.
ISBN: 83-88594-96-6
Wydanie: b.d. (2002); Nakład: b.d.
Wydawca: Instytut Spraw Publicznych (Warszawa)
Oprawa: miękka
Stan książki: bardzo dobry (-)

Stan okładki: bardzo dobry (-), okładka posiada kilka nieznacznych śladów zagięć.

Stan kartek: białe, kilka kartek posiada nieznaczne ślady plam i/lub podkreśleń wykonanych długopisem.

Elżbieta Putkiewicz

Podsumowanie

"Problematyka książki w znacznej mierze dotyczy gimnazjum - nowej szkoły, która powstała w wyniku reformy 1999 roku.
Najbardziej wieloaspektowe podejście do problemów gimnazjum prezentuje studium Krzysztofa Konarzewskiego. Pierwsze pytanie, na które autor stara się, znaleźć odpowiedź, dotyczy różnic między szkołą podstawową i gimnazjum. Czy w gimnazjum udało się stworzyć lepsze warunki kształcenia niż w szkole podstawowej? Odpowiedź okazuje się złożona. Z punktu widzenia wymiernych - technicznych, by tak rzec - norm gimnazjum nie przewyższa szkoły podstawowej, a często nawet jej ustępuje. Gimnazja np. częściej dzielą budynek z inną szkołą niż szkoły podstawowe przed reformą, a także po reformie. Wyposażenie, z którego korzystają gimnazjaliści nie różni się od wyposażenia udostępnionego uczniom szkół podstawowych, z wyjątkiem pracowni komputerowych, których w gimnazjach jest zdecydowanie więcej (jak wynika z prezentowanych badań, pracownie te są w każdym gimnazjum). W trzecim roku reformy gimnazja częściej prowadzą lekcje na drugiej zmianie. Gimnazjaliści tracą więcej czasu na dojazdy do szkoły, choć ta różnica jest daleko mniej dramatyczna, niż to głoszą przeciwnicy reformy, a niedogodności dojeżdżania częściowo rekompensuje większa aktywność gimnazjów w organizowaniu transportu. Pod względem opieki nad uczniem gimnazja nie różnią się od szkół podstawowych, ale świadczenia na rzecz uczniów z ubogich rodzin są tam mniejsze niż w szkołach podstawowych i wykazują większą tendencję spadkową.
Lepiej niż szkoły podstawowe wypadają gimnazja w porównaniach związanych z "czynnikiem ludzkim". W porównaniu ze szkołami podstawowymi kadra nauczycieli w gimnazjach jest wyżej wykształcona, mniej sfeminizowana, młodsza i oczywiście mniej zasiedziała. W gimnazjach w większym stopniu zachowuje się ciągłość programów i podręczników, częściej naucza dwóch języków obcych, w tym angielskiego, i stawia uczniom wyższe wymagania, o czym świadczą gorsze stopnie, co najmniej dwukrotnie wyższe odsetki repetentów oraz zgodne opinie nauczycieli, uczniów i rodziców. Przeciwnicy reformy ubolewają nad zmęczeniem i stresem uczniów i rozwodzą się nad "utratą dzieciństwa", zapominając o krytyce dawnej szkoły podstawowej, która wprowadzała uczniów w "kulturę pozornego wysiłku". To, że gimnazjum zrywa z praktyką minimalizowania wymagań, należy uznać za znaczący symptom poprawy warunków kształcenia.
Autor studium twierdzi, że zarówno oferta, jak i dostępność zajęć pozalekcyjnych nie są w gimnazjach gorsze niż w szkołach podstawowych. Jak jednak wynika z prezentowanych w tym samym tomie badań Krystyny Ewy Siellawy-Kolbowskiej, ze wszystkich form zajęć pozalekcyjnych korzystają uczniowie mający dobre oceny oraz zazwyczaj ci sami, którzy uczęszczali na nie będąc w szkole podstawowej.
Zebrane w gimnazjach opinie o warunkach kształcenia są na ogół pozytywne. Ponadto nauczyciele gimnazjalni częściej dostrzegają poprawę wyposażenia dydaktycznego i stosunków koleżeńskich niż nauczyciele ze szkół podstawowych. Mają lepsze samopoczucie niż ich koledzy uczący w szkołach podstawowych. Rzadziej natomiast stwierdzają poprawę stosunków z rodzicami. Uczniowie wyżej oceniają gimnazjum pod względem dostępu do komputerów i atrakcyjności podręczników, czują większą chęć do nauki, mniej się nudzą i utrzymują bardziej satysfakcjonujące stosunki z rówieśnikami. Rodzice wyżej oceniają kompetencje i zaangażowanie nauczycieli w gimnazjum niż nauczycieli ze szkoły podstawowej.
Jaka jest więc odpowiedź na postawione pytanie? Gimnazjum jest nową jakością w polskim systemie oświaty, choć bardziej za sprawą ludzi niż budynków, autobusów szkolnych, sal gimnastycznych (których, jak wynika z zamieszczonego w tym samym tomie studium Rafała Piwowarskiego jest mniej w gimnazjach niż w szkołach podstawowych), gabinetów lekarskich, czyli tego, co wymaga wielkich nakładów inwestycyjnych. Krzysztof Konarzewski podkreśla, że oceniając te wskaźniki, musimy dojść do wniosku, iż strategia selektywnej poprawy polskiej oświaty przez powołanie gimnazjum nie spowodowała radykalnej zmiany warunków uczenia się w polskich szkołach, ale uruchomiła - co jest realnie ważniejsze - wielki kapitał społecznego zaufania, nadziei na to, że taka poprawa jest możliwa. (...)"

Spis treści

Anita Sobańska: Założenia projektu badawczego "Monitorowanie reformy systemu oświaty" oraz metody badawcze

Krzysztof Konarzewski: Gimnazjum po dwóch latach - zamierzenia i wyniki
♦ Wprowadzenie
♦ Oszczędności na kosztach bieżących
♦ Selektywna poprawa warunków kształcenia
- Obiektywne warunki kształcenia
- Opinie o warunkach pracy i nauki
♦ Dostosowanie metod nauczania i wychowania do wieku uczniów
♦ Bibliografia

Elżbieta Putkiewicz: Programy i podręczniki gimnazjalne - proces powstawania oraz ich ocena przez nauczycieli
♦ Wprowadzenie
♦ Autorzy i wydawcy
- Język polski
- Matematyka
- Wiedza o społeczeństwie
♦ Gimnazja
- Praca nad programami szkolnymi
- Język polski
- Matematyka
- Wiedza o społeczeństwie
♦ Podsumowanie - programy, podręczniki i społeczeństwo
♦ Bibliografia

Roman Dolata: Procedury rekrutacji i dzielenia uczniów na oddziały w gimnazjach - ocena z perspektywy nierówności społecznych w edukacji
♦ Wprowadzenie
♦ Zróżnicowanie szkół i oddziałów ze względu na wybrane cechy społeczne uczniów
♦ Status ekonomiczno-społeczny rodziny pochodzenia ucznia jako prognostyk osiągnięć szkolnych
♦ Segregacja na progu gimnazjum - procedury rekrutacji
♦ Segregacja wewnątrzszkolna - procedury podziału uczniów na oddziały
♦ Monografie gimnazjów o różnym poziomie nasilenia segregacji
♦ Podsumowanie
♦ Bibliografia

Krystyna Ewa Siellawa-Kolbowska: Praca wychowawcza w drugim roku działalności gimnazjów - warunki i efekty
♦ Wprowadzenie
♦ Instrumenty i warunki pracy wychowawczej w drugim roku działalności gimnazjów
- Najważniejsze cele wychowawcze w opiniach dyrektorów gimnazjów
- Program wychowawczy w praktyce szkolnej gimnazjów
- Tematyczne programy wychowawczo-edukacyjne w gimnazjach
- Oferta pozalekcyjna gimnazjów
- Trudności wychowawcze w drugim roku pracy gimnazjów w opiniach dyrektorów i nauczycieli
♦ Problemy pracy wychowawczej w gimnazjach
- Postawy uczniów wobec standardów pracy w szkole
- Zagrożenie patologiami
♦ Nowe wyzwanie dla wychowawców - edukacja normatywna
- Rozwój wrażliwości moralnej ucznia
- Przeciw tolerancji dla zła
♦ Wnioski i rekomendacje
♦ Bibliografia

Joanna Kośmider: Drugoroczność w drugich klasach gimnazjów
♦ Wprowadzenie
♦ Liczba drugorocznych uczniów w gimnazjach
- Dane ogólnopolskie
- Badania własne
♦ Drugoroczność a przedmioty nauczania
♦ Przyczyny występowania drugoroczności
- Opinie pedagogów szkolnych
- Opinie wychowawców klas
- Opinie uczniów powtarzających klasę
♦ Działania podejmowane przez szkołę w celu zapobiegania drugoroczności
- Relacje dyrektorów gimnazjów
- Relacje pedagogów szkolnych
♦ Pomoc udzielona badanym drugorocznym uczniom przez szkołę i przez rodzinę
- Współpraca szkoły z rodzicami
- Zajęcia dodatkowe organizowane przez szkołę
- Pomoc udzielona uczniom przez rodzinę
♦ Ocena skuteczności poszczególnych form pomocy uczniom zagrożonym drugorocznością - opinie pedagogów szkolnych
♦ Propozycje działań mających na celu zmniejszenie drugoroczności w gimnazjach - wypowiedzi dyrektorów gimnazjów i pedagogów szkolnych
♦ Podsumowanie
♦ Wnioski
♦ Bibliografia

Rafał Piwowarski: Infrastruktura oświaty oraz potrzeby inwestycyjne szkolnictwa obowiązkowego
♦ Wprowadzenie
♦ Infrastruktura (część materialna) i uwarunkowania oświaty w świetle danych statystyki publicznej
- Opieka i wychowanie przedszkolne
- Szkoły podstawowe
- Gimnazja
- Wydatki i nakłady inwestycyjne na oświatę
♦ Infrastruktura i potrzeby inwestycyjne oświaty w gminach - badania własne
- Zakres badań
- Charakterystyka demograficzna
- Opieka i wychowanie przedszkolne
- Szkoły podstawowe
- Gimnazja
- Finansowanie oświaty
- Potrzeby w zakresie inwestycji i remontów kapitalnych w latach 2002-2005
♦ Wnioski
♦ Bibliografia
♦ Aneks

Elżbieta Putkiewicz: Podsumowanie

Aneks. Opis wyboru szkół oraz uczniów klas drugich gimnazjów (opracowała Wiesława Dąbała)

Zapraszamy do udziału w licytacji!

Zdjęcia:

Antykwariat Internetowy In Nomine jest prowadzony przez firmę NET System Igor Białogoński

25-363 Kielce, ul. Wesoła 51/613, NIP: 657-115-24-91, REGON: 260579547

Kontakt - tel. 605 525 305, e-mail: biuro@innomine.pl
Przykład reprezentatywny: całkowita kwota pożyczki: 1000,00 zł, RRSO (Rzeczywista Roczna Stopa Procentowa): 0,00%, oprocentowanie stałe 0%, całkowita kwota do zapłaty: 1000 zł, całkowity koszt: 0,00 zł (w tym: prowizja: 0 zł, odsetki: 0 zł, koszt ubezpieczenia: brak), 20 równych miesięcznych rat w wysokości po: 50 zł. Warunki oferty: wg stanu na 2 października 2017r. Umowa o pożyczkę zawierana jest między pożyczkobiorcą a pożyczkodawcą tj. Alior Bank S.A. z siedzibą w Warszawie lub mBank S.A. z siedzibą w Warszawie lub Kreditech Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, pod warunkiem pozytywnej oceny zdolności kredytowej pożyczkobiorcy. PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu współpracuje z pożyczkodawcami i pośredniczy w zawieraniu ww. umów. Czas promocji jest ograniczony: null – null. Szczegóły promocji określa regulamin dostępny na: na.allegro.pl/raty.
Niniejszy materiał nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego i ma charakter wyłącznie informacyjny.
Dostawa i płatność
od 8,49 zł

Lokalizacja: Kielce, Polska

Aby mieć darmową dostawę, kup u innomine51 za co najmniej 250,00 zł.

Przesyłka płatna z góry

pierwsza sztuka
kolejna sztuka
maksymalnie w paczce
czas realizacji
Allegro Paczkomaty InPost Darmowy zwrot
pierwsza sztuka
8,60 zł
kolejna sztuka
0,00 zł
maksymalnie w paczce
1
czas realizacji
3-4 dni robocze
Allegro Kurier InPost Darmowy zwrot
pierwsza sztuka
12,18 zł
kolejna sztuka
0,00 zł
maksymalnie w paczce
1
czas realizacji
3 dni robocze
List polecony priorytetowy
pierwsza sztuka
11,55 zł
kolejna sztuka
0,00 zł
maksymalnie w paczce
1
czas realizacji
3 dni robocze
List polecony ekonomiczny
pierwsza sztuka
11,35 zł
kolejna sztuka
0,00 zł
maksymalnie w paczce
1
czas realizacji
5 dni roboczych
Paczka pocztowa priorytetowa
pierwsza sztuka
14,70 zł
kolejna sztuka
0,00 zł
maksymalnie w paczce
1
czas realizacji
3 dni robocze
Paczka pocztowa ekonomiczna
pierwsza sztuka
13,65 zł
kolejna sztuka
0,00 zł
maksymalnie w paczce
1
czas realizacji
5 dni roboczych
Paczka24
pierwsza sztuka
16,00 zł
kolejna sztuka
0,00 zł
maksymalnie w paczce
1
czas realizacji
3-4 dni robocze
Paczka48
pierwsza sztuka
14,50 zł
kolejna sztuka
0,00 zł
maksymalnie w paczce
1
czas realizacji
4 dni robocze
PACZKA W RUCHu
pierwsza sztuka
8,49 zł
kolejna sztuka
0,00 zł
maksymalnie w paczce
1
czas realizacji
4-5 dni roboczych

Przesyłka płatna przy odbiorze

pierwsza sztuka
kolejna sztuka
maksymalnie w paczce
czas realizacji
Odbiór osobisty
pierwsza sztuka
0,00 zł
kolejna sztuka
0,00 zł
maksymalnie w paczce
-
czas realizacji
-

Punkty odbioru

Kielce, budynek Nidy
ul. Wesoła 51 lokal 613, VI piętro
25-363 Kielce
woj. świętokrzyskie
email: biuro@innomine.pl
tel.: 605525305

 • poniedziałek - piątek 10:00 - 17:00

płatność tylko gotówką
prosimy umówić się na odbiór

Płatności

Faktura

Wystawiam fakturę VAT
Reklamacja
2 lata

Czas na reklamację z tytułu rękojmi

2 lata
dla firm rękojmia wyłączona

Adres do reklamacji

NET System Igor Białogoński
ul. Wesoła 51/613
25-363 Kielce
Dodatkowe informacje

e-mail: biuro@innomine.pl


Opis procedury reklamacyjnej:

 1. Kupujący może składać Sprzedawcy reklamacje dotyczące zawartej Umowy pod adresem biuro@innomine.pl, lub w formie pisemnej na adres Sprzedawcy. Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej: imię, nazwisko, adres, adres e-mail Kupującego; datę zawarcia Umowy stanowiącej podstawę reklamacji; przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Kupującego; wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację.
 2. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Sprzedający zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie. 
 3. Sprzedający rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci.
 4. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na podany przez Kupującego adres e-mail bądź na adres poczty tradycyjnej.

Zwroty

Czas na odstąpienie od umowy

14 dni

Adres do zwrotu

NET System Igor Białogoński
ul. Wesoła 51/613
25-363 Kielce

Koszt przesyłki zwrotnej pokrywa

kupujący
Dodatkowe informacje

W ciągu 14 dni od otrzymania nabytej rzeczy lub - w przypadku usług - zawarcia umowy, Kupujący (konsument) może odstąpić od umowy bez podawania jakiejkolwiek przyczyny. W takim przypadku Sprzedający zwróci wszystkie otrzymane od Kupującego płatności.

Aby odstąpić od umowy zawartej na Allegro, należy złożyć Sprzedającemu stosowne oświadczenie woli, pisząc na adres e-mail: biuro@innomine.pl. Kupujący może skorzystać ze wzoru odstąpienia od umowy, podanego poniżej.

Przesyłkę należy nadać na adres:

NET System Igor Białogoński

25-363 Kielce, ul. Wesoła 51/613


Oświadczenie o odstąpieniu od umowy:

(Oświadczenie to należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)


NET System Igor Białogoński

Kielce, ul. Wesoła 51/613

25-363 Kielce


Ja ............................., niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następującej/ych rzeczy:

......................................................., numer oferty Allegro ...................

Data zawarcia umowy: .................., data odbioru: ...........................

Imię i nazwisko .............................

Login Allegro ...............................

Adres .......................................

Data ...................


.............................

Podpis (tylko jeżeli formularz jest wysłany w wersji papierowej)


Koszt zwrotu rzeczy w przypadku odstąpienia od umowy:

 1. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca nie ponosi kosztu odesłania Towaru.
 2. Sprzedawca zwraca koszt wysyłki Towaru do wysokości najtańszej wysyłki udostępnionej w ofercie sprzedaży na Allegro.

Brak odstąpienia od umowy:

Prawo odstąpienia od umowy zawartej w ramach Allegro nie przysługuje Kupującemu (konsumentowi) w odniesieniu do umów:

 1. o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
 2. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
 3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
 4. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
 5. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 6. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
 7. w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
 8. w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
 9. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 10. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
 11. zawartej w drodze aukcji publicznej;
 12. o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
 13. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

O sprzedającym
innomine51
100,0%
kupujących poleca tego sprzedającego

167

 

0

 z ostatnich 12 miesięcy

Zgodność z opisem

5,0

Czas wysyłki

5,0

Koszt wysyłki

4,9

Obsługa kupującego

5,0

Dane firmy

Kontakt

 • 605 525 305
poniedziałek - piątek
09:30 - 17:00
sobota - niedziela
zamknięte

Informacje o sprzedającym

Antykwariat Internetowy "In Nomine" jest prowadzony przez firmę:

NET System Igor Białogoński

Kielce, ul. Wesoła 51/613

25-363 Kielce

NIP: 657-115-24-91, REGON: 260579547

tel.: 605 525 305, e-mail: biuro@innomine.pl

konto bankowe: 86 1500 1458 1214 5006 5507 0000 (Bank Zachodni WBK S.A. 5 O/Kielce)

Organem, który zarejestrował działalność gospodarczą jest: Prezydent Miasta Kielce. Działalność jest zarejestrowana w CEIDG.

Pozostałe informacje

Oświadczenie Sprzedawcy w sprawie obowiązku dostarczenia rzeczy bez wad.

Z uwagi na to, że większość Towarów oferowanych w ramach Antykwariatu Internetowego "In Nomine" jest używana, mogą one posiadać wady związane z ich aktualnym stanem, które są wymienione w opisie oferty oraz przedstawione na dołączonych do oferty rzeczywistych zdjęciach towarów. Wymienione w opisie wady nie podlegają reklamacji. W przypadku ujawnienia wad innych niż wymienione w opisie oferty, Kupujący mogą skorzystać z procedury reklamacyjnej opisanej powyżej.

Możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz dostęp do tych procedur:

Kupujący będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Kielcach. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów,  znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce "Rozstrzyganie sporów konsumenckich".