ZŁOTE OBRĄCZKI ŚLUBNE dużo wzorów J33 (6910671861)

10 dni do końca
cena kup teraz
1 789,00 zł
z 100 par
Raty PayU tylko dla zakupów przez koszyk o wartości od 300 zł do 20 000 zł
Koszty dostawy
 • Przesyłka kurierska 30,00 zł
 • Przesyłka kurierska pobraniowa 35,00 zł
 • lokalizacja: Opole, Polska
 • stan: nowy
 • faktura: Wystawiam fakturę VAT
 • materiał: białe złoto, żółte złoto
 • rodzaj wykończenia: polerowane, matowane
 • kamień : brylant, cyrkonia
n nn
n n n
nn'};this.popupLargeGallery=function(){var g,window_name,width,height,tmp={};if((gallery.config.gallery.large.size.width",serialize(tmp)));g.document.title=gallery.config.service_name;g.document.close()};this.initGallery=function(){var lis,thumbs="";new ImagePreloader(gallery.config.pictures.small,function(){gallery.config.pictures.small.each(function(x,i){gallery.cache.small[i]=true})});if(gallery.images_count>1){gallery.config.pictures.small.each(function(pic){thumbs+='
 • n'})}if(gallery.conf­ig.type=="small"){if­(gallery.images_coun­t>1){$(gallery.co­nfig.target_div).inn­erHTML=html.small.re­place("",thumbs)}els­e{$(gallery.config.t­arget_div).innerHTML­=html.small_single}i­f(gallery.images_cou­nt>1){$("gallery-­photo").onclick=func­tion(){gallery.popup­LargeGallery()}}if($­("gallery-trigger"))­{$("gallery-trigger"­).onclick=function()­{gallery.popupLargeG­allery();return false}}if($("next-ph­oto")){$("next-photo­").onclick=function(­){if(gallery.config.­active0){gallery.con­fig.active--}return false}}}else{$("gall­ery-thumbs").innerHT­ML=thumbs;$("gallery­-photo").onclick=fun­ction(){window.close­()}}if(gallery.image­s_count>1){getEle­ments($("gallery-thu­mbs").getElementsByT­agName("li")).each(f­unction(li,i){if(i==­gallery.config.activ­e){addClass(li,"acti­ve")}li.onclick=func­tion(){gallery.confi­g.active=i;return false}});this.watchO­utFor("gallery.confi­g.active",function()­{var lis=$("gallery-thumb­s").getElementsByTag­Name("li");removeCla­ss(lis[arguments[0]]­,"active");addClass(­lis[arguments[1]],"a­ctive");if($("prev-p­hoto")&&$("p­rev-photo")){if(argu­ments[1]==gallery.im­ages_count-1){$("nex­t-photo").style.visi­bility="hidden";$("p­rev-photo").style.vi­sibility="visible"}e­lse{if(arguments[1]=­=0){$("prev-photo").­style.visibility="hi­dden";$("next-photo"­).style.visibility="­visible"}else{$("nex­t-photo").style.visi­bility="visible";$("­prev-photo").style.v­isibility="visible"}­}}gallery.showPhoto(­arguments[1])})}gall­ery.showPhoto(galler­y.config.active)};th­is.showPhoto=functio­n(id){if(gallery.con­fig.pictures.medium&­amp;&gallery.con­fig.pictures.medium.­length>0&&­;gallery.config.type­=="small"){gallery.s­howImage("medium",id­,$("gallery-photo"),­function(){if(galler­y.images_count>1)­{resizePhoto($("gall­ery-photo"),gallery.­config.gallery.small­.image_size.width,ga­llery.config.gallery­.small.image_size.he­ight)}})}else{galler­y.showImage("large",­id,$("gallery-photo"­),function(){resizeP­hoto($("gallery-phot­o"),gallery.config.g­allery.large.image_s­ize.width,gallery.co­nfig.gallery.large.i­mage_size.height)})}­gallery.config.activ­e=id};this.showImage­=function(size,img_n­o,el){var funkcja;(arguments.l­ength==4&&ty­peof(arguments[3])==­"function")?funkcja=­arguments[3]:funkcja­=false;if(gallery.ca­che[size][img_no]){i­f(el){el.removeAttri­bute("height");el.re­moveAttribute("width­");el.src=gallery.co­nfig.pictures[size][­img_no]}if(funkcja){­funkcja()}}else{if(g­allery.config.type==­"large"){if(gallery.­config.gallery.large­.overlay){$("gallery­-overlay").style.vis­ibility="visible"}}n­ew ImagePreloader([gall­ery.config.pictures[­size][img_no]],funct­ion(){var i;gallery.cache[size­][img_no]=true;if(el­){el.removeAttribute­("height");el.remove­Attribute("width");e­l.src=gallery.config­.pictures[size][img_­no]}if(funkcja){funk­cja()}if(gallery.con­fig.type=="large"){i­f(gallery.config.gal­lery.large.overlay){­$("gallery-overlay")­.style.visibility="h­idden"}}})}};this.wa­tchOutFor=function(p­rop,func){var old_value=eval(prop)­,new_value;setInterv­al(function(){new_va­lue=eval(prop);if(ne­w_value!=old_value) {func(old_value,new_­value);old_value=new­_value}},50)};galler­y.initGallery()}; //-->
 • Informacja o produkcie
  Numer katalogowy J33
  Barwa złota: żółte lub białe
  Próba złota: 585
  Szerokość: 5,3mm
  Rodzaj kamieni cyrkonia Swarovski Sygnity S, obrączka męska nie zawiera kamieni
  Masa pary: średnio 12g (w zależności od rozmiarów)

  Wyrób cechowany przez Państwowy Urząd Probierczy
  (Dz. U. nr 55/1993, poz.249 - Prawo Probiercze)

  Opis aukcji

  Przedmiotem aukcji jest usługa wykonania z naszego złota 1 pary obrączek model J33. Grawer oraz eleganckie pudełko oferujemy GRATIS. Dajemy dożywotnią gwarancję na stop złota.


 • J3 | szer. 5,5mm

 • J4 | szer. 5mm

 • J5 | szer. 5,5mm

 • J6 | szer. 5mm

 • J7 | szer. 5mm

 • J8 | szer. 4,5mm

 • J9 | szer. 5,5mm

 • J10 | szer. 5mm

 • J11 | szer. 5,5mm

 • J12 | szer. 5,5mm

 • J13 | szer. 5,5mm

 • J14 | szer. 5mm

 • J15 | szer. 6,5mm

 • J16 | szer. 5mm

 • J17 | szer. 9mm

 • J18 | szer. 3,5mm

 • J19 | szer. 7mm

 • J20 | szer. 6,5mm

 • J21 | szer. 6mm

 • J22 | szer. 5mm

 • J23 | szer. 5,5mm

 • J24 | szer. 4mm

 • J25 | szer. 6mm

 • J26 | szer. 4,5mm

 • J27 | szer. 6mm

 • J28 | szer. 6mm

 • J29 | szer. 5mm

 • J30 | szer. 3,5mm

 • J31 | szer. 6mm

 • J32 | szer. 7mm

 • J33 | szer. 5,3mm

 • J34 | szer. 5,5mm

 • J35 | szer. 4,6mm

 • J36 | szer. 2,8mm

 • J37 | szer. 3mm

 • J38 | szer. 3,1mm

 • J39 | szer. 3,1mm

 • J40 | szer. 4mm

 • J41 | szer. 7,5mm

 • J42 | szer. 6mm

 • J43 | szer. 5,5mm

 • J44 | szer. 6mm

 • J45 | szer. 5,5mm

 • J47 | szer. 5,5mm

 • J48 | szer. 5,5mm

 • J49 | szer. 8mm

 • J50 | szer. 5mm

 • J51 | szer. 8mm

 • J52 | szer. 7mm

 • J53 | szer. 5mm

 • J54 | szer. 4,5mm

 • J55 | szer. 6mm

 • J56 | szer. 5,5mm

 • J57 | szer. 5mm

 • J58 | szer. 5mm

 • J60 | szer. 6mm

 • J61 | szer. 2,2mm

 • J62 | szer. 5mm

 • J63 | szer. 5,5mm

 • J64 | szer. 5mm

 • J65 | szer. 4,5mm

 • J66 | szer. 5,5mm

 • J67 | szer. 4mm

 • J68 | szer. 5mm

 • J69 | szer. 5,5mm

 • J70 | szer. 6mm

 • J71 | szer. 5mm

 • J72 | szer. 6mm

 • J73 | szer. 6mm

 • J74 | szer. 7mm

 • J75 | szer. 5,5mm

 • J76 | szer. 5,5mm

 • J77 | szer. 5mm

 • JZ5 | szer. 4mm

 • JZ6 | szer. 4mm

 • JZ7 | szer. 3,5mm

 • JZ8 | szer. 3,5mm

 • JZ9 | szer. 3,5mm

 • JZ10 | szer. 5mm

 • JZ15 | szer. 3,5mm

 • JZ16 | szer. 3,5mm

 • JZ17 | szer. 4mm

 • JZ18 | szer. 4mm

 • JZ19 | szer. 3,8mm

 • JZ20 | szer. 3,8mm

 • JE1 | szer. 9mm

 • JE2 | szer. 9mm

 • JE3 | szer. 7mm

 • JE4| szer. 6mm

 • JE5| szer. 7,5mm

 • JE6 | szer. 5,5mm

 • JE7 | szer. 6mm

 • JE8 | szer. 6mm

 • JE9 | szer. 5,5mm

 • JE10 | szer. 5mm

 • JE11 | szer. 5,5mm

 • JE12 | szer. 4,5mm

 • JE13 | szer. 6,5mm

 • JE15 | szer. 5,5mm

 • JE16 | szer. 5,5mm

 • JE17 | szer. 6mm

 • JE18 | szer. 4,5mm

 • JE19 | szer. 6mm

 • JE20 | szer. 5mm

 • JE21 | szer. 6mm

 • JE22 | szer. 6mm

 • JE23 | szer. 5,5mm

 • JE24 | szer. 6,5mm

 • JE25 | szer. 6mm

 • JE26 | szer. 6,5mm

 • JE27 | szer. 6mm

 • JE28 | szer. 6,5mm

 • JE29 | szer. 5mm

 • JE30 | szer. 6,5mm

 • JE31 | szer. 5,5mm

 • JE32 | szer. 5,5mm

 • JE33 | szer. 5mm

 • JE34 | szer. 5,5mm

 • JE35 | szer. 5mm

 • JE36 | szer. 4,5mm

 • JE37 | szer. 6mm

 • JE38 | szer. 5,5mm

 • JE39 | szer. 5mm

 • JE40 | szer. 6mm

 • JE41 | szer. 6mm

 • JE42 | szer. 5,5mm

 • JE43 | szer. 6mm

 • JE44 | szer. 5,5mm

 • JE45 | szer. 5,5mm

 • JE46 | szer. 5,5mm

 • JE47 | szer. 5mm

 • JE48 | szer. 6mm

 • JE49 | szer. 6mm

 • JE51 | szer. 5,5mm

 • JE52 | szer. 5,5mm

 • JE53 | szer. 5,5mm

 • JE54 | szer. 5,5mm

 • JE55 | szer. 5,5mm

 • JE56 | szer. 7,5mm

 • JE57 | szer. 9mm

 • JE58 | szer. 9mm

 • JE59 | szer. 9mm

 • JE60 | szer. 8mm

 • JE61 | szer. 5,5mm

 • JE62 | szer. 5,6mm

 • JE63 | szer. 6mm

 • JE64 | szer. 5mm

 • JE65 | szer. 5mm

 • JE66 | szer. 5,5mm

 • JE67 | szer. 7,1mm

 • JE68 | szer. 7,5mm

 • JE69 | szer. 7,4mm

 • JE70 | szer. 7,3mm

 • JE71 | szer. 5mm

 • JE72 | szer. 7mm

 • JE73 | szer. 6,5mm

 • JE74 | szer. 5,9mm

 • JE75 | szer. 8mm

 • JE76 | szer. 7mm

 • JE77 | szer. 7mm

 • JE78 | szer. 7,5mm

 • JE79 | szer. 5mm

 • JE80 | szer. 5mm

 • JE81 | szer. 9mm

 • JE82 | szer. 6,1mm

 • JE83 | szer. 4,2mm

 • JE84 | szer. 6mm

 • JE85 | szer. 6mm

 • JE86 | szer. 5mm

 • JE87 | szer. 5mm

 • JE88 | szer. 5,5mm

 • JE89 | szer. 5,5mm

 • JE90 | szer. 4,5mm

 • JE91 | szer. 7,5mm

 • JE92 | szer. 5,5mm

 • JE94 | szer. 5,5mm

 • JE95 | szer. 7,5mm

 • JE96 | szer. 7mm

 • JE98 | szer. 8mm

 • JE99 | szer. 5,5mm

 • JE100 | szer. 6,5mm

 • JE101 | szer. 5mm

 • JE102 | szer. 6mm

 • JE103 | szer. 5,5mm

 • JE104 | szer. 6mm

 • JE105 | szer. 7,5mm

 • JE106 | szer. 4,5mm

 • JE107 | szer. 5,5mm

 • JE108 | szer. 5,5mm

 • JE109 | szer. 6mm

 • JE110 | szer. 6,5mm

 • JE111 | szer. 6mm

 • JE112 | szer. 5,5mm

 • JE113 | szer. 5,5mm

 • JE114 | szer. 6mm

 • JE115 | szer. 5,5mm

 • JE116 | szer. 8mm

 • JE117 | szer. 5mm

 • JE118 | szer. 5mm

 • JE119 | szer. 5,5mm

 • JE120 | szer. 5mm

 • JE121 | szer. 8mm

 • JE122 | szer. 7mm

 • JE123 | szer. 6mm

 • JE124 | szer. 6mm

 • JE125 | szer. 5mm

 • JE126 | szer. 6mm

 • JE127 | szer. 5,5mm

 • JE128 | szer. 5mm

 • JE129 | szer. 4,5mm

 • JE130 | szer. 6mm

 • JE131 | szer. 5,5mm

 • JE132 | szer. 7mm

 • JE133 | szer. 6mm

 • JE134 | szer. 5mm

 • JE135 | szer. 6mm

 • JE137 | szer. 5,5mm

 • JE138 | szer. 6mm

 • JE139 | szer. 5mm

 • JE140 | szer. 5,5mm

 • JE141 | szer. 4,5mm

 • JE142 | szer. 6mm

 • JE143 | szer. 5,5mm

 • JE144 | szer. 5mm

 • JE146 | szer. 5mm

 • JE147 | szer. 6mm

 • JE148 | szer. 4,5mm

 • JE149 | szer. 5,5mm

 • JE150 | szer. 5,5mm

 • JE151 | szer. 6mm

 • JE152 | szer. 6mm

 • JE153 | szer. 4,5mm

 • JE155 | szer. 5,5mm

 • JE157 | szer. 5,5mm

 • JE158 | szer. 6mm

 • JE159 | szer.56mm

 • JE160 | szer. 5,5mm

 • JE161 | szer. 4mm

 • JE162 | szer. 6mm

 • JE163 | szer. 4,5mm

 • JE164 | szer. 5mm

 • JE165 | szer. 5mm

 • JE166 | szer. 5mm

 • JE167 | szer. 5mm

 • JE168 | szer. 5mm

 • JE169 | szer. 4,5mm

 • JE170 | szer. 5,5mm

 • JE171 | szer. 5,5mm

 • JE172 | szer. 4,5mm

 • JE173 | szer. 5mm

 • JE174 | szer. 5,5mm

 • JE175 | szer. 5mm

 • JE176 | szer. 5mm

 • JE177 | szer. 5mm

 • JE178 | szer. 5,5mm

 • JE179 | szer. 5mm

 • JE180 | szer. 4mm

 • JE181 | szer. 5mm

 • JE182 | szer. 5mm

 • JE183 | szer. 4,5mm

 • JE184 | szer. 5mm

 • JE185 | szer. 5,5mm

 • JE187 | szer. 4mm

 • JP1 | szer. 6mm

 • JP2 | szer. 5mm

 • JP3 | szer. 6mm

 • JP4 | szer. 5,5mm

 • JP5 | szer. 5mm

 • JP6 | szer. 5mm

 • JP7 | szer. 4,5mm

 • JP8 | szer. 7mm

 • JP9 | szer. 4,5mm

 • JP10 | szer. 7mm

 • JP11 | szer. 7,5mm
 • wysyłka gratis
  metody płatności
  • PayU
  • Zwykły przelew bankowy
  płatność z góry
  maksymalnie w paczce
  Przesyłka kurierska 30,00 zł
  kolejna sztuka: 0,00 zł
  maksymalnie w paczce: 3
  płatność przy odbiorze
  maksymalnie w paczce
  Przesyłka kurierska pobraniowa 35,00 zł
  kolejna sztuka: 0,00 zł
  maksymalnie w paczce: 3
  zwrot towaru w ramach odstąpienia od umowy
  Jako konsument możesz zwrócić większość przedmiotów kupionych od Firm na Allegro (wyjątki i zasady zostały opisane na stronie Pomocy oraz w zakładce "Informacje od Sprzedającego"). Poinformuj sprzedającego o odstąpieniu od umowy (nie musisz podawać powodu odstąpienia). Masz na to 14 dni kalendarzowych od otrzymania towaru, chyba że sprzedający wyznacza na to dłuższy termin.

  Od daty złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy masz kolejne 14 dni kalendarzowych na odesłanie towaru. Sprzedawca powinien zwrócić Ci pieniądze w ciągu 14 dni od chwili otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Sprzedający może wstrzymać się z odesłaniem środków do czasu otrzymania przedmiotu.
  dodatkowe informacje
  Wystawiam fakturę VAT

  dane sprzedawcy

  MARMACH Marcin Machaj
  ul. Napierskiego 5
  45-559 Opole
  NIP: 754-252-72-04
  REGON: 160202219

  kontakt

  zwroty

  czas na odstąpienie od umowy: 14 dni

  adres do zwrotu:
  MARMACH Marcin Machaj
  ul. Napierskiego 5
  45-559 Opole
   
  Prawo konsumenta do odstąpienia od umowy: W ciągu 14 dni od otrzymania nabytej rzeczy lub – w przypadku usług – zawarcia umowy, Kupujący (konsument) może odstąpić od umowy bez podawania jakiejkolwiek przyczyny. W takim przypadku Sprzedający zwróci wszystkie otrzymane od Kupującego płatności. Aby odstąpić od umowy zawartej na Allegro, należy złożyć Sprzedającemu stosowne oświadczenie woli, pisząc na adres e-mail: info@goldmagic.pl. Kupujący może skorzystać ze wzoru odstąpienia od umowy, podanego poniżej. Przesyłkę należy nadać na adres: MARMACH Marcin Machaj, ul. Napierskiego 5, 45-559 Opole Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy (oświadczenie to należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy): [adres sprzedającego] Ja [imię, nazwisko kupującego] niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy: [nazwy kupionych przedmiotów], numery oferty w Allegro [numery] . Data zawarcia umowy to [data], data odbioru przedmiotów [data] . Imię i nazwisko: [imię i nazwisko kupującego] Login Allegro: [login kupującego] Adres: [adres kupującego] Data: [data odstąpienia od umowy] Podpis: [tylko jeżeli formularz jest wysyłany w wersji papierowej] 3. Koszt zwrotu rzeczy w przypadku odstąpienia od umowy: W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca nie ponosi kosztu odesłania Towaru. 4. Brak odstąpienia od umowy: Prawo odstąpienia od umowy zawartej w ramach Allegro nie przysługuje Kupującemu (konsumentowi) w odniesieniu do umów: - o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy; - w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy; - w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; - w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia; - w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; - w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami; - w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli; - w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy; - w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; - o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę; - zawartej w drodze aukcji publicznej; - o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi; - o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

  reklamacje

  Opis procedury reklamacyjnej: Kupujący może składać Sprzedawcy reklamacje dotyczące zawartej Umowy pod adresem info@goldmagic.pl, lub w formie pisemnej na adres Sprzedawcy. Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej: imię, nazwisko, adres, adres e-mail Kupującego, datę zawarcia Umowy stanowiącej podstawę reklamacji, przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Kupującego, wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Sprzedający zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie. Sprzedający rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na podany przez Kupującego adres e-mail bądź na adres poczty tradycyjnej.

  pozostałe informacje

  Mamy do zaoferowania Państwu przepiękne złote obrączki ślubne oraz złote pierścionki.Wszystkie wyroby w naszej ofercie są nowe i nieużywane, specjalnie wyprodukowane na Państwa zamówienie. Dlaczego warto u nas kupić biżuterię? Oferujemy produkt najwyższej klasy, w SUPER cenie, cechowany w Państwowym Urzędzie Probierczym. Do każdego zakupu dołączamy ozdobne pudełko gratis. Gwarancja na pierścionki 24 miesiące, a na obrączki dajemy dożywotnią gwarancję na stop złota. Zapewniamy szybką i bezpieczną przesyłkę. Przedstawiamy Państwu zasady przy pomiarze obrączek i pierścionków Dla klientów zdecydowanych na zakup u nas obrączek lub pierścionka oferujemy możliwość wysłania GRATIS miernika rozmiarów palca. Dzięki temu możecie Państwo zakupić wybrane obrączki lub pierścionek praktycznie nie wychodząc z domu nie martwiąc się, że biżuteria nie będzie pasowała. Dobrym również sposobem będzie sprawdzenie rozmiaru u jubilera w Państwa miejscowości. Mierząc rozmiar swoich palców możecie Państwo nie być do końca pewni, na który rozmiar się zdecydować (np. na 10 czy 11), dlatego dajemy Państwu możliwość zamówienia połówki rozmiaru (czyli 10,5 - informację w tym zakresie prosimy zamieścić w polu uwagi do zamówienia). Ponadto jeżeli dokonują Państwo pomiaru na obrączkach miarowych wąskich (ok. 2mm), a chcecie kupić obrączki (lub pierścionek) o szerokości przekraczjącej 4,7mm lepiej zdecydować się na luźniejszy rozmiar, gdyż szersze obrączki ciężej się wsuwają. Jeżeli rozmiar określasz za pomocą suwmiarki na podstawie już posiadanej obrączki lub pierścionka pamiętaj, żeby zmierzyć w kilku punktach i obliczyć średnią (wyroby często są pozagniatane i nie mają idealnej średnicy, dlatego pomiar w jednym miejscu może być mało dokładny). Nie zalecamy bezpośredniego mierzenia palca suwmiarką, ponieważ palec łatwo poddaje się ściskaniu i uzyskany wynik może być mniejszy niż powinien. Ponadto musimy pamiętać, że kostki na palcach są szersze od tych części, na których spoczywa pierścionek. Stosujemy standardową skalę jubilerską najczęściej spotykaną w Polsce (wszystkie duże sieci jubilerskie je stosują, więc jeżeli sprawdziliście Państwo swoje rozmiary w salonie jednej ze znanych sieci nasze rozmiary będą takie same. Poniżej szczegółowe dane odnośnie rozmiarów Rozmiar 6 - średnica wewnętrzna - 14,7mm, obwód wewnętrzny – 46mm Rozmiar 7 - średnica wewnętrzna - 15,0mm, obwód wewnętrzny – 47mm Rozmiar 8 - średnica wewnętrzna - 15,3mm, obwód wewnętrzny – 48mm Rozmiar 9 - średnica wewnętrzna - 15,6mm, obwód wewnętrzny – 49mm Rozmiar 10 - średnica wewnętrzna - 15,9mm, obwód wewnętrzny – 50mm Rozmiar 11 - średnica wewnętrzna - 16,2mm, obwód wewnętrzny – 51mm Rozmiar 12 - średnica wewnętrzna - 16,5mm, obwód wewnętrzny – 52mm Rozmiar 13 - średnica wewnętrzna - 16,8mm, obwód wewnętrzny – 53mm Rozmiar 14 - średnica wewnętrzna - 17,2mm, obwód wewnętrzny – 54mm Rozmiar 15 - średnica wewnętrzna - 17,5mm, obwód wewnętrzny – 55mm Rozmiar 16 - średnica wewnętrzna - 17,8mm, obwód wewnętrzny – 56mm Rozmiar 17 - średnica wewnętrzna - 18,1mm, obwód wewnętrzny – 57mm Rozmiar 18 - średnica wewnętrzna - 18,4mm, obwód wewnętrzny – 58mm Rozmiar 19 - średnica wewnętrzna - 18,8mm, obwód wewnętrzny – 59mm Rozmiar 20 - średnica wewnętrzna - 19,1mm, obwód wewnętrzny – 60mm Rozmiar 21 - średnica wewnętrzna - 19,4mm, obwód wewnętrzny – 61mm Rozmiar 22 - średnica wewnętrzna - 19,7mm, obwód wewnętrzny – 62mm Rozmiar 23 - średnica wewnętrzna - 20,0mm, obwód wewnętrzny – 63mm Rozmiar 24 - średnica wewnętrzna - 20,3mm, obwód wewnętrzny – 64mm Rozmiar 25 - średnica wewnętrzna - 20,6mm, obwód wewnętrzny – 65mm Rozmiar 26 - średnica wewnętrzna - 21,0mm, obwód wewnętrzny – 66mm Rozmiar 27 - średnica wewnętrzna - 21,3mm, obwód wewnętrzny – 67mm Rozmiar 28 - średnica wewnętrzna - 21,6mm, obwód wewnętrzny – 68mm Rozmiar 29 - średnica wewnętrzna - 22,0mm, obwód wewnętrzny – 69mm Rozmiar 30 - średnica wewnętrzna - 22,3mm, obwód wewnętrzny – 70mm Rozmiar 31 - średnica wewnętrzna - 22,6mm, obwód wewnętrzny – 71mm Rozmiar 32 - średnica wewnętrzna - 22,9mm, obwód wewnętrzny – 72mm Ochrona danych osobowych Wszelkie dane osobowe uzyskane w związku z transakcją są poufne. W żadnym wypadku ani w żadnej formie nie będą ujawniane innym osobom ani innym podmiotom zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. "O ochronie danych osobowych". Zgodnie z tą ustawą Klienci mają prawo wglądu do swoich danych, ich poprawiania i aktualizacji oraz wniesienia żądania o zaprzestanie ich wykorzystywania w dowolnym momencie.