ZŁOTE OBRĄCZKI ŚLUBNE dużo wzorów J26 (6910645227)

zakończona
1 555,00 zł
sprzedaż zakończona

nie było ofert kupna

Koszty dostawy
 • Przesyłka kurierska 30,00 zł
 • Przesyłka kurierska pobraniowa 35,00 zł
 • lokalizacja: Opole, Polska

parametry

 • stan: nowy
 • faktura: Wystawiam fakturę VAT
 • wykończenie: polerowane
 • materiał: białe złoto, żółte złoto
 • kamień : brylant, cyrkonia

opis

n nn
n n n
nn'};this.popupLargeGallery=function(){var g,window_name,width,height,tmp={};if((gallery.config.gallery.large.size.width",serialize(tmp)));g.document.title=gallery.config.service_name;g.document.close()};this.initGallery=function(){var lis,thumbs="";new ImagePreloader(gallery.config.pictures.small,function(){gallery.config.pictures.small.each(function(x,i){gallery.cache.small[i]=true})});if(gallery.images_count>1){gallery.config.pictures.small.each(function(pic){thumbs+='
 • n'})}if(gallery.conf­ig.type=="small"){if­(gallery.images_coun­t>1){$(gallery.co­nfig.target_div).inn­erHTML=html.small.re­place("",thumbs)}els­e{$(gallery.config.t­arget_div).innerHTML­=html.small_single}i­f(gallery.images_cou­nt>1){$("gallery-­photo").onclick=func­tion(){gallery.popup­LargeGallery()}}if($­("gallery-trigger"))­{$("gallery-trigger"­).onclick=function()­{gallery.popupLargeG­allery();return false}}if($("next-ph­oto")){$("next-photo­").onclick=function(­){if(gallery.config.­active0){gallery.con­fig.active--}return false}}}else{$("gall­ery-thumbs").innerHT­ML=thumbs;$("gallery­-photo").onclick=fun­ction(){window.close­()}}if(gallery.image­s_count>1){getEle­ments($("gallery-thu­mbs").getElementsByT­agName("li")).each(f­unction(li,i){if(i==­gallery.config.activ­e){addClass(li,"acti­ve")}li.onclick=func­tion(){gallery.confi­g.active=i;return false}});this.watchO­utFor("gallery.confi­g.active",function()­{var lis=$("gallery-thumb­s").getElementsByTag­Name("li");removeCla­ss(lis[arguments[0]]­,"active");addClass(­lis[arguments[1]],"a­ctive");if($("prev-p­hoto")&&$("p­rev-photo")){if(argu­ments[1]==gallery.im­ages_count-1){$("nex­t-photo").style.visi­bility="hidden";$("p­rev-photo").style.vi­sibility="visible"}e­lse{if(arguments[1]=­=0){$("prev-photo").­style.visibility="hi­dden";$("next-photo"­).style.visibility="­visible"}else{$("nex­t-photo").style.visi­bility="visible";$("­prev-photo").style.v­isibility="visible"}­}}gallery.showPhoto(­arguments[1])})}gall­ery.showPhoto(galler­y.config.active)};th­is.showPhoto=functio­n(id){if(gallery.con­fig.pictures.medium&­amp;&gallery.con­fig.pictures.medium.­length>0&&­;gallery.config.type­=="small"){gallery.s­howImage("medium",id­,$("gallery-photo"),­function(){if(galler­y.images_count>1)­{resizePhoto($("gall­ery-photo"),gallery.­config.gallery.small­.image_size.width,ga­llery.config.gallery­.small.image_size.he­ight)}})}else{galler­y.showImage("large",­id,$("gallery-photo"­),function(){resizeP­hoto($("gallery-phot­o"),gallery.config.g­allery.large.image_s­ize.width,gallery.co­nfig.gallery.large.i­mage_size.height)})}­gallery.config.activ­e=id};this.showImage­=function(size,img_n­o,el){var funkcja;(arguments.l­ength==4&&ty­peof(arguments[3])==­"function")?funkcja=­arguments[3]:funkcja­=false;if(gallery.ca­che[size][img_no]){i­f(el){el.removeAttri­bute("height");el.re­moveAttribute("width­");el.src=gallery.co­nfig.pictures[size][­img_no]}if(funkcja){­funkcja()}}else{if(g­allery.config.type==­"large"){if(gallery.­config.gallery.large­.overlay){$("gallery­-overlay").style.vis­ibility="visible"}}n­ew ImagePreloader([gall­ery.config.pictures[­size][img_no]],funct­ion(){var i;gallery.cache[size­][img_no]=true;if(el­){el.removeAttribute­("height");el.remove­Attribute("width");e­l.src=gallery.config­.pictures[size][img_­no]}if(funkcja){funk­cja()}if(gallery.con­fig.type=="large"){i­f(gallery.config.gal­lery.large.overlay){­$("gallery-overlay")­.style.visibility="h­idden"}}})}};this.wa­tchOutFor=function(p­rop,func){var old_value=eval(prop)­,new_value;setInterv­al(function(){new_va­lue=eval(prop);if(ne­w_value!=old_value) {func(old_value,new_­value);old_value=new­_value}},50)};galler­y.initGallery()}; //-->
 • Informacja o produkcie
  Numer katalogowy J26
  Barwa złota: żółte lub białe
  Próba złota: 585
  Szerokość: 4,5mm
  Rodzaj kamieni cyrkonia Swarovski Sygnity S, obrączka męska nie zawiera kamieni
  Masa pary: średnio średnio 9,5g (w zależności od rozmiarów)

  Wyrób cechowany przez Państwowy Urząd Probierczy
  (Dz. U. nr 55/1993, poz.249 - Prawo Probiercze)

  Opis aukcji

  Przedmiotem aukcji jest usługa wykonania z naszego złota 1 pary obrączek model J26. Grawer oraz eleganckie pudełko oferujemy GRATIS. Dajemy dożywotnią gwarancję na stop złota.


 • J3 | szer. 5,5mm

 • J4 | szer. 5mm

 • J5 | szer. 5,5mm

 • J6 | szer. 5mm

 • J7 | szer. 5mm

 • J8 | szer. 4,5mm

 • J9 | szer. 5,5mm

 • J10 | szer. 5mm

 • J11 | szer. 5,5mm

 • J12 | szer. 5,5mm

 • J13 | szer. 5,5mm

 • J14 | szer. 5mm

 • J15 | szer. 6,5mm

 • J16 | szer. 5mm

 • J17 | szer. 9mm

 • J18 | szer. 3,5mm

 • J19 | szer. 7mm

 • J20 | szer. 6,5mm

 • J21 | szer. 6mm

 • J22 | szer. 5mm

 • J23 | szer. 5,5mm

 • J24 | szer. 4mm

 • J25 | szer. 6mm

 • J26 | szer. 4,5mm

 • J27 | szer. 6mm

 • J28 | szer. 6mm

 • J29 | szer. 5mm

 • J30 | szer. 3,5mm

 • J31 | szer. 6mm

 • J32 | szer. 7mm

 • J33 | szer. 5,3mm

 • J34 | szer. 5,5mm

 • J35 | szer. 4,6mm

 • J36 | szer. 2,8mm

 • J37 | szer. 3mm

 • J38 | szer. 3,1mm

 • J39 | szer. 3,1mm

 • J40 | szer. 4mm

 • J41 | szer. 7,5mm

 • J42 | szer. 6mm

 • J43 | szer. 5,5mm

 • J44 | szer. 6mm

 • J45 | szer. 5,5mm

 • J47 | szer. 5,5mm

 • J48 | szer. 5,5mm

 • J49 | szer. 8mm

 • J50 | szer. 5mm

 • J51 | szer. 8mm

 • J52 | szer. 7mm

 • J53 | szer. 5mm

 • J54 | szer. 4,5mm

 • J55 | szer. 6mm

 • J56 | szer. 5,5mm

 • J57 | szer. 5mm

 • J58 | szer. 5mm

 • J60 | szer. 6mm

 • J61 | szer. 2,2mm

 • J62 | szer. 5mm

 • J63 | szer. 5,5mm

 • J64 | szer. 5mm

 • J65 | szer. 4,5mm

 • J66 | szer. 5,5mm

 • J67 | szer. 4mm

 • J68 | szer. 5mm

 • J69 | szer. 5,5mm

 • J70 | szer. 6mm

 • J71 | szer. 5mm

 • J72 | szer. 6mm

 • J73 | szer. 6mm

 • J74 | szer. 7mm

 • J75 | szer. 5,5mm

 • J76 | szer. 5,5mm

 • J77 | szer. 5mm

 • JZ5 | szer. 4mm

 • JZ6 | szer. 4mm

 • JZ7 | szer. 3,5mm

 • JZ8 | szer. 3,5mm

 • JZ9 | szer. 3,5mm

 • JZ10 | szer. 5mm

 • JZ15 | szer. 3,5mm

 • JZ16 | szer. 3,5mm

 • JZ17 | szer. 4mm

 • JZ18 | szer. 4mm

 • JZ19 | szer. 3,8mm

 • JZ20 | szer. 3,8mm

 • JE1 | szer. 9mm

 • JE2 | szer. 9mm

 • JE3 | szer. 7mm

 • JE4| szer. 6mm

 • JE5| szer. 7,5mm

 • JE6 | szer. 5,5mm

 • JE7 | szer. 6mm

 • JE8 | szer. 6mm

 • JE9 | szer. 5,5mm

 • JE10 | szer. 5mm

 • JE11 | szer. 5,5mm

 • JE12 | szer. 4,5mm

 • JE13 | szer. 6,5mm

 • JE15 | szer. 5,5mm

 • JE16 | szer. 5,5mm

 • JE17 | szer. 6mm

 • JE18 | szer. 4,5mm

 • JE19 | szer. 6mm

 • JE20 | szer. 5mm

 • JE21 | szer. 6mm

 • JE22 | szer. 6mm

 • JE23 | szer. 5,5mm

 • JE24 | szer. 6,5mm

 • JE25 | szer. 6mm

 • JE26 | szer. 6,5mm

 • JE27 | szer. 6mm

 • JE28 | szer. 6,5mm

 • JE29 | szer. 5mm

 • JE30 | szer. 6,5mm

 • JE31 | szer. 5,5mm

 • JE32 | szer. 5,5mm

 • JE33 | szer. 5mm

 • JE34 | szer. 5,5mm

 • JE35 | szer. 5mm

 • JE36 | szer. 4,5mm

 • JE37 | szer. 6mm

 • JE38 | szer. 5,5mm

 • JE39 | szer. 5mm

 • JE40 | szer. 6mm

 • JE41 | szer. 6mm

 • JE42 | szer. 5,5mm

 • JE43 | szer. 6mm

 • JE44 | szer. 5,5mm

 • JE45 | szer. 5,5mm

 • JE46 | szer. 5,5mm

 • JE47 | szer. 5mm

 • JE48 | szer. 6mm

 • JE49 | szer. 6mm

 • JE51 | szer. 5,5mm

 • JE52 | szer. 5,5mm

 • JE53 | szer. 5,5mm

 • JE54 | szer. 5,5mm

 • JE55 | szer. 5,5mm

 • JE56 | szer. 7,5mm

 • JE57 | szer. 9mm

 • JE58 | szer. 9mm

 • JE59 | szer. 9mm

 • JE60 | szer. 8mm

 • JE61 | szer. 5,5mm

 • JE62 | szer. 5,6mm

 • JE63 | szer. 6mm

 • JE64 | szer. 5mm

 • JE65 | szer. 5mm

 • JE66 | szer. 5,5mm

 • JE67 | szer. 7,1mm

 • JE68 | szer. 7,5mm

 • JE69 | szer. 7,4mm

 • JE70 | szer. 7,3mm

 • JE71 | szer. 5mm

 • JE72 | szer. 7mm

 • JE73 | szer. 6,5mm

 • JE74 | szer. 5,9mm

 • JE75 | szer. 8mm

 • JE76 | szer. 7mm

 • JE77 | szer. 7mm

 • JE78 | szer. 7,5mm

 • JE79 | szer. 5mm

 • JE80 | szer. 5mm

 • JE81 | szer. 9mm

 • JE82 | szer. 6,1mm

 • JE83 | szer. 4,2mm

 • JE84 | szer. 6mm

 • JE85 | szer. 6mm

 • JE86 | szer. 5mm

 • JE87 | szer. 5mm

 • JE88 | szer. 5,5mm

 • JE89 | szer. 5,5mm

 • JE90 | szer. 4,5mm

 • JE91 | szer. 7,5mm

 • JE92 | szer. 5,5mm

 • JE94 | szer. 5,5mm

 • JE95 | szer. 7,5mm

 • JE96 | szer. 7mm

 • JE98 | szer. 8mm

 • JE99 | szer. 5,5mm

 • JE100 | szer. 6,5mm

 • JE101 | szer. 5mm

 • JE102 | szer. 6mm

 • JE103 | szer. 5,5mm

 • JE104 | szer. 6mm

 • JE105 | szer. 7,5mm

 • JE106 | szer. 4,5mm

 • JE107 | szer. 5,5mm

 • JE108 | szer. 5,5mm

 • JE109 | szer. 6mm

 • JE110 | szer. 6,5mm

 • JE111 | szer. 6mm

 • JE112 | szer. 5,5mm

 • JE113 | szer. 5,5mm

 • JE114 | szer. 6mm

 • JE115 | szer. 5,5mm

 • JE116 | szer. 8mm

 • JE117 | szer. 5mm

 • JE118 | szer. 5mm

 • JE119 | szer. 5,5mm

 • JE120 | szer. 5mm

 • JE121 | szer. 8mm

 • JE122 | szer. 7mm

 • JE123 | szer. 6mm

 • JE124 | szer. 6mm

 • JE125 | szer. 5mm

 • JE126 | szer. 6mm

 • JE127 | szer. 5,5mm

 • JE128 | szer. 5mm

 • JE129 | szer. 4,5mm

 • JE130 | szer. 6mm

 • JE131 | szer. 5,5mm

 • JE132 | szer. 7mm

 • JE133 | szer. 6mm

 • JE134 | szer. 5mm

 • JE135 | szer. 6mm

 • JE137 | szer. 5,5mm

 • JE138 | szer. 6mm

 • JE139 | szer. 5mm

 • JE140 | szer. 5,5mm

 • JE141 | szer. 4,5mm

 • JE142 | szer. 6mm

 • JE143 | szer. 5,5mm

 • JE144 | szer. 5mm

 • JE146 | szer. 5mm

 • JE147 | szer. 6mm

 • JE148 | szer. 4,5mm

 • JE149 | szer. 5,5mm

 • JE150 | szer. 5,5mm

 • JE151 | szer. 6mm

 • JE152 | szer. 6mm

 • JE153 | szer. 4,5mm

 • JE155 | szer. 5,5mm

 • JE157 | szer. 5,5mm

 • JE158 | szer. 6mm

 • JE159 | szer.56mm

 • JE160 | szer. 5,5mm

 • JE161 | szer. 4mm

 • JE162 | szer. 6mm

 • JE163 | szer. 4,5mm

 • JE164 | szer. 5mm

 • JE165 | szer. 5mm

 • JE166 | szer. 5mm

 • JE167 | szer. 5mm

 • JE168 | szer. 5mm

 • JE169 | szer. 4,5mm

 • JE170 | szer. 5,5mm

 • JE171 | szer. 5,5mm

 • JE172 | szer. 4,5mm

 • JE173 | szer. 5mm

 • JE174 | szer. 5,5mm

 • JE175 | szer. 5mm

 • JE176 | szer. 5mm

 • JE177 | szer. 5mm

 • JE178 | szer. 5,5mm

 • JE179 | szer. 5mm

 • JE180 | szer. 4mm

 • JE181 | szer. 5mm

 • JE182 | szer. 5mm

 • JE183 | szer. 4,5mm

 • JE184 | szer. 5mm

 • JE185 | szer. 5,5mm

 • JE187 | szer. 4mm

 • JP1 | szer. 6mm

 • JP2 | szer. 5mm

 • JP3 | szer. 6mm

 • JP4 | szer. 5,5mm

 • JP5 | szer. 5mm

 • JP6 | szer. 5mm

 • JP7 | szer. 4,5mm

 • JP8 | szer. 7mm

 • JP9 | szer. 4,5mm

 • JP10 | szer. 7mm

 • JP11 | szer. 7,5mm
 • Przesyłka płatna z góry

  pierwsza sztuka
  kolejna sztuka
  maksymalnie w paczce
  Przesyłka kurierska
  pierwsza sztuka:
  30,00 zł
  kolejna sztuka:
  0,00 zł
  maksymalnie w paczce:
  3

  Przesyłka płatna przy odbiorze

  pierwsza sztuka
  kolejna sztuka
  maksymalnie w paczce
  Przesyłka kurierska pobraniowa
  pierwsza sztuka:
  35,00 zł
  kolejna sztuka:
  0,00 zł
  maksymalnie w paczce:
  3

  Płatności

  Faktura

  Wystawiam fakturę VAT

  Reklamacja

  2 lata

  Czas na reklamację z tytułu rękojmi

  2 lata

  Adres do reklamacji

  MARMACH Marcin Machaj
  Napierskiego 5
  45-559 Opole

  Zwroty

  14 dni

  Czas na odstąpienie od umowy

  14 dni

  Adres do zwrotu

  fsdfsd
  323
  45-559 fdfd

  Koszt przesyłki zwrotnej pokrywa

  kupujący
  Ograniczenie prawa do odstąpienia

  Prawo odstąpienia od umowy bez podania przyczyny nie przysługuje konsumentowi w przypadku, gdy kupuje rzecz nieprefabrykowaną, wyprodukowaną według jego specyfikacji lub służącą zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb (przepis z ustawy)