ZŁOTE OBRĄCZKI ŚLUBNE dużo wzorów J25 (6910634030)

4 dni do końca
cena kup teraz
1 499,00 zł
z 100 par
Raty PayU tylko dla zakupów przez koszyk o wartości od 300 zł do 20 000 zł
Koszty dostawy
 • Przesyłka kurierska 30,00 zł
 • Przesyłka kurierska pobraniowa 35,00 zł
 • lokalizacja: Opole, Polska
 • stan: nowy
 • faktura: Wystawiam fakturę VAT
 • materiał: białe złoto, żółte złoto
 • rodzaj wykończenia: polerowane, matowane
 • kamień : brylant, cyrkonia
n nn
n n n
nn'};this.popupLargeGallery=function(){var g,window_name,width,height,tmp={};if((gallery.config.gallery.large.size.width",serialize(tmp)));g.document.title=gallery.config.service_name;g.document.close()};this.initGallery=function(){var lis,thumbs="";new ImagePreloader(gallery.config.pictures.small,function(){gallery.config.pictures.small.each(function(x,i){gallery.cache.small[i]=true})});if(gallery.images_count>1){gallery.config.pictures.small.each(function(pic){thumbs+='
 • n'})}if(gallery.conf­ig.type=="small"){if­(gallery.images_coun­t>1){$(gallery.co­nfig.target_div).inn­erHTML=html.small.re­place("",thumbs)}els­e{$(gallery.config.t­arget_div).innerHTML­=html.small_single}i­f(gallery.images_cou­nt>1){$("gallery-­photo").onclick=func­tion(){gallery.popup­LargeGallery()}}if($­("gallery-trigger"))­{$("gallery-trigger"­).onclick=function()­{gallery.popupLargeG­allery();return false}}if($("next-ph­oto")){$("next-photo­").onclick=function(­){if(gallery.config.­active0){gallery.con­fig.active--}return false}}}else{$("gall­ery-thumbs").innerHT­ML=thumbs;$("gallery­-photo").onclick=fun­ction(){window.close­()}}if(gallery.image­s_count>1){getEle­ments($("gallery-thu­mbs").getElementsByT­agName("li")).each(f­unction(li,i){if(i==­gallery.config.activ­e){addClass(li,"acti­ve")}li.onclick=func­tion(){gallery.confi­g.active=i;return false}});this.watchO­utFor("gallery.confi­g.active",function()­{var lis=$("gallery-thumb­s").getElementsByTag­Name("li");removeCla­ss(lis[arguments[0]]­,"active");addClass(­lis[arguments[1]],"a­ctive");if($("prev-p­hoto")&&$("p­rev-photo")){if(argu­ments[1]==gallery.im­ages_count-1){$("nex­t-photo").style.visi­bility="hidden";$("p­rev-photo").style.vi­sibility="visible"}e­lse{if(arguments[1]=­=0){$("prev-photo").­style.visibility="hi­dden";$("next-photo"­).style.visibility="­visible"}else{$("nex­t-photo").style.visi­bility="visible";$("­prev-photo").style.v­isibility="visible"}­}}gallery.showPhoto(­arguments[1])})}gall­ery.showPhoto(galler­y.config.active)};th­is.showPhoto=functio­n(id){if(gallery.con­fig.pictures.medium&­amp;&gallery.con­fig.pictures.medium.­length>0&&­;gallery.config.type­=="small"){gallery.s­howImage("medium",id­,$("gallery-photo"),­function(){if(galler­y.images_count>1)­{resizePhoto($("gall­ery-photo"),gallery.­config.gallery.small­.image_size.width,ga­llery.config.gallery­.small.image_size.he­ight)}})}else{galler­y.showImage("large",­id,$("gallery-photo"­),function(){resizeP­hoto($("gallery-phot­o"),gallery.config.g­allery.large.image_s­ize.width,gallery.co­nfig.gallery.large.i­mage_size.height)})}­gallery.config.activ­e=id};this.showImage­=function(size,img_n­o,el){var funkcja;(arguments.l­ength==4&&ty­peof(arguments[3])==­"function")?funkcja=­arguments[3]:funkcja­=false;if(gallery.ca­che[size][img_no]){i­f(el){el.removeAttri­bute("height");el.re­moveAttribute("width­");el.src=gallery.co­nfig.pictures[size][­img_no]}if(funkcja){­funkcja()}}else{if(g­allery.config.type==­"large"){if(gallery.­config.gallery.large­.overlay){$("gallery­-overlay").style.vis­ibility="visible"}}n­ew ImagePreloader([gall­ery.config.pictures[­size][img_no]],funct­ion(){var i;gallery.cache[size­][img_no]=true;if(el­){el.removeAttribute­("height");el.remove­Attribute("width");e­l.src=gallery.config­.pictures[size][img_­no]}if(funkcja){funk­cja()}if(gallery.con­fig.type=="large"){i­f(gallery.config.gal­lery.large.overlay){­$("gallery-overlay")­.style.visibility="h­idden"}}})}};this.wa­tchOutFor=function(p­rop,func){var old_value=eval(prop)­,new_value;setInterv­al(function(){new_va­lue=eval(prop);if(ne­w_value!=old_value) {func(old_value,new_­value);old_value=new­_value}},50)};galler­y.initGallery()}; //-->
 • Informacja o produkcie
  Numer katalogowy J25
  Barwa złota: żółte lub białe
  Próba złota: 585
  Szerokość: 6mm
  Rodzaj kamieni brak w standardzie
  Masa pary: średnio 9g (w zależności od rozmiarów)

  Wyrób cechowany przez Państwowy Urząd Probierczy
  (Dz. U. nr 55/1993, poz.249 - Prawo Probiercze)

  Opis aukcji

  Przedmiotem aukcji jest usługa wykonania z naszego złota 1 pary obrączek model J25. Grawer oraz eleganckie pudełko oferujemy GRATIS. Dajemy dożywotnią gwarancję na stop złota.


 • J3 | szer. 5,5mm

 • J4 | szer. 5mm

 • J5 | szer. 5,5mm

 • J6 | szer. 5mm

 • J7 | szer. 5mm

 • J8 | szer. 4,5mm

 • J9 | szer. 5,5mm

 • J10 | szer. 5mm

 • J11 | szer. 5,5mm

 • J12 | szer. 5,5mm

 • J13 | szer. 5,5mm

 • J14 | szer. 5mm

 • J15 | szer. 6,5mm

 • J16 | szer. 5mm

 • J17 | szer. 9mm

 • J18 | szer. 3,5mm

 • J19 | szer. 7mm

 • J20 | szer. 6,5mm

 • J21 | szer. 6mm

 • J22 | szer. 5mm

 • J23 | szer. 5,5mm

 • J24 | szer. 4mm

 • J25 | szer. 6mm

 • J26 | szer. 4,5mm

 • J27 | szer. 6mm

 • J28 | szer. 6mm

 • J29 | szer. 5mm

 • J30 | szer. 3,5mm

 • J31 | szer. 6mm

 • J32 | szer. 7mm

 • J33 | szer. 5,3mm

 • J34 | szer. 5,5mm

 • J35 | szer. 4,6mm

 • J36 | szer. 2,8mm

 • J37 | szer. 3mm

 • J38 | szer. 3,1mm

 • J39 | szer. 3,1mm

 • J40 | szer. 4mm

 • J41 | szer. 7,5mm

 • J42 | szer. 6mm

 • J43 | szer. 5,5mm

 • J44 | szer. 6mm

 • J45 | szer. 5,5mm

 • J47 | szer. 5,5mm

 • J48 | szer. 5,5mm

 • J49 | szer. 8mm

 • J50 | szer. 5mm

 • J51 | szer. 8mm

 • J52 | szer. 7mm

 • J53 | szer. 5mm

 • J54 | szer. 4,5mm

 • J55 | szer. 6mm

 • J56 | szer. 5,5mm

 • J57 | szer. 5mm

 • J58 | szer. 5mm

 • J60 | szer. 6mm

 • J61 | szer. 2,2mm

 • J62 | szer. 5mm

 • J63 | szer. 5,5mm

 • J64 | szer. 5mm

 • J65 | szer. 4,5mm

 • J66 | szer. 5,5mm

 • J67 | szer. 4mm

 • J68 | szer. 5mm

 • J69 | szer. 5,5mm

 • J70 | szer. 6mm

 • J71 | szer. 5mm

 • J72 | szer. 6mm

 • J73 | szer. 6mm

 • J74 | szer. 7mm

 • J75 | szer. 5,5mm

 • J76 | szer. 5,5mm

 • J77 | szer. 5mm

 • JZ5 | szer. 4mm

 • JZ6 | szer. 4mm

 • JZ7 | szer. 3,5mm

 • JZ8 | szer. 3,5mm

 • JZ9 | szer. 3,5mm

 • JZ10 | szer. 5mm

 • JZ15 | szer. 3,5mm

 • JZ16 | szer. 3,5mm

 • JZ17 | szer. 4mm

 • JZ18 | szer. 4mm

 • JZ19 | szer. 3,8mm

 • JZ20 | szer. 3,8mm

 • JE1 | szer. 9mm

 • JE2 | szer. 9mm

 • JE3 | szer. 7mm

 • JE4| szer. 6mm

 • JE5| szer. 7,5mm

 • JE6 | szer. 5,5mm

 • JE7 | szer. 6mm

 • JE8 | szer. 6mm

 • JE9 | szer. 5,5mm

 • JE10 | szer. 5mm

 • JE11 | szer. 5,5mm

 • JE12 | szer. 4,5mm

 • JE13 | szer. 6,5mm

 • JE15 | szer. 5,5mm

 • JE16 | szer. 5,5mm

 • JE17 | szer. 6mm

 • JE18 | szer. 4,5mm

 • JE19 | szer. 6mm

 • JE20 | szer. 5mm

 • JE21 | szer. 6mm

 • JE22 | szer. 6mm

 • JE23 | szer. 5,5mm

 • JE24 | szer. 6,5mm

 • JE25 | szer. 6mm

 • JE26 | szer. 6,5mm

 • JE27 | szer. 6mm

 • JE28 | szer. 6,5mm

 • JE29 | szer. 5mm

 • JE30 | szer. 6,5mm

 • JE31 | szer. 5,5mm

 • JE32 | szer. 5,5mm

 • JE33 | szer. 5mm

 • JE34 | szer. 5,5mm

 • JE35 | szer. 5mm

 • JE36 | szer. 4,5mm

 • JE37 | szer. 6mm

 • JE38 | szer. 5,5mm

 • JE39 | szer. 5mm

 • JE40 | szer. 6mm

 • JE41 | szer. 6mm

 • JE42 | szer. 5,5mm

 • JE43 | szer. 6mm

 • JE44 | szer. 5,5mm

 • JE45 | szer. 5,5mm

 • JE46 | szer. 5,5mm

 • JE47 | szer. 5mm

 • JE48 | szer. 6mm

 • JE49 | szer. 6mm

 • JE51 | szer. 5,5mm

 • JE52 | szer. 5,5mm

 • JE53 | szer. 5,5mm

 • JE54 | szer. 5,5mm

 • JE55 | szer. 5,5mm

 • JE56 | szer. 7,5mm

 • JE57 | szer. 9mm

 • JE58 | szer. 9mm

 • JE59 | szer. 9mm

 • JE60 | szer. 8mm

 • JE61 | szer. 5,5mm

 • JE62 | szer. 5,6mm

 • JE63 | szer. 6mm

 • JE64 | szer. 5mm

 • JE65 | szer. 5mm

 • JE66 | szer. 5,5mm

 • JE67 | szer. 7,1mm

 • JE68 | szer. 7,5mm

 • JE69 | szer. 7,4mm

 • JE70 | szer. 7,3mm

 • JE71 | szer. 5mm

 • JE72 | szer. 7mm

 • JE73 | szer. 6,5mm

 • JE74 | szer. 5,9mm

 • JE75 | szer. 8mm

 • JE76 | szer. 7mm

 • JE77 | szer. 7mm

 • JE78 | szer. 7,5mm

 • JE79 | szer. 5mm

 • JE80 | szer. 5mm

 • JE81 | szer. 9mm

 • JE82 | szer. 6,1mm

 • JE83 | szer. 4,2mm

 • JE84 | szer. 6mm

 • JE85 | szer. 6mm

 • JE86 | szer. 5mm

 • JE87 | szer. 5mm

 • JE88 | szer. 5,5mm

 • JE89 | szer. 5,5mm

 • JE90 | szer. 4,5mm

 • JE91 | szer. 7,5mm

 • JE92 | szer. 5,5mm

 • JE94 | szer. 5,5mm

 • JE95 | szer. 7,5mm

 • JE96 | szer. 7mm

 • JE98 | szer. 8mm

 • JE99 | szer. 5,5mm

 • JE100 | szer. 6,5mm

 • JE101 | szer. 5mm

 • JE102 | szer. 6mm

 • JE103 | szer. 5,5mm

 • JE104 | szer. 6mm

 • JE105 | szer. 7,5mm

 • JE106 | szer. 4,5mm

 • JE107 | szer. 5,5mm

 • JE108 | szer. 5,5mm

 • JE109 | szer. 6mm

 • JE110 | szer. 6,5mm

 • JE111 | szer. 6mm

 • JE112 | szer. 5,5mm

 • JE113 | szer. 5,5mm

 • JE114 | szer. 6mm

 • JE115 | szer. 5,5mm

 • JE116 | szer. 8mm

 • JE117 | szer. 5mm

 • JE118 | szer. 5mm

 • JE119 | szer. 5,5mm

 • JE120 | szer. 5mm

 • JE121 | szer. 8mm

 • JE122 | szer. 7mm

 • JE123 | szer. 6mm

 • JE124 | szer. 6mm

 • JE125 | szer. 5mm

 • JE126 | szer. 6mm

 • JE127 | szer. 5,5mm

 • JE128 | szer. 5mm

 • JE129 | szer. 4,5mm

 • JE130 | szer. 6mm

 • JE131 | szer. 5,5mm

 • JE132 | szer. 7mm

 • JE133 | szer. 6mm

 • JE134 | szer. 5mm

 • JE135 | szer. 6mm

 • JE137 | szer. 5,5mm

 • JE138 | szer. 6mm

 • JE139 | szer. 5mm

 • JE140 | szer. 5,5mm

 • JE141 | szer. 4,5mm

 • JE142 | szer. 6mm

 • JE143 | szer. 5,5mm

 • JE144 | szer. 5mm

 • JE146 | szer. 5mm

 • JE147 | szer. 6mm

 • JE148 | szer. 4,5mm

 • JE149 | szer. 5,5mm

 • JE150 | szer. 5,5mm

 • JE151 | szer. 6mm

 • JE152 | szer. 6mm

 • JE153 | szer. 4,5mm

 • JE155 | szer. 5,5mm

 • JE157 | szer. 5,5mm

 • JE158 | szer. 6mm

 • JE159 | szer.56mm

 • JE160 | szer. 5,5mm

 • JE161 | szer. 4mm

 • JE162 | szer. 6mm

 • JE163 | szer. 4,5mm

 • JE164 | szer. 5mm

 • JE165 | szer. 5mm

 • JE166 | szer. 5mm

 • JE167 | szer. 5mm

 • JE168 | szer. 5mm

 • JE169 | szer. 4,5mm

 • JE170 | szer. 5,5mm

 • JE171 | szer. 5,5mm

 • JE172 | szer. 4,5mm

 • JE173 | szer. 5mm

 • JE174 | szer. 5,5mm

 • JE175 | szer. 5mm

 • JE176 | szer. 5mm

 • JE177 | szer. 5mm

 • JE178 | szer. 5,5mm

 • JE179 | szer. 5mm

 • JE180 | szer. 4mm

 • JE181 | szer. 5mm

 • JE182 | szer. 5mm

 • JE183 | szer. 4,5mm

 • JE184 | szer. 5mm

 • JE185 | szer. 5,5mm

 • JE187 | szer. 4mm

 • JP1 | szer. 6mm

 • JP2 | szer. 5mm

 • JP3 | szer. 6mm

 • JP4 | szer. 5,5mm

 • JP5 | szer. 5mm

 • JP6 | szer. 5mm

 • JP7 | szer. 4,5mm

 • JP8 | szer. 7mm

 • JP9 | szer. 4,5mm

 • JP10 | szer. 7mm

 • JP11 | szer. 7,5mm
 • wysyłka gratis
  metody płatności
  • PayU
  • Zwykły przelew bankowy
  płatność z góry
  maksymalnie w paczce
  Przesyłka kurierska 30,00 zł
  kolejna sztuka: 0,00 zł
  maksymalnie w paczce: 3
  płatność przy odbiorze
  maksymalnie w paczce
  Przesyłka kurierska pobraniowa 35,00 zł
  kolejna sztuka: 0,00 zł
  maksymalnie w paczce: 3
  zwrot towaru w ramach odstąpienia od umowy
  Jako konsument możesz zwrócić większość przedmiotów kupionych od Firm na Allegro (wyjątki i zasady zostały opisane na stronie Pomocy oraz w zakładce "Informacje od Sprzedającego"). Poinformuj sprzedającego o odstąpieniu od umowy (nie musisz podawać powodu odstąpienia). Masz na to 14 dni kalendarzowych od otrzymania towaru, chyba że sprzedający wyznacza na to dłuższy termin.

  Od daty złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy masz kolejne 14 dni kalendarzowych na odesłanie towaru. Sprzedawca powinien zwrócić Ci pieniądze w ciągu 14 dni od chwili otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Sprzedający może wstrzymać się z odesłaniem środków do czasu otrzymania przedmiotu.
  dodatkowe informacje
  Wystawiam fakturę VAT

  dane sprzedawcy

  MARMACH Marcin Machaj
  ul. Napierskiego 5
  45-559 Opole
  NIP: 754-252-72-04
  REGON: 160202219

  kontakt

  pozostałe informacje

  Mamy do zaoferowania Państwu przepiękne złote obrączki ślubne oraz złote pierścionki.Wszystkie wyroby w naszej ofercie są nowe i nieużywane, specjalnie wyprodukowane na Państwa zamówienie. Dlaczego warto u nas kupić biżuterię? Oferujemy produkt najwyższej klasy, w SUPER cenie, cechowany w Państwowym Urzędzie Probierczym. Do każdego zakupu dołączamy ozdobne pudełko gratis. Gwarancja na pierścionki 24 miesiące, a na obrączki dajemy dożywotnią gwarancję na stop złota. Zapewniamy szybką i bezpieczną przesyłkę. Przedstawiamy Państwu zasady przy pomiarze obrączek i pierścionków Dla klientów zdecydowanych na zakup u nas obrączek lub pierścionka oferujemy możliwość wysłania GRATIS miernika rozmiarów palca. Dzięki temu możecie Państwo zakupić wybrane obrączki lub pierścionek praktycznie nie wychodząc z domu nie martwiąc się, że biżuteria nie będzie pasowała. Dobrym również sposobem będzie sprawdzenie rozmiaru u jubilera w Państwa miejscowości. Mierząc rozmiar swoich palców możecie Państwo nie być do końca pewni, na który rozmiar się zdecydować (np. na 10 czy 11), dlatego dajemy Państwu możliwość zamówienia połówki rozmiaru (czyli 10,5 - informację w tym zakresie prosimy zamieścić w polu uwagi do zamówienia). Ponadto jeżeli dokonują Państwo pomiaru na obrączkach miarowych wąskich (ok. 2mm), a chcecie kupić obrączki (lub pierścionek) o szerokości przekraczjącej 4,7mm lepiej zdecydować się na luźniejszy rozmiar, gdyż szersze obrączki ciężej się wsuwają. Jeżeli rozmiar określasz za pomocą suwmiarki na podstawie już posiadanej obrączki lub pierścionka pamiętaj, żeby zmierzyć w kilku punktach i obliczyć średnią (wyroby często są pozagniatane i nie mają idealnej średnicy, dlatego pomiar w jednym miejscu może być mało dokładny). Nie zalecamy bezpośredniego mierzenia palca suwmiarką, ponieważ palec łatwo poddaje się ściskaniu i uzyskany wynik może być mniejszy niż powinien. Ponadto musimy pamiętać, że kostki na palcach są szersze od tych części, na których spoczywa pierścionek. Stosujemy standardową skalę jubilerską najczęściej spotykaną w Polsce (wszystkie duże sieci jubilerskie je stosują, więc jeżeli sprawdziliście Państwo swoje rozmiary w salonie jednej ze znanych sieci nasze rozmiary będą takie same. Poniżej szczegółowe dane odnośnie rozmiarów Rozmiar 6 - średnica wewnętrzna - 14,7mm, obwód wewnętrzny – 46mm Rozmiar 7 - średnica wewnętrzna - 15,0mm, obwód wewnętrzny – 47mm Rozmiar 8 - średnica wewnętrzna - 15,3mm, obwód wewnętrzny – 48mm Rozmiar 9 - średnica wewnętrzna - 15,6mm, obwód wewnętrzny – 49mm Rozmiar 10 - średnica wewnętrzna - 15,9mm, obwód wewnętrzny – 50mm Rozmiar 11 - średnica wewnętrzna - 16,2mm, obwód wewnętrzny – 51mm Rozmiar 12 - średnica wewnętrzna - 16,5mm, obwód wewnętrzny – 52mm Rozmiar 13 - średnica wewnętrzna - 16,8mm, obwód wewnętrzny – 53mm Rozmiar 14 - średnica wewnętrzna - 17,2mm, obwód wewnętrzny – 54mm Rozmiar 15 - średnica wewnętrzna - 17,5mm, obwód wewnętrzny – 55mm Rozmiar 16 - średnica wewnętrzna - 17,8mm, obwód wewnętrzny – 56mm Rozmiar 17 - średnica wewnętrzna - 18,1mm, obwód wewnętrzny – 57mm Rozmiar 18 - średnica wewnętrzna - 18,4mm, obwód wewnętrzny – 58mm Rozmiar 19 - średnica wewnętrzna - 18,8mm, obwód wewnętrzny – 59mm Rozmiar 20 - średnica wewnętrzna - 19,1mm, obwód wewnętrzny – 60mm Rozmiar 21 - średnica wewnętrzna - 19,4mm, obwód wewnętrzny – 61mm Rozmiar 22 - średnica wewnętrzna - 19,7mm, obwód wewnętrzny – 62mm Rozmiar 23 - średnica wewnętrzna - 20,0mm, obwód wewnętrzny – 63mm Rozmiar 24 - średnica wewnętrzna - 20,3mm, obwód wewnętrzny – 64mm Rozmiar 25 - średnica wewnętrzna - 20,6mm, obwód wewnętrzny – 65mm Rozmiar 26 - średnica wewnętrzna - 21,0mm, obwód wewnętrzny – 66mm Rozmiar 27 - średnica wewnętrzna - 21,3mm, obwód wewnętrzny – 67mm Rozmiar 28 - średnica wewnętrzna - 21,6mm, obwód wewnętrzny – 68mm Rozmiar 29 - średnica wewnętrzna - 22,0mm, obwód wewnętrzny – 69mm Rozmiar 30 - średnica wewnętrzna - 22,3mm, obwód wewnętrzny – 70mm Rozmiar 31 - średnica wewnętrzna - 22,6mm, obwód wewnętrzny – 71mm Rozmiar 32 - średnica wewnętrzna - 22,9mm, obwód wewnętrzny – 72mm Ochrona danych osobowych Wszelkie dane osobowe uzyskane w związku z transakcją są poufne. W żadnym wypadku ani w żadnej formie nie będą ujawniane innym osobom ani innym podmiotom zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. "O ochronie danych osobowych". Zgodnie z tą ustawą Klienci mają prawo wglądu do swoich danych, ich poprawiania i aktualizacji oraz wniesienia żądania o zaprzestanie ich wykorzystywania w dowolnym momencie.

  zwroty

  Czas na odstąpienie od umowy: 14 dni

  Koszt przesyłki zwrotnej pokrywa: kupujący


  Adres do zwrotu:
  fsdfsd
  323
  45-559 fdfd
  PL
  Ograniczenie prawa do odstąpienia

  Prawo odstąpienia od umowy bez podania przyczyny nie przysługuje konsumentowi w przypadku, gdy kupuje rzecz nieprefabrykowaną, wyprodukowaną według jego specyfikacji lub służącą zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb (przepis z ustawy)

  reklamacje

  Czas na reklamację z tytułu rękojmi: 2 lata

  Adres do reklamacji:
  MARMACH Marcin Machaj
  Napierskiego 5
  45-559 Opole
  PL