ZŁOTE OBRĄCZKI ŚLUBNE dużo wzorów J17/8K (7062094731)

6 dni do końca
cena kup teraz
1 680,00 zł
z 100 par
Raty PayU tylko dla zakupów przez koszyk o wartości od 300 zł do 20 000 zł
Dostawa
 • Przesyłka kurierska 30,00 zł
 • Przesyłka kurierska pobraniowa 35,00 zł
 • lokalizacja: Opole, Polska

parametry

 • stan: nowy
 • faktura: Wystawiam fakturę VAT
 • materiał: żółte złoto
 • wykończenie: polerowane
 • kamień : brylant, cyrkonia

opis

n nn
n n n
nn'};this.popupLargeGallery=function(){var g,window_name,width,height,tmp={};if((gallery.config.gallery.large.size.width",serialize(tmp)));g.document.title=gallery.config.service_name;g.document.close()};this.initGallery=function(){var lis,thumbs="";new ImagePreloader(gallery.config.pictures.small,function(){gallery.config.pictures.small.each(function(x,i){gallery.cache.small[i]=true})});if(gallery.images_count>1){gallery.config.pictures.small.each(function(pic){thumbs+='
 • n'})}if(gallery.conf­ig.type=="small"){if­(gallery.images_coun­t>1){$(gallery.co­nfig.target_div).inn­erHTML=html.small.re­place("",thumbs)}els­e{$(gallery.config.t­arget_div).innerHTML­=html.small_single}i­f(gallery.images_cou­nt>1){$("gallery-­photo").onclick=func­tion(){gallery.popup­LargeGallery()}}if($­("gallery-trigger"))­{$("gallery-trigger"­).onclick=function()­{gallery.popupLargeG­allery();return false}}if($("next-ph­oto")){$("next-photo­").onclick=function(­){if(gallery.config.­active0){gallery.con­fig.active--}return false}}}else{$("gall­ery-thumbs").innerHT­ML=thumbs;$("gallery­-photo").onclick=fun­ction(){window.close­()}}if(gallery.image­s_count>1){getEle­ments($("gallery-thu­mbs").getElementsByT­agName("li")).each(f­unction(li,i){if(i==­gallery.config.activ­e){addClass(li,"acti­ve")}li.onclick=func­tion(){gallery.confi­g.active=i;return false}});this.watchO­utFor("gallery.confi­g.active",function()­{var lis=$("gallery-thumb­s").getElementsByTag­Name("li");removeCla­ss(lis[arguments[0]]­,"active");addClass(­lis[arguments[1]],"a­ctive");if($("prev-p­hoto")&&$("p­rev-photo")){if(argu­ments[1]==gallery.im­ages_count-1){$("nex­t-photo").style.visi­bility="hidden";$("p­rev-photo").style.vi­sibility="visible"}e­lse{if(arguments[1]=­=0){$("prev-photo").­style.visibility="hi­dden";$("next-photo"­).style.visibility="­visible"}else{$("nex­t-photo").style.visi­bility="visible";$("­prev-photo").style.v­isibility="visible"}­}}gallery.showPhoto(­arguments[1])})}gall­ery.showPhoto(galler­y.config.active)};th­is.showPhoto=functio­n(id){if(gallery.con­fig.pictures.medium&­amp;&gallery.con­fig.pictures.medium.­length>0&&­;gallery.config.type­=="small"){gallery.s­howImage("medium",id­,$("gallery-photo"),­function(){if(galler­y.images_count>1)­{resizePhoto($("gall­ery-photo"),gallery.­config.gallery.small­.image_size.width,ga­llery.config.gallery­.small.image_size.he­ight)}})}else{galler­y.showImage("large",­id,$("gallery-photo"­),function(){resizeP­hoto($("gallery-phot­o"),gallery.config.g­allery.large.image_s­ize.width,gallery.co­nfig.gallery.large.i­mage_size.height)})}­gallery.config.activ­e=id};this.showImage­=function(size,img_n­o,el){var funkcja;(arguments.l­ength==4&&ty­peof(arguments[3])==­"function")?funkcja=­arguments[3]:funkcja­=false;if(gallery.ca­che[size][img_no]){i­f(el){el.removeAttri­bute("height");el.re­moveAttribute("width­");el.src=gallery.co­nfig.pictures[size][­img_no]}if(funkcja){­funkcja()}}else{if(g­allery.config.type==­"large"){if(gallery.­config.gallery.large­.overlay){$("gallery­-overlay").style.vis­ibility="visible"}}n­ew ImagePreloader([gall­ery.config.pictures[­size][img_no]],funct­ion(){var i;gallery.cache[size­][img_no]=true;if(el­){el.removeAttribute­("height");el.remove­Attribute("width");e­l.src=gallery.config­.pictures[size][img_­no]}if(funkcja){funk­cja()}if(gallery.con­fig.type=="large"){i­f(gallery.config.gal­lery.large.overlay){­$("gallery-overlay")­.style.visibility="h­idden"}}})}};this.wa­tchOutFor=function(p­rop,func){var old_value=eval(prop)­,new_value;setInterv­al(function(){new_va­lue=eval(prop);if(ne­w_value!=old_value) {func(old_value,new_­value);old_value=new­_value}},50)};galler­y.initGallery()}; //-->
 • Informacja o produkcie
  Numer katalogowy J17/8K
  Barwa złota: żółte lub białe
  Próba złota: 333
  Szerokość: 9mm
  Rodzaj kamieni brak w standardzie
  Masa pary: średnio 17g (w zależności od rozmiarów)

  Wyrób cechowany przez Państwowy Urząd Probierczy
  (Dz. U. nr 55/1993, poz.249 - Prawo Probiercze)

  Opis aukcji

  Przedmiotem aukcji jest usługa wykonania z naszego złota 1 pary obrączek model J17/8K. Grawer oraz eleganckie pudełko oferujemy GRATIS. Dajemy dożywotnią gwarancję na stop złota.


 • J3 | szer. 5,5mm

 • J4 | szer. 5mm

 • J5 | szer. 5,5mm

 • J6 | szer. 5mm

 • J7 | szer. 5mm

 • J8 | szer. 4,5mm

 • J9 | szer. 5,5mm

 • J10 | szer. 5mm

 • J11 | szer. 5,5mm

 • J12 | szer. 5,5mm

 • J13 | szer. 5,5mm

 • J14 | szer. 5mm

 • J15 | szer. 6,5mm

 • J16 | szer. 5mm

 • J17 | szer. 9mm

 • J18 | szer. 3,5mm

 • J19 | szer. 7mm

 • J20 | szer. 6,5mm

 • J21 | szer. 6mm

 • J22 | szer. 5mm

 • J23 | szer. 5,5mm

 • J24 | szer. 4mm

 • J25 | szer. 6mm

 • J26 | szer. 4,5mm

 • J27 | szer. 6mm

 • J28 | szer. 6mm

 • J29 | szer. 5mm

 • J30 | szer. 3,5mm

 • J31 | szer. 6mm

 • J32 | szer. 7mm

 • J33 | szer. 5,3mm

 • J34 | szer. 5,5mm

 • J35 | szer. 4,6mm

 • J36 | szer. 2,8mm

 • J37 | szer. 3mm

 • J38 | szer. 3,1mm

 • J39 | szer. 3,1mm

 • J40 | szer. 4mm

 • J41 | szer. 7,5mm

 • J42 | szer. 6mm

 • J43 | szer. 5,5mm

 • J44 | szer. 6mm

 • J45 | szer. 5,5mm

 • J47 | szer. 5,5mm

 • J48 | szer. 5,5mm

 • J49 | szer. 8mm

 • J50 | szer. 5mm

 • J51 | szer. 8mm

 • J52 | szer. 7mm

 • J53 | szer. 5mm

 • J54 | szer. 4,5mm

 • J55 | szer. 6mm

 • J56 | szer. 5,5mm

 • J57 | szer. 5mm

 • J58 | szer. 5mm

 • J60 | szer. 6mm

 • J61 | szer. 2,2mm

 • J62 | szer. 5mm

 • J63 | szer. 5,5mm

 • J64 | szer. 5mm

 • J65 | szer. 4,5mm

 • J66 | szer. 5,5mm

 • J67 | szer. 4mm

 • J68 | szer. 5mm

 • J69 | szer. 5,5mm

 • J70 | szer. 6mm

 • J71 | szer. 5mm

 • J72 | szer. 6mm

 • J73 | szer. 6mm

 • J74 | szer. 7mm

 • J75 | szer. 5,5mm

 • J76 | szer. 5,5mm

 • J77 | szer. 5mm

 • JZ5 | szer. 4mm

 • JZ6 | szer. 4mm

 • JZ7 | szer. 3,5mm

 • JZ8 | szer. 3,5mm

 • JZ9 | szer. 3,5mm

 • JZ10 | szer. 5mm

 • JZ15 | szer. 3,5mm

 • JZ16 | szer. 3,5mm

 • JZ17 | szer. 4mm

 • JZ18 | szer. 4mm

 • JZ19 | szer. 3,8mm

 • JZ20 | szer. 3,8mm

 • JE1 | szer. 9mm

 • JE2 | szer. 9mm

 • JE3 | szer. 7mm

 • JE4| szer. 6mm

 • JE5| szer. 7,5mm

 • JE6 | szer. 5,5mm

 • JE7 | szer. 6mm

 • JE8 | szer. 6mm

 • JE9 | szer. 5,5mm

 • JE10 | szer. 5mm

 • JE11 | szer. 5,5mm

 • JE12 | szer. 4,5mm

 • JE13 | szer. 6,5mm

 • JE15 | szer. 5,5mm

 • JE16 | szer. 5,5mm

 • JE17 | szer. 6mm

 • JE18 | szer. 4,5mm

 • JE19 | szer. 6mm

 • JE20 | szer. 5mm

 • JE21 | szer. 6mm

 • JE22 | szer. 6mm

 • JE23 | szer. 5,5mm

 • JE24 | szer. 6,5mm

 • JE25 | szer. 6mm

 • JE26 | szer. 6,5mm

 • JE27 | szer. 6mm

 • JE28 | szer. 6,5mm

 • JE29 | szer. 5mm

 • JE30 | szer. 6,5mm

 • JE31 | szer. 5,5mm

 • JE32 | szer. 5,5mm

 • JE33 | szer. 5mm

 • JE34 | szer. 5,5mm

 • JE35 | szer. 5mm

 • JE36 | szer. 4,5mm

 • JE37 | szer. 6mm

 • JE38 | szer. 5,5mm

 • JE39 | szer. 5mm

 • JE40 | szer. 6mm

 • JE41 | szer. 6mm

 • JE42 | szer. 5,5mm

 • JE43 | szer. 6mm

 • JE44 | szer. 5,5mm

 • JE45 | szer. 5,5mm

 • JE46 | szer. 5,5mm

 • JE47 | szer. 5mm

 • JE48 | szer. 6mm

 • JE49 | szer. 6mm

 • JE51 | szer. 5,5mm

 • JE52 | szer. 5,5mm

 • JE53 | szer. 5,5mm

 • JE54 | szer. 5,5mm

 • JE55 | szer. 5,5mm

 • JE56 | szer. 7,5mm

 • JE57 | szer. 9mm

 • JE58 | szer. 9mm

 • JE59 | szer. 9mm

 • JE60 | szer. 8mm

 • JE61 | szer. 5,5mm

 • JE62 | szer. 5,6mm

 • JE63 | szer. 6mm

 • JE64 | szer. 5mm

 • JE65 | szer. 5mm

 • JE66 | szer. 5,5mm

 • JE67 | szer. 7,1mm

 • JE68 | szer. 7,5mm

 • JE69 | szer. 7,4mm

 • JE70 | szer. 7,3mm

 • JE71 | szer. 5mm

 • JE72 | szer. 7mm

 • JE73 | szer. 6,5mm

 • JE74 | szer. 5,9mm

 • JE75 | szer. 8mm

 • JE76 | szer. 7mm

 • JE77 | szer. 7mm

 • JE78 | szer. 7,5mm

 • JE79 | szer. 5mm

 • JE80 | szer. 5mm

 • JE81 | szer. 9mm

 • JE82 | szer. 6,1mm

 • JE83 | szer. 4,2mm

 • JE84 | szer. 6mm

 • JE85 | szer. 6mm

 • JE86 | szer. 5mm

 • JE87 | szer. 5mm

 • JE88 | szer. 5,5mm

 • JE89 | szer. 5,5mm

 • JE90 | szer. 4,5mm

 • JE91 | szer. 7,5mm

 • JE92 | szer. 5,5mm

 • JE94 | szer. 5,5mm

 • JE95 | szer. 7,5mm

 • JE96 | szer. 7mm

 • JE98 | szer. 8mm

 • JE99 | szer. 5,5mm

 • JE100 | szer. 6,5mm

 • JE101 | szer. 5mm

 • JE102 | szer. 6mm

 • JE103 | szer. 5,5mm

 • JE104 | szer. 6mm

 • JE105 | szer. 7,5mm

 • JE106 | szer. 4,5mm

 • JE107 | szer. 5,5mm

 • JE108 | szer. 5,5mm

 • JE109 | szer. 6mm

 • JE110 | szer. 6,5mm

 • JE111 | szer. 6mm

 • JE112 | szer. 5,5mm

 • JE113 | szer. 5,5mm

 • JE114 | szer. 6mm

 • JE115 | szer. 5,5mm

 • JE116 | szer. 8mm

 • JE117 | szer. 5mm

 • JE118 | szer. 5mm

 • JE119 | szer. 5,5mm

 • JE120 | szer. 5mm

 • JE121 | szer. 8mm

 • JE122 | szer. 7mm

 • JE123 | szer. 6mm

 • JE124 | szer. 6mm

 • JE125 | szer. 5mm

 • JE126 | szer. 6mm

 • JE127 | szer. 5,5mm

 • JE128 | szer. 5mm

 • JE129 | szer. 4,5mm

 • JE130 | szer. 6mm

 • JE131 | szer. 5,5mm

 • JE132 | szer. 7mm

 • JE133 | szer. 6mm

 • JE134 | szer. 5mm

 • JE135 | szer. 6mm

 • JE137 | szer. 5,5mm

 • JE138 | szer. 6mm

 • JE139 | szer. 5mm

 • JE140 | szer. 5,5mm

 • JE141 | szer. 4,5mm

 • JE142 | szer. 6mm

 • JE143 | szer. 5,5mm

 • JE144 | szer. 5mm

 • JE146 | szer. 5mm

 • JE147 | szer. 6mm

 • JE148 | szer. 4,5mm

 • JE149 | szer. 5,5mm

 • JE150 | szer. 5,5mm

 • JE151 | szer. 6mm

 • JE152 | szer. 6mm

 • JE153 | szer. 4,5mm

 • JE155 | szer. 5,5mm

 • JE157 | szer. 5,5mm

 • JE158 | szer. 6mm

 • JE159 | szer.56mm

 • JE160 | szer. 5,5mm

 • JE161 | szer. 4mm

 • JE162 | szer. 6mm

 • JE163 | szer. 4,5mm

 • JE164 | szer. 5mm

 • JE165 | szer. 5mm

 • JE166 | szer. 5mm

 • JE167 | szer. 5mm

 • JE168 | szer. 5mm

 • JE169 | szer. 4,5mm

 • JE170 | szer. 5,5mm

 • JE171 | szer. 5,5mm

 • JE172 | szer. 4,5mm

 • JE173 | szer. 5mm

 • JE174 | szer. 5,5mm

 • JE175 | szer. 5mm

 • JE176 | szer. 5mm

 • JE177 | szer. 5mm

 • JE178 | szer. 5,5mm

 • JE179 | szer. 5mm

 • JE180 | szer. 4mm

 • JE181 | szer. 5mm

 • JE182 | szer. 5mm

 • JE183 | szer. 4,5mm

 • JE184 | szer. 5mm

 • JE185 | szer. 5,5mm

 • JE187 | szer. 4mm

 • JP1 | szer. 6mm

 • JP2 | szer. 5mm

 • JP3 | szer. 6mm

 • JP4 | szer. 5,5mm

 • JP5 | szer. 5mm

 • JP6 | szer. 5mm

 • JP7 | szer. 4,5mm

 • JP8 | szer. 7mm

 • JP9 | szer. 4,5mm

 • JP10 | szer. 7mm

 • JP11 | szer. 7,5mm
 • Przykład reprezentatywny: całkowita kwota pożyczki: 1000,00 zł, RRSO (Rzeczywista Roczna Stopa Procentowa): 0,00%, oprocentowanie stałe 0%, całkowita kwota do zapłaty: 1000 zł, całkowity koszt: 0,00 zł (w tym: prowizja: 0 zł, odsetki: 0 zł, koszt ubezpieczenia: brak), 20 równych miesięcznych rat w wysokości po: 50 zł. Warunki oferty: wg stanu na 2 października 2017r. Umowa o pożyczkę zawierana jest między pożyczkobiorcą a pożyczkodawcą tj. Alior Bank S.A. z siedzibą w Warszawie lub mBank S.A. z siedzibą w Warszawie lub Kreditech Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, pod warunkiem pozytywnej oceny zdolności kredytowej pożyczkobiorcy. PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu współpracuje z pożyczkodawcami i pośredniczy w zawieraniu ww. umów. Czas promocji jest ograniczony: 18.12.2017 – 29.12.2017. Szczegóły promocji określa regulamin dostępny na: na.allegro.pl/raty.
  Niniejszy materiał nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego i ma charakter wyłącznie informacyjny.
  Dostawa i płatność
  od 30,00 zł

  Lokalizacja: Opole, Polska

  Przesyłka płatna z góry

  pierwsza sztuka
  kolejna sztuka
  maksymalnie w paczce
  Przesyłka kurierska
  pierwsza sztuka
  30,00 zł
  kolejna sztuka
  0,00 zł
  maksymalnie w paczce
  3

  Przesyłka płatna przy odbiorze

  pierwsza sztuka
  kolejna sztuka
  maksymalnie w paczce
  Przesyłka kurierska pobraniowa
  pierwsza sztuka
  35,00 zł
  kolejna sztuka
  0,00 zł
  maksymalnie w paczce
  3

  Punkty odbioru

  MARMACH Marcin Machaj
  Napierskiego 5
  45-559 Opole
  woj. opolskie
  email: info@magiazlota.pl
  tel.: 693805544

  płatność tylko gotówką
  prosimy umówić się na odbiór

  Płatności

  Faktura

  Wystawiam fakturę VAT
  Gwarancja
  dożywotnia

  Rodzaj gwarancji

  producenta/dystrybutora

  Okres gwarancji

  Dożywotnia
  Reklamacja
  2 lata

  Czas na reklamację z tytułu rękojmi

  2 lata

  Adres do reklamacji

  MARMACH Marcin Machaj
  Napierskiego 5
  45-559 Opole
  Dodatkowe informacje

  Kupujący może składać reklamacje dotyczące zawartej umowy pod adresem info@magiazlota.pl, lub w formie pisemnej na adres MARMACH Marcin Machaj, ul. Napierskiego 5, 45-559 Opole. Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej:
  - imię, nazwisko, adres i/lub adres e-mail Kupującego,
  - datę zawarcia Umowy stanowiącej podstawę reklamacji,
  - przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Kupującego,
  - wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację.
  Reklamacja zostanie rozpoznana w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.
  Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na podany przez Kupującego adres e-mail bądź na adres poczty tradycyjnej.

  Zwroty

  Czas na odstąpienie od umowy

  14 dni

  Adres do zwrotu

  MARMACH Marcin Machaj
  Napierskiego 5
  45-559 Opole

  Koszt przesyłki zwrotnej pokrywa

  kupujący
  Ograniczenie prawa do odstąpienia

  Prawo odstąpienia od umowy bez podania przyczyny nie przysługuje konsumentowi w przypadku, gdy kupuje rzecz nieprefabrykowaną, wyprodukowaną według jego specyfikacji lub służącą zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb (przepis z ustawy).

  O sprzedającym
  nillsen
  100,0%
  kupujących poleca tego sprzedającego

  15

   

  0

   z ostatnich 12 miesięcy

  Zgodność z opisem

  5,0

  Czas wysyłki

  4,8

  Koszt wysyłki

  4,8

  Obsługa kupującego

  5,0

  Dane firmy

  Kontakt

  Informacje o sprzedającym

  Obrączki ślubne oraz pierścionki zaręczynowe to nasza specjalność. W naszej ofercie znajdziecie Państwo ok. 1000 modeli złotych obrączek ślubnych oraz ponad 500 modeli złotych pierścionków. Wszystkie nasze wyroby wykonywanane są na najnowocześniejszych w branży jubilerskich specjalistycznych maszynach przez certyfikowanych mistrzów jubilerskich. Naszym piorytetem jest zadowolenie klienta, dlatego w większości modeli oferujemy możliwość modyfikacji w zakresie:

  •  koloru, 
  • matowania, 
  • szerokości, 
  • oprawy kamieni

  Praktycznie wszystkie obrączki dostępne są w żółtym, białym i różowym złocie, a pierścionki zaręczynowe w żołtym i białym kolorze złota. Oferujemy dożywotnią gwarancją oraz darmową korektą rozmiaru. Zapewniamy profesjonalne doradztwo przed zakupem jak i pełen serwis posprzedażowy. Grawer otrzymują Państwo od nas gratis. W razie problemów z ustaleniem rozmiarów palców, wysyłamy gratis specjalny miernik. Zapraszamy do zakupów. 

  Pozostałe informacje

  Mamy do zaoferowania Państwu przepiękne złote obrączki ślubne oraz złote pierścionki. Wszystkie wyroby w naszej ofercie są nowe i nieużywane, specjalnie wyprodukowane na Państwa zamówienie.

  Dlaczego warto u nas kupić biżuterię?

  Oferujemy produkt najwyższej klasy, w SUPER cenie, cechowany w Państwowym Urzędzie Probierczym. Do każdego zakupu dołączamy ozdobne pudełko gratis. Gwarancja na pierścionki  24 miesiące, a na obrączki dajemy dożywotnią gwarancję na stop złota. Zapewniamy szybką i bezpieczną przesyłkę.


  Jak zmierzyć rozmiar palca?

  Do osób zdecydowanych na zakup obrączek lub pierścionka u nas, na życzenie wysyłamy gratis miernik rozmiaru palca. Dzięki tej opcji możecie Państwo kupić obrączki lub pierścionek praktycznie nie wychodząc z domu.

  Miernik rozmiarów wysyłamy bez dodatkowych opłat (również zagranicę) do klientów zdecydowanych na zakup, tj. po dokonaniu wpłaty zaliczki na obrączki lub pierścionek w kwocie 200zł.  Po otrzymaniu od Państwa informacji o rozmiarach (mailowej lub telefonicznej) zamówienie kierowane jest na produkcję.   Miernika nie trzeba nam odsyłać.

  Równie dobrym sposobem na sprawdzenie rozmiaru jest udanie się do jubilera w Państwa okolicy. 

  Mierząc rozmiar swoich palców możecie Państwo nie być do końca pewni, na który rozmiar się zdecydować (np. na 10 czy 11), dlatego dajemy Państwu możliwość zamówienia połówki rozmiaru (czyli 10,5).

  Nie zalecamy bezpośredniego mierzenia palca suwmiarką lub miarą krawiecką, ponieważ palec łatwo poddaje się ściskaniu i uzyskany wynik często znacząco odbiega od właściwego. Ponadto musimy pamiętać, że kostki na palcach są szersze od tych części, na których spoczywa pierścionek/obrączka.

  Stosujemy standardową skalę jubilerską najczęściej spotykaną w Polsce (wszystkie duże sieci jubilerskie je stosują, więc jeżeli sprawdziliście Państwo swoje rozmiary w salonie jednej ze znanych sieci nasze rozmiary będą takie same.

  Poniżej szczegółowe dane odnośnie rozmiarów

  • Rozmiar 6 - średnica wewnętrzna - 14,7mm, obwód wewnętrzny – 46mm
  • Rozmiar 7 - średnica wewnętrzna - 15,0mm, obwód wewnętrzny – 47mm
  • Rozmiar 8 - średnica wewnętrzna - 15,3mm, obwód wewnętrzny – 48mm
  • Rozmiar 9 - średnica wewnętrzna - 15,6mm, obwód wewnętrzny – 49mm
  • Rozmiar 10 - średnica wewnętrzna - 15,9mm, obwód wewnętrzny – 50mm
  • Rozmiar 11 - średnica wewnętrzna - 16,2mm, obwód wewnętrzny – 51mm
  • Rozmiar 12 - średnica wewnętrzna - 16,5mm, obwód wewnętrzny – 52mm
  • Rozmiar 13 - średnica wewnętrzna - 16,8mm, obwód wewnętrzny – 53mm
  • Rozmiar 14 - średnica wewnętrzna - 17,2mm, obwód wewnętrzny – 54mm
  • Rozmiar 15 - średnica wewnętrzna - 17,5mm, obwód wewnętrzny – 55mm
  • Rozmiar 16 - średnica wewnętrzna - 17,8mm, obwód wewnętrzny – 56mm
  • Rozmiar 17 - średnica wewnętrzna - 18,1mm, obwód wewnętrzny – 57mm
  • Rozmiar 18 - średnica wewnętrzna - 18,4mm, obwód wewnętrzny – 58mm
  • Rozmiar 19 - średnica wewnętrzna - 18,8mm, obwód wewnętrzny – 59mm
  • Rozmiar 20 - średnica wewnętrzna - 19,1mm, obwód wewnętrzny – 60mm
  • Rozmiar 21 - średnica wewnętrzna - 19,4mm, obwód wewnętrzny – 61mm
  • Rozmiar 22 - średnica wewnętrzna - 19,7mm, obwód wewnętrzny – 62mm
  • Rozmiar 23 - średnica wewnętrzna - 20,0mm, obwód wewnętrzny – 63mm
  • Rozmiar 24 - średnica wewnętrzna - 20,3mm, obwód wewnętrzny – 64mm
  • Rozmiar 25 - średnica wewnętrzna - 20,6mm, obwód wewnętrzny – 65mm
  • Rozmiar 26 - średnica wewnętrzna - 21,0mm, obwód wewnętrzny – 66mm
  • Rozmiar 27 - średnica wewnętrzna - 21,3mm, obwód wewnętrzny – 67mm
  • Rozmiar 28 - średnica wewnętrzna - 21,6mm, obwód wewnętrzny – 68mm
  • Rozmiar 29 - średnica wewnętrzna - 22,0mm, obwód wewnętrzny – 69mm
  • Rozmiar 30 - średnica wewnętrzna - 22,3mm, obwód wewnętrzny – 70mm
  • Rozmiar 31 - średnica wewnętrzna - 22,6mm, obwód wewnętrzny – 71mm
  • Rozmiar 32 - średnica wewnętrzna - 22,9mm, obwód wewnętrzny – 72mm
  • Rozmiar 33 - średnica wewnętrzna - 23,2mm, obwód wewnętrzny – 73mm
  • Rozmiar 34 - średnica wewnętrzna - 23,6mm, obwód wewnętrzny – 74mm


  Ochrona danych osobowych

  Wszelkie dane osobowe uzyskane w związku z transakcją są poufne. W żadnym wypadku ani w żadnej formie nie będą ujawniane innym osobom ani innym podmiotom zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. "O ochronie danych osobowych". Zgodnie z tą ustawą Klienci mają prawo wglądu do swoich danych, ich poprawiania i aktualizacji oraz wniesienia żądania o zaprzestanie ich wykorzystywania w dowolnym momencie.