Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Jeżeli nie zmienisz ustawień, będą one zapisywane w pamięci Twojego urządzenia.

ZBIORNICZEK SPRYSKIWACZY CITROEN C4 (6912000195)

do wyczerpania przedmiotów

parametry

  • stan: używany
  • faktura: Wystawiam fakturę VAT

Opis

CZĘŚCI SAMOCHODOWE NA MIARĘ TWOICH POTRZEB I MOŻLIWOŚCI

Gwarancja satysfakcji i zadowolenia to współpraca z firmą AUTO PLUS. Potrzebujesz używanych części do auta? Poznaj szczegóły oferty.

Oferujemy oryginalne, używane części do pojazdów różnych marek.

Głównie: PEUGEOT, CITROEN, RENAULT, VOLKSWAGEN, SKODA, SEAT, OPEL.

Posiadając bogate doświadczenie, zgromadzone podczas współpracy z wieloma klientami, na przestrzeni lat daje nam możliwość zaoferować Państwu usługi na jak najwyższym poziomie. Satysfakcja klienta to dla nas rzecz najważniejsza.

Nasz asortyment stale jest powiększany.
Każdy sprzedawany przez nas towar objęty jest pisemną gwarancją.

!!!! Kontakt telefoniczny w godzinach popołudniowych jest możliwy !!!!
+48 570 503 375

WYSTAWIAMY FAKTURY VAT23%

Przedmiotem aukcji jest:

NAZWA: ZBIORNICZEK SPRYSKIWACZY
NUMER CZĘŚCI: ---
MARKA: CITREON
MODEL: C4
SILNIK: ---
KOD LAKIERU: ---
ROK PRODUKCJI: 2004-2010

Tekst niniejszej aukcji stanowi przedmiot praw autorskich i podlega ochronie zgodnie z ustawą z dn. 04.02.1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. (Dz. U. Nr 24 poz. 93) oraz ochronie z ustawy z dn. 08.06.2016r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. (Dz. U. nr 47 poz. 211).

Auto Plus Katarzyna Kalus

Oferujemy oryginalne, używane części do aut różnych marek. Głównie: PEUGEOT, CITROEN, RENAULT, VOLKSWAGEN, SKODA, SEAT, OPEL, SMART.

Firma działa na rynku już od roku 2000.

Każdy sprzedawany przez nas towar objęty jest pisemną gwarancją.

tel. kom.: 570 503 375

email: auto-plus-kawice@wp.­pl

Karta gwarancyjna

Dział Reklamacji pozostaje do Państwa dyspozycji w godzinach
9.00 - 16.00,

tel.: 577 783 312,

email: auto-plus-reklamacje­@wp.pl

Adres zwrotu towaru:
Auto-PLus, Kawice 15A, 59-320 Prochowice

Godziny otwarcia

poniedziałek - piątek
8.00 - 16.00

sobota
9.00 - 12.00

Przesyłka

Możliwy jest dowóz towaru do klienta:
DPD, DHL, Poczta Polska.

Dostawa i płatność
od 30,00 zł

Lokalizacja: KAWICE, Polska

Przesyłka płatna z góry

pierwsza sztuka
kolejna sztuka
maksymalnie w paczce
Pocztex Kurier24
pierwsza sztuka
30,00 zł
kolejna sztuka
0,00 zł
maksymalnie w paczce
2

Przesyłka płatna przy odbiorze

pierwsza sztuka
kolejna sztuka
maksymalnie w paczce
Pocztex Kurier24 pobraniowy
pierwsza sztuka
35,00 zł
kolejna sztuka
0,00 zł
maksymalnie w paczce
2
Odbiór osobisty
pierwsza sztuka
0,00 zł
kolejna sztuka
0,00 zł
maksymalnie w paczce
-

Płatności

Faktura

Wystawiam fakturę VAT
Gwarancja
1 miesiąc

Rodzaj gwarancji

sprzedającego

Okres gwarancji

1 miesiąc
Dodatkowe informacje

  

W związku z zawarciem umowy sprzedaży na podstawie szczegółowych przepisów prawa  

cywilnego pomiędzy stronami zostaje zawarta umowa gwarancji.

Umowa gwarancji nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień konsumenta które mu

przysługują na podstawie powszechnie obowiązujacych przepisów prawa.

Umowa gwarancji nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień Kupującego, które mu

przysługują na podstawie przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.

1. Gwarancja udzielona przez sprzedającego obowiązuje wyłącznie na terenie Rzeczypospolitej

Polskiej.

2. Gwarancja udzielona została wyłącznie Kupującemu w związku z zawartą między stronami

umową sprzedaży.

3. Okres udzielonej przez Sprzedającego gwarancji wynosi 14 dni. Okres gwarancyjny rozpoczyna

swój bieg z dniem dostarczenia towaru przez firmę kurierską.

4. W ramach udzielonej gwarancji Gwarant zobowiązuje się do wymiany towaru na inny wolny od

wad w terminie 7 dni od daty otrzymania uszkodzonego produktu. Termin realizacji świadczenia

rozpoczyna bieg z chwilą dostarczenia sprzętu do siedziby Gwaranta.

5. Gdyby Kupujący stwierdził niekompletność zakupionego towaru, winien, pod rygorem utraty

uprawnienia, pisemnie zawiadomić o tym fakcie Sprzedającego w terminie 7 dni od daty otrzymania

towaru, zaś Gwarant zobowiązuje się do nadania w polskiej placówce pocztowej lub za pośrednictwem

specjalistycznej firmy kurierskiej brakujących elementów na swój koszt w terminie 72h od otrzymania

stosownego, pisemnego oświadczenia ( pisma bez własnoręcznego podpisu nie będą brane pod  

uwagę)

6. Gwarant nie jest zobowiązany do usunięcia wad i wymiany wadliwego towaru jeżeli sprzedany

towar zostanie przedłożony przez inną niż nabywca osobę.

7. Kupujący zobowiązany jest do dostarczenia sprzętu do siedziby firmy Sprzedającego. Do chwili

dostarczenia towaru do siedziby Gwaranta Kupujący ponosi ryzyko jego przypadkowej utraty lub  

uszkodzenia. Towar uważany jest za dostarczony od momentu pisemnego pokwitowania przez  

upoważnionego pracownika Gwaranta.

8. Jeżeli przedmiot umowy używany by niezgodnie z jego przeznaczeniem Gwarant zastrzega sobie

prawo do jednostronnego uchylenia się od obowiązków wynikających z umowy gwarancji.

9. Uszkodzenia mechaniczne towaru uwzględniane będą wyłącznie jeżeli towar zostanie rozpakowany

przy pracowniku firmy kurierskiej oraz zostanie sporządzony protokół szkody.

10. Wymiana wadliwego towaru zostanie zrealizowana w przeciągu 2 dni roboczych od dostarczenia towaru

do siedziby Sprzedającego. Nie wysyłamy towaru przed zwrotem wadliwej rzeczy.

11. Ponadto Kupujący traci prawo do wymiany również jeżeli:

a) dokonano naprawy, przeróbki lub rozebrania towaru przez osoby nieuprawnione.

b) towar nosi ślad uszkodzeń mechanicznych lub wywołanych nimi wad

c) uszkodzenia powstały na skutek nieprzestrzegania przez Kupującego zasad eksploatacji

i konserwacji towaru oraz wszelkich innych uszkodzeń powstałych z winy lub niewiedzy

Kupującego.

d) uszkodzeń wynikających z wadliwego i niefachowego montażu oraz uszkodzeń spowodo-

wanych niewłaściwym zasilaniem poszczególnych podzespołów towaru.

12. W przypadku nieuzasadnionej reklamacji Kupujący może zostać obciążony przez Sprzedającego

kosztami transportu.

13. W przypadku uznania zasadności świadczenia koszy transportu zwrotnego do Kupującego pokrywa

Sprzedający.  

14. Wada rzeczy uzasadniająca odpowiedzialność z tytułu gwarancji jakości dotyczy tylko cech

użytkowych rzeczy, w szczególności nie dotyczy wartości rynkowej towaru lub jego estetyki.

15. Gwarancja nie obejmuje problemów wynikających z niewłaściwego współdziałania przedmiotu

umowy sprzedaży z urządzeniami, podzespołami oraz innymi elementami pochodzących od

podmiotów trzecich.  

16. Gwarancją nie są objęte materiały eksploatacyjne i elementy podlegające zużyciu w związku z

normalnym użytkowaniem przedmiotu sprzedaży, w szczególności żarówki, żarniki, klocki

hamulcowe, tarcze hamulcowe, opony.

17. Gwarancja nie obejmuje kosztów związanych z montażem/ demontażem wadliwego towaru.

18. W przypadku odstąpienia od umowy nie pokrywamy oraz nie zwracamy kosztów wysyłek.  

Aby odstąpić od umowy zawartej na Allegro, należy złożyć Sprzedającemu stosowne  

oświadczenie.

19. We wszystkich sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy

Kodeksu Cywilnego.

20. Gwarancja na towary mechaniczne oraz elektroniczne ważna będzie tylko jeżeli towar zostanie

zamontowany w specjalistycznej firmie a karta zostanie wypełniona oraz podbita pieczątką przez

owy zakład.

Informujemy, że w przypadku zawarcia Umowy sprzedaży jako firma/przedsiębiorca prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość w ramach tzw. 14 dniowego zwrotu nie przysługuje.

Ustawa z 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta Dz. U. z 24 czerwca 2014 r. poz. 827 umożliwiająca odstąpienie od umowy zawartej na odległość jest ustawą konsumencką, regulującą stosunki pomiędzy przedsiębiorcą a Konsumentem, czyli osobą fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Zgodnie z Ustawą z dn. 2 marca 2002 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, Kupujący (osoba fizyczna) będący konsumentem może odstąpić od umowy bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 10 dni od dnia wydania rzeczy.
Dla skuteczności odstąpienia od umowy, pismo z oświadczeniem powinno zostać przesłane na adres Sklepu przed upływem wskazanego powyżej terminu.  

W razie odstąpienia od umowy, umowa uważana jest za niezawartą, a strony są zobowiązane do zwrotu tego co świadczyły, w stanie niezmienionym. Konsument wysyła towar na własny koszt.
Zwrot towaru powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia wysłania oświadczenia. W przypadku jeżeli Konsument wysyła oświadczenie o odstąpieniu od umowy wraz z towarem, termin wynosi 10 dni od dnia doręczenia przesyłki. Zwracany towar nie może być używany, nie może nosić jakichkolwiek śladów montowania lub uszkodzeń, musi być kompletny i odesłany wraz z dowodem zakupu.  

Zwrot ceny następuje niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia otrzymania przez Sprzedawcę oświadczenia o odstąpieniu od umowy. W przypadku braku zwrotu towaru, Sprzedawca zastrzega sobie prawo zatrzymania ceny sprzedaży do czasu zwrotu towaru. Zwrot ceny następuje na rachunek bankowy, wskazany przez Zamawiającego. Zwrotowi nie podlegają koszty odesłania towaru do sklepu przez  

Zamawiającego.  

Sprzedawca nie przyjmuje żadnych przesyłek i zwrotów towaru za zaliczeniem pocztowym lub pobraniem.  

Reklamacja powinna być złożona w formie pisemnej na adres:  

Auto-Plus Katarzyna Kalus Kawice 15A 59-230 Prochowice.  

Nie przyjmujemy przesyłek wysłanych za pobraniem. Reklamacje rozpatrywane są w ciągu 14 dni od daty ich wpłynięcia. W przypadkach uzasadnionych towar będzie wymieniany na pełnowartościowy, a jeśli będzie to niemożliwe – nastąpi zwrot zapłaconej kwoty.
Sprzedawca nie uwzględnia reklamacji towaru w oparciu o różnice w parametrach technicznych (kolorach, rozdzielczości itp.) towarów, wynikające z różnych ustawień monitora komputerowego. Sprzedawca nie dokonuje wymiany zakupionego towaru.  

W przypadku zwrotu zamówienia do nadawcy (Auto-Plus Katarzyna Kalus) z powodu błędnie podanego lub niepełnego adresu doręczenia, odmowy przyjęcia paczki przez adresata lub nieodebrania paczki w określonym terminie, Zamawiający ponosi koszty ewentualnej ponownej wysyłki oraz koszty zwrotu zamówienia. Produkty nieodebrane lub nieopłacone zwroty podlegają utylizacji w terminie 7 dni od powrotu do magazynów kuriera lub poczty  

Reklamacja
1 rok

Czas na reklamację z tytułu rękojmi

1 rok
rękojmia wyłączona dla przedsiębiorców

Adres do reklamacji

AUTO PLUS
KAWICE 15A
59-230 PROCHOWICE
Dodatkowe informacje

 REKLAMACJE/GWARANCJE NA OKRES 1 ROKU UDZIELAMY TYLKO I WYŁĄCZNIE NA TOWARY FABRYCZNIE NOWE.


NA CZĘŚCI UŻYWANE UDZIELAMY GWARANCJI/REKLAMACJE OD 14 DO 30 DNI W ZALEŻNOŚCI OD TOWARU. 


W związku z zawarciem umowy sprzedaży na podstawie szczegółowych przepisów prawa  

cywilnego pomiędzy stronami zostaje zawarta umowa gwarancji.

Umowa gwarancji nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień konsumenta które mu

przysługują na podstawie powszechnie obowiązujacych przepisów prawa.

Umowa gwarancji nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień Kupującego, które mu

przysługują na podstawie przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.

1. Gwarancja udzielona przez sprzedającego obowiązuje wyłącznie na terenie Rzeczypospolitej

Polskiej.

2. Gwarancja udzielona została wyłącznie Kupującemu w związku z zawartą między stronami

umową sprzedaży.

3. Okres udzielonej przez Sprzedającego gwarancji wynosi 14 dni. Okres gwarancyjny rozpoczyna

swój bieg z dniem dostarczenia towaru przez firmę kurierską.

4. W ramach udzielonej gwarancji Gwarant zobowiązuje się do wymiany towaru na inny wolny od

wad w terminie 7 dni od daty otrzymania uszkodzonego produktu. Termin realizacji świadczenia

rozpoczyna bieg z chwilą dostarczenia sprzętu do siedziby Gwaranta.

5. Gdyby Kupujący stwierdził niekompletność zakupionego towaru, winien, pod rygorem utraty

uprawnienia, pisemnie zawiadomić o tym fakcie Sprzedającego w terminie 7 dni od daty otrzymania

towaru, zaś Gwarant zobowiązuje się do nadania w polskiej placówce pocztowej lub za pośrednictwem

specjalistycznej firmy kurierskiej brakujących elementów na swój koszt w terminie 72h od otrzymania

stosownego, pisemnego oświadczenia ( pisma bez własnoręcznego podpisu nie będą brane pod  

uwagę)

6. Gwarant nie jest zobowiązany do usunięcia wad i wymiany wadliwego towaru jeżeli sprzedany

towar zostanie przedłożony przez inną niż nabywca osobę.

7. Kupujący zobowiązany jest do dostarczenia sprzętu do siedziby firmy Sprzedającego. Do chwili

dostarczenia towaru do siedziby Gwaranta Kupujący ponosi ryzyko jego przypadkowej utraty lub  

uszkodzenia. Towar uważany jest za dostarczony od momentu pisemnego pokwitowania przez  

upoważnionego pracownika Gwaranta.

8. Jeżeli przedmiot umowy używany by niezgodnie z jego przeznaczeniem Gwarant zastrzega sobie

prawo do jednostronnego uchylenia się od obowiązków wynikających z umowy gwarancji.

9. Uszkodzenia mechaniczne towaru uwzględniane będą wyłącznie jeżeli towar zostanie rozpakowany

przy pracowniku firmy kurierskiej oraz zostanie sporządzony protokół szkody.

10. Wymiana wadliwego towaru zostanie zrealizowana w przeciągu 2 dni roboczych od dostarczenia towaru

do siedziby Sprzedającego. Nie wysyłamy towaru przed zwrotem wadliwej rzeczy.

11. Ponadto Kupujący traci prawo do wymiany również jeżeli:

a) dokonano naprawy, przeróbki lub rozebrania towaru przez osoby nieuprawnione.

b) towar nosi ślad uszkodzeń mechanicznych lub wywołanych nimi wad

c) uszkodzenia powstały na skutek nieprzestrzegania przez Kupującego zasad eksploatacji

i konserwacji towaru oraz wszelkich innych uszkodzeń powstałych z winy lub niewiedzy

Kupującego.

d) uszkodzeń wynikających z wadliwego i niefachowego montażu oraz uszkodzeń spowodo-

wanych niewłaściwym zasilaniem poszczególnych podzespołów towaru.

12. W przypadku nieuzasadnionej reklamacji Kupujący może zostać obciążony przez Sprzedającego

kosztami transportu.

13. W przypadku uznania zasadności świadczenia koszy transportu zwrotnego do Kupującego pokrywa

Sprzedający.  

14. Wada rzeczy uzasadniająca odpowiedzialność z tytułu gwarancji jakości dotyczy tylko cech

użytkowych rzeczy, w szczególności nie dotyczy wartości rynkowej towaru lub jego estetyki.

15. Gwarancja nie obejmuje problemów wynikających z niewłaściwego współdziałania przedmiotu

umowy sprzedaży z urządzeniami, podzespołami oraz innymi elementami pochodzących od

podmiotów trzecich.  

16. Gwarancją nie są objęte materiały eksploatacyjne i elementy podlegające zużyciu w związku z

normalnym użytkowaniem przedmiotu sprzedaży, w szczególności żarówki, żarniki, klocki

hamulcowe, tarcze hamulcowe, opony.

17. Gwarancja nie obejmuje kosztów związanych z montażem/ demontażem wadliwego towaru.

18. W przypadku odstąpienia od umowy nie pokrywamy oraz nie zwracamy kosztów wysyłek.  

Aby odstąpić od umowy zawartej na Allegro, należy złożyć Sprzedającemu stosowne  

oświadczenie.

19. We wszystkich sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy

Kodeksu Cywilnego.

20. Gwarancja na towary mechaniczne oraz elektroniczne ważna będzie tylko jeżeli towar zostanie

zamontowany w specjalistycznej firmie a karta zostanie wypełniona oraz podbita pieczątką przez

owy zakład. 

Informujemy, że w przypadku zawarcia Umowy sprzedaży jako firma/przedsiębiorca prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość w ramach tzw. 14 dniowego zwrotu nie przysługuje.

Ustawa z 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta Dz. U. z 24 czerwca 2014 r. poz. 827 umożliwiająca odstąpienie od umowy zawartej na odległość jest ustawą konsumencką, regulującą stosunki pomiędzy przedsiębiorcą a Konsumentem, czyli osobą fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Zgodnie z Ustawą z dn. 2 marca 2002 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, Kupujący (osoba fizyczna) będący konsumentem może odstąpić od umowy bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 10 dni od dnia wydania rzeczy.
Dla skuteczności odstąpienia od umowy, pismo z oświadczeniem powinno zostać przesłane na adres Sklepu przed upływem wskazanego powyżej terminu.  

W razie odstąpienia od umowy, umowa uważana jest za niezawartą, a strony są zobowiązane do zwrotu tego co świadczyły, w stanie niezmienionym. Konsument wysyła towar na własny koszt.
Zwrot towaru powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia wysłania oświadczenia. W przypadku jeżeli Konsument wysyła oświadczenie o odstąpieniu od umowy wraz z towarem, termin wynosi 10 dni od dnia doręczenia przesyłki. Zwracany towar nie może być używany, nie może nosić jakichkolwiek śladów montowania lub uszkodzeń, musi być kompletny i odesłany wraz z dowodem zakupu.  

Zwrot ceny następuje niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia otrzymania przez Sprzedawcę oświadczenia o odstąpieniu od umowy. W przypadku braku zwrotu towaru, Sprzedawca zastrzega sobie prawo zatrzymania ceny sprzedaży do czasu zwrotu towaru. Zwrot ceny następuje na rachunek bankowy, wskazany przez Zamawiającego. Zwrotowi nie podlegają koszty odesłania towaru do sklepu przez  

Zamawiającego.  

Sprzedawca nie przyjmuje żadnych przesyłek i zwrotów towaru za zaliczeniem pocztowym lub pobraniem.  

Reklamacja powinna być złożona w formie pisemnej na adres:  

Auto-Plus Katarzyna Kalus Kawice 15A 59-230 Prochowice.  

Nie przyjmujemy przesyłek wysłanych za pobraniem. Reklamacje rozpatrywane są w ciągu 14 dni od daty ich wpłynięcia. W przypadkach uzasadnionych towar będzie wymieniany na pełnowartościowy, a jeśli będzie to niemożliwe – nastąpi zwrot zapłaconej kwoty.
Sprzedawca nie uwzględnia reklamacji towaru w oparciu o różnice w parametrach technicznych (kolorach, rozdzielczości itp.) towarów, wynikające z różnych ustawień monitora komputerowego. Sprzedawca nie dokonuje wymiany zakupionego towaru.  

W przypadku zwrotu zamówienia do nadawcy (Auto-Plus Katarzyna Kalus) z powodu błędnie podanego lub niepełnego adresu doręczenia, odmowy przyjęcia paczki przez adresata lub nieodebrania paczki w określonym terminie, Zamawiający ponosi koszty ewentualnej ponownej wysyłki oraz koszty zwrotu zamówienia. Produkty nieodebrane lub nieopłacone zwroty podlegają utylizacji w terminie 7 dni od powrotu do magazynów kuriera lub poczty  

Czas na odstąpienie od umowy

14 dni

Adres do zwrotu

Auto Plus
Kawice 15A
59-230 Prochowice

Koszt przesyłki zwrotnej pokrywa

kupujący
Dodatkowe informacje

 

Regulamin zwrotu  

Zgodnie z Ustawą z dn. 2 marca 2002 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, Kupujący będący konsumentem może odstąpić od umowy bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 10 dni od dnia wydania rzeczy.
Dla skuteczności odstąpienia od umowy, pismo z oświadczeniem powinno zostać przesłane na adres Sklepu przed upływem wskazanego powyżej terminu.  

W razie odstąpienia od umowy, umowa uważana jest za niezawartą, a strony są zobowiązane do zwrotu tego co świadczyły, w stanie niezmienionym. Konsument wysyła towar na własny koszt.
Zwrot towaru powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia wysłania oświadczenia. W przypadku jeżeli Konsument wysyła oświadczenie o odstąpieniu od umowy wraz z towarem, termin wynosi 10 dni od dnia doręczenia przesyłki. Zwracany towar nie może być używany, nie może nosić jakichkolwiek śladów montowania lub uszkodzeń, musi być kompletny i odesłany wraz z dowodem zakupu.  

Zwrot ceny następuje niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia otrzymania przez Sprzedawcę oświadczenia o odstąpieniu od umowy. W przypadku braku zwrotu towaru, Sprzedawca zastrzega sobie prawo zatrzymania ceny sprzedaży do czasu zwrotu towaru. Zwrot ceny następuje na rachunek bankowy, wskazany przez Zamawiającego. Zwrotowi nie podlegają koszty odesłania towaru do sklepu przez  

Zamawiającego.  

Sprzedawca nie przyjmuje żadnych przesyłek i zwrotów towaru za zaliczeniem pocztowym lub pobraniem.  

Reklamacja powinna być złożona w formie pisemnej na adres:  

Auto-Plus Kawice 15A 59-230 Prochowice.  

Nie przyjmujemy przesyłek wysłanych za pobraniem. Reklamacje rozpatrywane są w ciągu 14 dni od daty ich wpłynięcia. W przypadkach uzasadnionych towar będzie wymieniany na pełnowartościowy, a jeśli będzie to niemożliwe – nastąpi zwrot zapłaconej kwoty.
Sprzedawca nie uwzględnia reklamacji towaru w oparciu o różnice w parametrach technicznych (kolorach, rozdzielczości itp.) towarów, wynikające z różnych ustawień monitora komputerowego. Sprzedawca nie dokonuje wymiany zakupionego towaru.  

W przypadku zwrotu zamówienia do nadawcy (Auto-Plus Katarzyna Kalus) z powodu błędnie podanego lub niepełnego adresu doręczenia, odmowy przyjęcia paczki przez adresata lub nieodebrania paczki w określonym terminie, Zamawiający ponosi koszty ewentualnej ponownej wysyłki oraz koszty zwrotu zamówienia. Produkty nieodebrane lub nieopłacone zwroty podlegają utylizacji w terminie 7 dni od powrotu do magazynów kuriera lub poczty  

O sprzedającym
AutoPlusKawice
100,0%
kupujących poleca tego sprzedającego

740

 

0

 z ostatnich 12 miesięcy

Zgodność z opisem

5,0

Czas wysyłki

5,0

Koszt wysyłki

4,8

Obsługa kupującego

5,0

Dane firmy

Katarzyna Kalus
Auto Plus
Lisowice 60A
59-230 Prochowice
REGON: 391043934
NIP: 692-144-20-61

Kontakt

poniedziałek - piątek
08:00 - 16:00
sobota
09:00 - 12:00
niedziela
zamknięte

Informacje o sprzedającym

Gwarancja satysfakcji i zadowolenia to współpraca z firmą AUTO-PLUS. 

Potrzebujesz używanych części do auta? Zadzwoń do nas i poznaj szczegóły oferty. 

Oferujemy oryginalne, używane części do aut różnych marek. 

Głównie: PEUGEOT, CITROEN, RENAULT, VOLKSWAGEN, SKODA, SEAT, OPEL, SMART 

Posiadając bogate doświadczenie, zgromadzone podczas współpracy z wieloma klientami, na przestrzeni lat daje nam możliwość zaoferować Państwu usługi na jak najwyższym poziomie. Satysfakcja klienta to dla nas rzecz najważniejsza. Nasz asortyment stale jest powiększany. 

Każdy sprzedawany przez nas towar objęty jest pisemną gwarancją. 

Pozostałe informacje

Warunki gwarancji

W związku z zawarciem umowy sprzedaży na podstawie szczegółowych przepisów prawa cywilnego pomiędzy stronami zostaje zawarta umowa gwarancji.Umowa gwarancji nie wyłącza  i nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień konsumenta, które mu przysługują na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.Umowa gwarancji nie wyłącza i nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień kupującego, które mu przysługują na podstawie przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.


1. Gwarancja udzielona przez sprzedającego obowiązuje wyłącznie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Gwarancja udzielona została wyłącznie Kupującemu w związku z zawartą między stronami umową sprzedaży.

3. Okres udzielonej przez Sprzedającego gwarancji wynosi 14 dni. Okres gwarancyjny rozpoczyna swój bieg z dniem dostarczenia towaru przez firmę kurierską.

4. W ramach udzielonej gwarancji Gwarant zobowiązuje się do wymiany towaru na inny wolny od wad w terminie 7 dni od daty otrzymania uszkodzonego produktu. Termin realizacji swiadczenia rozpoczyna bieg z chwilą dostarczenia sprzętu do siedziby Gwaranta.

5. Gdyby Kupujący stwierdził niekompletność zakupionego towaru, winien pod rygorem utraty uprawnienia, pisemnie zawiadomić o tym fakcie Sprzedającego w terminie 7 dni od daty otrzymania towaru, zaś Gwarant zobowiązuje się do nadania w polskiej placówce pocztowej lub za pośrednictwem specjalistycznej firmy kurierskiej brakująych elementów na swój koszt w terminie 72h od otrzymania stosownego pisemnego oświadczenia (pisma bez własnoręcznego podpisu nie będą brane pod uwagę).

6. Gwarant nie jest zobowiązany do usunięcia wad i wymiany wadliwego towaru, jeżeli sprzedany towar zostanie przedłożony przez inną niż nabywca osobę.

7. Kupujący zobowiązany jest do dostarczenia sprzętu do siedziby firmy Sprzedającego. Do chwili dostarczenia towaru do siedziby Gwaranta Kupujący ponosi ryzyko jego przypadkowej utraty lub uszkodzenia. Towar uważany jest za dostarczony od momentu pisemnego pokwitowania przez upoważnionego pracownika Gwaranta.

8. Jeżeli przedmiot umowy używany był niezgodnie z jego przeznaczeniem Gwarant zastrzega sobie prawo do jednostronnego uchylenia się od obowiązków wynikających z umowy gwarancji.

9. Uszkodzenia mechaniczne towaru uwzględniane będą wyłącznie jeżeli towar zostanie rozpakowany przy pracowniku firmy kurierskiej oraz zostanie sporządzony protokół szkody.

10. Wymiana wadliwego towaru zostanie zrealizowana w przeciągu 2 dni roboczych od dostarczenia towaru do siedziby Sprzedającego. Nie wysyłamy towaru przed zwrotem wadliwej rzeczy.

11. Ponadto Kupujący traci prawo do wymiany również jezeli:

   a) dokonano naprawy, przeróbki lub rozebrania towaru przez osoby nieuprawnione

   b) towar nosi slad uszkodzeń mechanicznych lub wywołanych nimi wad.

   c) uszkodzenia powstały na skutek nieprzestrzegania przez Kupującego zasad eksploatacji i konserwacji towaru oraz wszelkich innych uszkodzeń powstałych z winy lub niewiedzy Kupującego.

12. W przypadku nieuzasadnionej reklamacji Kupujący może zostać obciążony przez Sprzedającego kosztami transportu.

13. W przypadku uznania zasadności świadczenia koszty transportu zwrotnego do Kupującego pokrywa Sprzedający.

14. Wada rzeczy uzasadniająca odpowiedzialność z tytułu gwarancji jakości dotyczy tylko cech użytkowych rzeczy, w szczególności nie dotyczy wartości rynkowej towaru lub jego estetyki.

15. Gwarancja nie obejmuje problemów wynikających z niewłaściwego współdziałania przedmiotu umowy sprzedaży z urządzeniami, podzespołami oraz innymi elementami pochodzących od osób trzecich.

16. Gwarancja nie są objete materiały eksploatacyjne i elementy podlegające zużyciu w związku z normalnym użytkowaniem przedmiotu sprzedaży, w szczególności żarówki, klocki hamulcowe, tarcze hamulcowe, opony.

17. Gwarancja nie obejmuje kosztów związanych zmontażem, demontażem wadliwego towaru.

18. W przypadku odstąpienia od umowy nie pokrywamy oraz nie zwracamy kosztów wysyłek. Aby odstąpić od umowy zawartej na Allegro, należy złożyć Sprzedającemu stosowne oświadczenie.

19. Paczki wysyłane za pobraniem nie będą odbierane. W celu uzyskania adresu do zwrotu prosimy o kontakt telefoniczny.

20. Gwarancja na towary mechaniczne oraz elektroniczne ważna będzie tylko jeżeli towar zostanie zamontowany w specjalistycznej firmie a karta zostanie wypełniona oraz podbita pieczątką przez owy zakład.

21. We wszystkich sprawach nieuregulowanych nieniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.


 Tekst nieniejszej umowy stanowi przedmiot praw autorskich i podlega ochronie zgodnie z ustawą z dn. 04.02.1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. (Dz. U. Nr 24 poz. 93) oraz ochronie z ustawy z dn. 08.06.2016r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. (Dz. U. nr 47 poz. 211)

Wyświetlenia:4
Numer oferty:6912000195
Zgłoś naruszenie zasad
Do góry