ZBIÓR ZADAŃ Z CHEMII - ZAKRES ROZSZERZONY - PAZDRO (6482720844)

zakończona
16,00 zł
sprzedaż zakończona

nie było ofert kupna

Koszty dostawy
 • List polecony ekonomiczny 12,50 zł
 • List polecony priorytetowy 16,50 zł
 • lokalizacja: Bydgoszcz
 • czas wysyłki: do 2 dni
 • rodzaj: zbiór zadań, testów
 • stan: używany
 • okładka: miękka
 • rok wydania (xxxx): 2010

ZBIÓR ZADAŃ Z CHEMII dla szkół ponadgimnazjalnych

ZAKRES ROZSZEROZNY

Autor: Krzysztof M. Pazdro

Wydawnictwo: Oficyna Edukacyjna

Rok wydania: 2010

Wydanie: 9

Format: 16x23 cm

Oprawa: miękka

Liczba stron: 344

SPIS TREŚCI

WSTĘP

Wykaz symboli wielkości chemicznych i fizycznych stosowanych w tekście

Zasady określania liczby cyfr znaczących

Zasady zaokrąglania liczb

ROZDZIAŁ 1. Przekazywanie informacji chemicznych

1.1. Skład substancji przedstawiany wzorami sumarycznymi

1.2. Budowa substancji przedstawiana wzorami strukturalnymi

1.3. Przemiany substancji przedstawiane równaniami lub schematami reakcji

1.4. Tablica Mendelejewa

ROZDZIAŁ 2. Podstawy stechiometrii

2.1. Masy atomów i cząsteczek

2.2. Mol

2.3. Masa mola

2.4. Objętość mola w warunkach normalnych. Prawo Avogadra

2.5. Objętość mola w różnych warunkach ciśnienia i temperatury. Równanie Clapeyrona

ROZDZIAŁ 3. Stechiometria wzorów chemicznych

3.1. Prawo stałości składu (prawo Prousta)

3.2. Skład ilościowy związku chemicznego

3.3. Ustalanie wzoru chemicznego na podstawie składu ilościowego

3.4. Ustalanie wzoru chemicznego na podstawie stosunku objętościowego reagentów. Prawo Gay-Lussaca

3.5. Stechiometria hydratów

ROZDZIAŁ 4. Stechiometria równań chemicznych

4.1. Prawo zachowania masy

4.2. Molowy stosunek stechiometryczny reagentów

4.3. Masowy stosunek stechiometryczny reagentów

4.4. Objętościowy stosunek stechiometryczny reagentów

4.5. Przebieg reakcji po zmieszaniu substratów w stosunku niestechiometrycznym

4.6. Wykorzystywanie stosunku ilościowego reagentów do obliczania parametrów chemicznych substancji

4.7. Wydajność reakcji

4.8. Reakcje równoległe (współbieżne)

4.9. Szybkość reakcji. Katalizatory

4.10. Równowaga chemiczna

4.11. Reguła Le Chateliera

4.12. Obliczenia termochemiczne

ROZDZIAŁ 5. Stechiometria mieszanin

5.1. Udziały masowe: procent, promil, miliprocent, części na milion, mikroprocent, części na miliard, części na bilion

5.2. Skład procentowy mieszanin. Stosunek molowy, masowy i objętościowy składników

5.3. Ułamek molowy, masowy i objętościowy

5.4. Parametry mieszanin w funkcji składu

5.5. Reakcje z mieszaniną o znanym składzie

5.6. Skład mieszaniny poreakcyjnej

5.7. Ustalanie składu mieszanin

ROZDZIA£ 6. Budowa atomów

6.1. Składniki atomów. Izotopy

6.2. Przemiany jądrowe

6.3. Atom wodoru. Widma emisyjne

6.4. Atomy wieloelektronowe

ROZDZIAŁ 7. Przekształcenia atomów w inne drobiny

7.1. Przekształcenia atomów w jony

7.2. Substancje jonowe

7.3. Substancje kowalencyjne

ROZDZIAŁ 8. Roztwory

8.1. Stężenie procentowe

8.2. Stężenie masowe

8.3. Stężenie molowe

8.4. Przeliczanie stężeń

8.5. Rozpuszczalność

8.6. Rozpuszczanie hydratów

8.7. Mieszanie roztworów

8.8. Rozcieńczanie roztworów

8.9. Zatężanie roztworów

ROZDZIA£ 9. Chemia roztworów wodnych

9.1. Dysocjacja jonowa

9.2. Stopień dysocjacji. Stężenie molowe jonów

9.3. Stała dysocjacji. Prawo rozcieńczeń Ostwalda

9.4. Wykładnik stężenia jonów wodorowych

9.5. Reakcje jonowe

9.6. Stechiometria reakcji w roztworach

9.7. Twardość wody

9.8. Hydroliza soli

9.9. Amfoteryczność

ROZDZIAŁ 10. Reakcje utleniania-redukcji

10.1. Stopień utlenienia

10.2. Równania chemiczne reakcji utleniania-redukcji

ROZDZIAŁ 11. Elektrochemia

11.1. Ogniwa. Szereg napięciowy

11.2. Reakcje w elektrolizerze

11.3. Prawa Faradaya

ROZDZIAŁ 12. Związki nieorganiczne

12.1. Tlenki

12.2. Wodorki

12.3. Wodorotlenki

12.4. Kwasy

12.5. Sole

ROZDZIAŁ 13. Pierwiastki bloku s

13.1. Wodór

13.2. Litowce

13.3. Berylowce

ROZDZIAŁ 14. Pierwiastki bloku p

14.1. Fluorowce

14.2. Tlenowce

14.3. Azotowce

14.4. Węglowce

14.5. Borowce

ROZDZIAŁ 15. Pierwiastki bloku d

15.1. Chromowce

15.2. Manganowce

15.3. Żelazowce

15.4. Miedziowce

ROZDZIAŁ 16. Węglowodory

16.1. Węglowodory nasycone

16.2. Węglowodory nienasycone

16.3. Węglowodory aromatyczne

ROZDZIAŁ 17. Jednofunkcyjne pochodne węglowodorów

17.1. Alkohole i fenole

17.2. Aldehydy i ketony

17.3. Kwasy karboksylowe

17.4. Estry

17.5. Aminy. Związki nitrowe. Amidy

ROZDZIAŁ 18. Wielofunkcyjne pochodne węglowodorów

18.1. Hydroksykwasy. Hydroksyaldehydy. Hydroksyketony

18.2. Aminokwasy. Peptydy. Białka

18.3. Izometria optyczna i diastereoizomeria

ANEKSY I TABELE

Aneks 1. Zapisywanie symboli i wzorów chemicznych

Aneks 2. Przedrostki do tworzenia dziesiętnych krotności (podwielokrotności i wielokrotności) jednostek układu SI

Aneks 3. Zasady tworzenia jednostek krotnych (wtórnych) układu SI

Aneks 4. Masa atomowa i cząsteczkowa

Aneks 5. Skład związku chemicznego

Aneks 6. Liczność materii i jej wielkości pochodne

Aneks 7. Skład mieszanin

Aneks 8. Stężenia roztworów

Aneks 9. Prawa gazowe

Aneks 10. Reakcje chemiczne

Aneks 11. Dysocjacja jonowa i pH roztworu

Aneks 12. Ogniwa

Aneks 13. Elektroliza

Aneks 14. Wzory elektronowe. Budowa przestrzenna drobin

TABELE UZUPEŁNIAJĄCE

Tabela A6. Skład izotopowy najważniejszych pierwiastków

Tabela A7. Rozpuszczalność soli i wodorotlenków w wodzie w temperaturze 291–298 K

Tabela A8. Wartości energii niektórych wiązań kowalencyjnych [kJ/mol]

Tabela A9. Gęstości wodnych roztworów wodorotlenków, kwasów i alkoholu etylowego w temperaturze 291 K [g/cm3]

Tabela A10. Redukcja objętości gazu do warunków normalnych V0 = k · V

Tabela A11. Stałe dysocjacji, stopnie dysocjacji, pH roztworu

Tabela A12. Szereg napięciowy metali

Tabela A13. Potencjały standardowe niektórych półogniw redoks

Tabela A14. Nadnapięcia wydzielania wodoru, tlenu i metali (w woltach) na różnych elektrodach

ODPOWIEDZI

SKOROWIDZ

wysyłka gratis
metody płatności
 • PayU
 • Zwykły przelew bankowy
  • Bank Zachodni WBK S.A. 34 1090 1072 0000 0001 2079 8458
płatność z góry
maksymalnie w paczce
List polecony priorytetowy 16,50 zł
kolejna sztuka: 0,00 zł
maksymalnie w paczce: 1
przybliżony czas realizacji: 3 dni
List polecony ekonomiczny 12,50 zł
kolejna sztuka: 0,00 zł
maksymalnie w paczce: 1
przybliżony czas realizacji: 5 dni
płatność przy odbiorze
maksymalnie w paczce
Odbiór osobisty 0,00 zł
kolejna sztuka: 0,00 zł
maksymalnie w paczce: -
przybliżony czas realizacji: 2 dni
dodatkowe informacje
Nie zgadzam się na sprzedaż użytkownikom serwisów Aukro.cz oraz Aukro.ua