Zarządzanie personelem pielęgniarskim w podmi (6482155953)

cena kup teraz
62,10 zł
z 999 sztuk
PWN Księgarnia internetowa
telefon (22) 695 45 86
(od pon. do pt. w godz. 9:00-17:00)
Zarządzanie personelem pielęgniarskim w podmiotach leczniczych. Zagadnienia wybrane

Zarządzanie personelem pielęgniarskim w podmiotach leczniczych. Zagadnienia wybrane

Bożena Pietrzak,Tomasz Adam Karkowski

Format: EPUB
Zabezpieczenie: Watermark
Wydano: 2013
Wydawca: Kluwer SA Wolters

Opis Ebooka
Pełny tytuł Ebooka: "Zarządzanie personelem pielęgniarskim w podmiotach leczniczych. Zagadnienia wybrane"

Książka prezentuje aktualne zagadnienia dotyczące funkcjonowania placówek ochrony zdrowia i ich zespołów pielęgniarskich w odniesieniu do współczesnych problemów organizacji ochrony zdrowia. Wielopłaszczyznowe ujęcie tematu bazujące na doświadczeniach zawodowych autorów pozwala na zapoznanie się z konkretnymi przykładami rozwiązań organizacyjnych, wynikami ich zastosowania w praktyce oraz oceną ich skuteczności. Publikacja składa się z dwóch części, w których przedstawiono m.in.: kształtowanie bezpiecznego i zdrowego miejsca pracy kadry pielęgniarskiej w podmiotach leczniczych; różnice pomiędzy zatrudnieniem pracowniczym a niepracowniczym personelu pielęgniarskiego; specyfikę relacji pielęgniarka-pacjent oraz specyfikę działań zespołów lekarsko-pielęgniarskich; praktyczne aspekty pracy pielęgniarki w lecznictwie ambulatoryjnym w zakresie podstawowej i specjalistycznej opieki zdrowotnej; metody szacowania zapotrzebowania na opiekę pielęgniarską, doskonalenie i rozwój zawodowy pielęgniarek, organizowanie stanowisk pracy oraz organizowanie opieki nad pacjentem i dbanie o jej jakość w szpitalach; zagadnienia z zakresu pielęgniarstwa rehabilitacyjnego. Adresaci: Książka adresowana jest do osób zarządzających szpitalami, menedżerskiej kadry pielęgniarskiej oraz pielęgniarek zatrudnionych w podmiotach leczniczych, w szczególności w szpitalach. Opracowanie może być również przydatne pielęgniarkom odbywającym studia pierwszego i drugiego stopnia na wydziałach pielęgniarstwa, a także w ramach kształcenia przed- i podyplomowego. "(...) utwór obejmujący kompleksowo i dość szeroko problematykę pracy pielęgniarek, aktualną i ważną, wypełnia lukę na rynku wydawniczym, stanowiąc swoiste kompendium wiedzy". Prof. zw. dr hab. n. med. Marian Sygit

Spis treści

Wykaz skrótów 13Wstęp 15Rozdział i Zarządzanie i przywództwo w pionie pielęgniarskim w szpitalu 191. Wprowadzenie 192. Misja szpitala jako element planowania strategicznego 193. Misja pielęgniarstwa 244. Zarządzanie podmiotem leczniczym i stanowiska kierownicze 255. Struktury organizacyjne podmiotów leczniczych 295.1. Struktura funkcjonalna 345.2. Struktura oddziałowa 365.3. Struktura zespołowa 385.4. Struktura sieciowa 385.5. Struktura macierzowa (matrycowa) 396. Przywództwo a wizerunek szpitala 427. Style kierowania 438. System ordynatorski i system konsultancki 44Piśmiennictwo 46Rozdział II Zatrudnienie w podmiocie leczniczym 491. Wprowadzenie 492. Zatrudnienie pracownicze 503. Zatrudnienie niepracownicze 594. Podsumowanie 66Piśmiennictwo 66Rozdział III Kształtowanie środowiska pracy kadry pielęgniarskiej w podmiotach leczniczych 701. Wprowadzenie 702. Identyfikacja czynników kształtujących optymalne rozwiązania ergonomiczne na stanowiskach pielęgniarskich 723. Właściwości miejsca pracy kadry pielęgniarskiej w podmiotach leczniczych 784. Psychofizyczne obciążenie procesem pracy kadry pielęgniarskiej 825. Kształtowanie systemu organizacji procesu pracy personelu pielęgniarskiego z perspektywy ergonomii 876. Podsumowanie 92Piśmiennictwo 94Rozdział IV Zarządzanie potencjałem ludzkim kadry pielęgniarskiej w szpitalach 971. Wprowadzenie 972. Uwarunkowania i organizacja zarządzania potencjałem ludzkim w szpitalach 993. Procedury i techniki zarządzania potencjałem ludzkim kadry pielęgniarskiej w szpitalach 1073.1. Planowanie kadry pielęgniarskiej 1073.2. Rekrutacja i selekcja kadry pielęgniarskiej 1103.3. Ocena okresowa kadry pielęgniarskiej 1153.4. Rozwój kadry pielęgniarskiej 1214. Podsumowanie 126Piśmiennictwo 127Rozdział V podstawy zarządzania opieką pielęgniarską w międzynarodowej firmie medycznej 1291. Założenia programu "pacjent w centrum Opieki" w firmie Medicover 1291.1. Informacje wstępne 1291.2. Program "pacjent w centrum Opieki" jako realizacja założeń modelu Patient-Centered Medical Home 1301.3. Lekarz prowadzący 1321.4. Praca zespołowa 1321.5. Całościowa opieka nad zdrowiem pacjenta 1331.6. Koordynacja opieki 1331.7. Bezpieczna platforma internetowa Medicover on-line 1341.8. Jakość i bezpieczeństwo oraz system oceny efektywności 1341.9. Szybki dostęp pacjenta do porady medycznej 1352. Porównanie opieki tradycyjnej do programu "pacjent w centrum Opieki" 1362.1. Tradycyjny model opieki 1362.2. Potrzeba zmian modelu tradycyjnego 1392.3. Zmiany w polskim ustawodawstwie 1393. Rola zawodowa pielęgniarki jako koordynatora opieki 1413.1. Wykonywanie zawodu pielęgniarki 1413.2. Rola pielęgniarki w programie "pacjent w centrum Opieki" 1423.3. Rekrutacja pielęgniarek na stanowisko koordynatora opieki 1514. Korzyści z realizacji holistycznego programu "pacjent w centrum Opieki" 1524.1. Jeden lekarz prowadzący 1524.2. Praca zespołowa lekarzy i pielęgniarek 1534.3. Udział pielęgniarki w procesie opieki nad pacjentem 1534.4. Dostęp pacjentów do opieki podstawowej 1544.5. Całościowe podejście do problemów zdrowotnych pacjenta 1554.6. Koordynacja diagnostyki i konsultacji specjalistycznych 1564.7. Ciągłość leczenia 1564.8. Zadowolenie pacjentów 1564.9. Zadowolenie członków zespołów opieki podstawowej 1575. Trudności w realizacji i potrzeby związane ze zmianą 1575.1. Zmiany operacyjne 1575.2. Przystosowanie systemów informatycznych 1595.3. Wpływ na zachowania pacjentów 1605.4. Ocena satysfakcji pacjenta 160Piśmiennictwo 161Rozdział VI Zarządzanie personelem pielęgniarskim w Wielkiej Brytanii 1631. Wprowadzenie do specyfiki pielęgniarstwa brytyjskiego 1632. Kształcenie pielęgniarek 1662.1. Kształcenie przeddyplomowe 1662.2. Uzyskanie rejestracji w Nursing and Midwifery Council NMC - prawa do wykonywania zawodu 1682.3. Kształcenie podyplomowe - Continuous Professional Development CPD 1693. Organizacja ochrony zdrowia 1714. Organizacja pracy pielęgniarek 1724.1. Wprowadzenie do pracy induction programme, mentoring 1734.2. Rozwiązania organizacyjne - primary nursing, nursing team, link nurses, multidisciplinary team 1774.3. Samodzielność zawodowa 1784.4. Kwalifikacje i kompetencje menedżerów w pielęgniarstwie 1794.5. Kto może zostać menedżerem w pielęgniarstwie brytyjskim 1795. Rekrutacja na stanowiska menedżerskie 1816. Rola menedżerów w codziennej praktyce 1827. Podsumowanie 183Piśmiennictwo 183Rozdział VII Zarządzanie relacjami pielęgniarka-pacjent w usługach medycznych 1851. Wprowadzenie 1852. Marketing relacyjny i jego rola w kształtowaniu jakości usług medycznych 1862.1. Działania posprzedażne 1892.2. Jakość usług zdrowotnych 1903. Specyfika relacji pielęgniarka-pacjent 1953.1. Promocja zdrowia 1953.2. Coaching zdrowotny i coaching koleżeński 1963.3. CRM (Customer Relationship Management) i PRM (Patient Relationship Management) 1983.4. Empatia u pielęgniarek wobec cierpienia pacjentów 2013.5. Syndrom wypalenia zawodowego u pielęgniarek 2033.5.1. Przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu 207Piśmiennictwo 210Rozdział VIII Zespoły lekarsko-pielęgniarskie w systemie opieki nad przewlekle chorym 2151. Choroby przewlekłe 2151.1. Definicja choroby przewlekłej 2151.2. Najczęstsze przyczyny chorób przewlekłych 2161.3. Chorzy przewlekle w polsce 2161.4. Wpływ choroby przewlekłej na pacjenta, jego rodzinę, otaczające go środowisko 2181.5. Wpływ choroby przewlekłej pacjentów na personel medyczny 2192. Opieka zespołu lekarsko-pielęgniarskiego nad chorym przewlekle 2202.1. Opieka holistyczna nad przewlekle chorym 2202.2. Szkolenie zespołów lekarsko-pielęgniarskich 2203. Praca w zespołach 2214. Szkolenie pacjenta i pomocnika rodzinnego 2244.1. Trening podstawowy pacjenta przygotowywanego do leczenia przewlekłego ciągłą domową dializą otrzewnową (cDDO) 2244.2. Zakres wymagań edukacyjnych 2254.3. Ocena wiedzy nabytej 2254.4. Metoda szkolenia 2264.5. Zmodyfikowane cele szkolenia 2264.6. Modyfikacja materiału edukacyjnego 2274.7. Poziom wymagań 2274.8. Zmodyfikowane kryteria oceny wiedzy nabytej pacjenta (ocena holistyczna) 2294.9. Ocena osiągnięć pacjenta szkolonego 2294.10. Oczekiwane wyniki 2315. Stan zagrożenia zespołem wypalenia personelu medycznego oraz pacjenta i jego rodziny wobec choroby przewlekłej 2326. Kierunki ewolucji dla funkcjonowania systemu opieki zespołowej nad chorym przewlekle 2337. Zagrożenia dla funkcjonowania idei zespołów lekarsko-pielęgniarskich jako systemu opieki nad chorym przewlekle 2338. Podsumowanie 233Piśmiennictwo 234Rozdział IX praktyczne aspekty pracy pielęgniarki w lecznictwie ambulatoryjnym w zakresie podstawowej i specjalistycznej opieki zdrowotnej 2351. Wprowadzenie 2352. Podstawowa opieka zdrowotna 2362.1. Proces przyjęcia pacjenta w podstawowej opiece zdrowotnej 2372.2. Wyznaczenie terminu wizyty pacjenta 2382.3. Zbieranie wywiadu od pacjenta 2382.4. Wizyta w gabinecie lekarskim 2403. Praca pielęgniarki w gabinecie zabiegowym a zadania pielęgniarki rodzinnej 2423.1. Zadania pielęgniarki w poradni pediatrycznej 2434. Pielęgniarka środowiska nauczania i wychowania w strukturze podstawowej opieki zdrowotnej 2465. Ambulatoryjna opieka specjalistyczna 2485.1. Zasady udzielania świadczeń specjalistycznych 2485.2. Zadania pielęgniarki w ambulatoryjnej opiece specjalistycznej 2496. Centralna rejestracja jako warunek sprawnego działania opieki ambulatoryjnej 2537. Podsumowanie 255Piśmiennictwo 255Rozdział X Strategia rozwoju pielęgniarstwa w podmiocie leczniczym 2571. Wprowadzenie 2572. Struktura pionu, cele, zadania 2573. Wpływ samorządu zawodowego pielęgniarek i położnych, konsultantów krajowych oraz wojewódzkich w dziedzinach pielęgniarstwa, wymogów NFZ na strukturę organizacyjną oraz zadania pionu pielęgniarek 2644. Założenia organizacyjne w realizacji funkcji kierowniczych w zakresie planowania, organizowania, przewodzenia, motywowania, kontrolowania - zadania, zasoby kadrowe, wyposażenie stanowisk pracy, uprawnienia 267Piśmiennictwo 272Rozdział Xi pielęgniarskie zasoby kadrowe w podmiocie leczniczym 2741. Wprowadzenie 2742. Planowanie zatrudnienia pielęgniarek 2743. Metody szacowania zapotrzebowania na opiekę pielęgniarską 2754. Mechanizmy zapewniające zasoby kadrowe dostosowane do aktualnego zapotrzebowania na opiekę pielęgniarską: alokacja personelu, system zastępstw, wzrost lub zmniejszenie zatrudnienia 2775. Program adaptacji społeczno-zawodowej 2796. Przeszkolenie po przerwie w wykonywaniu zawodu pielęgniarki 2887. Konkursy na stanowiska kierownicze 292Piśmiennictwo 295Rozdział XII Doskonalenie, rozwój zawodowy pielęgniarek i organizowanie stanowisk pracy 2971. Wprowadzenie 2972. Zakładowe i oddziałowe plany szkoleń - uwzględniające wymogi kwalifikacyjne oraz specyfikę opieki nad pacjentem 2973. Motywowanie pracowników do podnoszenia kwalifikacji: powiązanie systemu wynagrodzeń z poziomem kwalifikacji 3004. Program rozwoju zawodowego obejmujący działania wpływające na poziom wiedzy, umiejętności oraz postawę zawodową 3025. Organizowanie stanowisk pracy na podstawie obowiązujących przepisów prawa polskiego oraz dyrektywy Unii europejskiej 3035.1. Zasoby lokalowe, sprzętowe, dokumentacja 3035.2. Odzież robocza oraz środki ochrony indywidualnej 3085.3. Zasady bezpiecznego przemieszczania pacjentów 3105.4. Bezpieczeństwo pielęgniarki na stanowisku pracy: ekspozycje zawodowe, urazy, agresja słowna lub fizyczna pacjentów stanowiąca naruszenie praw pielęgniarki przewidzianych jak dla funkcjonariusza publicznego 3135.5. Przerwy oraz odpoczynek w pracy na stanowisku pielęgniarki 3185.6. Dbałość o kończyny górne i kończyny dolne przez personel pielęgniarski. System komunikacji z pacjentem (system przyzywowy), urządzenia monitorujące stan pacjenta, system kamer, obuwie a poziom zmęczenia pielęgniarki na stanowisku pracy 3195.7. Przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu 321Piśmiennictwo 324Rozdział XIII Organizowanie opieki nad pacjentem i jakość opieki pielęgniarskiej 3281. Wprowadzenie 3282. Planowanie opieki nad pacjentem a uprawnienia pielęgniarki do samodzielnego udzielania świadczeń bez zlecenia lekarskiego 3283. Proces pielęgnowania 3304. Informowanie pacjenta o jego prawach 3355. Przestrzeganie praw pacjenta ze szczególnym uwzględnieniem prawa pacjenta do dodatkowej opieki pielęgnacyjnej sprawowanej przez pielęgniarkę w ramach umowy cywilno-prawnej 3386. Realizacja zleceń lekarskich przez pielęgniarki 3407. Jakość opieki pielęgniarskiej 3437.1. Tworzenie oraz monitorowanie procedur postępowania pielęgniarskiego 343Piśmiennictwo 351Rozdział XIV pielęgniarstwo rehabilitacyjne. Udział pielęgniarki w rehabilitacji pacjentów z niewydolnością narządu ruchu i niewydolnością sensoryczną 3521. Zadania pielęgniarki w rehabilitacji przyłóżkowej pacjentów czasowo i przewlekle unieruchomionych 3521.1. Przyczyny hipokinezji i akinezji 3551.2. Skutki przewlekłego unieruchomienia pacjenta 3561.3. Rehabilitacja przyłóżkowa-ruchowa pacjenta przewlekle leżącego 3581.3.1. Łóżko wielofunkcyjne 3611.3.2. Terapia ułożeniowa 3631.3.3. P rofilaktyka zmian na skórze 3661.3.4. Zapobieganie zmianom w układzie żylnym. Interakcja heparyn z żywnością 3691.4. Rehabilitacja przyłóżkowa-oddechowa 3712. Rehabilitacja domowa pacjentów z przewlekłą niewydolnością ruchową - organizacja i zadania pielęgniarki rodzinnej 3793. Rehabilitacja w procesie pielęgnowania pacjentów z unieruchomieniem zewnętrznym. Unieruchomienie zewnętrzne w chirurgii rekonstrukcyjnej jest metodą leczenia znoszącą możliwość wykonania ruchu 3814. Rehabilitacja osób niepełnosprawnych sensorycznie 3845. Rehabilitacja w procesie pielęgnowania osób głuchych i niedosłyszących 3876. Rehabilitacja przyłóżkowa w procesie pielęgnowania pacjenta po udarze mózgu 3877. Rehabilitacja lecznicza w procesie pielęgnowania pacjentów po pierwotnej alloplastyce stawu biodrowego 390Piśmiennictwo 393O autorach 395

Jak kupić Ebook:
ebook
 1. Sprawdź w opisie aukcji format pliku i rodzaj zabezpieczenia.
 2. Dodaj Ebook do koszyka i zapłać.
 3. Potwierdzenie transakcji otrzymasz mailem.
 4. Pobierz eBook z zakładki "Moje Allegro" → "Moja półka".
Kontakt:
dostawa

Biuro Obsługi Klienta

telefon infolinia:
22 695-45-86

mail Adres e-mail:
ebooki@ravelo.pl

(czynne od poniedziałku
do piątku w godzinach:
09:00-17:00)

Uwaga:
dostawa

Przed zakupem sprawdź, czy plik z tej aukcji otworzysz na posiadanym urządzeniu oraz czy posiadasz stosowną aplikację wymaganą do otwarcia pliku:

dostawadostawa

Jesteśmy w Grupie
telefon

Ważne informacje:
dostawa
 • Ze względu na natychmiastową realizację zamówień na publikacje elektroniczne, wiadomości dla sprzedającego nie są uwzględniane.
 • Od 01 stycznia 2015 r., ze wzgledu na nowe przepisy VAT, sprzedajemy ebooki wyłącznie osobom, które w danych rejestracyjnych kontaswój kraj określają jako Polska.
 • Cena zawiera wszystkie należne podatki, w tym VAT.
 • Format i rodzaj zabezpieczenia pliku podane są w zakładce Opis.
 • Zamówienie realizowane jest na dokładnie ten format pliku, który znajduje się w zakładce Opis.
 • Pliki do pobrania wystawiane są na koncie Klienta na Allegro, w zakładce "Moja półka".
 • Informacja o możliwości pobrania zakupionych ebooków wysyłana jest mailem na adres podany w formularzu w trakcie zakupu.
 • Aby mieć możliwość pobrania ebooka, należy posiadać aktywne konto na Allegro. W przeciwnym wypadku nie będzie możliwości pobrania produktu.
 • Wszystkie informacje dotyczące warunków zakupu ebooków i sposobu korzystania zawarte są w zakładce "Informacje od sprzedającego".

Dane sprzedawcy:

Ravelo Sp. z o.o., ul. Daimlera 2, 02-460 Warszawa.
Wpis do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy
Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000442101.

wysyłka gratis
metody płatności
 • PayU
 • Zwykły przelew bankowy
płatność z góry
maksymalnie w paczce
Przesyłka elektroniczna (e-mail) 0,00 zł
kolejna sztuka: 0,00 zł
maksymalnie w paczce: -
zwrot towaru w ramach odstąpienia od umowy
Jako konsument możesz zwrócić większość przedmiotów kupionych od Firm na Allegro (wyjątki i zasady zostały opisane na stronie Pomocy oraz w zakładce "Informacje od Sprzedającego"). Poinformuj sprzedającego o odstąpieniu od umowy (nie musisz podawać powodu odstąpienia). Masz na to 14 dni kalendarzowych od otrzymania towaru, chyba że sprzedający wyznacza na to dłuższy termin.

Od daty złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy masz kolejne 14 dni kalendarzowych na odesłanie towaru. Sprzedawca powinien zwrócić Ci pieniądze w ciągu 14 dni od chwili otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Sprzedający może wstrzymać się z odesłaniem środków do czasu otrzymania przedmiotu.
dodatkowe informacje
Nie zgadzam się na sprzedaż użytkownikom serwisów Aukro.cz oraz Aukro.ua

dane sprzedawcy

Witamy w Ravelo! Nasz sklep internetowy istnieje od 2002 roku, początkowo pod nazwą kdc.pl (Klub Dla Ciebie), potem jako część dużego koncernu Weltbild, do którego należała również sieć księgarń, katalog wysyłkowy i wydawnictwo Świat Książki. Rok 2013 przyniósł wiele zmian, w wyniku których staliśmy się częścią polskiej Grupy PWN. Dokonana w 2014 r. zmiana nazwy sklepu na Ravelo.pl to przypieczętowanie długiego procesu przekształceń. Zapraszamy Was do udziału w budowaniu dalszego ciągu tej historii. Znajdziesz u nas szeroki wybór książek w wersji elektronicznej, przeznaczonych do odczytania na komputerze, e-czytniku, tablecie i telefonie komórkowym. Oferujemy ebooki w formacie MOBI, EPUB i PDF - niezbędne informacje znajdziesz na stronie aukcji. Mamy nadzieje, ze zadowoli Cię bogata oferta, niskie ceny oraz szybka realizacja zamówienia. Wystarczy, ze dodasz e-książkę do koszyka, zapłacisz i już za chwilę otrzymasz mailem link do pobrania ebooka. Zapraszamy na zakupy!

kontakt

 • 22-695-45-86
  Biuro Obsługi Klienta pracuje od poniedziałku do piątku, w godzinach 09:00-17:00

zwroty

czas na zwrot: 14 dni

adres do zwrotu:
darmowy zwrot
 
Odstąpienie od umowy jest możliwe w ciągu 14 dni od daty zakupu, ale wyłącznie w sytuacji, gdy publikacja elektroniczna nie została pobrana. Dlatego ważne jest to, abyś sprawdził, czy ebook, który kupujesz może być odtworzony na Twoim czytniku. Przykładowo na czytniku Kindle możesz czytać niezabezpieczone pliki PDF oraz pliki w formacie MOBI. Nie ma za to możliwości odczytania na nim pliku EPUB – czytnik nie wspiera tego formatu. Konieczna jest konwersja pliku EPUB do formatu MOBI. Zwróć tez uwagę - w przypadku zabezpieczonych plików - na konieczność autoryzacji urządzeń, na których będziesz odczytywać swoje ebooki. Sprzedający ma obowiązek (o ile spełnione są warunki odstąpienia od umowy) nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności. Dokonujemy zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że kupujący wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. W razie jakichkolwiek problemów czy pytań prosimy o kontakt z naszym Biurem Obsługi Klienta: e-mail: ebooki@ravelo.pl tel. +48 22 695-45-86 godziny pracy BOK-u: 9:00-17:00 od poniedziałku do piątku.

reklamacje

Klient ma prawo do zgłoszenia reklamacji w szczególności w sytuacji, gdy pobrana treść cyfrowa ma wady techniczne uniemożliwiające odczytanie pliku na urządzeniu do tego dedykowanym, lub gdy zawartość pliku z treścią cyfrową jest niezgodna z opisem. Kupujący może składać Sprzedawcy reklamacje dotyczące zawartej Umowy pod adresem ebooki@ravelo.pl lub w formie pisemnej na adres Sprzedawcy. Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej: imię, nazwisko, adres, adres e-mail Kupującego, datę zawarcia Umowy stanowiącej podstawę reklamacji, przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Kupującego, wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Sprzedający zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie. Kupujący ma na złożenie reklamacji 7 dni od daty dostarczenia treści cyfrowej. Sprzedający rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na podany przez Kupującego adres e-mail bądź na adres poczty tradycyjnej. Prosimy pamiętać, że reklamacji nie podlega format pliku ebooka oraz brak możliwości otworzenia pliku na urządzeniu, które nie obsługuje lub obsługuje nieprawidłowo zakupiony formatu pliku. Dlatego ważne jest to, abyś sprawdził, czy ebook, który kupujesz może być odtworzony na Twoim czytniku. Przykładowo na czytniku Kindle możesz czytać niezabezpieczone pliki PDF oraz pliki w formacie MOBI. Nie ma za to możliwości odczytania na nim pliku EPUB – czytnik nie wspiera tego formatu. Konieczna jest konwersja pliku EPUB do formatu MOBI. Zwróć też uwagę - w przypadku zabezpieczonych plików - na konieczność autoryzacji urządzeń, na których będziesz odczytywać swoje ebooki. W razie jakichkolwiek problemów czy pytań prosimy o kontakt z naszym Biurem Obsługi Klienta: e-mail: ebooki@ravelo.pl tel. +48 22 695-45-86 godziny pracy BOK-u: 9:00-17:00 od poniedziałku do piątku.

pozostałe informacje

REGULAMIN ZAKUPÓW: CECHY ŚWIADCZENIA: - W ramach jednej aukcji można kupić wyłącznie jeden egzemplarz wybranej treści cyfrowej tj. ebooka. - Od 01 stycznia 2015 r., ze względu na nowe przepisy VAT, sprzedajemy ebooki wyłącznie osobom, które w danych rejestracyjnych konta swój kraj określają jako Polska. 1. Formaty plików ebooków a. Format PDF - powszechnie stosowany format pliku, stworzony przez firmę Adobe. Zachowuje pierwotny układ stron dokumentu wyjściowego, co stwarzać może pewne problemy na małych ekranach. Dlatego jest formatem polecanym do czytania na laptopach oraz komputerach stacjonarnych. Jeżeli ebook w formacie PDF jest zabezpieczony Adobe DRM, przy otwieraniu pliku należy użyć programu Adobe Digital Editions. Pamiętaj o tym, aby instalacja i autoryzacją aplikacji nastąpiła przez pobraniem pierwszego ebooka! W przeciwnym wypadku wszystkie zabezpieczone ebooki przypisane do komputera przed autoryzacją, zostaną po autoryzacji utracone. b. Format EPUB - format pliku, który umożliwia czytanie książek elektronicznych na urządzeniach z mniejszymi ekranami (np. e-czytnik lub smartfon). Daje on możliwość dopasowania rozmiaru czcionki i innych parametrów tekstu do wielkości urządzenia i preferencji użytkownika. Dzięki temu zostaje zachowany wysoki komfort czytania, a układ tekstu nie męczy wzroku. Jeżeli ebook w formacie EPUB jest zabezpieczony Adobe DRM, przy otwieraniu pliku należy użyć programu Adobe Digital Editions. Pamiętaj o tym, aby instalacja i autoryzacją aplikacji nastąpiła przez pobraniem pierwszego ebooka! W przeciwnym wypadku wszystkie zabezpieczone ebooki przypisane do komputera przed autoryzacją, zostaną po autoryzacji utracone. Fomat MOBI - pliki w formacie MOBI można odczytać na e-czytniku Kindle oraz pobrać na dowolne urządzenie elektroniczne (np. e-czytnik, komputer, telefon komórkowy) z zainstalowanym programem pozwalającym czytać pliki MOBI (np. MobiPocket Reader). Aby otworzyć plik w formacie MOBI nie jest potrzebne konto Adobe ID oraz autoryzacja urządzenia, tak jak w przypadku książek zabezpieczonych Adobe DRM. Ebooki w formacie MOBI zazwyczaj zabezpieczane są Watermarkiem. Multiformat - oferowane przez nas ebooki często występują w tzw. Multiformacie. Oznacza to, że kupując jeden ebook, otrzymujesz dostęp do plików w rożnych formatach. Informacja o rodzajach formatów jest zawsze podana na stronie aukcji każdego z oferowanych przez nas tytułów. Rodzaje zabezpieczeń plików Adobe DRM - system DRM służący do zabezpieczania plików elektronicznych przed nielegalnym kopiowaniem, stworzony przez firmę Adobe Systems. Obsługiwane formaty plików to PDF i EPUB. Aby móc korzystać z plików zabezpieczanych Adobe DRM musisz zainstalować na swoim komputerze darmowy program Adobe Digital Editions. Pamiętaj o tym, aby instalacja i autoryzacją aplikacji nastąpiła przez pobraniem pierwszego ebooka! W przeciwnym wypadku wszystkie zabezpieczone ebooki przypisane do komputera przed autoryzacją, zostaną po autoryzacji utracone. Uwaga: Jeśli nie wpiszesz w Adobe Digital Editions swojego numeru Adobe ID, książki w momencie pobrania zostaną przypisane do tego jednego jedynego komputera. Nie będziesz więc mieć możliwości odczytania ich na jakimkolwiek innym urządzeniu! Gdy książka pobrana jest na komputer opisany numerem Adobe ID, Twoje książki, w granicach limitu licencji, możesz również pobierać na inne urządzenia. Watermark - (znak wodny) to zaszyfrowana informacja o użytkowniku, który zakupił produkt. Dzięki temu łatwo jest zidentyfikować użytkownika, który rozpowszechnił produkt w sposób niezgodny z prawem. Ten rodzaj zabezpieczenia jest zdecydowanie bardziej przyjazny dla użytkownika, ponieważ aby otworzyć książkę zabezpieczoną Watermarkiem nie jest potrzebne konto Adobe ID oraz autoryzacja urządzenia. Brak zabezpieczenia - część oferowanych w naszym sklepie plików nie posiada zabezpieczeń. Zazwyczaj tego typu pliki można pobierać ograniczoną ilość razy, określaną przez dostawcę publikacji elektronicznych. W przypadku zbyt dużej ilości pobrań plików na stronie WWW pojawia się stosowny komunikat. 2. W jakim terminie i ile razy można pobrać ebooki? Pliki zabezpieczone DRM - można pobrać dowolną liczbę razy, ale otworzyć je można tylko na 1 lub maksymalnie 6 urządzeniach. Po roku dochodzi kolejne urządzenie, czyli można je uruchomić na maksymalnie 7 urządzeniach. To, na ilu urządzeniach można odczytywać daną e-książkę (na 1 czy na 6+1/rok), jest indywidualnie określone przez wydawcę. Ebooki zabezpieczone Adobe DRM można otworzyć tylko programem Adobe Digital Editions po koniecznej rejestracji (jeśli aplikacja nie będzie zarejestrowana liczba spada do 1). Należy pamiętać o rejestracji każdego kolejnego urządzenia. Pliki zabezpieczone Watermarkiem - można otworzyć na dowolnej liczbie urządzeń, ale można je pobrać tylko 10 razy. Pliki niezabezpieczone - można je pobrać tylko 10 razy. Za to można swobodnie przenosić je na inne nośniki, bez obaw o koniec licencji. Dodatkowo zakupiony produkt nie jest ograniczony do aplikacji Adobe Digital Editions (PDF można otworzyć np. w Adobe Reader, a EPUB w Calibri). KOSZT ZAKUPU: Wszystkie ceny podane w opisie przedmiotu są cenami brutto i zawierają wszystkie należne cła i podatki. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do możliwości aktualizowania cen treści cyfrowych zamieszczonych w ofercie. Ceny publikacji w Zamówieniu złożonym przez Klienta przed wprowadzeniem zmian pozostają dla Klienta wiążące. SPOSÓB I TERMIN PŁATNOŚCI: Za treści cyfrowe można zapłacić wyłącznie płatnościami natychmiastowymi tj. eprzelewem lub kartą płatniczą poprzez szybkie płatności PayU. SPOSÓB DOSTARCZENIA: Treści cyfrowe dostarczane są drogą elektroniczną – poprzez mail zawierający linki do pobrania plików. Dostarczane są takie formaty plików i z takimi zabezpieczeniami, jakie są wskazane w zakładce „Opis” w aukcji. Wysyłka pliku następuje wyłącznie na adres email, na jaki zarejestrowane jest konto Użytkownika. Ze względu na natychmiastową realizację zamówień na publikacje elektroniczne, wiadomości dla sprzedającego nie są uwzględniane.