Zarządzanie innowacjami i transferem technolo (6483566988)

cena kup teraz
35,25 zł
z 999 sztuk

Parametry produktu

Autor
Kazimierz Szatkowski
Format
EPUB,MOBI
Zabezpieczenie
Watermark
Wydano
13 sierpnia 2016
Wydawca
Wydawnictwo Naukowe PWN
Kontakt:

Dział Obsługi Klienta
(pon-pt. 09:00-17:00)

teltel.: +48 22 695-45-86 mailmail: ebooki@lideria.pl

Zarządzanie innowacjami i transferem technologii

Zarządzanie innowacjami i transferem technologii

Opis eBooka

Pełny tytuł: Zarządzanie innowacjami i transferem technologii
Książka porusza problematyką z zakresu zarządzania innowacjami techniczno-organizacyjnymi. Autor omawia w niej m.in. modele działalności innowacyjnej, strategie innowacyjne przedsiębiorstw, rynek technologii. Książka napisana jest głównie dla studentów (zarządzanie innowacjami, zarządzanie zmianą, zarządzanie technologią). Praktyczne informacje znajdą w niej równię inżynierowie zajmujący się organizacją działalności innowacyjnej.

Spis treści

Wstęp 11ROZDZIAŁ 1 Istota i rodzaje innowacji 171.1. Interpretacja pojęcia innowacji 171.2. Cele działalności innowacyjnej 241.3. Rodzaje innowacji 29RODZIAŁ 2 Modele działalności innowacyjnej 372.1. Analiza procesu innowacyjnego i modele innowacyjne 37 2.1.1. Liniowe modele procesów innowacyjnych 37 2.1.2. Złożone modele procesów innowacyjnych 432.2. Źródła innowacji i informacji o nich 51 2.2.1. Własne badania naukowe i prace rozwojowe 53 2.2.2. Zakup obcej myśli naukowo-technicznej 54 2.2.3. Działalność wynalazcza i racjonalizatorska 55 2.2.4. Informacja naukowo-techniczna i ekonomiczna 562.3. Metoda empathic design 59RODZIAŁ 3 Działalność innowacyjna a TPP i B+R 613.1. Techniczne przygotowanie produkcji 613.2. Prace badawczo-rozwojowe (B+R) 653.3. Kaizen 693.4. Działalność innowacyjna a projektowanie techniczne wyrobów 72ROZDZIAŁ 4 Badania patentowe i licencyjne 774.1. Cel prowadzenia badań patentowych 78 4.1.1. Badanie stanu techniki i jej kierunków rozwojowych 81 4.1.2. Badania zakresu ochrony patentowej rozwiązania technicznego lub określonego wyrobu 83 4.1.3. Badania czystości patentowej 84 4.1.4. Badania zdolności patentowej 84 4.1.5. Badania w celu ustalenia przydatności wynalazku 86 4.1.6. Badania w celu ustalenia naruszeń własnych praw ochronnych 864.2. Studia nad zastosowaniem licencji 87 4.2.1. Pojęcie i rodzaje licencji 87 4.2.2. Udzielanie licencji - umowa licencyjna 88 4.2.3. Przygotowanie do zakupu licencji 89ROZDZIAŁ 5 Ocena i selekcja projektów innowacyjnych 935.1. Metody oceny opłacalności 945.2. Metody wielokryterialne 1035.3. Metody matematyczne 1085.4. Metody oceny subiektywne 113ROZDZIAŁ 6 Organizacja prac B+R 1156.1. Charakterystyka bazy B+R 1156.2. Organizacja prac B+R w przedsiębiorstwie 1176.3. Charakterystyka prac B+R w gospodarce cywilnej 1216.4. Przedsięwzięcia typu spin-off i spin-out 1236.5. Działalność B+R w przemyśle zbrojeniowym 1246.6. Uwarunkowania działalności B+R w przedsiębiorstwach przemysłowych 1256.7. Bariery w rozwoju działalności innowacyjnej 127ROZDZIAŁ 7 Organizacja działalności wynalazczo-racjonalizatorskiej w przedsiębiorstwie 1297.1. Organizacja tradycyjnego systemu wynalazczo-racjonalizatorskiego 1297.2. System wynalazczo-racjonalizatorski wykorzystujący pocztę elektroniczną 1317.3. Organizacja systemu wynalazczo-racjonalizatorskiego wzorowanego na rozwiązaniach japońskich - system sugestii 132 7.3.1. Organizacja systemu sugestii w firmie 132 7.3.2. Sposoby premiowania i wynagradzania pracowników 135 7.3.3. Przebieg procesu wdrażania systemu sugestii w firmie 137 7.3.4. Ograniczenia w systemie 1377.4. Obliczanie efektów wymiernych w projektach innowacyjnych 1387.5. Problematyka obliczania efektów niewymiernych w projektach innowacyjnych 140ROZDZIAŁ 8 Ekonomiczne uwarunkowania działalności innowacyjnej 1438.1. Wpływ postępu technicznego na wzrost gospodarczy 1438.2. Finansowanie działalności innowacyjnej 149 8.2.1. Rola państwa w zakresie finansowania działalności innowacyjnej 149 8.2.2. Udział przemysłu w finansowaniu i stymulowaniu działalności innowacyjnej 1538.3. Źródła finansowania innowacji w przemyśle 1568.4. Venture capital jako forma współczesnego finansowania innowacji 162 8.4.1. Istota venture capital 162 8.4.2. Specyfika finansowania przedsięwzięć innowacyjnych za pośrednictwem VC 164 8.4.3. Dobór właściwego portfela projektów innowacyjnych 165ROZDZIAŁ 9 Instytucjonalne formy finansowego i organizacyjnego wspierania innowacyjności 1719.1. Instytucje rządowe 1719.2. Regionalne inicjatywy finansowego wspierania działalności innowacyjnej 1759.3. Nowa organizacja przemysłu - klastry 179 9.3.1. Klasyfikacja klastrów 179 9.3.2. Charakterystyka klastrów 181 9.3.3. Wpływ klastrów na gospodarkę 182 9.3.4. Instrumenty oddziaływania władz samorządowych na klastry 183ROZDZIAŁ 10 Kryteria oceny innowacyjności 18510.1. Kryteria oceny innowacyjności przedsiębiorstw 18510.2. Kryteria oceny innowacyjności gospodarki krajowej 18610.3. Kryteria oceny innowacyjności państw zgodnie ze standardami UE 198ROZDZIAŁ 11 Strategie innowacyjne przedsiębiorstw 20111.1. Typy strategii rozwojowych 20211.2. Problem wyboru właściwej strategii rozwoju 20411.3. Uwarunkowania i klasyfikacja strategii innowacyjnych 205ROZDZIAŁ 12 Informacyjno-decyzyjne uwarunkowania działalności innowacyjnej 21112.1. Istota i cechy decyzji innowacyjnych 21112.2. Uwarunkowania działalności decyzyjnej 21212.3. Klasyfikacja decyzji 21312.4. Metody i techniki rozwiązywania problemów decyzyjnych 21612.5. Podejmowanie decyzji w warunkach niepewności i ryzyka 21912.6. Rola analityków w rozwiązywaniu problemów decyzyjnych 22212.7. Informatyczne systemy zarządzania i ich wpływ na działalność decyzyjną przedsiębiorstw 22312.7.1. Znaczenie informacji w procesie zmian 22412.7.2. System informacyjny i informatyczny przedsiębiorstwa 22612.7.3. Zintegrowane informatyczne systemy zarządzania typu MRP/ERP 22712.7.4. Zintegrowany system zarządzania produkcją 22812.7.5. Systemy wspomagania decyzji 23112.7.6. Systemy eksperckie 23312.7.7. Hurtownie danych 235ROZDZIAŁ 13 Zarządzanie ryzykiem innowacyjnym 23713.1. Planowanie procesu zarządzania ryzykiem innowacyjnym 23813.2. Identyfikacja ryzyka 238 13.2.1. Wyniki oceny i selekcji projektów technicznych 240 13.2.2. Założenia techniczno-ekonomiczne przyszłego wyrobu 241 13.2.3. Wyniki analiz ekonomicznych 241 13.2.4. Dokumentacja konstrukcyjna i technologiczna 246 13.2.5. Ocena niezależnych ekspertów 246 13.2.6. Analiza SWOT 248 13.2.7. Graficzne sposoby planowania przedsięwzięć innowacyjnych 24813.3. Klasyfikacja ryzyka projektowego 25013.4. Pomiar (kwantyfikacja) ryzyka 25113.5. Planowanie sposobów reagowania na ryzyko 25413.6. Nadzorowanie i kontrola ryzyka 258ROZDZIAŁ 14 Transfer technologii (TT) 25914.1. Wprowadzenie do transferu technologii 25914.2. Definicje transferu technologii 26014.3. Rodzaje transferu technologii i jego uczestnicy 26114.4. Proces transferu technologii i jego fazy 26214.5. Zakres transferu technologii 26314.6. Transfer technologii a komercjalizacja technologii 26714.7. Zarządzanie transferem technologii w przedsiębiorstwie 26814.8. Baza technologiczna przedsiębiorstwa 27014.9. Kanały i mechanizmy pozyskiwania technologii 27114.10. Powody i skutki TT do przedsiębiorstw 27214.11. Społeczno-gospodarcze skutki TT 273ROZDZIAŁ 15 Rynek technologii 27515.1. Definicja technologii 27515.2. Rodzaje technologii 27815.3. Cykl życia technologii 28015.4. Rynek technologii i jego cechy 282 15.4.1. Niekomercyjny przepływ technologii 284 15.4.2. Komercyjny przepływ technologii 28415.5. Metody i strategie sprzedaży technologii 28515.6. Zarządzanie technologią w przedsiębiorstwie 28815.7. Problematyka wyboru właściwej technologii 28915.8. Transakcje związane z zakupem technologii 291ROZDZIAŁ 16 Ocena technologii 29316.1. Metody i techniki oceny technologii 29416.2. Metoda analizy portfelowej technologii 29616.3. Analiza efektywności procesu technologicznego 29816.4. Wykorzystanie krzywej Pareto do oceny efektywności technologii 30016.5. Ocena zgodności wyników badań 30416.6. Wpływ wyboru technologii na koszty produkcji 306ROZDZIAŁ 17 Znaczenie kapitału intelektualnego w kreowaniu wiedzy technologicznej 30917.1. Wpływ postępu technologicznego na poziom innowacyjności produktu 31117.2. Tworzenie nowej technologii 31217.3. Intelekt i kapitał intelektualny przedsiębiorstwa 31317.4. Wiedza techniczna 31417.5. Doświadczenie 31617.6. Motywacja 31717.7. Kreowanie wiedzy technologicznej w warunkach ograniczeń 317ROZDZIAŁ 18 Wpływ działalności innowacyjnej na zachowania uczestników rynku 32118.1. Skutki nadmiernego wzrostu mocy produkcyjnych przedsiębiorstw 32218.2. Wpływ postępu technicznego na proces projektowania nowych wyrobów 32318.3. Skutki ciągłego obniżania kosztów produkcji 32418.4. Konsolidacja kapitałowa producentów a wybory rynkowe 32518.5. Jakość produkcji a jakość życia człowieka 32618.6. Etyka i moralność w biznesie 328Literatura 329

Ważne informacje!

- Ze względu na natychmiastową realizację zamówień na publikacje elektroniczne, wiadomości dla sprzedającego nie są uwzględniane.
- Od 01 stycznia 2015 r., ze wzgledu na nowe przepisy VAT, sprzedajemy ebooki wyłącznie osobom, które w danych rejestracyjnych konta
swój kraj określają jako Polska.

- Cena zawiera wszystkie należne podatki, w tym VAT.
- Format i rodzaj zabezpieczenia pliku podane są w zakładce „Opis”.
- Zamówienie realizowane jest na dokładnie ten format pliku, który znajduje się w zakładce „Opis”.
- Pliki do pobrania wystawiane są na koncie Klienta na Allegro, w zakładce "Moja półka".
- Informacja o możliwości pobrania zakupionych ebooków wysyłana jest mailem na adres podany w formularzu w trakcie zakupu.
- Aby dokonać zakupu na ebook, należy posiadać aktywne konto na Allegro.
- Wszystkie informacje dotyczące warunków zakupu ebooków i sposobu korzystania zawarte są w zakładce "Informacje od sprzedającego".

  

 

wysyłka gratis
metody płatności
  • PayU
  • Zwykły przelew bankowy
płatność z góry
maksymalnie w paczce
Przesyłka elektroniczna (e-mail) 0,00 zł
kolejna sztuka: 0,00 zł
maksymalnie w paczce: -
zwrot towaru w ramach odstąpienia od umowy
Jako konsument możesz zwrócić większość przedmiotów kupionych od Firm na Allegro (wyjątki i zasady zostały opisane na stronie Pomocy oraz w zakładce "Informacje od Sprzedającego"). Poinformuj sprzedającego o odstąpieniu od umowy (nie musisz podawać powodu odstąpienia). Masz na to 14 dni kalendarzowych od otrzymania towaru, chyba że sprzedający wyznacza na to dłuższy termin.

Od daty złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy masz kolejne 14 dni kalendarzowych na odesłanie towaru. Sprzedawca powinien zwrócić Ci pieniądze w ciągu 14 dni od chwili otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Sprzedający może wstrzymać się z odesłaniem środków do czasu otrzymania przedmiotu.
dodatkowe informacje
Nie zgadzam się na sprzedaż użytkownikom serwisów Aukro.cz oraz Aukro.ua

dane sprzedawcy

FIRMA: Ravelo Sp. z o.o. ORGAN, KTÓRY ZAREJESTROWAŁ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy. Numer KRS 0000442101. ADRES: 02-460 Warszawa, ul. Gottlieba Daimlera 2

kontakt

reklamacje

ADRES DO REKLAMACJI: ebooki@lideria.pl lub Ravelo Sp. z o.o. ul. Gottlieba Daimlera 2 02-460 Warszawa OPIS PROCEDURY REKLAMACJI: Kupujący może składać Sprzedawcy reklamacje dotyczące zawartej Umowy pod adresem ebooki@lideria.pl lub w formie pisemnej na adres Sprzedawcy. Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej: imię, nazwisko, adres, adres e-mail Kupującego, datę zawarcia Umowy stanowiącej podstawę reklamacji, przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Kupującego, wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Sprzedający zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie. Kupujący ma na złożenie reklamacji 7 dni od daty dostarczenia treści cyfrowej. Sprzedający rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na podany przez Kupującego adres e-mail bądź na adres poczty tradycyjnej. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY: Odstąpienie od umowy w przypadku zakupu treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku fizycznym, jest możliwe w ciągu 14 dni od daty zakupu pod warunkiem, iż nie rozpoczęło się pobranie treści. Rozpoczęcie pobierania (kliknięcie w link w wiadomości email) powoduje, iż prawo do odstąpienia przestaje przysługiwać. Aby dokonać odstąpienia na adres ebooki@allegro.pl należy przesłać oświadczenie woli wg. poniższego wzoru: [adres sprzedającego] Ja [imię, nazwisko kupującego] niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy: [nazwy kupionych przedmiotów], numery oferty w Allegro [numery] . Data zawarcia umowy to [data], data odbioru przedmiotów [data] . Imię i nazwisko: [imię i nazwisko kupującego] Login Allegro: [login kupującego] Adres: [adres kupującego] Data: [data odstąpienia od umowy] Podpis: [tylko jeżeli formularz jest wysyłany w wersji papierowej] KOSZT ZWROTU RZECZY: Sprzedający ma obowiązek (o ile spełnione są warunki odstąpienia od umowy) nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. BRAK MOŻLIWOŚCI ODSTĄPIENIA OD UMOWY Odstąpienie od umowy w przypadku zakupu treści cyfrowych jest możliwe tylko do momentu rozpoczęcia pobierania ebooka (kliknięcie w link w wiadomości email) OBOWIĄZEK DOSTARCZENIA RZECZY BEZ WAD Klient ma prawo do zgłoszenia reklamacji w szczególności w sytuacji, gdy pobrana treść cyfrowa ma wady techniczne uniemożliwiające odczytanie pliku na urządzeniu do tego dedykowanym, lub gdy zawartość pliku z treścią cyfrową jest niezgodna z opisem.

pozostałe informacje

CECHY ŚWIADCZENIA: W ramach jednej aukcji można kupić wyłącznie jeden egzemplarz wybranej treści cyfrowej tj. ebooka. Od 01 stycznia 2015 r., ze wzgledu na nowe przepisy VAT, sprzedajemy ebooki wyłącznie osobom, które w danych rejestracyjnych konta swój kraj określają jako Polska. 1. Formaty plików ebooków Format PDF - powszechnie stosowany format pliku, stworzony przez firmę Adobe. Zachowuje pierwotny układ stron dokumentu wyjściowego, co stwarzać może pewne problemy na małych ekranach. Dlatego jest formatem polecanym do czytania na laptopach oraz komputerach stacjonarnych. Jeżeli ebook w formacie PDF jest zabezpieczony Adobe DRM, przy otwieraniu pliku należy użyć programu Adobe Digital Editions. Pamiętaj o tym, aby instalacja i autoryzacją aplikacji nastąpiła przez pobraniem pierwszego ebooka! W przeciwnym wypadku wszystkie zabezpieczone ebooki przypisane do komputera przed autoryzacją, zostaną po autoryzacji utracone. Format EPUB - format pliku, który umożliwia czytanie książek elektronicznych na urządzeniach z mniejszymi ekranami (np. e-czytnik lub smartfon). Daje on możliwość dopasowania rozmiaru czcionki i innych parametrów tekstu do wielkości urządzenia i preferencji użytkownika. Dzięki temu zostaje zachowany wysoki komfort czytania, a układ tekstu nie męczy wzroku. Jeżeli ebook w formacie EPUB jest zabezpieczony Adobe DRM, przy otwieraniu pliku należy użyć programu Adobe Digital Editions. Pamiętaj o tym, aby instalacja i autoryzacją aplikacji nastąpiła przez pobraniem pierwszego ebooka! W przeciwnym wypadku wszystkie zabezpieczone ebooki przypisane do komputera przed autoryzacją, zostaną po autoryzacji utracone. Fomat MOBI - pliki w formacie MOBI można odczytać na e-czytniku Kindle oraz pobrać na dowolne urządzenie elektroniczne (np. e-czytnik, komputer, telefon komórkowy) z zainstalowanym programem pozwalającym czytać pliki MOBI (np. MobiPocket Reader). Aby otworzyć plik w formacie MOBI nie jest potrzebne konto Adobe ID oraz autoryzacja urządzenia, tak jak w przypadku książek zabezpieczonych Adobe DRM. Ebooki w formacie MOBI zazwyczaj zabezpieczane są Watermarkiem. Multiformat - oferowane przez nas ebooki często występują w tzw. Multiformacie. Oznacza to, że kupując jeden ebook, otrzymujesz dostęp do plików w rożnych formatach. Informacja o rodzajach formatów jest zawsze podana na stronie aukcji każdego z oferowanych przez nas tytułów. Rodzaje zabezpieczeń plików Adobe DRM - system DRM służący do zabezpieczania plików elektronicznych przed nielegalnym kopiowaniem, stworzony przez firmę Adobe Systems. Obsługiwane formaty plików to PDF i EPUB. Aby móc korzystać z plików zabezpieczanych Adobe DRM musisz zainstalować na swoim komputerze darmowy program Adobe Digital Editions. Pamiętaj o tym, aby instalacja i autoryzacją aplikacji nastąpiła przez pobraniem pierwszego ebooka! W przeciwnym wypadku wszystkie zabezpieczone ebooki przypisane do komputera przed autoryzacją, zostaną po autoryzacji utracone. Uwaga: Jeśli nie wpiszesz w Adobe Digital Editions swojego numeru Adobe ID, książki w momencie pobrania zostaną przypisane do tego jednego jedynego komputera. Nie będziesz więc mieć możliwości odczytania ich na jakimkolwiek innym urządzeniu! Gdy książka pobrana jest na komputer opisany numerem Adobe ID, Twoje książki, w granicach limitu licencji, możesz również pobierać na inne urządzenia. Watermark - (znak wodny) to zaszyfrowana informacja o użytkowniku, który zakupił produkt. Dzięki temu łatwo jest zidentyfikować użytkownika, który rozpowszechnił produkt w sposób niezgodny z prawem. Ten rodzaj zabezpieczenia jest zdecydowanie bardziej przyjazny dla użytkownika, ponieważ aby otworzyć książkę zabezpieczoną Watermarkiem nie jest potrzebne konto Adobe ID oraz autoryzacja urządzenia. Brak zabezpieczenia - część oferowanych w naszym sklepie plików nie posiada zabezpieczeń. Zazwyczaj tego typu pliki można pobierać ograniczoną ilość razy, określaną przez dostawcę publikacji elektronicznych. W przypadku zbyt dużej ilości pobrań plików na stronie WWW pojawia się stosowny komunikat. 2. W jakim terminie i ile razy można pobrać ebooki? Pliki zabezpieczone DRM - można pobrać dowolną liczbę razy, ale otworzyć je można tylko na 1 lub maksymalnie 6 urządzeniach. Po roku dochodzi kolejne urządzenie, czyli można je uruchomić na maksymalnie 7 urządzeniach. To, na ilu urządzeniach można odczytywać daną e-książkę (na 1 czy na 6+1/rok), jest indywidualnie określone przez wydawcę. Ebooki zabezpieczone Adobe DRM można otworzyć tylko programem Adobe Digital Editions po koniecznej rejestracji (jeśli aplikacja nie będzie zarejestrowana liczba spada do 1). Należy pamiętać o rejestracji każdego kolejnego urządzenia. Pliki zabezpieczone Watermarkiem - można otworzyć na dowolnej liczbie urządzeń, ale można je pobrać tylko 10 razy. Pliki niezabezpieczone - można je pobrać tylko 10 razy. Za to można swobodnie przenosić je na inne nośniki, bez obaw o koniec licencji. Dodatkowo zakupiony produkt nie jest ograniczony do aplikacji Adobe Digital Editions (PDF można otworzyć np. w Adobe Reader, a EPUB w Calibri). KOSZT ZAKUPU: Wszystkie ceny podane w opisie przedmiotu są cenami brutto i zawierają wszystkie należne cła i podatki. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do możliwości aktualizowania cen treści cyfrowych zamieszczonych w ofercie. Ceny publikacji w Zamówieniu złożonym przez Klienta przed wprowadzeniem zmian pozostają dla Klienta wiążące. SPOSÓB I TERMIN PŁATNOŚCI: Za treści cyfrowe można zapłacić wyłącznie płatnościami natychmiastowymi tj. eprzelewem lub kartą płatniczą poprzez szybkie płatności PayU. SPOSÓB DOSTARCZENIA: Treści cyfrowe dostarczane są drogą elektroniczną – poprzez mail zawierający linki do pobrania plików. Dostarczane są takie formaty plików i z takimi zabezpieczeniami, jakie są wskazane w zakładce „Opis” w aukcji. Wysyłka pliku następuje wyłącznie na adres email, na jaki zarejestrowane jest konto Użytkownika. Ze względu na natychmiastową realizację zamówień na publikacje elektroniczne, wiadomości dla sprzedającego nie są uwzględniane.