ŻARÓWKA LED PHILIPS 4W-25W E14 250 lumen (6999455867)

10 dni do końca

parametry

  • stan: nowy
  • faktura: Wystawiam fakturę VAT
  • rodzaj: LED
  • barwa światła: biały ciepły
  • rodzaj gwintu: E14

opis

Strona o mnie
Pozostałe aukcje
Komentarze
Zadaj pytanie
Dodaj do ulubionych


Przedmiotem aukcji jest

Żarówka LED marki

Model 4W E14

Specyfikacja

Barwa światła 2700K

Pobór mocy 4 W

Typ żarówki LED

Rodzaj gwintu E14

Ilość lumenów 250 lm

Ściemnialna Nie

Towar NOWY

Produkt wysyłany w dobrze zapakowanym oryginalnym pudełku

Na towar udzielamy 12 miesięcznej gwarancji!


PRZY DOSTAWIE PACZKI PRZEZ KURIERA, NALEŻY PACZKĘ ROZPAKOWAĆ
W OBECNOŚCI KURIERA I SPRAWDZIĆ CZY NIE MA ŻADNYCH USZKODZEŃ
W RAZIE JAKICH KOL WIEK UWAG BĄDŹ USZKODZEŃ
NALEŻY SPORZĄDZIĆ W TYM SAMYM DNIU PROTOKÓŁ SZKODY

Przed podjęciem decyzji o wzięciu udziału w aukcji koniecznie zapoznaj się ze stroną
O MNIE , na której dowiesz się jakie zasady panują na naszych aukcjach.

Przesyłka płatna z góry

pierwsza sztuka
kolejna sztuka
maksymalnie w paczce
Przesyłka kurierska
pierwsza sztuka:
18,00 zł
kolejna sztuka:
0,00 zł
maksymalnie w paczce:
1

Przesyłka płatna przy odbiorze

pierwsza sztuka
kolejna sztuka
maksymalnie w paczce
Przesyłka kurierska pobraniowa
pierwsza sztuka:
24,00 zł
kolejna sztuka:
0,00 zł
maksymalnie w paczce:
1

Płatności

Faktura

Wystawiam fakturę VAT

Gwarancja

12 miesięcy

Rodzaj gwarancji

sprzedającego

Okres gwarancji

12 miesięcy
Dodatkowe informacje

  

Warunki gwarancji

Gwarancji na poprawne działanie sprzętu udziela BAXY na czas określony, indywidualny, zgodnie z poniższą kartą gwarancyjną i plombą gwarancyjną umieszczoną na sprzęcie. Ujawnione w okresie gwarancji wady będą usunięte bezpłatnie przez serwis BAXY.

1. Datą od której obowiązuje gwarancja, jest data wystawienia dokumentu zakupu (karta gwarancyjna). Ujawnione w okresie gwarancji wady będą usunięte bezpłatnie przez BAXY 43-600 Jaworzno, ul. Paderewskiego 8 tel: 32 752 15 08. Terytorialny zasięg ochrony gwarancyjnej – Rzeczpospolita Polska.

2. Sprzęt który posiada oryginalne karty gwarancyjne producenta powinien być serwisowany w autoryzowanych punktach serwisowych (wyszczególnionych na oryginalnej karcie gwarancyjnej), przez końcowego użytkownika.

3. Naprawa gwarancyjna nie obejmuje czynności przewidzianych w instrukcji obsługi lub instalacji, do wykonania których zobowiązany jest użytkownik we własnym zakresie i na własny koszt np.: zainstalowanie sprzętu, konserwacja, instalacja oprogramowania itp.

4. Gwarancja nie obejmuje naturalnego zużycia takich elementów jak: toner, atrament, bateria, czytnik lasera itp.

5. Niniejsza gwarancja obejmuje usterki sprzętu spowodowane wadliwymi częściami i/lub defektami produkcyjnymi i nie stosuje się do materiałów eksploatacyjnych lub innego wyposażenia dodatkowego.

6. Uszkodzony sprzęt reklamujący dostarczy do serwisu BAXY osobiście, przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską.

7. Warunki przyjęcia sprzętu do naprawy – obowiązki klienta:

· Dokładnie sprawdzić uszkodzony sprzęt i opisać rodzaj uszkodzenia

· Opis wraz z uszkodzonym sprzętem i dokumentem zakupu dostarczyć do serwisu BAXY ( dane teleadresowe jak powyżej)

· Sprzęt należy dostarczyć kompletny w oryginalnym opakowaniu zabezpieczającym przed uszkodzeniem (karton, formy styropianowe, dyski twardy w metalizowanej formie antyelektrostatycznej)

· Dostarczony sprzęt musi posiadać czytelne numery seryjne i nie uszkodzone plomby

· Po wykonaniu naprawy sprzęt jest przekazywany klientowi osobiście (lub pisemnie na podstawie zgłoszenia reklamacyjnego w serwisie BAXY, lub za pośrednictwem poczty kurierskiej)

8. W przypadku przesyłek kurierskich wszelkie koszty związane z zapewnieniem bezpiecznego opakowania, ubezpieczenia, transportu i innych ryzykiem ponosi klient.

9. Ochrona gwarancyjna nie będzie udzielona jeżeli w dokumencie zakupu lub na plombie wystąpią jakiekolwiek zmiany, wytarcia lub zamazania

10. Ewentualne wady lub uszkodzenia sprzętu ujawnione w okresie gwarancji będą usunięte bezpłatnie w terminie 21 dni roboczych, lecz w uzasadnionych przypadkach termin ten może ulec przedłużeniu, jednak nie dłużej niż do 3 miesięcy od daty dostarczenia sprzętu do naszego serwisu.

11. W szczególnych przypadkach przyjęcia do serwisu BAXY sprzętu, który nie spełnia warunków określonych w pkt. 7, serwis BAXY nie musi się wywiązać z terminu kreślonego w pkt. 10, oraz możliwości realizacji reklamacji.

12.  Firma BAXY nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych w wyniku awarii sprzętu na jakimkolwiek nośniku danych.

13. Gwarancją nie są objęte:

· Uszkodzenia, mechaniczne, chemiczne, termiczne lub celowe uszkodzenia sprzętu i wywołane z nimi wady

· Uszkodzenia i wady wynikłe na skutek niewłaściwego lub niezgodnego z instrukcją użytkownika, przechowywania, transportu czy konserwacji sprzętu, a także stosowanie niezgodnie z przepisami bezpieczeństwa

· Uszkodzenia i wady wynikłe na skutek niewłaściwej i niezgodnej z instrukcją instalacji, napraw, przeróbek dostrojeń lub zmian konstrukcyjnych dokonywanych przez klienta lub użytkownika

· Sprzęt który nie został dostarczony do serwisu BAXY w oryginalnym lub bezpiecznym opakowaniu (karton, formy styropianowe, folie, dyski twarde w metalizowanej folii antyelektrostatycznej, pudełka zabezpieczone gąbką lub styropianem itp.) oraz wywołane tym uszkodzenia

· Sprzęt którego dokument zakupu lub numery seryjne w jakikolwiek sposób zmieniono, zamazano lub zatarto, a także plomby są uszkodzone lub nie czytelne

· Sprzęt do którego klient zagubił dokument zakupu, który wraz z plombą jest jedynym dokumentem umożliwiającym reklamowanie sprzętu

14. Każdy reklamowany sprzęt serwis BAXY sprawdza pod względem poprawności działania. Jeżeli sprzęt jest sprawny BAXY może obciążyć reklamującego kosztami związanymi ze sprawdzeniem sprzętu.

15. Przy zwrocie reklamowanego sprzętu BAXY potrąca równowartość uszkodzonych z winy reklamującego elementów oraz koszty ich wymiany.

16. Wadliwy sprzęt lub części które wymieniono stają się własnością BAXY.

17. W przypadku nieodebrania sprzętu po upływie 4 tygodni od terminu naprawy określonego w pkt. 10, serwis BAXY może odesłać sprzęt na koszt i odpowiedzialność klienta lub po okresie 1 miesiąca przekazać do utylizacji.

18. Serwis nie ma obowiązku do informowania o wywiązaniu się z reklamacji.

19. W przypadku podejrzenia naruszenia przesyłki, lub uszkodzenia przesyłanego sprzętu w czasie transportu, prosimy o stosowanie następującej procedury:

· Po otrzymaniu przesyłki należy sprawdzić stan opakowania w obecności kuriera

· Po zauważeniu jakiegokolwiek uszkodzenia opakowania należy rozpakować przesyłkę w obecności kuriera i w przypadku stwierdzenia uszkodzenia zawartości wspólnie sporządzić stosowny protokół

20. Prawa i obowiązki stron reguluje wyłącznie niniejsza umowa, z warunkami której klient winien się zapoznać i potwierdzić własnoręcznym podpisem

21. Kupując na aukcji Allegro kupujący w chwili dokonania zakupu poprzez formę Kup Teraz lub uczestnictwo w aukcji przyjmuje powyższe warunki gwarancji.

Postanowienia końcowe.

Fakt udzielenia na sprzedany towar konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza ani też nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową.

· Firma BAXY nie będzie ponosiła odpowiedzialności za serwis gwarancyjny jeżeli wymagane naprawy nie mogą być wykonane z powodu restrykcji importowo/eksportowych na części zamienne i/lub innych przepisów prawnych, czy też nieprzewidzianych okoliczności uniemożliwiających wykonanie naprawy

· BAXY nie udziela upoważnień ani gwarancji odnośnie sprzętu z wyjątkiem tych, które wyraźnie określono w niniejszym dokumencie. W żadnym wypadku nie będzie odpowiedzialna wobec klienta za utratę, uszkodzenie lub zniszczenie sprzętu wynikłe z innych przyczyn niż wady tkwiące w sprzęcie. Nie będzie również odpowiedzialna za szkody spowodowane wadami sprzętu, inne niż realnie poniesione szkody w posiadanym majątku lub naruszenie dóbr osobistych. W szczególności uprawnienia z tytułu gwarancji nie obejmują prawa klienta do domagania się zwrotu utraconych zysków w związku z awarią sprzętu

· Niniejsza gwarancja nie zezwala na dokonanie zmian, przeróbek, dostosowań czy regulacji, tak aby sprzęt odpowiadał przepisom bezpieczeństwa, napięciu zasilania, radiowemu lub telewizyjnemu systemowi transmisyjnemu lub wymogom elektrycznym kraju lub regionu, w którym sprzęt ma być używany. Zaleca się, aby klient zapoznał się z lokalnymi warunkami technicznymi i wymogami bezpieczeństwa zanim zakupi sprzęt, który ma być użytkowany w innym kraju

· BAXY zastrzega sobie możliwość zmiany warunków gwarancji. Nowe warunki gwarancji nie będą działać wstecz

Kupując na naszych aukcjach masz 14 dni na zwrot towaru w nienaruszonym stanie – zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014.r o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827)

POWYŻSZE WARUNKI DOTYCZĄ SPRZĘTU WPISANEGO NA PIERWSZEJ STRONIE NINIEJSZEJ GWARANCJI!.

Reklamacja

1 rok

Czas na reklamację z tytułu rękojmi

1 rok (dla firm rękojmia wyłączona)

Adres do reklamacji

Baxy
Paderewskiego 8
43-600 Jaworzno
Dodatkowe informacje

- Podstawą rozpatrzenia reklamacji jest przesłanie pisma reklamacji na nasz adres e-mail oraz wysłanie go wraz z reklamowanym urządzeniem na adres firmy - po wcześniejszym ustaleniu procedury reklamacji (zawartość wysyłanego zestawu, dokumenty, itd.). - Stosowny formularz można pobrać stąd: http://baxy6.fm.interii.pl/Protokol%20reklamacyjny.docx Reklamacje rozpatrywane są w terminie 30 dni od daty otrzymania przesyłki. - W przypadku potrzeby sprowadzenia części od producenta, lub sytuacji w której urządzenie musi być poddane długotrwałemu testowaniu czas naprawy może przekroczyć 30 dni. - Brak pełnych danych niezbędnych w procesie reklamacji (adresu zwrotnego, opisu uszkodzenia, itp.) powoduje rozpoczęcie terminu rozpatrywania reklamacji od momentu uzupełnienia braków. - W chwili odbioru towaru kupujący jest zobowiązany sprawdzić stan i zawartość przesyłki. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek niezgodności lub uszkodzeń prosimy o jak najszybszy kontakt z nami. Za uszkodzenia mechaniczne powstałe podczas transportu przesyłki odpowiadamy jedynie w sytuacji, gdy klient w obecności przedstawiciela firmy spedycyjnej sporządził protokół reklamacyjny. - Przed wysyłką urządzenia prosimy o kontakt w celu ustalenia sposobu wysyłki i potwierdzenia zaistnienia usterki - URZĄDZENIA SPRAWNE, LUB TAKIE W KTÓRYCH DOKONANO JEDYNIE CZYNNOŚCI KONSERWUJĄCYCH SPOCZYWAJĄCYCH NA UŻYTKOWNIKU (wgranie oprogramowania, wymiana żarówki, baterii, przeczyszczenie lasera płytą czyszczącą, konserwacja , odkamienianie itp.) BĘDĄ WYSYŁANE DO KLIENTA NA JEGO KOSZT ZA POBRANIEM KOSZTÓW CZYNNOŚCI SERWISOWYCH. - W przesyłce ze sprzętem powinno się znaleźć: opakowanie zabezpieczające urządzenie na czas transportu (za stan dostarczonego urządzenia odpowiada kupujący) pismo z pełnym adresem zwrotnym (dane na adresie pomocniczym nie zawsze są czytelne) informacje na temat usterki podpisaną kartę gwarancujną NIE ODBIERAMY PRZESYŁEK POBRANIOWYCH ZAWSZE KOSZT PRZESYŁKI POKRYWA KUPUJĄCY

Zwroty

14 dni

Czas na odstąpienie od umowy

14 dni

Adres do zwrotu

B A X Y
ul. I. Paderewskiego 8
43-600 Jaworzno

Koszt przesyłki zwrotnej pokrywa

kupujący
Dodatkowe informacje

Kupując na naszych aukcjach masz 14 dni na zwrot towaru w nienaruszonym stanie - zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827). Jednocześnie informujemy, że zwrot środków na konto dokonywany jest również do 14 dni od otrzymania zwracanego towaru.  


Do przesyłki zwrotnej koniecznie proszę dołączyć, poza kompletnym zwracanym towarem:

- dowód zakupu;

- pełne dane do zwrotu (nr konta bankowego, imię i nazwisko oraz adres zwracającego).