Zaproszenie do językoznawstwa Ireneusz Bobrowski (6483229088)

zakończona
49,99 zł
sprzedaż zakończona

nie było ofert kupna

Koszty dostawy
  • Allegro Polecony InPost 3,94 zł
  • List polecony ekonomiczny 5,90 zł
  • List polecony priorytetowy 7,20 zł
Zakupy powyżej 149 zł
  • lokalizacja: Kraków
  • czas wysyłki: 24 godziny
  • stan: używany


Wyślij e-mail - kliknij


Przewiń do spisu treści


PRZEDMOWA
Od kilku lat prowadzę (wspólnie z Dorotą Połowniak-Wawrzonek, a wcześniej także z Marcinem Preyznerem i Piotrem Żmigrodzkim) na filologii polskiej Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Kielcach kurs zatytułowany Wstęp do językoznawstwa z elementami logiki, metodologii nauk i leksykografii. Celem tego semestralnego kursu jest -obrazowo rzecz ujmując - otworzenie przed studentami pierwszego roku gmachu, który nazwać można językoznawstwem. Przedstawiana książka spełni swoje zadanie, jeśli będzie kluczem do tego gmachu.
Do tej pory studenci moi musieli korzystać z całego pęku różnych kluczy. Wśród nich były zarówno popularne podręczniki, jak i mniej dla nich przystępne książki i artykuły naukowe. Odczuwaliśmy jednak (zarówno studenci, jak i prowadzący przedmiot brak takiego aktualnego jeszcze opracowania, które powinno zostać przez nich w całości przestudiowane i w którym znaleźliby oni wskazówki bibliograficzne dotyczące dalszych swoich studiów i dociekań językoznawczych. Moim więc celem było przygotowania takiego właśnie kompendium.
Wykład językoznawstwa jest w tej książeczce prowadzony zgodnie z ruchem wahadła. Na początku znajduje się krótkie wprowadzenie do naukowego badania języka. Następnie wahadło zmierza w przeciwną stronę - do zagadnień metodologicznych i logicznych i zatrzymuje się na koncepcji paradygmatów nauki. Gdy już czytelnik dowie się, czym mniej więcej jest nauka, wahadło znów wraca do zagadnień językoznawczych. Pozwalam zapomnieć na moment czytelnikowi o paradygmatach naukowych, pokazując te obszary językoznawstwa, które są wspólne dla przedstawicieli wszystkich konkurujących dzisiaj paradygmatów językoznawczych. Zaraz jednak wracamy do paradygmatów i grubą kreską oddzielamy od siebie poszczególne paradygmaty językoznawcze. Najwięcej miejsca poświęcam paradygmatowi generatywnemu, gdyż cały czas jestem jego zwolennikiem - nie wierzę, że się już wyczerpał.
Po takim przedstawieniu językoznawstwa można zestawić je z innymi dziedzinami wiedzy, które są zainteresowane językiem, np. z filozofią. W ostatniej zaś części książki pokazuję, jak językoznawstwo teoretyczne może być wykorzystywane w praktycznej działalności filologa. W zakończeniu staram się zburzyć potoczne wyobrażenie językoznawstwa jako pewnej wiedzy normatywnej.
Jest przy tym sprawą oczywistą, że w takim kompendium pewne zagadnienia muszą być przerysowane, wyjaskrawione, by można je było skontrastować z innymi zagadnieniami. Stąd w tej książeczce szereg świadomych (a pewno i niezamierzo-nychj uproszczeń. Po wejściu do językoznawczego budynku dobry student, a więc taki, który nie zechce całego czasu spędzić w przedpokojach, zapewne zauważy, że kluczem, który dostał, nie jest w stanie otworzyć wszystkich pomieszczeń. Będzie jednak wtedy mógł wykorzystać zawarte w tej książeczce informacje, by w miarę szybko i skutecznie je sobie otworzyć. Szczególnie iż po każdej części podaję też


temporary image hosting

Oprawa:
miękka
Format:
17x24
cm
Ilość stron:
134
str.
Nakład: egz.
Stan:
-bdb lekkie przytarcia okładki
Tytuł, autor i wydawnictwo
INSTYTUT JĘZYKA POLSKIEGO 0 POLSKA AKADEMIA NAUK
Ireneusz Bobrowski
Zaproszeni­e
do
językoznawstwa
­KRAKÓW 1998

Spis treści:
SPIS TREŚCI
Przedmowa
Wst­ęp
Od intuicyjnego do naukowego myślenia o języku 11
Przednaukowa refleksja nad językiem 13
Podstawy naukowej wiedzy o języku1 3
Wiedza jasna 13
Wiedza wyraźna 13
Tekst 14
System ^4
Modele systemu językowego 1 5
Wskazówki bibliograficzne 15
Część pierwsza
Co to jest myślenie naukowe? 17
Rozdział pierwszy
Klasyczne poglądy na temat nauki 19
Wstępne określenie nauki 19
Rzeczywistość, nauka, metanauka 19
Stawianie pytań naukowych20
Definiow­anie i błędy definiowania 20
Podział logiczny, klasyfikacja i typologia21
Wnioskow­anie indukcyjne 22
Dedukcja23
Nauka jako zbiór zdań (sądów)23
Wyjaśniani­e, 24
Nauki dedukcyjne i indukcyjne25
Kłopoty z racjonalizmem26
Rozd­ział drugi
Logiczne zasady budowania zdań naukowych27
Logika27­
Nazwy 27
Predykacja28
Refe­rencja nazwy ogólnej w zdaniu Kwantyfikatory29
Fun­ktory 30
Rachunek zdań 30
Rozdział trzeci
Dwudziestowie­czne poglądy na temat nauki i tzw paradygmaty nauki33
Pojęcie paradygmatu nauki 33
Indukcjonizm 34
Weryfikacjonizm 35
Falsyfikacjonizm 35
Postmodernizm36
W­spółistnienie i oddziaływanie na siebie paradygmatów37
Konce­pcja Kuhna a koncepcja Poppera38
Wskazówki bibliograficzne38
Cz­ęść druga
Język jako system znaków
Rozdział pierwszy
Semiotyka, czyli nauka o systemach znakowych ,
Systemy znaków ,
Językoznawstwo jako gałąź semiotyki 44
Rozdział drugi
Działy językoznawstwa 45
Syntaktyka, czyli gramatyka 45
Semantyka 47
Pragmatyka 4g
Rozdział trzeci
Różne punkty spojrzenia na system językowy 52
Punkt widzenia (aspekt)52
Językozna­wstwo teoretyczne i opisowe (empiryczne) 52
Językoznawstwo synchroniczne i diachroniczne 53
Językoznawstwo porównawcze i kontrastywne 54
Psycholingwistyka 54
Socjolingwistyka 55
Wskazówki bibliograficzne55
Cz­ęść trzecia
Dwudziestowi­eczne koncepcje i paradygmaty językoznawcze 57
Rozdział pierwszy
Prenaukowe sądy o języku, 59
Pojęcie prenauki, 59
Owoce sporu naturalistów i konwencjonalistów59
­Podział wyrazów przez Arystotelesa 60
Rozdział drugi
Językoznawstwo historyczno-porównaw­cze jako przejaw paradygmatu
indukcjo­nistycznego 61
Zdania obserwacyjne61
Uogól­nienia 61
Rozdział trzeci
Strukturalizm jako przejaw paradygmatu weryfikacjonistyczne­go 63
Ogólne zasady paradygmatu strukturalistycznego 63
Szkoły strukturalne 64
Szkoła praska 64
Dystrybucjonizm amerykański 66
Glossematyka 69
Rozdział czwarty
Ceneratywizm jako przejaw falsyfikacjonizmu ^
Ogólne zasady generatywnego podejścia do języka 71
Gramatyka generatywno-transfor­macyjna
Rozdział piąty
Kognitywizm jako przejaw postmodernizmu
Ogóln­e zasady kognitywizmu
Metafor­y w języku
Teoria prototypów i zbiorów rozmytych 75
Językowy obraz świata
Komputerowa reprezentacja wiedzy77
Rozdział szósty
Wzajemne oddziaływanie paradygmatów 78
Zmiany w paradygmacie poprzednim pod wpływem następnego 78
Odkrywanie poprzednich paradygmatów 79
Wskazówki bibliograficzne 80
Część czwarta
Generatywne modele języka83
Rozdział pierwszy
Język „językoznawczy77- 85
Generowanie „języka językoznawczego77 85
Kompetencja językowa a wykonanie, 86
Uzasadnienie fenomenologiczne „języka językoznawczego77 86
Akceptowalność i gramatyczność87
Rozd­ział drugi
Zasady budowania modelu generatywnego89
Regu­ły przepisywania 89
Drzewka90
Jednost­ki słownikowe (leksemy) i ich kategoryzacja 92
Dostosowanie form leksemów (akomodacja),93
Subk­ategoryzacja,94
Gene­rowanie zdań złożonych (rekurencja)95
Trans­formacje,97
Interpre­tacja semantyczna,,, 99
Gramatyka a zasady organizacji tekstu 101
Inne podsystemy gramatyczne w modelu generatywnym 101
Rozdział trzeci
Ocena modeli generatywnych 103
Wielość modeli 103
Ocena modeli 103
Proponowane kryteria oceny modeli gramatycznych 105
Czy w językoznawstwie istnieje wyjaśnianie nomotetyczne 108
Rozdział czwarty
Z historii generatywizmu109
Od Syntactic Structures do Aspects109
Pierwszy rozłam (interpretatywiści i semantycy generatywnO 110
Gramatyki beztransformacyjne 111
Rząd, wiązanie, bariery i program minimalistyczny 112
Rozdział piąty
Językoznawstwo generatywne a filozofia 114
Filozoficzne dziedziny bytu, myśli i języka 114
Tzw implikacje filozoficzne gramatyki generatywno-transfor­macyjnej 114
Krytyka i sceptycyzm 115
Wskazówki bibliograficzne 115
8
Spis treści
Część piąta
Zastosowanie teoretycznej wiedzy lingwistycznej 117
Rozdział pierwszy
Leksykograf­ia 119
Empiryczny warsztat leksykografa 119
Teoretyczny warsztat leksykografa 119
Słowniki współczesnego języka polskiego 1 20
Polskie słowniki historyczne 1 21
Rozdział drugi
Pedagogika językowa 1 23
Metodyka nauczania języka polskiego 123
Metodyka nauczania języków obcych 1 24
Logopedia 1 25
Wskazówki bibliograficzne ( ^ ~
Zakończenie
Litera­tura ;

Ilustracje:
---
Przejdź na górę strony

Strona o mnie

Moje aukcje (książki o zbliżonej tematyce. Kliknij.)

Uwaga! Na zdjęciach wokół liter możliwe charakterystyczne zniekształcenia - wynikają z konieczności kompresji zdjęć. W rzeczywistości zniekształcenia nie występują. Możliwe też błędy w opisie - z powodu niedoskonałości odczytu OCR, za co przepraszam.
jadsbfjbafhebbhabhab­k16x09x
wysyłka gratis
Wysyłka gratis
Aby otrzymać Wysyłkę Gratis, kup u Askeladden za co najmniej 149 zł.
metody płatności
  • PayU
  • Zwykły przelew bankowy
płatność z góry
maksymalnie w paczce
Allegro Polecony InPost 3,94 zł
kolejna sztuka: 0,00 zł
maksymalnie w paczce: 1
przybliżony czas realizacji: 4 dni
Allegro Paczkomaty InPost 8,60 zł
kolejna sztuka: 0,00 zł
maksymalnie w paczce: 10
przybliżony czas realizacji: 2-3 dni
Allegro Kurier InPost 12,18 zł
kolejna sztuka: 0,00 zł
maksymalnie w paczce: 10
przybliżony czas realizacji: 1-2 dni
List polecony priorytetowy 7,20 zł
kolejna sztuka: 3,50 zł
maksymalnie w paczce: 3
przybliżony czas realizacji: 2 dni
List polecony ekonomiczny 5,90 zł
kolejna sztuka: 1,50 zł
maksymalnie w paczce: 3
przybliżony czas realizacji: 4 dni
PACZKA W RUCHu 8,00 zł
kolejna sztuka: 0,00 zł
maksymalnie w paczce: 1
przybliżony czas realizacji: 3-4 dni
płatność przy odbiorze
maksymalnie w paczce
Allegro Paczkomaty InPost 11,49 zł
kolejna sztuka: 0,00 zł
maksymalnie w paczce: 5
przybliżony czas realizacji: 2-3 dni
Allegro Kurier InPost 15,68 zł
kolejna sztuka: 0,00 zł
maksymalnie w paczce: 5
przybliżony czas realizacji: 1-2 dni
Przesyłka pobraniowa priorytetowa / Paczka24 pobranie 16,50 zł
kolejna sztuka: 0,00 zł
maksymalnie w paczce: 1
przybliżony czas realizacji: 2-3 dni
Odbiór osobisty 0,00 zł
kolejna sztuka: 0,00 zł
maksymalnie w paczce: -
przybliżony czas realizacji: 1 dzień
Paczka24 Odbiór w Punkcie 14,00 zł
kolejna sztuka: 0,00 zł
maksymalnie w paczce: 1
przybliżony czas realizacji: 2-3 dni
dodatkowe informacje
Zgadzam się na sprzedaż użytkownikom serwisów Aukro.cz oraz Aukro.ua

dane sprzedawcy

pozostałe informacje

Szanowni Państwo ! Dziękuję za zainteresowanie moimi książkami. Poświęcam wiele czasu na wykonanie zdjęć i szczegółowego opisu, aby mogli państwo "wirtualnie" przejrzeć książkę i spis treści. W razie jakichkolwiek pytań, propozycji, uwag itp. proszę o kontakt przez link "Pytanie do sprzedającego" Wszelkie dane dostępne są w mailu wysyłanym po zakończeniu aukcji. Zapraszam i dziękuję za udział w aukcjach !