Worek do wirowania odsklepin (7113416731)

zakończona
25,00 zł
sprzedaż zakończona

nie było ofert kupna

Dostawa
  • Allegro Paczkomaty InPost 8,60 zł
  • Przesyłka kurierska 15,00 zł
  • Przesyłka kurierska pobraniowa 25,00 zł
  • lokalizacja: Ostrów Lubelski, Polska
  • czas wysyłki: do 2 dni

parametry

  • stan: nowy
  • faktura: Wystawiam fakturę VAT
  • waga (z opakowaniem): 1 [kg]

opis


Worek do wirowania odsklepin.

Pasuje do każdego rodzaju miodarki diagonalnej i kasetowej.

Dostawa i płatność
od 8,60 zł

Lokalizacja: Ostrów Lubelski, Polska

Przesyłka płatna z góry

pierwsza sztuka
kolejna sztuka
maksymalnie w paczce
czas realizacji
Allegro Paczkomaty InPost Darmowy zwrot
pierwsza sztuka
8,60 zł
kolejna sztuka
0,00 zł
maksymalnie w paczce
20
czas realizacji
3-4 dni robocze
Przesyłka kurierska
pierwsza sztuka
15,00 zł
kolejna sztuka
0,00 zł
maksymalnie w paczce
50
czas realizacji
3 dni robocze

Przesyłka płatna przy odbiorze

pierwsza sztuka
kolejna sztuka
maksymalnie w paczce
czas realizacji
Odbiór osobisty
pierwsza sztuka
0,00 zł
kolejna sztuka
0,00 zł
maksymalnie w paczce
-
czas realizacji
2 dni robocze
Przesyłka kurierska pobraniowa
pierwsza sztuka
25,00 zł
kolejna sztuka
0,00 zł
maksymalnie w paczce
50
czas realizacji
3 dni robocze

Punkty odbioru

Ostrów Lubelski
Żabia 10
21-110 Ostrów Lubelski
woj. lubelskie
tel.: 0048 537696980

  • poniedziałek - piątek 09:00 - 16:00

płatność tylko gotówką
prosimy umówić się na odbiór

Płatności

Faktura

Wystawiam fakturę VAT
Gwarancja
12 miesięcy

Rodzaj gwarancji

sprzedającego

Okres gwarancji

12 miesięcy
Reklamacja
2 lata

Czas na reklamację z tytułu rękojmi

2 lata
rękojmia wyłączona dla przedsiębiorców

Adres do reklamacji

APITEC
Kaznów Kolonia 26
21-110 Ostrów Lubelski
Dodatkowe informacje

Regulamin sklepu

§1 Informacje ogólne 

1. Sprzedający: Apitec Jerzy Rugała, Kaznów Kolonia 26, 21-110 Ostrów Lubelski, 

NIP 9222211050, REGON 361691929,  

KONTO BANKOWE 74203000451110000003968110 

Dane Kontaktowe: Apitec Jerzy Rugała, Kaznów Kolonia 26, 21-110 Ostrów Lubelski, 

tel. +48 537696980 

e-mail: apitecpl@gmail.com 

Adres reklamacyjny: Apitec Jerzy Rugała, Kaznów Kolonia 26, 21-110 Ostrów Lubelski,

§2 Warunki ogólne 

1. Umowa zawierana jest w języku polskim, zgodnie z polskim prawem i niniejszym regulaminem. 

2. Miejsce wydania rzeczy musi znajdować się na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, chyba że strony postanowią inaczej. 

3. Sprzedający jest zobowiązany i zobowiązuje się świadczyć usługi i dostarczać rzeczy wolne od wad. 

4. Wszystkie ceny podawane przez Sprzedającego wyrażone są w polskiej walucie. Ceny produktów nie zawierają kosztu dostawy, który określony jest w cenniku dostaw. 

§3 Zawarcie umowy i realizacja 

1. Wysłanie przedmiotu umowy następuje w terminie określonym na karcie produktu, a dla zamówień złożonych z wielu produktów w najdłuższym terminie z określonych na kartach produktów. Bieg terminu rozpoczyna się z chwilą przyjęcia zamówienia. 

2. Sprzedający zastrzega możliwość wydłużonej dostawy w razie zaistnienia szczególnych okoliczności. 

3. Sprzedający zobowiązuje się każdorazowo poinformować klienta o wydłużonym terminie dostawy i podać przybliżony termin dostawy. 

4. Sprzedający zobowiązuje się nie przekraczać terminu 14 dni roboczych na nadanie przesyłki. 

5. W przypadku niedotrzymania terminów dostawy przez Sprzedającego Kupujący może zrezygnować z zakupu. 

6. W takim wypadku Sprzedający zobowiązuje się zwrócić w całości Kupującemu wszelkie opłaty poczynione przez niego na rzecz Sprzedającego 

7. Zakupiony przedmiot umowy jest wysyłany wybranym przez Kupującego rodzajem dostawy do wskazanego przez Kupującego w zamówieniu miejsca wydania rzeczy. 

§4 Prawo do odstąpienia od umowy 

1. Konsumentowi, przysługuje na podstawie art. 27 Prawa konsumenckiego prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 Prawa konsumenckiego. 

2. Termin odstąpienia od umowy zawartej na odległość wynosi 14 dni od momentu wydania rzeczy, a do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. 

3. Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz Sprzedającemu niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem. 4. Konsument odsyła rzeczy będące przedmiotem umowy, od której odstąpił na własny koszt i ryzyko. 

§5 Rękojmia 

1. Sprzedający na podstawie art. 558§1 Kodeksu cywilnego całkowicie wyłącza odpowiedzialność wobec Klientów z tytułu wad fizycznych i prawnych (rękojmia). 

2. Sprzedający ponosi odpowiedzialność wobec Konsumenta na zasadach określonych w art. 556 Kodeksu cywilnego i kolejnych za wady (rękojmia). 

3. Sprzedający o ile jest zobowiązany do świadczenia lub świadczenia finansowego na rzecz Konsumenta wykona je bez zbędnej zwłoki, nie później niż terminie przewidzianym w prawie. 

4. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenia przedmiotów powstałe w skutek transportu. W razie uszkodzenia przedmiotu w transporcie Kupujący jest zobowiązany do sporządzenia protokołu uszkodzeń poświadczonego przez świadczącego usługę transportową. Protokół uszkodzeń stanowi podstawę do dochodzenia roszczeń w stosunku do świadczącego usługi transportowe. 

§6 Postanowienia końcowe 

1. W przypadku niezgodności jakiejkolwiek części regulaminu z obowiązującym prawem Sprzedający deklaruje bezwzględne podporządkowanie się przepisom prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu regulaminu. 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednie obowiązujące przepisy prawne. Kwestie sporne, jeśli Konsument wyrazi taką wolę, rozwiązuje się na drodze postępowania mediacyjnego przed Wojewódzkimi Inspektoratami Inspekcji Handlowej lub procesu przed sądem polubownym przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej lub na drodze równoważnych i zgodnych z prawem metod przed sądowego lub pozasądowego rozwiązywania sporów wskazanych przez Konsumenta. W ostateczności sprawę rozstrzyga sad właściwy miejscowo irzeczowo.

Zwroty

Czas na odstąpienie od umowy

14 dni

Adres do zwrotu

Apitec Jerzy Rugała
Kaznów Kolonia 26
21-110 Ostrów Lubelski

Koszt przesyłki zwrotnej pokrywa

kupujący
Dodatkowe informacje

 

adres do zwrotu:

APITEC Jerzy Rugała

Kaznów Kolonia 26

21-110 Ostrów Lubelski

e-mail: apitecpl@gmail.com .


Prawo konsumenta do odstąpienia od umowy:  W ciągu 14 dni od otrzymania nabytej rzeczy lub – w przypadku usług – zawarcia umowy, Kupujący (konsument) może odstąpić od umowy bez podawania jakiejkolwiek przyczyny. W takim przypadku Sprzedający zwróci wszystkie otrzymane od Kupującego płatności.  

Aby odstąpić od umowy, należy złożyć Sprzedającemu stosowne oświadczenie woli, pisząc na adres e-mail: apitecpl@gmail.com lub przesyłając oświadczenia o odstąpieniu od umowy na adres APITEC Jerzy Rugała, Kaznów Kolonia 26, 21-110 Ostrów Lubelski

Kupujący może skorzystać ze wzoru odstąpienia od umowy jednak nie jest to obowiązkowe. 

Aby zachować termin odstapienia od umowy, wystarczy aby wysłali Państwo informację o chęci skorzystania z przysługujacego Państwu prawa do odstapienia od umowy przed upływem ustawowego terminu 14 dni do odstąpienia od umowy zawartej na odległość. 

W przypadku odstąpienia od umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności  w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybrania przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas)

Prosimy o odesłanie lub przekazanie rzeczy niezwłocznie, a w kazdym razie nie później niż 14 dni od dnia w którym poinformowaliście nas Państwo o woli odstąpienia od umowy. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatnośći do czasu otrzymania rzeczy.  

Koszt zwrotu rzeczy w przypadku odstąpienia od umowy:  W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca nie ponosi kosztu odesłania Towaru. Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. Odpowiadaja Państwo tylko za ewentualne zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

Brak odstąpienia od umowy:  

Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Kupującemu (konsumentowi) w odniesieniu do umów:  -o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę  za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed  rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez  przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;  -w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku  finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które  mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;  -w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana,  wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu  jego zindywidualizowanych potrzeb;  -w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;  -w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w  zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można  zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych,  jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;  -w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu,  ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi  rzeczami;  -w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena  została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których  dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość  zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;  -w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego  przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli  przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania  konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne  do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy  przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;  -w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne  albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu,  jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;  -o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;  -zawartej w drodze aukcji publicznej;  -o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów  mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług  związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub  kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia  usługi;  -o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku  materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną  zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po  poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od  umowy.

O sprzedającym
apitecpl
100,0%
kupujących poleca tego sprzedającego

250

 

0

 z ostatnich 12 miesięcy

Zgodność z opisem

5,0

Czas wysyłki

4,9

Koszt wysyłki

4,9

Obsługa kupującego

5,0

Dane firmy

Kontakt

  • 0048 537696980
poniedziałek - piątek
09:00 - 16:00
sobota - niedziela
zamknięte

Informacje o sprzedającym

Apitec Jerzy Rugała,

Kaznów Kolonia 26, 21-110 Ostrów Lubelski,

NIP 9222211050,

REGON 361691929,

KONTO BANKOWE:

PKO BP SA Oddział 1 w Lubartowie

28102032060000820201312180

Dane Kontaktowe:

Apitec Jerzy Rugała,

Kaznów Kolonia 26, 21-110 Ostrów Lubelski,

tel. +48 537696980

e-mail: apitecpl@gmail.com

Adres reklamacyjny:

Apitec Jerzy Rugała,

Kaznów Kolonia 26, 21-110 Ostrów Lubelski,

Pozostałe informacje

email: apitecpl@gmail.com
telefon: 0048 537696980
Numer oferty:7113416731
Zgłoś naruszenie zasad