WF-FaKir Win Prestiż - Finanse i księgowość URSUS (6910869290)

8 dni do końca
cena kup teraz
2 140,00 zł
z 5 sztuk
Raty PayU tylko dla zakupów przez koszyk o wartości od 300 zł do 20 000 zł
Koszty dostawy
 • Paczka pocztowa priorytetowa 16,00 zł
 • Przesyłka kurierska 21,00 zł
 • Przesyłka pobraniowa / Paczka48 pobranie 21,00 zł
 • lokalizacja: WARSZAWA, Polska
 • czas wysyłki: do 2 dni
 • stan: nowy
 • faktura: Wystawiam fakturę VAT
 • rodzaj: BOX
 • platforma: tylko dla platformy PC

m ediago@mediago.pl
MediaGO_pl
ul.Kolorowa 19/151

02-495 Warszawa

(22) 478-57-01
502-738-275


w godzinach 10-19
sobota 10-14


Dojazd autobusami:
177, 401, 517, SKM,
przystanek
Kolorowa 01/Sosnkowskiego

Dlaczego warto kupować na aukcjach mediago

Kupujesz prosto z salonu

Masz pełną gwarancje

Wystawimy Faktury VAT 23% lub paragony z pełnym kosztem wysyłki

Sprzęt jest bezpośrednio sprowadzany od producentów

Najniższa cena na rynku

Fachowa obsługa on-line i telefoniczna

Pełna swoboda wyboru przewoźnika twojej paczki

zobacz opinie o nas ile osób nam zaufało

zobacz co mamy na innych aukcjach

WF-FaKir Win Prestiż - Finanse i księgowość

CENA: 2140ZŁ

GWARANCJA ORYGINALNOŚCI

Program finansowo – księgowego WF-FaKir dla Windows
Finanse i księgowość WF-FaKir dla Windows jest systemem przeznaczonym do obsługi pełnej księgowości w przedsiębiorstwach handlowych, usługowych oraz produkcyjnych.
Może być stosowany:
jako element składowy systemu zarządzania firmami Asseco WAPRO i współpracować z innymi aplikacjami tego systemu,
niezależnie, jako samodzielny program finansowo – księgowy.
Program wyposażony został we wszystkie wymagane przepisami prawa mechanizmy potrzebne do księgowania bieżącej działalności podmiotów gospodarczych zobowiązanych do prowadzenia ksiąg handlowych.
Wieloletni rozwój programu, w dużej mierze oparty o doświadczenia szerokich rzesz jego użytkowników, ukierunkowany jest na:
pełną automatyzację wszystkich możliwych operacji niewymagających decyzji księgowego. Pozwoliło to obniżyć do minimum pracochłonność związaną z wprowadzaniem i dekretacją dokumentów w programie,
udostępnienie w postaci przetworzonej danych finansowo – księgowych, wymaganych w procesach zarządzania firmą.
Pełna automatyzacja w programie została osiągnięta poprzez udostępnienie między innymi:
mechanizmów automatycznego rozliczania rozrachunków,
automatów księgujących, ułatwiających proces księgowania standardowych dokumentów,
mechanizmów automatycznie dekretujących „koszty do rozliczenia w czasie” (np. prenumeraty, abonamenty itp.),
mechanizmów automatycznych przeksięgowań, przeszacowań (miesięcznych i rocznych),
mechanizmów automatycznie naliczających różnice kursowe,
mechanizmów automatycznego, dynamicznego dekretowania importowanych dokumentów (Moduł MAGIK II opisany niżej. Dotyczy pracy programu w systemie Asseco WAPRO),
moduł tworzenia raportów użytkownika,
szereg innych mechanizmów poprawiających ergonomię, dokładność i szybkość wykonywanej pracy oraz mechanizmy przyspieszające i ułatwiające dostęp do danych.
Ponadto, program wyposażony jest w e-Archiwum, w którym można zapisywać i przechowywać faktury elektroniczne (e-Faktury) oraz kopie elektroniczne standardowych dokumentów a funkcja wyświetlania e-Dokumentów jako załączników do księgowanych dokumentów systemowych zdecydowanie ułatwia pracę księgowym.
WF-FaKir Prestiż - Podstawowe funkcje programu
Ewidencja dokumentów
 • Dokumenty - W programie możliwe jest zarejestrowanie wszystkich typów dokumentów, prostych i złożonych, w tym dokumentów walutowych. Program posiada predefiniowany zestaw dokumentów, który może być dowolnie rozbudowany o własne typy dokumentów.
 • Dzienniki – W programie jest możliwość utworzenia dowolnego zestawu dzienników. Po przypisaniu dokumentów do odpowiednich dzienników, mogą one być rejestrowane w sposób uporządkowany, w odpowiednich dziennikach.
 • Formuły automatycznego dekretowania – pozwalają na automatyzację procesu rejestracji dokumentów.
 • Przeglądanie i analiza zaewidencjonowanych dokumentów – program posiada rozbudowany moduł przeglądania dokumentów, który umożliwia dowolne filtrowanie, wybór dowolnych zestawów dokumentów i przeglądanie ich za dowolny okres i pod dowolnym katem.
 • Własne klasyfikacje użytkownika – program umożliwia tworzenia własnych klasyfikacji dokumentów oraz zapisów księgowych, które później można wykorzystać do odfiltrowania tych dokumentów lub zapisów w oknie przeglądarki lub na wydrukach.
Księga główna
 • Rozbudowane mechanizmy przeglądania księgi głównej – okno przeglądarki księgi głównej wyposażone w rozbudowane mechanizmy zestawiania zapisów, obrotów i sald w oknie i na wydrukach. Zapisy można zestawiać wg. kont, okresów, MPK lub zestawić raport obrotów konta.
 • Wydruki – program wyposażony jest komplet wydruków wymaganych przepisami prawa, wydruków statystycznych, w tym bilansu, rachunku wyników, dzienników księgowań i innych,
 • Automatyczne naliczanie obowiązkowej korekty kosztów podatkowych zgodnie z art. 15b ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych - program automatycznie nalicza korekty zarówno dla:
 • transakcji zakupu zaksięgowanych bezpośrednio w programie, najczęściej jednorazowo zaliczanych w koszty uzyskania przychodów,
 • transakcji zakupu towarów handlowych, najczęściej zaliczanych w koszty uzyskania przychodów odpowiednio do rozchodów / sprzedaży towarów handlowych;
 • Automatyczne zamykanie okresów i lat obrachunkowych – w trakcie zamykania okresów możliwe jest wykonanie przez program automatycznych przeksięgowań, przeszacowań, a w trakcie zamykania roku obrachunkowego, dodatkowo automatycznie tworzony jest bilans otwarcia następnego roku. Bilans otwarcia może być wielokrotnie aktualizowany, aż do zamknięcia poprzedniego roku obrotowego.
Rozrachunki
 • Automatyczne, półautomatyczne i ręczne rozliczanie lub kompensata należności i zobowiązań,
 • Możliwość automatycznego rejestrowania i rozliczania rozrachunków już na etapie rejestrowania dokumentów, w tym walutowych. Dodatkowo dla rozrachunków walutowych, program umożliwia automatyczne naliczanie różnic kursowych.
 • Automatyczne tworzenie dokumentów przelewu, wezwań do zapłaty, not odsetkowych oraz naliczanie odsetek bezpośrednio z okna przeglądarki rozrachunków.
 • Komplet zestawień umożliwiających pełną analizę stanu należności i zobowiązań.
Ewidencja VAT
 • Automatyczne ewidencjonowanie zapisów w rejestrze VAT podczas operacji dekretowania dokumentów.
 • Automatyczna kontrola zgodności kont księgi głównej z zapisami w rejestrach VAT.
 • Automatyczne tworzenie i drukowanie deklaracji VAT-7.
 • Automatyczne naliczanie korekt podatku VAT zgodnie z art. 89a i 89b ustawy o podatku od towarów i usług:
 • Podatku należnego zgodnie z art. 89a ustawy o podatku od towarów i usług, tzw. ulga na złe długi, wraz z automatycznym wypełnianiem zawiadomienia VAT-ZD;
 • Podatku naliczonego zgodnie z art. 89b ustawy o podatku od towarów i usług, tj. obowiązkowe obniżenie podatku naliczonego wynikającego z nierozliczonych transakcji zakupu po upływie 150 dni od terminu płatności;
 • Pełna obsługa dokumentów importowych i eksportowych oraz transakcji wewnątrzwspólnotowyc­h.
 • Możliwość tworzenia dowolnej ilości własnych klasyfikacji zapisów w rejestrze VAT,
 • Możliwość tworzenia dowolnych zestawień w oparciu o dane zawarte w rejestrach VAT.
 • Funkcje podstawowe
 • Automatyzacja pracy
 • Controlling
Automatyzacja pracy
 • Automaty księgujące VAT – umożliwiają one zdefiniowanie dowolnej ilości schematów księgowań dokumentów. W trakcie rejestrowania dokumentów wystarczy wybrać odpowiedni schemat, po czym dokument może zostać w całości automatycznie zadekretowany.
 • Automatyczne, okresowe przeksięgowywanie i dekretowanie kosztów do rozliczenia w czasie i innych kwot rozliczanych w czasie.
 • Automaty księgujące programu umożliwiają zdefiniowanie planu przeksięgowań wskazanej kwoty w dekretowanym dokumencie. Plan przeksięgowań umożliwia rozłożenie jej na dowolną ilość okresów obrachunkowych i przypisania każdej pozycji odpowiedniego schematu przeksięgowania. Podczas zamykania okresów obrachunkowych, WF-FaKir umożliwia automatyczne tworzenie not księgowych zawierające wszystkie wymagane przeksięgowania kwot do rozliczenia w czasie, w danym okresie obrachunkowym.
 • Automatyczny import i dekretowanie dokumentów z systemu sprzedaży, kadrowo – płacowego oraz zarządzania majątkiem firmy. Program WF-FaKir posiada wbudowane moduły automatycznego importu i dynamicznego dekretowania importowanych dokumentów z powyższych aplikacji. W zależności od konfiguracji całego systemu, import dokumentów może odbywać się:
 • za pośrednictwem plików wymiany, gdy oba programy pracują w niezależnych bazach danych;
 • bezpośrednio, gdy oba programy pracują w jednej, wspólnej bazie danych (dotyczy wyłącznie w z programami systemu Asseco WAPRO).
 • W modułach importu można definiować schematy dekretowania wszystkich importowanych dokumentów, w tym dynamicznie prowadzić obliczenia, tworzyć opisy importowanych dokumentów. Zakres automatyzacji tego procesu zależy od programu, z którym współpracuje WF-FaKir. Pełne możliwości automatyzacji wymiany danych możliwe są wyłącznie pomiędzy aplikacjami systemu Asseco WAPRO.
 • Automatyczne naliczanie:
 • obowiązkowej korekty kosztów podatkowych zgodnie z art. 15b ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych
 • korekt podatku VAT:
 • podstawy opodatkowania oraz podatku należnego zgodnie z art. 89a ustawy
 • Synchronizacja danych z pozostałymi aplikacjami systemu zarządzania firmą. Synchronizacja wspólnych danych jest możliwa wyłącznie pomiędzy aplikacjami systemu Asseco WAPRO.
 • Konwersja z WF-FaKir dla DOS. Program w pełni importuje wszystkie dane programu WF-FaKir dla DOS. Po konwersji danych jest natychmiast gotowy do kontynuowania pracy w nowym środowisku.
 • e-Archiwum - Moduł Zarządzania Dokumentami
 • Zapisywanie i przechowywanie e-Dokumentów
 • e-Faktury (faktury elektroniczne);
 • Kopie elektroniczne klasycznych dokumentów (skany dokumentów);
 • Zapisywanie dokumentów w kontekście:
 • Księgowanych dokumentów systemowych
 • Firmy
 • Kontrahentów
 • Pracowników
 • Dostęp do dokumentów bezpośrednio w interfejsie programu. Na przykład zapisane w e-Archiwum e-Dokumenty do dokumentów systemowych, w interfejsie programu stanowią załączniki do zaksięgowanych dokumentów, a podgląd dostępny jest po przyciśnięciu jednego przycisku;
 • W wybranym kontekście można zapisać dowolnie wiele e-Dokumentów;
 • W systemach, w których system zarządzania sprzedażą WF-Mag dla Windows pracuje na wspólnej bazie z systemem finansowo - księgowym WF-FaKir dla Windows, e-Dokumenty powiązane z dokumentami handlowymi w programie WF-Mag dla Windows, są automatycznie widoczne jako załączniki zaksięgowanych dokumentów w programie WF-FaKir dla Windows;
Controlling
 • Miejsca Powstawania Kosztów – program wyposażony jest w moduł umożliwiający definiowanie, obsługę i rozliczanie centrów kosztowych (MPK) wraz z ich analizą.
 • Plany budżetowe firmy – program umożliwia tworzenia rocznych, lub częściowych planów budżetowych firmy z możliwością kontroli ich realizacji.
 • Analiza wskaźnikowa – obsługa podstawowych wskaźników odpowiedzialnych za kondycję firmy (wskaźniki rentowności, płynności, aktywności, wydajności i wiele innych) wraz z możliwością śledzenia ich zmian w czasie.
 • Raporty i zestawienia – Program umożliwia tworzenie zarówno raportów i zestawień, do których dane pobierane są, po odpowiednim odfiltrowaniu, bezpośrednio z bazy danych programu bez złożonych kalkulacji, jak raportów, w których prezentowane dane wymagają wstępnych obliczeń i kalkulacji.
 • Zestawienia danych - Poza bogatym zestawem dostarczanych z programem wydruków i zestawień, WF-FaKir umożliwia podłączenia własnych raportów wykonanych w technologii CRYSTAL REPORTS, lub modyfikacji istniejących raportów.
 • Kalkulacje i obliczenia - program posiada rozbudowany moduł umożliwiający tworzenie raportów prezentujących wyniki złożonych obliczeń i kalkulacji, na przykład rozbudowanego rachunku wyników uwzględniającego wiele rodzaje działalności, z wynikami pośrednimi lub inne. Moduł wyposażony jest zestaw formuł obliczeniowych, umożliwia również stosowanie obliczeń warunkowych.
 • Współpraca z programem WF-Analizy – współpraca z programem WF-Analizy umożliwia tworzenie dodatkowych raportów i zestawień niedostępnych w programie WF-FaKir, w postaci zaawansowanych, wielowymiarowych analiz opartych o dane programu WF-Fakir dla Windows.

Wymagania sprzętowe:

Instalacja jednostanowiskowa:

Stanowisko:

Komputer z procesorem 2 GHz kompatybilny z x86 lub x64,

1 GB RAM (2 GB RAM dla Windows Vista, Windows 7 lub Windows 8),

minimum 2 GB wolnego miejsca na dysku twardym,

napęd DVD,

karta graficzna XGA/XVGA (1024x768),

Windows XP SP 3/Vista/Windows 7/Windows 8,

MS SQL Server 2005 lub nowszy w wariancie Express Edition.

Instalacja wielostanowiskowa

Serwer:

Komputer z procesorem 2 GHz kompatybilny z x86 lub x64,

4 GB RAM,

minimum 2 GB wolnego miejsca na dysku twardym,

napęd DVD,

karta graficzna XGA/XVGA (1024x768),

Windows 2012 Server,

MS SQL Server 2005 lub nowszy.

Stanowisko:

Komputer z procesorem 1 GHz kompatybilny z x86,

512 MB RAM (1024 MB RAM dla Windows Vista, Windows 7 lub Windows 8),

300 MB wolnego miejsca na dysku twardym,

karta graficzna XGA/XVGA (1024x768),

Windows XP SP3/Vista/Windows 7/Windows 8.

Praca w sieciach:

Windows 2003/XP SP3/Vista/Windows 7/Windows 8

Pozostałe wymagania

Do użytkowania programu na komputerach z systemem Windows Vista, Windows 7 lub Windows 8 wymagane jest posiadanie silnika bazy danych w wersji minimum MS SQL Server 2005.

Pełne wykorzystanie funkcjonalności wersji PRESTIŻ wymaga posiadania pakietu MS Excel lub MS Office w wersji XP lub późniejszej.

Towar można odebrać w naszym biurze w Warszawie przy ul. Kolorowej 19 lok. 151 poziom -1 wejście od ul. Sosnkowskiego (po uprzednim kontakcie)


Mediago ©

wysyłka gratis
metody płatności
 • PayU
 • Zwykły przelew bankowy
  • 19 1140 2004 0000 3202 3391 2998
  • 50 1020 5558 1111 1503 5660 0037
płatność z góry
maksymalnie w paczce
Paczka pocztowa priorytetowa 16,00 zł
kolejna sztuka: 0,00 zł
maksymalnie w paczce: 3
przybliżony czas realizacji: 3 dni robocze
Odbiór osobisty po przedpłacie 0,00 zł
kolejna sztuka: 0,00 zł
maksymalnie w paczce: -
przybliżony czas realizacji:
Przesyłka kurierska 21,00 zł
kolejna sztuka: 0,00 zł
maksymalnie w paczce: 5
przybliżony czas realizacji: 3 dni robocze
płatność przy odbiorze
maksymalnie w paczce
Przesyłka kurierska pobraniowa 26,00 zł
kolejna sztuka: 0,00 zł
maksymalnie w paczce: 5
przybliżony czas realizacji: 3 dni robocze
Przesyłka pobraniowa / Paczka48 pobranie 21,00 zł
kolejna sztuka: 0,00 zł
maksymalnie w paczce: 3
przybliżony czas realizacji: 4-5 dni roboczych
Odbiór osobisty 0,00 zł
kolejna sztuka: 0,00 zł
maksymalnie w paczce: -
przybliżony czas realizacji:
zwrot towaru w ramach odstąpienia od umowy
Jako konsument możesz zwrócić większość przedmiotów kupionych od Firm na Allegro (wyjątki i zasady zostały opisane na stronie Pomocy oraz w zakładce "Informacje od Sprzedającego"). Poinformuj sprzedającego o odstąpieniu od umowy (nie musisz podawać powodu odstąpienia). Masz na to 14 dni kalendarzowych od otrzymania towaru, chyba że sprzedający wyznacza na to dłuższy termin.

Od daty złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy masz kolejne 14 dni kalendarzowych na odesłanie towaru. Sprzedawca powinien zwrócić Ci pieniądze w ciągu 14 dni od chwili otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Sprzedający może wstrzymać się z odesłaniem środków do czasu otrzymania przedmiotu.
dodatkowe informacje
Odbiór osobisty po uprzednim kontakcie
Wystawiam fakturę VAT

dane sprzedawcy

MEDIAGO ALICJA KRUSIEWICZ
KOLOROWA 19/151
02-495 WARSZAWA
NIP: 522-110-00-33
REGON: 015648241
Odbiory osobiste po uprzednim kontakcie 10-19 sob. 10-14 ul. Kolorowa 19 lok.151 poziom -1 Ursus realizacja zamówień średnio 1 dzień. Odbiory osobiste zamówienie do godziny 15 odbiór w ten sam dzień po godzinie 17-stej. ZAPRASZAMY :) PROSZĘ PRZED ZAKUPEM O KONTAKT Z DZIAŁEM HANDLOWYM CELEM POTWIERDZENIA DOSTĘPNOŚCI TOWARU JAK I TERMINU REALIZACJI. WSZYSTKIE ROSZCZENIA PO ZAKUPIE BEZ POTWIERDZENIA NIE BĘDĄ ROZPATRYWANE.

kontakt

pozostałe informacje

PROSZĘ PRZED ZAKUPEM O KONTAKT Z DZIAŁEM HANDLOWYM CELEM POTWIERDZENIA DOSTĘPNOŚCI TOWARU JAK I TERMINU REALIZACJI. WSZYSTKIE ROSZCZENIA PO ZAKUPIE BEZ POTWIERDZENIA NIE BĘDĄ ROZPATRYWANE.