Allegro WebAPI

Interfejs programistyczny platformy Allegro

Aktualności RSS - changelog RSS - Wszystkie

Tutaj znajdziesz najnowsze informacje dotyczące zmian i wydarzeń związanych z WebAPI.

19 września 2017 r.

Komunikaty techniczne

Oddajemy kalkulator opłat, usuwamy metodę doGetPaymentData

Udostępniliśmy Sprzedającym kalkulator opłat w REST API. Sprzedający mogą sprawdzić jakie opłaty pobieramy w każdej kategorii. W związku z tym 19 pażdziernika wyłączymy metodę doGetPaymentData, która zwraca niedokładne dane. Kalkulator opłat w REST API zwraca dane dla Użytkownika, który jest zalogowany. Więcej na ten temat przeczytacie tutaj

Podyskutuj o zmianach na forum usługi

18 września 2017 r.

Changelog

Zmiany w metodach komentarzowych / Changes in feedback methods

Data wdrożenia: 18 września 2017 r.
Z lekkim opóźnieniem wprowadziliśmy zmiany, które zapowiadaliśmy tutaj:

1. Usunęliśmy metody:


Metody te zwracają tylko informacje lub pozwalają wystawić komentarze dla transakcji zawartych przed 3 kwietnia 2017r.

Podyskutuj o zmianach na forum usługi

12 września 2017 r.

Komunikaty techniczne

13 września przerwa serwisowa środowiska WebAPI Sandbox.

13 września, od godziny 08:00 rozpoczniemy przerwę serwisową środowiska WebAPI Sandbox, która potrwa do końca dnia.

W czasie przerwy:

- Sandbox nie będzie dostępny (z poziomu WWW i API)
- Usuniemy wszystkie konta użytkowników. Gdy Sandbox będzie ponownie dostępny, utwórz konto ponownie.


September 13, WebAPI Sandbox will be unavailable.

Tomorrow, on September 13, Sandbox will be unavailable from 08:00 due to maintenance. The service will be restored the next day.

Remember that during the break, apart from no access to the test environment, all created data is permanently removed (e.g. additional users or purchase transactions).

Podyskutuj o zmianach na forum usługi

4 września 2017 r.

Komunikaty techniczne

Wprowadzamy zmiany w metodach dotyczących komentarzy

Od 3 kwietnia w Allegro kupujący wystawiają nowe oceny sprzedawcom. WebAPI Allegro zwraca dane o ocenach i komentarzach, które użytkownicy wystawili do 3 kwietnia 2017r. Dlatego wprowadzamy szereg zmian, dokładny opis znajdziesz poniżej:


I. 14 września usuniemy metody:


Metody te zwracają tylko informacje lub pozwalają wystawić komentarze dla transakcji zawartych przed 3 kwietnia 2017r.


II. Natomiast 28 września wprowadzimy zmiany w metodach:


1. W polach userRating i itSellerRating nie będziemy zwracać już informacji. Będziemy zwracać 0.


2. Dodatkowo w metodzie doShowUser nie będziemy zwracać informacji w polach i strukturach:

 • userPositiveFeedback,
 • userNegativeFeedback,
 • userNeutralFeedback,
 • userSellRatingCount,
 • userSellRatingAverage


W strukturach będziemy zwracać null, a w polach 0.

3. W metodzie doMyContact pole contactRating będzie puste.

4. W metodzie doMyAccount2 w tablicy myAccountArray w polach liczba punktów sprzedającego oraz liczba punktów kupującego będziemy zwracać null.


III. Przypominamy, że udostępniliśmy
nowe metody, dzięki którym pobierzesz aktualne informacje o ocenach.

Podyskutuj o zmianach na forum usługi

22 sierpnia 2017 r.

Komunikaty techniczne

[Przypominamy] Dane o parametrach pobierzesz tylko metodą doGetSellFormFieldsForCategory / [Reminder] Retrieve parameter data using doGetSellFormFieldsForCategory

Przypominamy, że od 12 września dane o parametrach pobierzesz tylko metodą doGetSellFormFieldsForCategory.

Od 12 września wyłączymy następujące metody:


Dlaczego wprowadzamy zmiany

Ulepszamy parametry w serwisie - zgodnie z zapowiedzią. Wiąże się to z dwoma dużymi zmianami w parametrach allegro:

 • parametry przypisujemy do kategorii wyższego rzędu, z wyłączeniem wybranych kategorii niższego rzędu. Czyli parametr przypisany do kategorii Dziecko może nie wystąpić w kategorii Wózki dziecięce. Dzięki temu filtrowanie po parametrach udostępnimy w kategoriach wyższego rzędu.
 • wartości parametrów mogą być różne, w zależności od kategorii. Np parametr Stan może w niektórych kategoriach przyjąć wartość Odnowiony.

W efekcie, tylko dla kategorii najniższego rzędu otrzymacie poprawne informacje o parametrach i ich wartościach, których potrzebujecie by wystawić ofertę.

Jak pobierać dane o parametrach i kategoriach w Allegro:

 1. Wprowadziliśmy zmiany w metodzie doGetCatsData (doGetCatsDataLimit):
  • w danych wejściowych będziesz mógł podać parametr, dzięki któremu w odpowiedzi metody otrzymasz tylko kategorie najniższego rzędu
  • w odpowiedzi dodamy odpowiednie oznaczenie, które wskaże czy dana kategoria jest najniższego rzędu.
 2. Wkrótce doGetSellFormFieldsForCategory zwróci dane tylko dla kategorii najniższego rzędu. Jeśli w parametrach wejściowych podasz ID kategorii wyższego rzędu, otrzymasz odpowiedni komunikat błędu.

 We would like to remind you that, as of September 12, only doGetSellFormFieldsForCategory will return parameter data.

At the same time, the following methods will be deactivated:


Reason for the change

Pursuant to our previous announcement, we work on improving the service, which involves two major changes concerning Allegro parameters:
 • assigning parameters to a higher-level category, except certain lower-level categories. In other word, a parameter assigned to the For Kids category cannot appear in Prams. As a result, we will be able to offer filtering by parameters in higher-level categories.
 • values of parameters may be different depending on a category. For example, in some categories Condition values may also include Refurnished.

Eventually, only the bottom-level categories will return correct information on parameters and their values that are necessary to list an offer.

Retrieving data about parameters and categories on Allegro:
 1. We implemented the following changes in doGetCatsData (doGetCatsDataLimit):
  • adding a parameter in input data that will return bottom-level categories in a response
  • adding suitable information in a response to indicate whether a category is of the bottom-level type.
 2. Soon, doGetSellFormFieldsForCategory will return data only in the case of bottom-level categories. Providing an ID of a higher-level category in input data will trigger an error message.

Podyskutuj o zmianach na forum usługi

17 sierpnia 2017 r.

Komunikaty techniczne

Zmiany w metodach doGetCatsData* / Changes in doGetCatsData* methods

Z lekkim opóźnieniem wprowadziliśmy zmiany, które zapowiadaliśmy tutaj:

1. W danych wejściowych w metodach:
możesz podać nowy parametr nieobowiązkowy onlyLeaf. Jeśli ustawisz jego wartość na true / 1 (boolean), w odpowiedzi otrzymasz tylko kategorie najniższego rzędu.

2. Do odpowiedzi w metodach:
dodaliśmy nowy parametr isLeaf. Dla kategorii najniższego rzędu, otrzymasz true / 1 (boolean) w wartości tego parametru.As previously announced, we introduced changes in doGetCatsData* methods.

1. In input parametres in following methods:
you can send a non-required parameter onlyLeaf. If you set the value to true / 1 (boolean), you will receive only the bottom-level categories in response.

2. In output parameters in following methods:
we added a new parameter isLeaf. For the bottom-level categories the value is set to true / 1 (boolean).

Podyskutuj o zmianach na forum usługi

17 sierpnia 2017 r.

Komunikaty techniczne

Nowe opcje faktury dostępne w API / New invoice options available in API

Niedawno wprowadziliśmy nowe opcje faktury w ofertach:
 • nie wystawiam faktury
 • faktura VAT
 • faktura VAT-marża
 • faktura bez VAT

Dziś udostępniliśmy je w API Allegro.


Recently we released new invoice options in our offers:
 • I do not issue an invoice
 • VAT invoice
 • VAT-margin invoice
 • Invoice without VAT

Today, we introduced those option in Allegro API.

Podyskutuj o zmianach na forum usługi

11 sierpnia 2017 r.

Komunikaty techniczne

Nowy opis oferty - uzupełnij zwroty, reklamacje i dane o sprzedającym do 12 września

Zależy nam, aby kupujący mogli łatwo znaleźć informacje o zwrotach i reklamacjach. Od 12 września będziemy wymagać tych informacji we wszystkich nowo wystawianych, wznawianych i edytowanych ofertach. Dotyczy to kont firmowych. Więcej informacji znajdziesz tutaj.

Jak zarządzać warunkami oferty przez API?

Jeśli sprzedawca przygotował warunki zwrotu, gwarancji i reklamacji, możesz je przypisać do oferty - wypełnij strukturę AfterSalesServiceConditions, którą udostępniliśmy w parametrach wejściowych w metodach:

doNewAuctionExt

doCheckNewAuctionExt

doChangeItemFields 

Identyfikatory warunków zwrotu, gwarancji i reklamacji pobierzesz przez REST API. Więcej informacji znajdziesz tutaj.

Podyskutuj o zmianach na forum usługi

9 sierpnia 2017 r.

Komunikaty techniczne

Usuwamy metody doGetFavouriteCategories i doGetFavouriteSellers / We are removing the doGetFavouriteCategories and doGetFavouriteSellers methods

Z końcem lipca oddzieliliśmy technicznie aukro.cz od allegro.pl. W związku z tym usuwamy metody doGetFavouriteCategories i doGetFavouriteSellers z WSDL oraz z dokumentacji WebAPI - zgodnie z wcześniejszą zapowiedzią

Jeśli wywołasz te metody, w odpowiedzi otrzymasz komunikat błędu, że metoda nie istnieje ('WebAPI method does not exist').At the end of July we technically separated aukro.cz from allegro.pl. As previously announced, we remove the doGetFavouriteCategories and doGetFavouriteSellers methods from the WSDL and from the WebAPI documentation.

If you use this methods, in response you will receive an error message that the method does not exist ('WebAPI method does not exist').

Podyskutuj o zmianach na forum usługi

3 sierpnia 2017 r.

Komunikaty techniczne

Zmieniliśmy walidację gdy wystawiasz lub edytujesz ofertę / We changed validation when creating or editing an offer

W ramach prac nad parametrami w WebAPI Allegro, wdrożyliśmy zmianę w walidacji, gdy wystawiasz lub edytujesz ofertę.

Jeśli w requeście podasz parametry, które nie należą do danej kategorii, zignorujemy je - ofertę wystawisz lub zmienisz. W odpowiedzi nie otrzymasz błędu ERR_INVALID_VALUE_IN_ATTRIB_FIELD.

Dzięki temu otrzymasz mniej błędów, gdy wystawiasz i wprowadzasz zmiany w ofercie.

Zmiana wprowadziliśmy w metodach:

English version

We continue our work on Allegro WebAPI parameters. We improved our validation mechanism, when you list or change your offers.

If you provide parameters, which does not belong to a given category, while lisitng or editing the offer - we will ignore those parameters and create or update the offer. You will not receive ERR_INVALID_VALUE_IN_ATTRIB_FIELD error message in response.

You should receive less errors in responses to listing and changing offers requests.

We improved following methods:

Podyskutuj o zmianach na forum usługi