Allegro WebAPI

Interfejs programistyczny platformy Allegro

Aktualności RSS - changelog RSS - Wszystkie

Tutaj znajdziesz najnowsze informacje dotyczące zmian i wydarzeń związanych z WebAPI.

11 maja 2017 r.

Komunikaty techniczne

11 maja przerwa serwisowa środowiska WebAPI Sandbox || May 11, WebAPI Sandbox will be unavailable

Dzisiaj, 11 maja, od godziny 12:00 rozpoczniemy przerwę serwisową środowiska WebAPI Sandbox, która potrwa do końca dnia.

Przypominamy, że prace wykonywane podczas przerwy serwisowej skutkują przerwą w dostępie do środowiska oraz permanentnym usunięciem wszelkich danych utworzonych do tej pory na Sandboxie (np. dodatkowi użytkownicy czy transakcje kupna).Today, on May 11, Sandbox will be unavailable from 12:00 due to maintenance. The service will be restored the next day.

Remember that during the break, apart from no access to the test environment, all created data is permanently removed (e.g. additional users or purchase transactions).

Podyskutuj o zmianach na forum usługi

10 maja 2017 r.

Komunikaty techniczne

Przerwa techniczna / Technical break

W najbliższy piątek 12 maja między godziną 4:00 a 5:00 przeprowadzimy prace modernizacyjne. W tym czasie możecie odczuć przerwy w działaniu Allegro WebAPI oraz REST API, głównie w kwestiach związanych z logowaniem.

Oferty kończące się w czasie przerwy technicznej, a więc od 12.05.2017 od godziny 04:00 do 05:00 zostaną przedłużone o 24 godziny.


Przepraszamy za ewentualne niedogodności.
We would like to inform that on May 12, from 4:00 to 5:00, there will be a technical break due to maintenance. During that time you may experience disruption in operation of Allegro WebAPI or REST API, in particular you may experience logon problems.

Offers scheduled to end during the technical break, i.e. between 4:00 and 5:00 on May 12, 2017 will be extended by 24 hours.


We are very sorry for the inconvenience.

Podyskutuj o zmianach na forum usługi

8 maja 2017 r.

Komunikaty techniczne

Wyłączyliśmy możliwość wystawiania ofert z wieloma rozmiarami w kategorii Obuwie / Disabled option to list offers with many sizes in Shoes

Zgodnie z zapowiedzią z dnia 23.03.2017 wyłączyliśmy możliwość wystawiania ofert z wieloma rozmiarami w kategorii Obuwie.

Dane w API są zwracane tak jak dotychczas - jest to parametr wielowyborowy.

Zdecydowaliśmy się na takie podejście ponieważ jest to dużo mniej inwazyjne niż zmiana kluczowego parametru w całym serwisie.

Formularz wystawiania jak i wystawianie oraz edycja w WebAPI ma teraz wymuszony wybór jednego rozmiaru dla kategorii Obuwie.


As heralded on 23 March 2017, we have disabled the option to list offers with several sizes in the Shoes category.

API data gets returned as before – it is a multiple-choice parameter.

The solution we’ve chosen is much less intrusive than modifying the key parameter across the site.

You will now be asked to select a single size in the Shoes category when filling out the listing form or when listing and editing an offer via WebAPI.

 

Podyskutuj o zmianach na forum usługi

20 kwietnia 2017 r.

Komunikaty techniczne

Obserwowane - wyłączamy metody w WebAPI Allegro

Zakończyliśmy prace nad rozwojem funkcjonalności “Obserwowane”. Zgodnie z Komunikatem usunęliśmy zakładkę ‘Ulubione’ w Moim Allegro. Wyłączamy również dwie metody:
Jeśli wywołasz te metody, w odpowiedzi otrzymasz dane, jakie były dostępne przed ich wyłączeniem.

Metody te zostawiamy w WSDL-ach usługi, ponieważ ‘Ulubione’ są nadal dostępne w Aukro.czWe have implemented some changes concerning “Watched”. Pursuant to our previous announcement, we removed the tab “Favorite” from My Allegro. Moreover, we are deactivating the following methods:
If you call them, you will receive results that were accurate before deactivating the methods in question.

However, these methods will be included in the WSDL as the “Favorite” option is still available on Aukro.cz

Podyskutuj o zmianach na forum usługi

13 kwietnia 2017 r.

Komunikaty techniczne

Zaktualizowaliśmy listę przewoźników/We have updated a list of courier companies

Zaktualizowaliśmy listę firm przewozowych dostępnych w metodzie doAddPackageInfoToPostBuyForm:
Dodaliśmy następujące firmy:
 • DPD
 • FedEX
 • TNT Express
 • DB Schenker
 • Raben
 • GEIS
 • Pocztex

Identyfikatory operatorów przewozowych przyjęły następujące wartości: (9 - DPD, 10 - FedEX, 11 - TNT Express, 12 - DB Schenker, 13 - Raben, 14 - GEIS, 15 - Pocztex). Nowych przewoźników udostępniliśmy również w Moim AllegroWe have updated a list of courier companies available in doAddPackageInfoToPostBuyForm:
by adding the following companies:
 • DPD
 • FedEX
 • TNT Express
 • DB Schenker
 • Raben
 • GEIS
 • Pocztex

Here are the values of courier company IDs: (9 - DPD, 10 - FedEX, 11 - TNT Express, 12 - DB Schenker, 13 - Raben, 14 - GEIS, 15 - Pocztex). New companies are also available via My Allegro

Podyskutuj o zmianach na forum usługi

5 kwietnia 2017 r.

Komunikaty techniczne

Od dziś możesz przygotować nowy opis w ofercie i dostosować ją do nowych zasad / Use new description features and adjust your offer to new requirements

Tak jak zapowiadaliśmy, od dziś możesz tworzyć nowy opis w ofercie i dostosować ją do nowych zasad.

Przygotowaliśmy poradnik, w którym opisujemy jak dostosować oferty do nowych zasad. Poniżej podsumowanie zmian w metodach WebAPI, które przygotowaliśmy dla nowego opisu w ofercie:

Dodaliśmy nowy FID 341 - Nowy opis oferty - w parametrach wejściowych w metodach:

W wartości FIDa prześlij strukturę JSON, w której umieścisz opis przedmiotu. W tym poradniku opisujemy jak ją przygotować.

Jeśli:

 • wyślesz opis tylko w FID 24 - wystawimy ją wg starych zasad
 • wyślesz opis tylko w FID 341 - wystawimy ją wg nowych zasad
 • wyślesz opis w FID 24 i w FID 341 - wystawimy ją wg nowych zasad.


Wartość tego FID 341 - Nowy opis oferty - będziemy też zwracać w metodach:Pursuant to our previous announcement, new description features allowing you to adjust your offer to new requirements are available.

Check our guidelines to learn how to make the adjustments. Below you can find a list of changes introduced to WebAPI methods to support new description features:

We added FID 341 in input parameters of the following methods:


Value of FID 341 will be returned in:


Transfer a JSON structure with an item description in FID. Please refer to guidelines for further instructions.

If:

 • you transfer item description in FID 24 only – your offer will be listed according to old rules
 • you transfer item description in FID 341 only – your offer will be listed according to new rules
 • you transfer item description in FID 24 and FID 341 – your offer will be listed according to new rules.

Podyskutuj o zmianach na forum usługi

5 kwietnia 2017 r.

Komunikaty techniczne

Od dziś możesz zarządzać warunkami w swoich ofertach. / Manage offer conditions

Zgodnie z zapowiedzią, od dziś możesz przypisać warunki do swoich ofert przez API.

Przygotowaliśmy poradnik, w którym opisujemy jak dostosować oferty do nowych zasad. Poniżej znajdziesz podsumowanie zmian w metodach WebAPI, które wdrożyliśmy dla warunków oferty.

Dodaliśmy nową niewymaganą strukturę w parametrach wejściowych w metodach:

AfterSalesServiceConditions | AfterSalesServiceConditionsStruct | niewymagany
Struktura zawiera informacje jakie warunki mają się wyświetlać w ofercie.
1. impliedWarranty | string | niewymagany
Identyfikator (uuid) warunków reklamacji. Możesz go pobrać przez zasób GET /after-sales-service-conditions/implied-warranties w REST API.
2. returnPolicy | string | niewymagany
Identyfikator (uuid) polityki zwrotów. Możesz go pobrać przez zasób GET /after-sales-service-conditions/return-policies w REST API.
3. warranty | string | niewymagany
Identyfikator (uuid) Informacji o gwarancjach. Możesz go pobrać przez zasób GET /after-sales-service-conditions/warranties w REST API.

Uzupełniliśmy komunikaty błędów w tych metodach:
- ERR_AFTER_SALES_SERVICE_CONDITIONS_OWNED_BY_SELLER - podano warunek oferty innego użytkownika niż zalogowany
- ERR_REFERENCED_VALUE_NOT_EXISTS - podano identyfikator (uuid) warunku, który nie istnieje.

Strukturę będziemy też zwracać w metodach:

Aby otrzymać dane o warunkach oferty, w parametrach wejściowych dla metod doShowItemInfoExt i doGetItemsInfo przekaż wartość 1 dla parametru getAfterSalesServiceConditions.


According to previous announcement, we have introduced an option allowing you to assign conditions to your offers via API.

Check our guidelines to learn how to adjust your offers to new requirements. Below you can find a list of changes introduced to WebAPI methods to support the new features.

We added a new not obligatory structure in input parameters of the following methods:

AfterSalesServiceConditions | AfterSalesServiceConditionsStruct | non-required
This structure contains information about offer conditions to be displayed.
1. impliedWarranty | string | non-required
Complaints policy ID (uuid). You can retrieve it using GET /after-sales-service-conditions/implied-warranties via REST API.
2. returnPolicy | string | non-required
Return policy ID (uuid). You can retrieve it using GET /after-sales-service-conditions/return-policies via REST API.
3. warranty | string | non-required
Warranty information ID (uuid). You can retrieve it using GET /after-sales-service-conditions/warranties via REST API.

We have updated error messages in the following messages:
ERR_AFTER_SALES_SERVICE_CONDITIONS_OWNED_BY_SELLER - provided offer condition is not assigned to logged on user
ERR_REFERENCED_VALUE_NOT_EXISTS - provided condition ID (uuid) does not exist.

The structure will be returned in:

To receive information on offer conditions, transfer 1 in the getAfterSalesServiceConditions parameter in input parameters of doShowItemInfoExt and doGetItemsInfo.


Podyskutuj o zmianach na forum usługi

5 kwietnia 2017 r.

Changelog

Zmiany w metodach komentarzowych / Changes in feedback methods

Data wdrożenia: 4 maja 2017 r.
Dostosowaliśmy logikę działania metod do ostatnich zmian w systemie komentarzy:
 • doFeedback oraz doFeedbackMany umożliwiają kupującym wystawienie komentarzy dla transakcji zawartych przed 3 kwietnia 2017 (data graniczna: 02.04. 23:59:59) .
 • doGetWaitingFeedbacksCount zwraca liczbę niewystawionych komentarzy tylko dla transakcji zawartych przed 3 kwietnia 2017 (data graniczna: 02.04.23:59:59).
 • doGetWaitingFeedbacks zwraca informacje tylko o komentarzach dla transakcji zawartych przed 3 kwietnia 2017 (data graniczna: 02.04.23:59:59).We have adjusted methods to support the latest changes in our feedback system:
 • with methods doFeedback and doFeedbackMany buyers can post comments concerning transactions made before April 3 (cut-off date: 02.04.23:59:59) .
 • doGetWaitingFeedbacksCount returns only a number of not published comments concerning transactions concluded before April 3 (cut-off date: 02.04.23:59:59).
 • doGetWaitingFeedbacks returns information about comments concerning transactions that were concluded before April 3 (cut-off date: 02.04.23:59:59).

Podyskutuj o zmianach na forum usługi

27 marca 2017 r.

Komunikaty techniczne

Usługi dodatkowe w doGetPostBuyFormsDataForSellers / Additional services in doGetPostBuyFormsDataForSellers

W drugiej połowie kwietnia w Allegro udostępnimy Usługi dodatkowe, dzięki którym jako sprzedający będziesz mógł zaproponować usługi powiązane np. zapakowanie przedmiotu na prezent, wniesienie towaru albo jego montaż. Wkrótce w Allegro opublikujemy więcej informacji na ten temat.

Z tego powodu zapowiadamy zmianę w metodzie doGetPostBuyFormsDataForSellers, którą wdrożymy również w drugiej połowie kwietnia.

W danych zwracanych metody dodamy:

- nową strukturę dealAdditionalServices | PostBuyFormItemDealsAdditionalServiceStruct[] w ramach istniejącej struktury postBuyFormItDeals | PostBuyFormItemDealsStruct[]

    6. dealAdditionalServices | PostBuyFormItemDealsAdditionalServiceStruct[]
        Tablica struktur zawierająca informacje o usługach dodatkowych wybranych do przedmiotu. Będzie ona zwracana tylko, jeżeli dla przedmiotu dokupiono taką usługę.
          1. additionalServiceDefinitionId | string
              Identyfikator usługi dodatkowej.
          2. additionalServiceName | string
              Nazwa usługi dodatkowej.
          3. additionalServiceQuantity | int
              Liczba kupionych usług.
          4. additionalServicePrice | float
              Cena jednostkowa usługi dodatkowej.

- nowe pole postBuyFormAdditionalServicesAmount w ramach głównej struktury postBuyFormData | PostBuyFormDataStruct[]

    25. postBuyFormAdditionalServicesAmount | float
        Koszt usług dodatkowych.

W bliźniaczej metodzie doGetPostBuyFormsDataForBuyers nie dodamy ani struktury dealAdditionalServices | PostBuyFormItemDealsAdditionalServiceStruct[] ani pola postBuyFormAdditionalServicesAmount, a koszty usług dodatkowych będą dodane do pola postBuyFormPostageAmount.In the second half of April, we will introduce Additional services on Allegro. Therefore, sellers will be able to offer related services, e.g. gift wrapping, upstairs delivery or assembly. We will publish more on this particular topic soon.

Due to the announced change, doGetPostBuyFormsDataForSellers shall undergo suitable modification in the second half of April.

As a result, the method will return more data:

- new structure dealAdditionalServices | PostBuyFormItemDealsAdditionalServiceStruct[] within structurey postBuyFormItDeals | PostBuyFormItemDealsStruct[]

    6. dealAdditionalServices | PostBuyFormItemDealsAdditionalServiceStruct[]
        Array of structures with data on additional services selected with an item. It will be returned after selecting a suitable service.
          1. additionalServiceDefinitionId | string
              Additional service ID.
          2. additionalServiceName | string
              Additional service name.
          3. additionalServiceQuantity | int
              Number of additional services that were purchased.
          4. additionalServicePrice | float
              Unit price of an additional service.

- new field postBuyFormAdditionalServicesAmount within the main structure of postBuyFormData | PostBuyFormDataStruct[]

    25. postBuyFormAdditionalServicesAmount | float
        Cost of additional services.

We will not add dealAdditionalServices | PostBuyFormItemDealsAdditionalServiceStruct[] structure nor postBuyFormAdditionalServicesAmount, field to a similar method doGetPostBuyFormsDataForBuyers, but the cost of additional services will be added to postBuyFormPostageAmount.

Podyskutuj o zmianach na forum usługi

23 marca 2017 r.

Komunikaty techniczne

Wyłączamy oferty z wieloma rozmiarami w kategorii Obuwie / Offers with many sizes in the Footwear category soon to be disabled

8 maja 2017 roku wyłączymy możliwość wystawiania i ograniczymy edycję ofert z wieloma rozmiarami. Od 22 maja 8 czerwca nie będziemy wznawiać takich ofert, a oferty do wyczerpania przedmiotów będziemy zakańczać z końcem cyklu rozliczeniowego.

Oznacza to, że struktura variants będzie ignorowana podczas wystawiania i edycji ofert za pomocą WebAPI.

Alternatywnym rozwiązaniem dla ofert z wieloma rozmiarami jest Wielowariantowość.

Prosimy o poprawienie swoich ofert - pozostawienie jednego, wybranego (np. najbardziej popularnego) rozmiaru, a pozostałe rozmiary powinieneś wystawić jako osobne oferty.

Przypominamy, że nie pobieramy opłat za wystawienie oferty w kategorii Obuwie.

Więcej informacji na temat wyłączenia ofert z wieloma rozmiarami znajdziesz tutaj.


FAQ

1. Czy teraz będę musiał wystawić każdy rozmiar jako osobną ofertę?


Tak - każdy rozmiar możesz teraz wystawić jako osobną ofertę i połączyć za pomocą Wielowariantowości.

Przypominamy, że nie pobieramy opłat za wystawienie oferty w kategorii Obuwie.


2. Jak mam teraz wystawiać oferty przez WebAPI?

Od 8 maja struktura variants będzie ignorowana podczas wystawiania i edycji ofert za pomocą WebAPI.

Aby wystawić ofertę - w wartości parametru rozmiar, musisz podać tylko jeden rozmiar, np 44, a ilość przedmiotów będzie pobierana z FID 5, a nie ze struktury variants.

Jeżeli podasz więcej niż jedną wartość parametru rozmiar otrzymasz następujący komunikat:

ERR_MULTIOFFER_UNAVAILABLE - "W tej ofercie jest zbyt wiele rozmiarów. Wskaż tylko jeden i spróbuj ponownie."


3. Jak mogę poprawić moje oferty za pomocą WebAPI?

Metodą doChangeItemFields możesz wprowadzić zmiany w opisie oraz poprawić ofertę:
- Wystarczy, że w FID odpowiedzialnym za rozmiar podasz tylko jedną wartość przypisaną do rozmiaru
- W FID 5 wprowadzisz ile sztuk danego towaru ma być w ofercie.

W momencie kiedy podasz zbyt wiele rozmiarów w swoim zapytaniu otrzymasz taki komunikat:

ERR_MULTIOFFER_UNAVAILABLE - "W tej ofercie jest zbyt wiele rozmiarów. Wskaż tylko jeden i spróbuj ponownie."

4. Multioferta była dostępna przez WebAPI, co z Wielowariantowością?

Nie udostępniliśmy jeszcze Wielowariantowości w API, pracujemy nad tym.
On May 8, 2017 we plan to disable the option to list and limit the option to edit offers containing many sizes of a product. Starting May 22 June 8 such offers will no longer be relisted while those active until stock is available will end at the close of the settlement period.

What this means is that the variants structure will be ignored when you list and edit offers via WebAPI.

An alternative to offers with many sizes is Multi-variability.

Please make sure that you edit your offers by leaving only one desired size (e.g. the most popular one) and list other sizes as separate offers.

Note: we do not charge fees for listings in the Footwear category.

More information on the process of disabling offers with many sizes is available here.

FAQ


1. Do I now have to list every size as a separate offer?

Yes – every size should now be listed separately, however all of them can then be combined using the Multi-variability function.

Note: we do not charge fees for listings in the Footwear category.


2. How can I list offers via WebAPI?

Starting May 8 the variants structure will be ignored when you list and edit offers via WebAPI.

To make a listing, enter only once size in the size parameter (e.g. 44). The quantity of items will be retrieved from FID 5, rather than from the variants structure.

If you enter more than one value in the size parameter, the following message will be displayed:

ERR_MULTIOFFER_UNAVAILABLE - "This offer contains too many sizes. Enter only one size and try again."


3. How can I edit my offers via WebAPI?

Use the doChangeItemFields method to edit the description and correct your offer:

- To mark the intended size, enter only one value in a FID responsible for the size
- In FID 5 enter the quantity of items available in the offer.

When you enter too many sizes, the following message will be displayed:

ERR_MULTIOFFER_UNAVAILABLE - "This offer contains too many sizes. Enter only one size and try again."

4. Multi-offer used to be available via WebAPI. What about Multi-variability?

Multi-variability has not been made available via API yet. We are working to make it happen.

More information on the process of disabling offers with many sizes is available here.

Podyskutuj o zmianach na forum usługi