Allegro WebAPI

Interfejs programistyczny platformy Allegro

Aktualności RSS - changelog RSS - Wszystkie

Tutaj znajdziesz najnowsze informacje dotyczące zmian i wydarzeń związanych z WebAPI.

10 maja 2016 r.

Changelog

Zmiany w filtrowaniu w doGetMyIncomingPayments oraz doGetMyPayments

Data wdrożenia: 16 maja 2016 r.
Do metod doGetMyPayments oraz doGetMyIncomingPayments dodamy nowe pole, które będzie pozwalało na wybór sposobu filtrowania danych po czasie:

8. strictedSearch | int | niewymagany
Wyszukiwanie z dokładnością do przekazanych sekund w
transRecvDateFrom/paymentTimeFrom i transRecvDateTo/paymentTimeTo (0 - nie, 1 - tak).

Przy przekazaniu w polu strictedSearch wartości 1, filtrowanie w podanych metodach będzie działało następująco:

W przypadku gdy za datę początkową zakresu czasu
(transRecvDateFrom/paymentTimeFrom) podstawiona zostanie konkretna wartość, a dla daty końcowej zakresu czasu (transRecvDateTo/paymentTimeTo) przekazane zostanie 0, zwrócona zostanie lista wpłat od daty podanej do daty podanej + 7 dni. W przypadku odwrotnym (gdy dla daty początkowej zakresu czasu przekazane zostanie 0, a dla daty końcowej zakresu czasu podstawiona zostanie konkretna wartość), zwrócona zostanie lista wpłat od daty podanej - 7 dni do daty podanej. Przy podaniu konkretnych wartości zakresu czasu zarówno dla daty początkowej, jak i dla daty końcowej, zwrócona zostanie lista wpłat zrealizowanych w podanym zakresie. Poszczególne filtry można ze sobą łączyć. W przypadku przekazania identyfikatora użytkownika, który nie istnieje - zwracana jest pusta struktura.

Jeśli w polu strictedSearch zostanie przekazana wartość 0 lub pole nie zostanie przekazane, dane będą filtrowane w dotychczasowy sposób. Obydwa sposoby filtrowania zostaną omówione w opisie w dokumentacji wspomnianych metod.

Podyskutuj o zmianach na forum usługi

25 kwietnia 2016 r.

Komunikaty techniczne

Przerwa serwisowa środowiska WebAPI Sandbox

W dniu dzisiejszym, 25 kwietnia, około godz. 13 rozpoczniemy przerwę serwisową środowiska WebAPI Sandbox, która potrwa do końca dnia.

Przypominam, że prace wykonywane podczas przerwy serwisowej skutkują przerwą w dostępie do środowiska oraz permanentnym usunięciem wszelkich danych utworzonych do tej pory na Sandboxie (np. dodatkowi użytkownicy czy transakcje kupna). Szczegóły na ten temat znajdują się na dedykowanej stronie usługi.

Podyskutuj o zmianach na forum usługi

22 kwietnia 2016 r.

Changelog

Poprawki w doGetMyIncomingPayments oraz doGetMyPayments

Data wdrożenia: 5 maja 2016 r.
Za dwa tygodnie wykonamy drobne poprawki błędów i odchyleń w logice działania pól transRecvDateFrom i transRecvDateTo w doGetMyIncomingPayments oraz paymentTimeFrom i paymentTimeTo w doGetMyPayments. Po wdrożeniu tej zmiany wspomniane pola będą ponownie działały zgodnie z opisem z dokumentacji tych metod.

Podyskutuj o zmianach na forum usługi

20 kwietnia 2016 r.

Changelog

Usunięcie metody doShowUserPage

Data wdrożenia: 5 maja 2016 r.
Zgodnie z opublikowanym wcześniej komunikatem o wygaszeniu strony "O mnie" informujemy, że zmiana ta dotknie również WebAPI. Za miesiąc, 18 maja, usuniemy metodę doShowUserPage służącą do pobierania tej strony.

Podyskutuj o zmianach na forum usługi

21 marca 2016 r.

Changelog

Zmiana obligatoryjności części parametrów

Data wdrożenia: 5 kwietnia 2016 r.
W najbliższym czasie, 5 kwietnia, zostanie zmieniona obligatoryjność niektórych parametrów w kategorii Biżuteria i zegarki (za wyjątkiem podkategorii Zegarki, w której zmiany nastąpią 9 maja). Lista podkategorii w których nastąpią zmiany oraz szczegóły dotyczące zmienianych parametrów znajdują się w podlinkowanym pliku PDF.

Podyskutuj o zmianach na forum usługi

14 marca 2016 r.

Komunikaty techniczne

Przerwa serwisowa środowiska WebAPI Sandbox

W dniu dzisiejszym, 14 marca, około godz. 11 rozpoczniemy przerwę serwisową środowiska WebAPI Sandbox, która potrwa ok. 5-6 godzin.

Przypominam, że prace wykonywane podczas przerwy serwisowej skutkują przerwą w dostępie do środowiska oraz permanentnym usunięciem wszelkich danych utworzonych do tej pory na Sandboxie (np. dodatkowi użytkownicy czy transakcje kupna). Szczegóły na ten temat znajdują się na dedykowanej stronie usługi.

Podyskutuj o zmianach na forum usługi

26 lutego 2016 r.

Changelog

Drobna zmiane we wznawianiu ofert sklepowych

Data wdrożenia: 8 marca 2016 r.
Za tydzień wdrożymy drobną poprawkę związaną ze wznawianiem ofert. Po jej udostępnieniu ostatecznie zniknie możliwość wystawienia za pomocą doNewAuctionExt oferty sklepowej z ustawionym wznowieniem tylko z przedmiotami niesprzedanymi (wartość 2 w fidzie 30). Nie będzie również możliwości zmiany tego w ramach edycji za pomocą doChangeItemFields. W przypadku wybrania takiej opcji zostanie zwrócony komunikat błędu ERR_INVALID_PARAM_SHOP_PROLONG - Niepoprawna wartość w polu określającym automatyczne wznowienie oferty w sklepie.

Omawiana forma wznawiania jest obecnie z powodzeniem zastąpiona możliwością wystawiania ofert sklepowych do wyczerpania zapasów.

Podyskutuj o zmianach na forum usługi

11 lutego 2016 r.

Komunikaty techniczne

Przerwa techniczna

Informujemy, że we wtorek, 16 lutego, w związku z planowaną przerwą techniczną która będzie miała miejsce od godziny 00:00 do 6:00, usługa Allegro WebAPI będzie niedostępna.

Podyskutuj o zmianach na forum usługi

25 stycznia 2016 r.

Komunikaty techniczne

Przerwa serwisowa środowiska WebAPI Sandbox

W najbliższy wtorek, 26 stycznia około godz. 8 rozpoczniemy przerwę serwisową środowiska WebAPI Sandbox, która potrwa ok. 6-7 godzin.

Przypominam, że prace wykonywane podczas przerwy serwisowej skutkują przerwą w dostępie do środowiska oraz permanentnym usunięciem wszelkich danych utworzonych do tej pory na Sandboxie (np. dodatkowi użytkownicy czy transakcje kupna). Szczegóły na ten temat znajdują się na dedykowanej stronie usługi.

Podyskutuj o zmianach na forum usługi

22 stycznia 2016 r.

Changelog

Zmiany w polach zwracających informacje o cenie przedmiotu

Data wdrożenia: 4 lutego 2016 r.
Za dwa tygodnie wykonamy zmiany w logice kilku metod. Wynikają one z prac nad nową funkcjonalnością polegającą na możliwości zmiany ceny przedmiotu w ofercie niezależnie od dokonanych w niej ofert kupna. Więcej informacji na jej temat pojawi się w późniejszym terminie.

W podanych niżej metodach dokonamy następujących zmian:

  • doGetBidItem2 będzie zwracała kwotę ostatniego zakupu (w przypadku gdy kupujący kupił więcej niż 1 sztukę i nastąpiło to w różnych cenach)
  • doGetMySellItems oraz doGetMySoldItems w polu priceValue będą zwracały aktualną cenę przedmiotu
  • doGetMyWonItems w polu priceValue będzie zwracała kwotę ostatniego zakupu (w przypadku gdy kupujący kupił więcej niż 1 sztukę i nastąpiło to w różnych cenach)
  • doGetPostBuyFormsDataForBuyers oraz doGetPostBuyFormsDataForSellers w polu postBuyFormItPrice będą zwracać 0 dla ofert Kup Teraz! Zamiast tego dane o cenie przedmiotu można pobrać z pola dealFinalPrice w strukturze postBuyFormItDeals.
  • doGetItemsInfo oraz doShowItemInfoExt w polu itPrice będą zwracać 0 dla ofert Kup Teraz! Ceny takich ofert można pobrać z pola itBuyNowPrice.

Jednocześnie zaznaczamy, że wspomniana funkcjonalność jest nadal w fazie testów. W związku z tym widoczność niektórych zmian jest uzależniona od pojawienia się ofert w których już dokonywano zmiany ceny. Nie wykluczamy również dalszych modyfikacji związanych z wprowadzaną zmianą.


Podyskutuj o zmianach na forum usługi