Allegro WebAPI

Interfejs programistyczny platformy Allegro

Aktualności RSS - changelog RSS - Wszystkie

Tutaj znajdziesz najnowsze informacje dotyczące zmian i wydarzeń związanych z WebAPI.

27 października 2016 r.

Komunikaty techniczne

Przerwa techniczna / Technical break

Informujemy, że w niedzielę, 30 października, w związku z planowaną przerwą techniczną która będzie miała miejsce od godziny 01:50 (czasu letniego) do 03:30 (czasu zimowego), usługa Allegro WebAPI będzie niedostępna.

--------------------------------------

We would like to inform you that on October 30 (Sunday), Allegro WebAPI will be unavailable from 1.50 a.m. (summer time) to 3.30 a.m. (winter time) due to technical break.

Podyskutuj o zmianach na forum usługi

21 października 2016 r.

Komunikaty techniczne

Zmiana dotycząca punktów startowych w dziennikach deali / Change in start points of deals journals


Wdrożyliśmy niewielką zmianę w mechanizmie dostarczającym dane do dzienników doGetSiteJournalDeals oraz doGetSiteJournalDealsInfo, aby wyeliminować potencjalne opóźnienia i zminimalizować ryzyko ich wystąpienia. Wiąże się to jednak ze zmianą wartości punktów startowych.

Przy pierwszym, najbliższym wywołaniu sugerujemy użyć journalStart o wartości 2721091053 i na jego podstawie (oraz kolejnych punktów startowych pobieranych z kolejnych wywołań) pobierać dane z dzienników. Wtedy dane będą zwracane prawidłowo.We have launched a minor change in the mechanism serving data to the doGetSiteJournalDeals and doGetSiteJournalDealsInfo journals. This is to eliminate potential delays and mitigate the risk of their occurrence. The change requires an additional change in the values of start points.

Upon the next call, we suggest that you use the journalStart value: 2721091053. Use the value (and subsequent start points obtained from the following calls) to retrieve journal data. This will ensure the returned data is correct.

Podyskutuj o zmianach na forum usługi

16 września 2016 r.

Komunikaty techniczne

Przerwa techniczna środowiska WebAPI Sandbox / WebAPI Sandbox - technical break

W dniu dzisiejszym, 16 września o godz. 14 rozpoczniemy przerwę serwisową środowiska WebAPI Sandbox ze względu na wprowadzanie zmian w infrastrukturze, która potrwa do poniedziałku 19 września godz. 12. 


Przypominamy, że prace wykonywane podczas przerwy serwisowej skutkują przerwą w dostępie do środowiska oraz permanentnym usunięciem wszelkich danych utworzonych do tej pory na Sandboxie (np. dodatkowi użytkownicy czy transakcje kupna). Szczegóły na ten temat znajdują się na dedykowanej stronie usługi.

Today, on September 16 at 14 WebAPI Sandbox will be unavailable to Monday September 19 at 12 due to changes in infrastructure and maintenance.


Remember that during the break, apart from no access to the test environment, all created data is permanently removed (e.g. additional users or purchase transactions). Please visit the service information page for more details.

Today, on September 16 at 14 WebAPI Sandbox will be unavailable to the end of the day due to changes in infrastructure and maintenance.

Podyskutuj o zmianach na forum usługi

14 września 2016 r.

Komunikaty techniczne

Usunięcie metod obsługujących 'Obserwowane'

W związku z pracami nad rozwojem funkcjonalności “Obserwowane” planujemy wyłączyć kilka metod, które do tej pory pozwalały nią zarządzać:


Statystyki wskazują, że wykorzystanie powyższych metod jest znikome, dlatego informujemy, że od połowy października nie będą one już dostępne w WSDL-ach usługi.

___________________________________________________________________________________________________

Pursuant to changes concerning the “Watched” option, we will deactivate several methods that allow you to manage it:


According to statistics, these methods are rarely used that is why we will deactivate them in service’s WSDL in mid-October.

Podyskutuj o zmianach na forum usługi

17 sierpnia 2016 r.

Komunikaty techniczne

Przerwa techniczna środowiska WebAPI Sandbox / WebAPI Sandbox - technical break

W dniu jutrzejszym, 17 sierpnia, około godz. 8 rozpoczniemy przerwę serwisową środowiska WebAPI Sandbox, która potrwa do końca dnia.

Przypominam, że prace wykonywane podczas przerwy serwisowej skutkują przerwą w dostępie do środowiska orazpermanentnym usunięciem wszelkich danych utworzonych do tej pory na Sandboxie (np. dodatkowi użytkownicy czy transakcje kupna). Szczegóły na ten temat znajdują się na dedykowanej stronie usługi.Tomorrow, on August 17 at 8 WebAPI Sandbox will be unavailable to the end of the day due to maitenance. 

Remember that during the break, apart from no access to the test environment, all created data is permanently removed (e.g. additional users or purchase transactions). Please visit the service information page for more details.

Podyskutuj o zmianach na forum usługi

9 sierpnia 2016 r.

Komunikaty techniczne

Przerwa techniczna środowiska WebAPI Sandbox / WebAPI Sandbox - technical break

W dniu jutrzejszym, 10 sierpnia, około godz. 8 rozpoczniemy przerwę serwisową środowiska WebAPI Sandbox, która potrwa do końca dnia.

Przypominam, że prace wykonywane podczas przerwy serwisowej skutkują przerwą w dostępie do środowiska orazpermanentnym usunięciem wszelkich danych utworzonych do tej pory na Sandboxie (np. dodatkowi użytkownicy czy transakcje kupna). Szczegóły na ten temat znajdują się na dedykowanej stronie usługi.Tomorrow, on August 10 at 8 WebAPI Sandbox will be unavailable to the end of the day due to maitenance. 

Remember that during the break, apart from no access to the test environment, all created data is permanently removed (e.g. additional users or purchase transactions). Please visit the service information page for more details.

Podyskutuj o zmianach na forum usługi

9 sierpnia 2016 r.

Komunikaty techniczne

REST API Allegro - możliwość zmiany ceny

Udostępniliśmy dziś nowy interfejs programistyczny oparty o architekturę REST.

Pierwszy zasób, z którego możecie korzystać w ramach nowego interfejsu to: Change the Buy Now price, który pozwala na zmianę ceny w trwających ofertach - niezależnie od tego czy pojawiła się w nich sprzedaż.

Z czasem będziemy publikować kolejne zasoby REST API, rozszerzając zasięg funkcjonalności nowego interfejsu. O nowych zasobach i możliwościach będziemy informować na bieżąco.
WebAPI w dalszym ciągu jest utrzymywane i pozostaje głównym interfejsem, pozwalającym na integrację z platformą Allegro.

W artykule Jak jednocześnie korzystać z REST API i WebAPI przeczytasz jak łączyć działanie obu udostępnionych interfejsów.

Zachęcamy do korzystania i testowania. Za pomocą REST API można łączyć się zarówno z środowiskiem produkcyjnym jak i testowym.

 


 

Today we have introduced a new application programing interface that adheres to the REST principles.

The first resource available through REST API is “Change the Buy Now price” that allows you to edit price in ongoing offers, irrespective of their transaction history.

We plan to introduce more REST API resources, thus extending the list of functionalities of the new application programming interface. We will keep you posted on new resources and options. Nonetheless, WebAPI is still supported and remains the main interface to integrate with Allegro.

The “How can I use REST API and WebAPI simultaneously?” article describes how to use both interfaces to benefit from their advantages.

Be sure to test the new REST API on live and test environments.

Full english version of Allegro REST API website is coming soon.

Podyskutuj o zmianach na forum usługi

4 lipca 2016 r.

Komunikaty techniczne

Przerwa techniczna środowiska WebAPI Sandbox / WebAPI Sandbox - technical break


W dniu jutrzejszym, 5 lipca, około godz. 8 rozpoczniemy przerwę serwisową środowiska WebAPI Sandbox, która potrwa do końca dnia.

Przypominam, że prace wykonywane podczas przerwy serwisowej skutkują przerwą w dostępie do środowiska oraz permanentnym usunięciem wszelkich danych utworzonych do tej pory na Sandboxie (np. dodatkowi użytkownicy czy transakcje kupna). Szczegóły na ten temat znajdują się na dedykowanej stronie usługi.Tomorrow, on July 5 at 8 WebAPI Sandbox will be unavailable to the end of the day due to maitenance.

Remember that during the break, apart from no access to the test environment, all created data is permanently removed (e.g. additional users or purchase transactions). Please visit the service information page for more details.

Podyskutuj o zmianach na forum usługi

22 czerwca 2016 r.

Komunikaty techniczne

Przerwa techniczna / Technical break

Informujemy, że we wtorek, 5 lipca, w związku z planowaną przerwą technicznąktóra będzie miała miejsce od godziny 00:00 do 6:00, usługa Allegro WebAPI będzie niedostępna.We would like to inform that on July 5 (Tuesday), Allegro WebAPI will be unavailable from 0:00AM to 6:00AM due to technical break.

Podyskutuj o zmianach na forum usługi

14 czerwca 2016 r.

Changelog

Zmiana w doShowItemInfoExt oraz doGetItemsInfo / Modification of doShowItemInfoExt and doGetItemsInfo

Data wdrożenia: 4 lipca 2016 r.
Za trzy tygodnie zmienimy logikę działania pola itOrderFulfillmentTime w metodach doShowItemInfoExt oraz doGetItemsInfo. Będzie ono informowało o "Wysyłce w ciągu"uwzględniając wartość 1 (natychmiast)

Do tej pory w tym polu zwracaliśmy informację o czasie realizacji zamówienia. Było ono sumą wartości pola "Wysyłka w ciągu" zadeklarowanego przez sprzedającego oraz przybliżonego minimalnego czasu dostawy dla wybranej opcji wysyłki.

Wartość czasu realizacji zamówienia nadal będzie można otrzymać. Wystarczy do wartości zwróconej w itOrderFulfillmentTododać jedną (najniższą) z wartości zwróconych w fulfillmentTimeTo, (poza Odbiorem osobistym oraz wysyłką e-mailem).We will modify the logic behind the itOrderFulfillmentTime field in methods doShowItemInfoExt and doGetItemsInfo. The field will inform about the "Sent within" parameter and include the value 1 ("immediately"), instead of returning information about the order delivery time. At present, the field returns a sum of a value provided by a seller in the "Sent within" field and estimated minimum delivery time for a selected shipping option.

To receive the order delivery time after the modification, add the lowest value returned in itOrderFulfillmentToone (lower) value returned in fulfillmentTimeTo, (except for Personal pickup and email).

Podyskutuj o zmianach na forum usługi