Allegro WebAPI

Interfejs programistyczny platformy Allegro

Aktualności RSS - changelog RSS - Wszystkie

Tutaj znajdziesz najnowsze informacje dotyczące zmian i wydarzeń związanych z WebAPI.

14 czerwca 2017 r.

Komunikaty techniczne

Więcej zdjęć w ofertach / More images in offers

Od dziś sprzedający mogą użyć więcej zdjęć w ofercie:


Dlatego:As of today, sellers can add more images in their offers:


For this reason:

Podyskutuj o zmianach na forum usługi

29 maja 2017 r.

Komunikaty techniczne

Przerwa techniczna / Technical break

W środę, 31 maja między godziną 1:00 a 5:00 przeprowadzimy prace modernizacyjne. W tym czasie mogą wystąpić przerwy w działaniu Allegro WebAPI oraz REST API, głównie w kwestiach związanych z płatnościami.

Oferty, które powinny zakończyć się w czasie przerwy technicznej, przedłużymy o 24 godziny.This is to inform you that on May 31, from 1:00 to 5:00 a maintenance break will be held. During that time you may experience disruption in operation of Allegro WebAPI or REST API, in particular you may experience payment problems.

Offers scheduled to end during the technical break will be extended by 24 hours.

Podyskutuj o zmianach na forum usługi

25 maja 2017 r.

Komunikaty techniczne

Usunęliśmy metodę DoAddDescToItems / Removal of DoAddDescToItems method

Zgodnie z zapowiedzią usunęliśmy metodę DoAddDescToItems z naszej dokumentacji.

Wkrótce usuniemy ją z WSDLa.


Pursuant to our previous announcement we have removed DoAddDescToItems method from our documentation.

The method will be soon removed from WSDL as well.

Podyskutuj o zmianach na forum usługi

11 maja 2017 r.

Komunikaty techniczne

11 maja przerwa serwisowa środowiska WebAPI Sandbox || May 11, WebAPI Sandbox will be unavailable

Dzisiaj, 11 maja, od godziny 12:00 rozpoczniemy przerwę serwisową środowiska WebAPI Sandbox, która potrwa do końca dnia.

Przypominamy, że prace wykonywane podczas przerwy serwisowej skutkują przerwą w dostępie do środowiska oraz permanentnym usunięciem wszelkich danych utworzonych do tej pory na Sandboxie (np. dodatkowi użytkownicy czy transakcje kupna).Today, on May 11, Sandbox will be unavailable from 12:00 due to maintenance. The service will be restored the next day.

Remember that during the break, apart from no access to the test environment, all created data is permanently removed (e.g. additional users or purchase transactions).

Podyskutuj o zmianach na forum usługi

10 maja 2017 r.

Komunikaty techniczne

Przerwa techniczna / Technical break

W najbliższy piątek 12 maja między godziną 4:00 a 5:00 przeprowadzimy prace modernizacyjne. W tym czasie możecie odczuć przerwy w działaniu Allegro WebAPI oraz REST API, głównie w kwestiach związanych z logowaniem.

Oferty kończące się w czasie przerwy technicznej, a więc od 12.05.2017 od godziny 04:00 do 05:00 zostaną przedłużone o 24 godziny.


Przepraszamy za ewentualne niedogodności.
We would like to inform that on May 12, from 4:00 to 5:00, there will be a technical break due to maintenance. During that time you may experience disruption in operation of Allegro WebAPI or REST API, in particular you may experience logon problems.

Offers scheduled to end during the technical break, i.e. between 4:00 and 5:00 on May 12, 2017 will be extended by 24 hours.


We are very sorry for the inconvenience.

Podyskutuj o zmianach na forum usługi

8 maja 2017 r.

Komunikaty techniczne

Wyłączyliśmy możliwość wystawiania ofert z wieloma rozmiarami w kategorii Obuwie / Disabled option to list offers with many sizes in Shoes

Zgodnie z zapowiedzią z dnia 23.03.2017 wyłączyliśmy możliwość wystawiania ofert z wieloma rozmiarami w kategorii Obuwie.

Dane w API są zwracane tak jak dotychczas - jest to parametr wielowyborowy.

Zdecydowaliśmy się na takie podejście ponieważ jest to dużo mniej inwazyjne niż zmiana kluczowego parametru w całym serwisie.

Formularz wystawiania jak i wystawianie oraz edycja w WebAPI ma teraz wymuszony wybór jednego rozmiaru dla kategorii Obuwie.


As heralded on 23 March 2017, we have disabled the option to list offers with several sizes in the Shoes category.

API data gets returned as before – it is a multiple-choice parameter.

The solution we’ve chosen is much less intrusive than modifying the key parameter across the site.

You will now be asked to select a single size in the Shoes category when filling out the listing form or when listing and editing an offer via WebAPI.

 

Podyskutuj o zmianach na forum usługi

20 kwietnia 2017 r.

Komunikaty techniczne

Obserwowane - wyłączamy metody w WebAPI Allegro

Zakończyliśmy prace nad rozwojem funkcjonalności “Obserwowane”. Zgodnie z Komunikatem usunęliśmy zakładkę ‘Ulubione’ w Moim Allegro. Wyłączamy również dwie metody:
Jeśli wywołasz te metody, w odpowiedzi otrzymasz dane, jakie były dostępne przed ich wyłączeniem.

Metody te zostawiamy w WSDL-ach usługi, ponieważ ‘Ulubione’ są nadal dostępne w Aukro.czWe have implemented some changes concerning “Watched”. Pursuant to our previous announcement, we removed the tab “Favorite” from My Allegro. Moreover, we are deactivating the following methods:
If you call them, you will receive results that were accurate before deactivating the methods in question.

However, these methods will be included in the WSDL as the “Favorite” option is still available on Aukro.cz

Podyskutuj o zmianach na forum usługi

13 kwietnia 2017 r.

Komunikaty techniczne

Zaktualizowaliśmy listę przewoźników/We have updated a list of courier companies

Zaktualizowaliśmy listę firm przewozowych dostępnych w metodzie doAddPackageInfoToPostBuyForm:
Dodaliśmy następujące firmy:
 • DPD
 • FedEX
 • TNT Express
 • DB Schenker
 • Raben
 • GEIS
 • Pocztex

Identyfikatory operatorów przewozowych przyjęły następujące wartości: (9 - DPD, 10 - FedEX, 11 - TNT Express, 12 - DB Schenker, 13 - Raben, 14 - GEIS, 15 - Pocztex). Nowych przewoźników udostępniliśmy również w Moim AllegroWe have updated a list of courier companies available in doAddPackageInfoToPostBuyForm:
by adding the following companies:
 • DPD
 • FedEX
 • TNT Express
 • DB Schenker
 • Raben
 • GEIS
 • Pocztex

Here are the values of courier company IDs: (9 - DPD, 10 - FedEX, 11 - TNT Express, 12 - DB Schenker, 13 - Raben, 14 - GEIS, 15 - Pocztex). New companies are also available via My Allegro

Podyskutuj o zmianach na forum usługi

5 kwietnia 2017 r.

Komunikaty techniczne

Od dziś możesz przygotować nowy opis w ofercie i dostosować ją do nowych zasad / Use new description features and adjust your offer to new requirements

Tak jak zapowiadaliśmy, od dziś możesz tworzyć nowy opis w ofercie i dostosować ją do nowych zasad.

Przygotowaliśmy poradnik, w którym opisujemy jak dostosować oferty do nowych zasad. Poniżej podsumowanie zmian w metodach WebAPI, które przygotowaliśmy dla nowego opisu w ofercie:

Dodaliśmy nowy FID 341 - Nowy opis oferty - w parametrach wejściowych w metodach:

W wartości FIDa prześlij strukturę JSON, w której umieścisz opis przedmiotu. W tym poradniku opisujemy jak ją przygotować.

Jeśli:

 • wyślesz opis tylko w FID 24 - wystawimy ją wg starych zasad
 • wyślesz opis tylko w FID 341 - wystawimy ją wg nowych zasad
 • wyślesz opis w FID 24 i w FID 341 - wystawimy ją wg nowych zasad.


Wartość tego FID 341 - Nowy opis oferty - będziemy też zwracać w metodach:Pursuant to our previous announcement, new description features allowing you to adjust your offer to new requirements are available.

Check our guidelines to learn how to make the adjustments. Below you can find a list of changes introduced to WebAPI methods to support new description features:

We added FID 341 in input parameters of the following methods:


Value of FID 341 will be returned in:


Transfer a JSON structure with an item description in FID. Please refer to guidelines for further instructions.

If:

 • you transfer item description in FID 24 only – your offer will be listed according to old rules
 • you transfer item description in FID 341 only – your offer will be listed according to new rules
 • you transfer item description in FID 24 and FID 341 – your offer will be listed according to new rules.

Podyskutuj o zmianach na forum usługi

5 kwietnia 2017 r.

Komunikaty techniczne

Od dziś możesz zarządzać warunkami w swoich ofertach. / Manage offer conditions

Zgodnie z zapowiedzią, od dziś możesz przypisać warunki do swoich ofert przez API.

Przygotowaliśmy poradnik, w którym opisujemy jak dostosować oferty do nowych zasad. Poniżej znajdziesz podsumowanie zmian w metodach WebAPI, które wdrożyliśmy dla warunków oferty.

Dodaliśmy nową niewymaganą strukturę w parametrach wejściowych w metodach:

AfterSalesServiceConditions | AfterSalesServiceConditionsStruct | niewymagany
Struktura zawiera informacje jakie warunki mają się wyświetlać w ofercie.
1. impliedWarranty | string | niewymagany
Identyfikator (uuid) warunków reklamacji. Możesz go pobrać przez zasób GET /after-sales-service-conditions/implied-warranties w REST API.
2. returnPolicy | string | niewymagany
Identyfikator (uuid) polityki zwrotów. Możesz go pobrać przez zasób GET /after-sales-service-conditions/return-policies w REST API.
3. warranty | string | niewymagany
Identyfikator (uuid) Informacji o gwarancjach. Możesz go pobrać przez zasób GET /after-sales-service-conditions/warranties w REST API.

Uzupełniliśmy komunikaty błędów w tych metodach:
- ERR_AFTER_SALES_SERVICE_CONDITIONS_OWNED_BY_SELLER - podano warunek oferty innego użytkownika niż zalogowany
- ERR_REFERENCED_VALUE_NOT_EXISTS - podano identyfikator (uuid) warunku, który nie istnieje.

Strukturę będziemy też zwracać w metodach:

Aby otrzymać dane o warunkach oferty, w parametrach wejściowych dla metod doShowItemInfoExt i doGetItemsInfo przekaż wartość 1 dla parametru getAfterSalesServiceConditions.


According to previous announcement, we have introduced an option allowing you to assign conditions to your offers via API.

Check our guidelines to learn how to adjust your offers to new requirements. Below you can find a list of changes introduced to WebAPI methods to support the new features.

We added a new not obligatory structure in input parameters of the following methods:

AfterSalesServiceConditions | AfterSalesServiceConditionsStruct | non-required
This structure contains information about offer conditions to be displayed.
1. impliedWarranty | string | non-required
Complaints policy ID (uuid). You can retrieve it using GET /after-sales-service-conditions/implied-warranties via REST API.
2. returnPolicy | string | non-required
Return policy ID (uuid). You can retrieve it using GET /after-sales-service-conditions/return-policies via REST API.
3. warranty | string | non-required
Warranty information ID (uuid). You can retrieve it using GET /after-sales-service-conditions/warranties via REST API.

We have updated error messages in the following messages:
ERR_AFTER_SALES_SERVICE_CONDITIONS_OWNED_BY_SELLER - provided offer condition is not assigned to logged on user
ERR_REFERENCED_VALUE_NOT_EXISTS - provided condition ID (uuid) does not exist.

The structure will be returned in:

To receive information on offer conditions, transfer 1 in the getAfterSalesServiceConditions parameter in input parameters of doShowItemInfoExt and doGetItemsInfo.


Podyskutuj o zmianach na forum usługi