Allegro WebAPI

Interfejs programistyczny platformy Allegro

Aktualności RSS - changelog RSS - Wszystkie

Tutaj znajdziesz najnowsze informacje dotyczące zmian i wydarzeń związanych z WebAPI.

24 lutego 2017 r.

Komunikaty techniczne

Pakiet promowań dostępny przez webapi / Package promoted available by webapi

W metodach doNewAuctionExt i doChangeItemFileds dodaliśmy możliwość wyboru pakietu promowań. Pakiet wyróżnienie + podświetlenie + pogrubienie jest już dostępny przez webapi. Pakiet wybierzecie przypisując do fid 15 wartość 16.

Z pakietu promowań skorzystacie również po złożeniu oferty kupna.


In methods doNewAuctionExt and doChangeItemFileds we have added the ability to choose the package promoted in the sale form. Package of featured + highlight + bold title is now available by webapi. You can choose package in 15. field, You should insert 16. value.

Package promoted You can add after purchase by customer.


Podyskutuj o zmianach na forum usługi

22 lutego 2017 r.

Komunikaty techniczne

Edycja opisów i parametrów w ofercie / Edit a description and parameters in offers

Możesz edytować opis i parametry w ofertach, w których była sprzedaż. Zrobisz to za pomocą metody doChangeItemFields. Dzięki temu uspójniliśmy możliwości edycji oferty w API i przez formularz wystawiania. Dla przypomnienia, w ofercie ze sprzedażą możesz zmienić:

- cenę
- ilość sztuk
- zdjęcia
- parametry
- opis
- ceny i opcje dostawy.


Now you can edit a description and parameters in offers with at least one purchase using the doChangeItemFields method. As a result, offer editing options available in API and via listing form are more coherent. As a reminder, you can change the following elements in an offer with a purchase:

- price
- quantity of items
- photos
- attributes
- description
- price and delivery options.

Podyskutuj o zmianach na forum usługi

21 lutego 2017 r.

Komunikaty techniczne

EAN w WebAPI / EAN in WebAPI

EAN w WebAPI

Od dziś, gdy wystawiasz lub edytujesz ofertę (nawet ze sprzedażą) możesz podać kod EAN. Odpowiednią wartość wyślij w FID 337.

FID przyjmuje maksymalnie 18 znaków, jedynie cyfry. 

Dzięki EANowi umożliwimy naszym sprzedawcom lepszą organizację swojej sprzedaży. Przykładowo, sprzedający będzie mógł w jednej chwili zidentyfikować rodzaj, model oraz kolor produktu, który sprzedał - a przy tym nie będzie zmuszony do sprawdzania tytułu i zdjęć.


EAN in WebAPI

Since today, you can add an EAN code when listing or editing an offer (even if a purchase has been made). A proper value should be sent in FID 337.

FID accepts up to 18 characters, numbers only. 

EAN helps sellers arrange their sale. For example, the seller will be able to instantly identify the type, model and color of a product sold without having to verify its title and photos.

Podyskutuj o zmianach na forum usługi

6 lutego 2017 r.

Komunikaty techniczne

Przerwa techniczna / Technical break

8 lutego między godziną 6:00 a 7:00 zaplanowaliśmy prace modernizacyjne. Podczas trwania przerwy technicznej możecie napotkać chwilowe problemy z wystawianiem i edycją ofert przez API.

We would like to inform that on February 8, between 6:00 and 7:00, Allegro are going to do some maintenance works. During the break, You could encounter a temporary problems with doing new offers and changing existing offers by API.


Podyskutuj o zmianach na forum usługi

25 stycznia 2017 r.

Komunikaty techniczne

Przerwa techniczna / Technical break

26 stycznia między godziną 1:30 a 5:00 zaplanowaliśmy prace modernizacyjne. Usługa Allegro WebAPI nie będzie w tym czasie dostępna.We would like to inform that on January 26, Allegro WebAPI will be unavailable from 1:30AM to 5:00AM due to technical break.

Podyskutuj o zmianach na forum usługi

24 stycznia 2017 r.

Komunikaty techniczne

Oferta do wyczerpania przedmiotów dla wszystkich sprzedających/ Offers of “until all items are sold out” type available to all sellers

Od dziś (24.01.2017r.) w ofertach typu "kup teraz" użytkownicy mogą ustawić nowy czas trwania – do wyczerpania przedmiotów.

W procesie wystawiania ofert przez API nie trzeba wykonywać żadnych zmian. Wszystkie oferty wystawiane z opcją Po zakończeniu wystaw ponownie ofertę tylko z przedmiotami niesprzedanymi będziemy automatycznie konwertować na oferty do wyczerpania przedmiotów.

Dokładniej - wartość FID 30 = 2 wysłana przy wystawianiu zostanie zapisana jako FID 4 = 99.

Dodatkowo dla formatu sprzedaży "kup teraz" (FID 29 = 0) udostępnimy czas trwania oferty do wyczerpania przedmiotów (FID 4 = 99).

Zalecamy by korzystać przede wszystkim z nowego czasu trwania (wysyłając wartość FID 4 = 99) zamiast opcji automatycznego wznawiania.

Więcej informacji na temat nowej opcji znajdziesz w Pomocy Allegro.

---

Offers of “until all items are sold out” type available to all sellers

As of today, you can set new duration option – until all items are sold out – in the Buy it Now offers.

No changes are required in the case of listing offers via API. All offers listed with the Relist with unsold items option will be automatically updated into offers of Until all items are sold out type.

It means that FID 30 = 2, which is set when listing an offer, will be changed to FID 4 = 99.

Moreover, an additional duration option, i.e. Until all items are sold out (FID 4 = 99) will be available for Buy it Now offers (FID 29 = 0).

We invite you to use the new duration option (FID 4 = 99) instead of automatic relisting.

More information on this topic can be found in Allegro Help.

Podyskutuj o zmianach na forum usługi

24 stycznia 2017 r.

Komunikaty techniczne

Licytacje – poprawki w opcjach wznowienia/ Auction-style offers – changes in relisting option

Dziś (24.01.2017r.) wprowadziliśmy zmiany w opcjach wznawiania licytacji. Zostawiliśmy tylko jedną opcję wznawiania – wznawiaj z niesprzedanymi.

Nie musisz wprowadzać żadnych zmian, jeżeli - dla Licytacji - w FID 30 prześlesz wartość 1 (Wznów z pełnym zestawem przedmiotów) automatycznie zapiszemy ją jako 2 (Wznów tylko z przedmiotami niesprzedanymi).  

---

Auction-style offers – changes in relisting option

Today we have introduced changes in a relisting option concerning auction-style offers. From now on, only one option is available, i.e. Relist with unsold items.

You do not have to update anything – if you send, in the case of auction-style offers, 1 in FID 30 (Relist with all items), we will automatically save it as 2 (Relist with unsold items).

Podyskutuj o zmianach na forum usługi

19 stycznia 2017 r.

Komunikaty techniczne

Przerwa techniczna / Technical break

25 stycznia między godziną 1:30 a 5:00 zaplanowaliśmy prace modernizacyjne. Usługa Allegro WebAPI nie będzie w tym czasie dostępna.We would like to inform that on January 25, Allegro WebAPI will be unavailable from 1:30AM to 5:00AM due to technical break.

Podyskutuj o zmianach na forum usługi

17 stycznia 2017 r.

Komunikaty techniczne

Wyłączamy możliwość dodania notatki pod opisem w ofercie

Zmiany zaczniemy wdrażać od 23.01.2017. Dotyczą dwóch metod:
  • DoAddDescToItems - usuwamy ją z WSDLa. Próba jej wywołania zakończy się komunikatem błędu.
  • DoChangeItemFields – wszelkie wartości wysyłane w FID 25 będą ignorowane. Dane z pozostałych FIDów zostaną poprawnie przetworzone.
Zmiany będą wprowadzane stopniowo dla kolejnych użytkowników, proces ich wdrażania powinniśmy zakończyć 27.01.2017 r.

Podyskutuj o zmianach na forum usługi

16 stycznia 2017 r.

Komunikaty techniczne

Zmiany w systemie komentarzy / Changes in the feedback system

Zmiany w systemie komentarzy

Zgodnie z informacją zamieszczoną w Aktualnościach oraz na Facebooku Allegro Pomoc, 25 stycznia wprowadzimy zmiany w systemie komentarzy na Allegro.pl, m.in. Sprzedający nie będzie mógł wystawiać komentarzy i komentarz neutralny nie będzie już dostępny

W związku z tym zmienimy działanie niektórych metod:

doGetWaitingFeedbacks - zwróci informacje tylko o możliwych do wystawienia komentarzach do ofert, w których zalogowany jest kupującym. doGetWaitingFeedbacksCount - zwróci informacje tylko o ilości możliwych do wystawienia komentarzy do ofert, w których zalogowany jest kupującym. doFeedback oraz doFeedbackMany - metody będą umożliwiały wystawienie przez kupującego jedynie komentarzy pozytywnych lub negatywnych. Sprzedający nie będzie mógł w ogóle wystawić komentarza.

Ponadto do metod doFeedback oraz doFeedbackMany dodamy nowe komunikaty błędu:

ERR_SELLER_FEEDBACK_NOT_ALLOWED - W jednej z transakcji byłeś sprzedającym, nie możesz wystawić komentarza. ERR_NEUTRAL_FEEDBACKS_ARE_DISABLED - Przepraszamy, wystawienie komentarza neutralnego nie jest już możliwe.
Changes in the feedback system

According to our previous announcement, and a post published on Allegro Help FB page, Allegro will introduce changes to its feedback system on 25 January. After that date, the Sellers will not be able to leave feedback, and neutral feedback will be no longer available.

Therefore, the following methods will be modified as well:

doGetWaitingFeedbacks – only buyers will receive information on transactions waiting for feedback. doGetWaitingFeedbacksCount – only buyers will receive information about the number of transactions waiting for feedback. doFeedback and doFeedbackMany – buyers can leave positive or negative feedback only. Sellers will not be able to leave feedback at all.

Besides, the methods doFeedback and doFeedbackMany will receive new error messages:

ERR_SELLER_FEEDBACK_NOT_ALLOWED – You cannot leave feedback, as you acted a seller in one of the transactions. ERR_NEUTRAL_FEEDBACKS_ARE_DISABLED – We are sorry, but it is no longer possible to leave neutral feedback.

Podyskutuj o zmianach na forum usługi