Allegro WebAPI

Interfejs programistyczny platformy Allegro

Aktualności RSS - changelog RSS - Wszystkie

Tutaj znajdziesz najnowsze informacje dotyczące zmian i wydarzeń związanych z WebAPI.

19 stycznia 2017 r.

Komunikaty techniczne

Przerwa techniczna / Technical break

25 stycznia między godziną 1:30 a 5:00 zaplanowaliśmy prace modernizacyjne. Usługa Allegro WebAPI nie będzie w tym czasie dostępna.We would like to inform that on January 25, Allegro WebAPI will be unavailable from 1:30AM to 5:00AM due to technical break.

Podyskutuj o zmianach na forum usługi

17 stycznia 2017 r.

Komunikaty techniczne

Wyłączamy możliwość dodania notatki pod opisem w ofercie

Zmiany zaczniemy wdrażać od 23.01.2017. Dotyczą dwóch metod:
  • DoAddDescToItems - usuwamy ją z WSDLa. Próba jej wywołania zakończy się komunikatem błędu.
  • DoChangeItemFields – wszelkie wartości wysyłane w FID 25 będą ignorowane. Dane z pozostałych FIDów zostaną poprawnie przetworzone.
Zmiany będą wprowadzane stopniowo dla kolejnych użytkowników, proces ich wdrażania powinniśmy zakończyć 27.01.2017 r.

Podyskutuj o zmianach na forum usługi

16 stycznia 2017 r.

Komunikaty techniczne

Zmiany w systemie komentarzy / Changes in the feedback system

Zmiany w systemie komentarzy

Zgodnie z informacją zamieszczoną w Aktualnościach oraz na Facebooku Allegro Pomoc, 25 stycznia wprowadzimy zmiany w systemie komentarzy na Allegro.pl, m.in. Sprzedający nie będzie mógł wystawiać komentarzy i komentarz neutralny nie będzie już dostępny

W związku z tym zmienimy działanie niektórych metod:

doGetWaitingFeedbacks - zwróci informacje tylko o możliwych do wystawienia komentarzach do ofert, w których zalogowany jest kupującym. doGetWaitingFeedbacksCount - zwróci informacje tylko o ilości możliwych do wystawienia komentarzy do ofert, w których zalogowany jest kupującym. doFeedback oraz doFeedbackMany - metody będą umożliwiały wystawienie przez kupującego jedynie komentarzy pozytywnych lub negatywnych. Sprzedający nie będzie mógł w ogóle wystawić komentarza.

Ponadto do metod doFeedback oraz doFeedbackMany dodamy nowe komunikaty błędu:

ERR_SELLER_FEEDBACK_NOT_ALLOWED - W jednej z transakcji byłeś sprzedającym, nie możesz wystawić komentarza. ERR_NEUTRAL_FEEDBACKS_ARE_DISABLED - Przepraszamy, wystawienie komentarza neutralnego nie jest już możliwe.
Changes in the feedback system

According to our previous announcement, and a post published on Allegro Help FB page, Allegro will introduce changes to its feedback system on 25 January. After that date, the Sellers will not be able to leave feedback, and neutral feedback will be no longer available.

Therefore, the following methods will be modified as well:

doGetWaitingFeedbacks – only buyers will receive information on transactions waiting for feedback. doGetWaitingFeedbacksCount – only buyers will receive information about the number of transactions waiting for feedback. doFeedback and doFeedbackMany – buyers can leave positive or negative feedback only. Sellers will not be able to leave feedback at all.

Besides, the methods doFeedback and doFeedbackMany will receive new error messages:

ERR_SELLER_FEEDBACK_NOT_ALLOWED – You cannot leave feedback, as you acted a seller in one of the transactions. ERR_NEUTRAL_FEEDBACKS_ARE_DISABLED – We are sorry, but it is no longer possible to leave neutral feedback.

Podyskutuj o zmianach na forum usługi

16 stycznia 2017 r.

Komunikaty techniczne

Przerwa techniczna / Technical break

Informujemy, że we wtorek, 17 stycznia, w związku z planowaną przerwą technicznąktóra będzie miała miejsce od godziny 05:00 do 6:00, usługa Allegro WebAPI będzie niedostępna.We would like to inform that on January 17 (Tuesday), Allegro WebAPI will be unavailable from 5:00AM to 6:00AM due to technical break.

Podyskutuj o zmianach na forum usługi

21 grudnia 2016 r.

Komunikaty techniczne

Już wkrótce dwustopniowe uwierzytelnianie w Allegro! / Allegro close to introducing two-step verification!

Aktualnie w Allegro prowadzimy prace nad usługą dwustopniowego uwierzytelniania. Jest to zmiana, która już od dłuższego czasu była mocno oczekiwana przez wielu użytkowników. Wprowadzenie dwustopniowego uwierzytelniania wzmocni zabezpieczenie konta Allegro oraz podniesie poziom bezpieczeństwa przy korzystaniu z aplikacji zewnętrznych. Dlatego zmiany te obejmą również WebAPI. O ich szczegółach poinformujemy na początku I kwartału 2017 r. w osobnym komunikacie.Our work on the two-step verification process at Allegro have been well underway. The change will certainly receive a warm welcome among platform users, who have been waited long to benefit from the service. The two-step verification will strengthen security of the Allegro account and of using third-party apps. Consequently, the change will be extended to cover WebAPI, too. All the details will be communicated in early Q1 2017 in a separate message.

Podyskutuj o zmianach na forum usługi

27 października 2016 r.

Komunikaty techniczne

Przerwa techniczna / Technical break

Informujemy, że w niedzielę, 30 października, w związku z planowaną przerwą techniczną która będzie miała miejsce od godziny 01:50 (czasu letniego) do 03:30 (czasu zimowego), usługa Allegro WebAPI będzie niedostępna.

--------------------------------------

We would like to inform you that on October 30 (Sunday), Allegro WebAPI will be unavailable from 1.50 a.m. (summer time) to 3.30 a.m. (winter time) due to technical break.

Podyskutuj o zmianach na forum usługi

21 października 2016 r.

Komunikaty techniczne

Zmiana dotycząca punktów startowych w dziennikach deali / Change in start points of deals journals


Wdrożyliśmy niewielką zmianę w mechanizmie dostarczającym dane do dzienników doGetSiteJournalDeals oraz doGetSiteJournalDealsInfo, aby wyeliminować potencjalne opóźnienia i zminimalizować ryzyko ich wystąpienia. Wiąże się to jednak ze zmianą wartości punktów startowych.

Przy pierwszym, najbliższym wywołaniu sugerujemy użyć journalStart o wartości 2721091053 i na jego podstawie (oraz kolejnych punktów startowych pobieranych z kolejnych wywołań) pobierać dane z dzienników. Wtedy dane będą zwracane prawidłowo.We have launched a minor change in the mechanism serving data to the doGetSiteJournalDeals and doGetSiteJournalDealsInfo journals. This is to eliminate potential delays and mitigate the risk of their occurrence. The change requires an additional change in the values of start points.

Upon the next call, we suggest that you use the journalStart value: 2721091053. Use the value (and subsequent start points obtained from the following calls) to retrieve journal data. This will ensure the returned data is correct.

Podyskutuj o zmianach na forum usługi

16 września 2016 r.

Komunikaty techniczne

Przerwa techniczna środowiska WebAPI Sandbox / WebAPI Sandbox - technical break

W dniu dzisiejszym, 16 września o godz. 14 rozpoczniemy przerwę serwisową środowiska WebAPI Sandbox ze względu na wprowadzanie zmian w infrastrukturze, która potrwa do poniedziałku 19 września godz. 12. 


Przypominamy, że prace wykonywane podczas przerwy serwisowej skutkują przerwą w dostępie do środowiska oraz permanentnym usunięciem wszelkich danych utworzonych do tej pory na Sandboxie (np. dodatkowi użytkownicy czy transakcje kupna). Szczegóły na ten temat znajdują się na dedykowanej stronie usługi.

Today, on September 16 at 14 WebAPI Sandbox will be unavailable to Monday September 19 at 12 due to changes in infrastructure and maintenance.


Remember that during the break, apart from no access to the test environment, all created data is permanently removed (e.g. additional users or purchase transactions). Please visit the service information page for more details.

Today, on September 16 at 14 WebAPI Sandbox will be unavailable to the end of the day due to changes in infrastructure and maintenance.

Podyskutuj o zmianach na forum usługi

14 września 2016 r.

Komunikaty techniczne

Usunięcie metod obsługujących 'Obserwowane'

W związku z pracami nad rozwojem funkcjonalności “Obserwowane” planujemy wyłączyć kilka metod, które do tej pory pozwalały nią zarządzać:


Statystyki wskazują, że wykorzystanie powyższych metod jest znikome, dlatego informujemy, że od połowy października nie będą one już dostępne w WSDL-ach usługi.

___________________________________________________________________________________________________

Pursuant to changes concerning the “Watched” option, we will deactivate several methods that allow you to manage it:


According to statistics, these methods are rarely used that is why we will deactivate them in service’s WSDL in mid-October.

Podyskutuj o zmianach na forum usługi

17 sierpnia 2016 r.

Komunikaty techniczne

Przerwa techniczna środowiska WebAPI Sandbox / WebAPI Sandbox - technical break

W dniu jutrzejszym, 17 sierpnia, około godz. 8 rozpoczniemy przerwę serwisową środowiska WebAPI Sandbox, która potrwa do końca dnia.

Przypominam, że prace wykonywane podczas przerwy serwisowej skutkują przerwą w dostępie do środowiska orazpermanentnym usunięciem wszelkich danych utworzonych do tej pory na Sandboxie (np. dodatkowi użytkownicy czy transakcje kupna). Szczegóły na ten temat znajdują się na dedykowanej stronie usługi.Tomorrow, on August 17 at 8 WebAPI Sandbox will be unavailable to the end of the day due to maitenance. 

Remember that during the break, apart from no access to the test environment, all created data is permanently removed (e.g. additional users or purchase transactions). Please visit the service information page for more details.

Podyskutuj o zmianach na forum usługi