Allegro WebAPI

Interfejs programistyczny platformy Allegro

doChangeItemFields

Ostatnia zmiana: 09.10.2014 r.
Dostępność:
Metoda służy do kompleksowej edycji oferty, zarówno wystawionej jak i zaplanowanej do wystawienia. W celu dodania do oferty elementów lub ich zmiany, należy przekazać dane wybranych pól w strukturze fields-to-modify, natomiast w celu usunięcia elementów należy przekazać dane wybranych pól w strukturze fields-to-remove. Listę pól dostępnych w ofercie można pobrać za pomocą metody doGetItemFields. Metoda pozwala na faktyczną edycję oferty oraz jej symulację, sposób jej działania można określić w polu preview-only. Nowy opis oferty można przesałać w FID 341, zgodnie z poradnikiem: https://developer.allegroapi.io/new_desc/

 1. session-id | string | wymagany
  Identyfikator sesji użytkownika, uzyskany za pomocą metody doLogin(Enc).
 2. item-id | long | wymagany
  Identyfikator oferty, która ma być edytowana. Oferta może być aktualnie trwająca lub zaplanowana do wystawienia.
 3. fields-to-modify | FieldsValue[] | niewymagany
  Tablica struktur zawierających informacje o polach formularza sprzedaży, które mają zostać zmienione lub dodane.
  1. fid | int
   Identyfikator pola.
  2. fvalue-string | string
   Wartość pola dla typu tekstowego.
  3. fvalue-int | int
   Wartość pola dla liczb całkowitych.
  4. fvalue-float | float
   Wartość pola dla liczb zmiennoprzecinkowych.
  5. fvalue-image | base64Binary
   Wartość pola dla plików graficznych.
  6. fvalue-datetime | float
   Wartość pola dla dat i czasu (Unix time).
  7. fvalue-date | string
   Wartość pola dla dat (DD-MM-YYYY).
  8. fvalue-range-int | RangeIntValueStruct
   Wartość pola dla liczb całkowitych typu zakresowego.
           1. fvalue-range-int-min | int
               Wartość początkowa zakresu wartości parametru.
           2. fvalue-range-int-max | int
               Wartość końcowa zakresu wartości parametru.
  9. fvalue-range-float | RangeFloatValueStruct
   Wartość pola dla liczb rzeczywistych typu zakresowego.
           1. fvalue-range-float-min | float
               Wartość początkowa zakresu wartości parametru.
           2. fvalue-range-float-max | float
               Wartość końcowa zakresu wartości parametru.
  10. fvalue-range-date | RangeDateValueStruct
   Wartość pola dla dat typu zakresowego.
           1. fvalue-range-date-min | string
               Wartość początkowa zakresu wartości parametru.
           2. fvalue-range-date-max | string
               Wartość końcowa zakresu wartości parametru.
 4. fields-to-remove | int[] | niewymagany
  Tablica identyfikatorów pól (fidów), które mają zostać usunięte.
 5. preview-only | int | niewymagany
  Informacja o sposobie działania metody (0 - rzeczywista edycja oferty, 1 - symulacja edycji oferty). Domyślnie ustawiana jest wartość 0.
 6. variants | VariantStruct | niewymagany (wymagany dla ofert z kategorii obsługujących oferty wielowariantowe. Ich lista jest dostępna w naszym FAQ)
  Struktura zawierająca informacje o wariantach przedmiotu dostępnych w wystawianej ofercie.
  1. fid | int | niewymagany (wymagany dla ofert z kategorii obsługujących oferty wielowariantowe. Ich lista jest dostępna w naszym FAQ)
   Identyfikator pola parametru posiadającego możliwość zdefiniowania wariantów.
  2. quantities | VariantQuantityStruct[] | niewymagany (wymagany dla ofert z kategorii obsługujących oferty wielowariantowe. Ich lista jest dostępna w naszym FAQ)
   Tablica struktur zawierająca informacje o ilości sztuk danego wariantu przedmiotu w ofercie.
   1. mask | int | niewymagany (wymagany dla ofert z kategorii obsługujących oferty wielowariantowe. Ich lista jest dostępna w naszym FAQ)
    Maska odpowiadająca wybranemu wariantowi. Wartości masek dla danego parametru są dostępne w danych zwracanych metody doGetSellFormFieldsExt w polu sellFormOptsValues.
   2. quantity | int | niewymagany (wymagany dla ofert z kategorii obsługujących oferty wielowariantowe. Ich lista jest dostępna w naszym FAQ)
    Liczba sztuk danego wariantu przedmiotu.
 7. tags | TagNameStruct | niewymagany
  Struktura zawierająca informacje o tagach uzupełniających dane przedmiotu wystawianego dla Strefy Marek. Możliwość tagowania ofert posiadają wyłącznie sprzedawcy ze Strefy Marek. Maksymalnie do oferty można dodać 10 tagów.
  1. tagName | string | niewymagany
   Nazwa taga przypisywanego do wystawianej oferty. Tagi są przypisane do sprzedającego oraz są widoczne w polu "Podkategorie" na liście ofert sprzedającego. Nowe tagi zostają automatycznie dodawane do listy tagów.
 8. afterSalesServiceConditions  | AfterSalesServiceConditionsStruct |  wymagany dla kont Firma
  Struktura zawiera informacje jakie warunki mają się wyświetlać w ofercie
  1. impliedWarranty | string |  wymagany dla kont Firma
   Identyfikator (uuid) warunków reklamacji. Możesz go pobrać przez zasób GET /after-sales-service-conditions/implied-warranties w REST API.
  2. returnPolicy | string |  wymagany dla kont Firma
   Identyfikator (uuid) polityki zwrotów. Możesz go pobrać przez zasób GET /after-sales-service-conditions/return-policies w REST API.
  3. warranty | string | niewymagany 
   Identyfikator (uuid) Informacji o gwarancjach. Możesz go pobrać przez zasób GET /after-sales-service-conditions/warranties w REST API.
 9. additionalServicesGroup  | string |  niewymagany
  Identyfikator (uuid) grupy usług dodatkowych. Możesz go pobrać przez zasób GET /sale/offer-additional-services/groups w REST API.Orientacyjna struktura wywołania metody

$dochangeitemfields_request = array(
   'session-id' => '22eb99326c6be29aa16d07d622bcfbcbee94ad54846f2f4e03_1',
   'item-id' => 2303130924,
   'fields-to-modify' => array(
      array(
         'fid' => 1,
         'fvalue-string' => 'Nowy tytuł oferty',
         'fvalue-int' => 0,
         'fvalue-float' => 0,
         'fvalue-image' => 0,
         'fvalue-datetime' => 0,
         'fvalue-date' => '',
         'fvalue-range-int' => array(
               
'fvalue-range-int-min ' => 0,
                'fvalue-range-int-max ' => 0),
         'fvalue-range-float' => array(
               
'fvalue-range-float-min ' => 0,
                'fvalue-range-float-max ' => 0),
         'fvalue-range-date' => array(
               
'fvalue-range-date-min ' => '',
                'fvalue-range-date-max ' => ''))),
   'fields-to-remove' => array(46, 146, 246),
   'preview-only' => 0,
   'variants' => array(
          'fid' => 23604,
          'quantities' => array(
                'mask' => 256,
                'quantity' => 5))
   'tags' => array(
          'tagName' => 'test')
);

 1. changed-item | ChangedItemStruct
  Struktura zawierająca informacje o kształcie oferty po edycji.
  1. item-id | long
   Identyfikator oferty.
  2. item-fields | FieldsValue[]
   Tablica struktur zawierająca informacje o wartościach pól.
   1. fid | int
    Identyfikator pola.
   2. fvalue-string | string
    Wartość pola dla typu tekstowego.
   3. fvalue-int | int
    Wartość pola dla liczb całkowitych.
   4. fvalue-float | float
    Wartość pola dla liczb zmiennoprzecinkowych.
   5. fvalue-image | base64Binary
    Wartość pola dla plików graficznych.
   6. fvalue-datetime | float
    Wartość pola dla dat i czasu (Unix time).
   7. fvalue-date | string
    Wartość pola dla dat (DD-MM-YYYY).
   8. fvalue-range-int | RangeIntValueStruct
    Wartość pola dla liczb całkowitych typu zakresowego.
            1. fvalue-range-int-min | int
                Wartość początkowa zakresu wartości parametru.
            2. fvalue-range-int-max | int
                Wartość końcowa zakresu wartości parametru.
   9. fvalue-range-float | RangeFloatValueStruct
    Wartość pola dla liczb rzeczywistych typu zakresowego.
            1. fvalue-range-float-min | float
                Wartość początkowa zakresu wartości parametru.
            2. fvalue-range-float-max | float
                Wartość końcowa zakresu wartości parametru.
   10. fvalue-range-date | RangeDateValueStruct
    Wartość pola dla dat typu zakresowego.
            1. fvalue-range-date-min | string
                Wartość początkowa zakresu wartości parametru.
            2. fvalue-range-date-max | string
                Wartość końcowa zakresu wartości parametru.
  3. item-surcharge | ItemSurchargeStruct[]
   Tablica struktur naliczonych opłat za ofertę po edycji.
   1. surcharge-description | string
    Pełny opis opłaty.
   2. surcharge-amount | AmountStruct
    Struktura kwot opłat za ofertę po edycji.
    1. amount-value | float
     Wartość kwoty opłaty.
    2. amount-currency-sign | string
     Oznaczenie waluty w której zwracane są kwoty.Orientacyjna struktura odpowiedzi serwera

$dochangeitemfields_response = array(
   'changed-item' => array(
      'item-id' => 2303340374,
      'item-fields' => array(
         array(
            'fid' => 1,
            'fvalue-string' => 'Nowy tytuł oferty',
            'fvalue-int' => 0,
            'fvalue-float' => 0,
            'fvalue-image' => 0,
            'fvalue-datetime' => 0,
            'fvalue-date' => '',
            'fvalue-range-int' => array(
               
'fvalue-range-int-min ' => 0,
                'fvalue-range-int-max ' => 0),
            'fvalue-range-float' => array(
               
'fvalue-range-float-min ' => 0,
                'fvalue-range-float-max ' => 0),
            'fvalue-range-date' => array(
               
'fvalue-range-date-min ' => '',
                'fvalue-range-date-max' => '')),
         array(...)),
      'item-surcharge' => array(
         array(
            'surcharge-description' => 'Wystawienie przedmiotu',
            'surcharge-amount' => array(
                'amount-value' => 1.00,
                'amount-currency-sign' => 'zł')),
         array(
            'surcharge-description' => 'Opłata za pogrubienie',
            'surcharge-amount' => array(
                'amount-value' => 2.00,
                'amount-currency-sign' => 'zł'))))
);
 • ERR_AFTER_SALES_SERVICE_CONDITIONS_OWNED_BY_SELLER
  podano warunek oferty innego użytkownika niż zalogowany.
 • ERR_ALCOHOL_NO_COMPANY
  Aby wystawiać oferty w kategorii Wina należy posiadać konto Firma.
 • ERR_ALCOHOL_NOT_ACTIVE
  Aby wystawiać oferty w kategorii Wina należy posiadać aktywny status Alkohol.
 • ERR_AUCTION_TYPE_NOT_EXISTS
  Nie można wystawić wieloprzedmiotowej aukcji z licytacją + opcją KT, samej wieloprzedmiotowej licytacji (dotyczy np. CZ, RU, HU, RO, SK, BG) lub na podaną kategorię nałozone jest ograniczenie niepozwalające na wystawianie w niej aukcji wieloprzedmiotowych.
 • ERR_BAD_PICTURE_FORMAT
  Niepoprawny format zdjęcia (dopuszczalne formaty: GIF, JPG, PNG).
 • ERR_BLOCK_SELL_COMPANY_INFO
  Użytkownik z blokadą znaczka Firma nie może wystawiać nowych ofert.
 • ERR_BLOCK_SELL_SELL
  Użytkownik z blokadą sprzedaży na koncie nie może wystawiać nowych ofert. Aby wyjaśnić powód blokady, należy skontaktować się z Allegro poprzez formularz kontaktowy.
 • ERR_BLOCKED_USER_CANT_INVOKE_METHOD
  Użytkownik ma zablokowane konto.
 • ERR_BOLD_RATING_TOO_LOW
  Niewystarczająca ilość punktów za komentarze do skorzystania z opcji "Pogrubienie".
 • ERR_BRAND_ZONE_SERVICE_IS_UNAVAILABLE
  Błąd podczas weryfikacji, czy użytkownik jest dostępny w usłudze Strefy Marek ((podczas tworzenia oferty jako StrefaMarek).
 • ERR_BUY_NOW_LESS_THAN_RESERVE_PRICE
  Cena Kup Teraz! nie może być być niższa od ceny minimalnej.
 • ERR_BUY_NOW_LESS_THAN_STARTING_PRICE
  Cena Kup Teraz! nie może być być niższa od ceny wywoławczej.
 • ERR_CANNOT_CHANGE_ITEM_FULFILLMENT_TIME
  Brak możliwości zmiany czasu dostawy z powodu istniejących ofert kupna.
 • ERR_CANT_CHANGE_BANK_ACCOUNTS_AFTER_BID
  Brak możliwości zmiany kont bankowych z powodu istniejących ofert kupna.
 • ERR_CANT_CHANGE_BUY_NOW_PRICE_AFTER_BID
  Brak możliwości zmiany ceny "Kup teraz!" z powodu istniejących ofert kupna.
 • ERR_CANT_CHANGE_CATEGORY_AFTER_BID
  Brak możliwości zmiany kategorii z powodu istniejących ofert kupna.
 • ERR_CANT_CHANGE_CATEGORY_AFTER_12_HOURS
  Brak możliwości zmiany kategorii po 12 godzinach od wystawienia oferty.
 • ERR_CANT_CHANGE_EAN_CODE_AFTER_BID
  Brak możliwości zmiany kodu EAN produktu z powodu istniejących ofert kupna.
 • ERR_CANT_CHANGE_INVOICE_SETTINGS_AFTER_BID
  Brak możliwości zmiany opcji "Wystawiam faktury VAT" z powodu istniejących ofert kupna.
 • ERR_CANT_CHANGE_ITEM_ATTRIBS_AFTER_BID
  Brak możliwości zmiany atrybutów z powodu istniejących ofert kupna.
 • ERR_CANT_CHANGE_ITEM_DESCRIPTION_AFTER_BID
  Brak możliwości zmiany opisu aukcji z powodu istniejących ofert kupna.
 • ERR_CANT_CHANGE_ITEM_LOCATION_AFTER_BID
  Brak możliwości zmiany miejscowości lokalizacji przedmiotu z powodu istniejących ofert kupna.
 • ERR_CANT_CHANGE_ITEM_POSTCODE_AFTER_BID
  Brak możliwości zmiany kodu pocztowego lokalizacji przedmiotu z powodu istniejących ofert kupna.
 • ERR_CANT_CHANGE_ITEM_PROLONG_FOR_SM_LISTED_ITEM
  Brak możliwości zmiany ustawień autowznawiania oferty dla oferty wystawionej z Menadżera Sprzedaży.
 • ERR_CANT_CHANGE_ITEM_PROLONG_ONCE_SELECTED
  Brak możliwości zmiany opcji autowznawiania oferty jeśli wcześniej została ona włączona dla danej oferty.
 • ERR_CANT_CHANGE_ITEM_QUANTITY_FOR_ITEM_AFTER_BID
  Brak możliwości zmiany liczby jednostek dla oferty z licytacją z powodu istniejących ofert kupna.
 • ERR_CANT_CHANGE_ITEM_SELECTED_COUNTRY_AFTER_BID
  Brak możliwości zmiany kraju lokalizacji przedmiotu z powodu istniejących ofert kupna.
 • ERR_CANT_CHANGE_ITEM_STARTING_TIME_OR_DURATION
  Brak możliwości zmiany czasu rozpoczęcia lub czasu trwania oferty podczas edycji oferty.
 • ERR_CANT_CHANGE_ITEM_STATE_AFTER_BID
  Brak możliwości zmiany województwa lokalizacji przedmiotu z powodu istniejących ofert kupna.
 • ERR_CANT_CHANGE_ITEM_TITLE_AFTER_BID
  Brak możliwości zmiany tytułu aukcji z powodu istniejących ofert kupna.
 • ERR_CANT_CHANGE_ITEM_TYPE_AFTER_BID
  Brak możliwości zmiany typu aukcji z powodu istniejących ofert kupna.
 • ERR_CANT_CHANGE_ITEM_TYPE_FOR_SHOP_ITEM
  Brak możliwości zmiany formatu sprzedaży dla oferty sklepowej.
 • ERR_CANT_CHANGE_PAYMENT_OPTIONS_AFTER_BID
  Brak możliwości zmiany opcji płatności z powodu istniejących ofert kupna.
 • ERR_CANT_CHANGE_POSTAGE_OPTIONS_AFTER_BID
  Brak możliwości zmiany opcji dostawy z powodu istniejących ofert kupna.
 • ERR_CANT_CHANGE_PRODUCTS_CAT_ID_AFTER_BID
  Brak możliwości zmiany powiązania aukcji z Katalogiem Produktów z powodu istniejących ofert kupna.
 • ERR_CANT_CHANGE_QUANTITY_TYPE_AFTER_BID
  Brak możliwości zmiany typu liczby jednostek z powodu istniejących ofert kupna.
 • ERR_CANT_CHANGE_RESERVE_PRICE_AFTER_BID
  Brak możliwości zmiany ceny minimalnej z powodu istniejących ofert kupna.
 • ERR_CANT_CHANGE_SHOW_BANK_ACCOUNT_SETTING_AFTER_BID
  Brak możliwości zmiany opcji "Pokaż konta bankowe w opisie" z powodu istniejących ofert kupna.
 • ERR_CANT_CHANGE_STARTING_PRICE_AFTER_BID
  Brak możliwości zmiany ceny wywoławczej z powodu istniejących ofert kupna.
 • ERR_CANT_CHANGE_TRANSPORT_SHIPMENT_DESCRIPTION_AFTER_BID
  Brak możliwości zmiany dodatkowego opisu z powodu istniejących ofert kupna.
 • ERR_CANT_SET_LIGHT_DESCRIPTION_FOR_ITEM_WITHOUT_BIDS
  Brak możliwości dodania dopisku do opisu oferty nie posiadającej ofert kupna.
 • ERR_CANT_UNSET_BOLD_ONCE_SELECTED
  Brak możliwości wyłączenia pogrubienia podczas edycji.
 • ERR_CANT_UNSET_CATPAGE_ONCE_SELECTED
  Brak możliwości wyłączenia promowania na stronie kategorii podczas edycji.
 • ERR_CANT_UNSET_FEATURE_ONCE_SELECTED
  Brak możliwości wyłączenia wyróżnienia podczas edycji.
 • ERR_CANT_UNSET_HIGHLIGHT_ONCE_SELECTED
  Brak możliwości wyłączenia podświetlenia podczas edycji.
 • ERR_CANT_UNSET_LISTING_THUMB_ONCE_SELECTED
  Brak możliwości wyłączenia miniaturki podczas edycji.
 • ERR_CANT_UNSET_MAINPAGE_ONCE_SELECTED
  Brak możliwości wyłączenia promowania na stronie głównej podczas edycji.
 • ERR_CANT_UNSET_PHOTOS_MARKED_ONCE_SELECTED
  Brak możliwości wyłączenia znaku wodnego podczas edycji.
 • ERR_CANT_UNSET_SHOWITEMPAGE_ONCE_SELECTED
  Brak możliwości wyłączenia promowania oferty na stronie przedmiotu podczas edycji oferty.
 • ERR_CATEGORY_NOT_FOUND
  Nie podano identyfikatora kategorii, identyfikator jest błędny, lub wskazana kategoria nie jest kategorią najniższego rzędu.
 • ERR_CATEGORY_PAGE_AND_NO_PHOTO
  Aby skorzystać z opcji promowania oferty na stronie wskazanej kategorii, należy dodać co najmniej jedno zdjęcie.
 • ERR_CATEGORY_PAGE_NOT_ENOUGH_MONEY
  Nie można ustawić opcji promowania oferty na stronie kategorii z powodu braku funduszy na koncie wystarczających do uiszczenia przedpłaty (dotyczy Czech).
 • ERR_CATEGORY_PAGE_RATING_TOO_LOW
  Nie można ustawić opcji promowania oferty na stronie kategorii z powodu niewystarczającej liczby punktów użytkownika (wymagane min. 5 punktów).
 • ERR_CONVERSION_ERROR
  Wyniknęły problemy podczas konwersji zdjęć.
 • ERR_COUPON_NO_COMPANY
  Brak możliwości wystawienia oferty w kategorii "Kupony" przez użytkownika nie posiadającego statusu Firma.
 • ERR_DEBT_NO_EXTRAS
  Stan konta jest zbyt niski, by wystawienie oferty było możliwe (dotyczy Ukrainy i Bułgarii).
 • ERR_DELIVERY_PREPARE_TIME_TOO_LONG
  Przekroczono maksymalny dopuszczalny czas przygotowania do wysyłki.
 • ERR_DELIVERY_PREPARE_TIME_REQUIRED
  Nie podano czasu przygotowania do wysyłki.
 • ERR_DEPARTMENT_PAGE_RATING_TOO_LOW
  Nie można ustawić opcji promowania oferty na stronie działu z powodu niewystarczającej liczby punktów użytkownika (wymagane min. 5 punktów).
 • ERR_DEPENDENT_PARAMETERS
  Niepoprawne przekazanie wartości parametrów zależnych.
 • ERR_DESC_TOO_LONG_INFO
  Przekroczono maksymalny dopuszczalny rozmiar opisu oferty (65 kB).
 • ERR_DESCRIPTION_NOT_FOUND
  Nie podano opisu oferty.
 • ERR_EAN_CODE_NOT_AVAILABLE
  W tej kategorii nie ma możliwości podawania kodu EAN.
 • ERR_EXPLICIT_CONTENT_WARN
  Nie można skorzystać z niektórych opcji dodatkowych w przypadku sprzedaży przedmiotu w tej kategorii.
 • ERR_FEA_HLI_BOLD_NOT_ENOUGH_MONEY
  Niewystarczająca ilość środków na koncie potrzebnych na zakup pakietu Wyróżnienia i Podświetlenia (dotyczy Ukrainy).
 • ERR_FEATURED_RATING_TOO_LOW
  Niewystarczająca ilość punktów za komentarze do skorzystania z opcji "Wyróżnienie".
 • ERR_FIELD_IS_NOT_AVAILABLE_FOR_ADVERTISEMENT
  To pole jest niedostepne dla ogłoszeń
 • ERR_FULFILLMENT_TIME_NOT_AVAILABLE_FOR_CATEGORY
  Opcja Czas dostawy nie jest dostępna dla wybranej kategorii.
 • ERR_FUTURE_ITEM_ALREADY_LISTED
  Edytowana oferta zaplanowana do wystawienia została już wystawiona.
 • ERR_HIGHLIGHT_RATING_TOO_LOW
  Nie można ustawić opcji Podświetlenie z powodu zbyt niskiej punktacji w systemie komentarzy.
 • ERR_INPUT_COUNTRY_ERROR
  Brak/niepoprawny kod kraju.
 • ERR_INVALID_BUY_NOW_PRICE
  Niepoprawna wartość ceny Kup Teraz! (min. 1 zł).
 • ERR_INVALID_EAN_CODE
  Niepoprawny kod EAN.
 • ERR_INVALID_FIRST_BANK_ACCOUNT_FORMAT
  Niepoprawny format pierwszego podanego numeru konta bankowego (dopuszczalny format: 26 cyfr pisanych łącznie, ew. rozdzielonych spacjami lub myślnikami).
 • ERR_INVALID_ITEM_ID
  Nie znaleziono oferty o podanym identyfikatorze, oferta była wystawiona przez innego sprzedającego, była wystawiona w innym kraju niż ten w którym jest zalogowany użytkownik, została usunięta przez administratora lub przeniesiona do archiwum.
 • ERR_INVALID_POSTCODE_FORMAT
  Niepoprawny format kodu pocztowego (dopuszczalny format: 5 cyfr w postaci XX-XXX).
 • ERR_INVALID_PRODUCTS_CATALOGUE
  Błędny identyfikator produktu.
 • ERR_INVALID_QUANTITY
  Niepoprawna wartość w polu określającym liczbę sztuk (dopuszczalny zakres: 1-999).
 • ERR_INVALID_RESERVE_PRICE
  Niepoprawna wartość ceny minimalnej.
 • ERR_INVALID_SECOND_BANK_ACCOUNT_FORMAT
  Niepoprawny format drugiego podanego numeru konta bankowego (dopuszczalny format: 26 cyfr pisanych łącznie, ew. rozdzielonych spacjami lub myślnikami).
 • ERR_INVALID_STARTING_PRICE
  Niepoprawna wartość ceny wywoławczej (min. 1 zł).
 • ERR_INVALID_STATE
  Niepoprawna wartość w polu określającym województwo.
 • ERR_INVALID_VALUE_IN_ATTRIB_FIELD
  Niepoprawne przekazanie parametrów struktury (np. przekazano nieistniejące pole formularza sprzedaży).
 • ERR_IS_NOT_AUKRO_PLUS_USER
  Opcja dostawy "Aukro Point" dostępna jest wyłącznie dla użytkowników posiadających status Aukro Plus.
 • ERR_IS_NOT_AUKRO_POINT_VERIFIED
  Ppcja dostawy "Aukro Point" dostępna jest wyłącznie dla użytkowników którzy ją aktywowali.
 • ERR_ITEM_NAME_NOT_FOUND
  Nie podano tytułu oferty.
 • ERR_ITEM_NAME_TOO_LONG
  Przekroczono maksymalny dopuszczalny rozmiar tytułu oferty (50 znaków, przy założeniu, że niektóre symbole liczone są jako więcej niż 1 znak: < i > - 4 znaki,  & - 5 znaków, " - 6 znaków).
 • ERR_JUNIOR_CANT_BID_LIST_IN_THIS_CATEGORY
  Użytkownik konta Junior nie może wystawić oferty w wybranej kategorii (ograniczenia dot. kategorii: Nieruchomości, Samochody, Motocykle, Inne pojazdy i łodzie, Trafika, Broń, Wiatrówki, Erotyka).
 • ERR_JUNIOR_LIMIT_EXCEEDED
  Przekroczono limit 50 zł na wystawianie oferty, który obowiązuje dla użytkowników konta Junior.
 • ERR_LIST_THUMB_AND_NO_PHOTO
  Aby skorzystać z opcji miniaturka, należy załadować co najmniej jedno zdjęcie.
 • ERR_LOCATION_NOT_FOUND
  Nie podano lokalizacji przedmiotu (miejscowości).
 • ERR_LOCATION_TOO_LONG
  Przekroczono maksymalny dopuszczalny rozmiar nazwy miejscowości (40 znaków).
 • ERR_MAIN_AND_CATEGORY_PAGE_NOT_ENOUGH_MONEY
  Nie można ustawić opcji promowania oferty na stronie głównej serwisu oraz stronie kategorii z powodu braku funduszy na koncie wystarczających do uiszczenia przedpłaty (dotyczy Czech).
 • ERR_MAIN_PAGE_INCORRECT_CATEGORIES
  Dla wybranej kategorii nie można ustawić opcji promowania oferty na stronie głównej serwisu.
 • ERR_MAIN_PAGE_NOT_ENOUGH_MONEY
  Nie można ustawić opcji promowania oferty na stronie głównej serwisu z powodu braku funduszy na koncie wystarczających do uiszczenia przedpłaty (dotyczy Czech).
 • ERR_MAIN_PAGE_RATING_TOO_LOW
  Nie można ustawić opcji promowania oferty na stronie głównej  serwisu z powodu niewystarczającej liczby punktów użytkownika (wymagane min. 10 punktów).
 • ERR_MISSING_VARIANTS
  W ofercie z wieloma wariantami musisz podać liczbę sztuk do każdego z wariantów.
 • ERR_MULTI_ITEM_AND_BUYNOW_AND_STARTING
  Dla ofert wieloprzedmiotowych należy wybrać albo cenę Kup Teraz!, albo cenę wywoławczą (nie obie równocześnie).
 • ERR_NO_SESSION / ERR_SESSION_EXPIRED
  Niepoprawny identyfikator sesji lub sesja wygasła.
 • ERR_NO_PREPAID_PAYMENT
  Dla wybranych opcji płatności z góry należy wybrać odpowiednią formę płatności.
 • ERR_NOT_ALLOWED_CHARS_IN_ITEM_NAME_OFFLINER
  W tytule oferty użyto niedozwolonych znaków. Wszystkie użyte znaki muszą istnieć w alfabecie kraju zalogowanego użytkownika.
 • ERR_NOT_ENOUGH_MONEY_TO_SELL
  Stan konta jest zbyt niski, by wystawić ofertę z płatnymi opcjami promowania (dotyczy Czech i Rosji).
 • ERR_OBLIGATORY_ATTRIB_NOT_SET
  Nie podano parametru wymaganego dla wybranej kategorii.
 • ERR_ONLY_COMPANY_CAN_SELL_HERE
  W wybranej kategorii oferty mogą wystawiać wyłącznie użytkownicy ze znaczkiem Firma.
 • ERR_OTHER_PHOTO_ERROR
  Podczas przesyłania zdjęć wystąpił błąd. Szczegółowe informacje znajdziesz w komunikacie błędu.
 • ERR_PAY_FORM_NOT_SELECTED
  Nie podano formy płatności.
 • ERR_PHARMACY_NO_COMPANY
  Aby móc wystawiać oferty w kategorii Leki bez recepty należy posiadać konto Firma.
 • ERR_PHARMACY_NOT_ACTIVE
  Aby móc wystawiać oferty w kategorii Leki bez recepty należy posiadać aktywny status Apteka.
 • ERR_PHARMACY_NOT_ALLOWED_AUCTION_TYPE
  W kategorii Leki bez recepty wystawiane być mogą wyłącznie oferty Kup Teraz!.
 • ERR_PHARMACY_REQUIREMENTS_NOT_MET
  Aby móc wystawiać oferty w kategorii Leki bez recepty należy brać udział w programie Aukro+, a wystawiany towar nie może być w stanie innym niż nowy (dotyczy CZ).
 • ERR_PHOTO_TOO_LARGE
  Przekroczono maksymalną dopuszczalną rozdzielczość zdjęcia (26 Mpix).
 • ERR_POSTAGE_OPTIONS_ERROR
  Nie podano minimum jednego sposobu dostawy.
 • ERR_POSTAGE_OPTIONS_VALUES_INCORRECT
  Niepoprawnie wypełniono koszta dostawy (należy podać wartość we wszystkich trzech polach: pierwsza sztuka, kolejna sztuka, ilość w paczce - lub jedynie dla pierwszej sztuki).
 • ERR_POSTAGE_VALUES_SELLER_PAYMENT
  Nie można podać cen za dostawę większych od 0, gdy sprzedający pokrywa koszty przesyłki.
 • ERR_POSTAL_CODE_EMPTY_ERROR
  Nie podano kodu pocztowego.
 • ERR_PRODUCT_CATALOGUE_FOTO_NOT_ENABLED
  Aby załączyć do oferty zdjęcie pochodzące z Katalogu Produktów, oferta musi być powiązana z produktem.
 • ERR_PRODUCTS_CATEGORY_NOT_AVAILABLE
  W tej kategorii nie udostępniono możliwości powiązania oferty z Katalogiem Produktów.
 • ERR_REFERENCED_VALUE_NOT_EXISTS
  Podano identyfikator (uuid) warunku, który nie istnieje.
 • ERR_RESERVE_LESS_THAN_STARTING_PRICE
  Cena minimalna nie może być niższa od ceny wywoławczej.
 • ERR_RESERVED_PRICE_RATING_TOO_LOW
  Nie można ustawić ceny minimalnej z powodu niewystarczającej liczby punktów użytkownika (dotyczy Rosji i Ukrainy).
 • ERR_SELECT_PHOTO
  Brak danych zdjęcia.
 • ERR_SHIPMENT_DESCRIPTION_REQUIRED
  Po wskazaniu chęci przekazania dodatkowych informacji o przesyłce i płatności, należy podać ich treść.
 • ERR_SHOPS_SETTINGS_INVALID_TAGS
  Przekazano nieprawidłowe tagi (podczas tworzenia oferty jako StrefaMarek)
 • ERR_SHOPS_SETTINGS_TAGS_COUNT_LIMIT_EXCEEDED
  Przekroczono limit liczby tagów - maksymalnie 10 tagów w ofercie (podczas tworzenia oferty jako StrefaMarek)
 • ERR_SHOP_BUY_NOW_PRICE_ERROR
  Oferta wystawiana w Sklepie Allegro musi mieć ustaloną cenę Kup Teraz!.
 • ERR_SHOP_CANT_LIST_IN_THIS_COUNTRY
  Użytkownik nie ma aktywnego Sklepu Allegro lub nie może wystawiać ofert sklepowych w tym kraju.
 • ERR_SHOP_CATEGORY_NOT_FOUND
  Niepoprawna wartość identyfikatora kategorii sklepowej (informacje o kategoriach sklepowych zalogowanego użytkownika pobrać można za pomocą metody doGetShopCatsData)
 • ERR_SHOP_NOT_ALLOWED_CATS
  Dla ofert wystawianych w Sklepie Allegro nie można skorzystać z wybranej kategorii (ograniczenia dot. kategorii: Nieruchomości, Samochody, Motocykle, Inne pojazdy i łodzie, Wakacje).
 • ERR_SHOW_ITEM_PAGE_AND_NO_PHOTO
  Brak zdjęcia dla oferty promowanej na stronie przedmiotu.
 • ERR_SOME_ITEMS_AND_RESERVE_PRICE
  Cena minimalna jest niedopuszczalna dla ofert wieloprzedmiotowych.
 • ERR_TICKETS_AND_AUCTION
  Bilety i wejściowki na imprezy artystyczne, rozrywkowe lub sportowe muszą mieć ustaloną cenę Kup Teraz!.
 • ERR_TOO_DISTANT_FUTURE
  Niepoprawna (zbyt odległa) data rozpoczęcia oferty (maks. 30 dni naprzód).
 • ERR_TRANSPORT_SHIPMENT_DESCRIPTION_TOO_LONG
  Przekroczono maksymalny dopuszczalny rozmiar pola z dodatkowymi informacjami o przesyłce i płatności (500 znaków).
 • ERR_UNKNOWN_FEATURE
  Nie możesz dodać tagów do oferty jeśli nie jesteś sprzedającym ze Strefy Marek.
 • ERR_VARIANTS_CORRELATION_FAILED_ATTRIBUTE_NOT_FOUND
  Podana maska (wariant) nie odpowiada przekazywanemu parametrowi.
 • ERR_VARIANTS_CORRELATION_FAILED_INCORRECT_VARIANT_VALUES
  Dla przekazanego parametru podano nieprawidłową maskę (wariant) lub liczbę sztuk.
 • ERR_WEBAPI_KEY_INACTIVE
  Klucz WebAPI na którym została wygenerowana sesja został zdezaktywowany (jego właściciel nie zaakceptował warunków Regulaminu WebAPI).
 • ERR_WORD_IN_ITEM_NAME_TOO_LONG
  Przekroczono maksymalny dopuszczalny rozmiar pojedynczego słowa w tytule oferty (30 znaków).
 • ERR_YOU_CANT_CHANGE_ITEM
  Brak możliwości edycji oferty, ponieważ istnieje już w kolejce niewykonana operacja edycji tej oferty.
 • ERR_AFTER_SALES_SERVICE_CONDITIONS_OWNED_BY_SELLER
  Podano warunek oferty innego użytkownika niż zalogowany
 • ERR_REFERENCED_VALUE_NOT_EXISTS
  Podano identyfikator (uuid) warunku, który nie istnieje.
 • ERR_STANDARDIZED_DESCRIPTION_INCORRECT
  podany przez użytkownika opis w FID 341 jest pusty lub zawiera błędy.
 • ERR_PHOTO_COUNT_TOO_HIGH
  Wysyłasz zbyt dużo zdjęć, np. próbujesz wystawić ofertę z 16 zdjęciami na zwykłym koncie.
 • ERR_ADDITIONAL_SERVICES_GROUP_NOT_FOUND
  Podany identyfikator grupy usług dodatkowych nie został znaleziony.

Allegro nie bierze odpowiedzialności za skutki wykorzystania zamieszczonych przykładów kodu, nie daje także gwarancji ich poprawnego działania. Widoczny kod ma charakter wyłącznie poglądowy i może zawierać błędy.