Allegro WebAPI

Interfejs programistyczny platformy Allegro

doGetSellFormAttribs

Ostatnia zmiana: 26.05.2011 r.
Dostępność:
Metoda pozwala na pobranie listy parametrów dostępnych dla danej kategorii we wskazanym kraju. Wybrane parametry mogą następnie posłużyć np. do budowy filtra przy listowaniu zawartości kategorii z poziomu metody doShowCat.

 1. country-id | int | wymagany
  Identyfikator kraju (listę identyfikatorów krajów uzyskać można za pomocą metody doGetCountries).
 2. webapi-key | string | wymagany
  Klucz WebAPI użytkownika.
 3. local-version | long | niewymagany
  Parametr zdezaktualizowany (należy przekazać dowolną wartość, odpowiednią dla typu parametru).
 4. cat-id | int | wymagany
  Identyfikator kategorii.Orientacyjna struktura wywołania metody

$dogetsellformattribs_request = array(
   'country-id' => 1,
   'webapi-key' => 'g2fe408289',
   'local-version' => 0,
   'cat-id' => 175
);

 1. sell-form-fields | SellFormType[]
  Tablica struktur zawierających informacje o parametrach danej kategorii.
  1. sell-form-id | int
   Identyfikator parametru.
  2. sell-form-title | string
   Nazwa parametru.
  3. sell-form-cat | int
   Identyfikator kategorii, w której dostępny jest parametr (dotyczy też wszystkich podkategorii wskazanej kategorii). 0 oznacza, że parametr dostępny jest we wszystkich kategoriach.
  4. sell-form-type | int
   Określenie typu parametru na liście kategorii (1 - string, 2 - integer, 3 - float, 4 - combobox, 5 - radiobutton, 6 - checkbox, 7 - image (base64Binary), 8 - text (textarea), 9 - datetime (Unix time), 13 - date).
  5. sell-form-res-type | int
   Wskazanie na typ pola, w którym należy przekazać wybraną wartość parametru (1 - string, 2 - integer, 3 - float, 7 - image (base64Binary), 9 - datetime (Unix time), 13 - date).
  6. sell-form-def-value | int
   Domyślna wartość parametru (dla parametrów typu combobox/radiobutton/checkbox - na podstawie sell-form-opts-values).
  7. sell-form-opt | int
   Informacja na temat obligatoryjności parametru (1 - parametr obowiązkowy, 8 - parametr opcjonalny).
  8. sell-form-pos | int
   Pozycja parametru na liście parametrów dla danej kategorii. 0 oznacza, że stosowane jest sortowanie alfabetyczne.
  9. sell-form-length | int
   Dopuszczalny rozmiar (w znakach) przekazywanej wartości parametru.
  10. sell-min-value | string
   Minimalna wartość parametru  (dot. parametrów typu: int, float, combobox, checkbox, date; wartość 0 wskazuje na brak dolnego ograniczenia).
  11. sell-max-value | string
   Maksymalna wartość parametru (dot. parametrów: int, float, combobox, checkbox, date; wartość 0 wskazuje na brak górnego ograniczenia).
  12. sell-form-desc | string
   Opis kolejnych wartości, które można ustawić dla parametru (dot. parametrów typu combobox/radiobutton/checkbox).
  13. sell-form-opts-values | string
   Wskazanie konkretnych wartości (odpowiednich dla opisów wyżej), które można ustawić dla danego parametru (dot. parametrów typu combobox/radiobutton/checkbox, dla parametrów typu checkbox kolejne wartości można sumować).
  14. sell-form-field-desc | string
   Pole nieużywane dla parametrów.
  15. sell-form-param-id | int
   Oryginalny identyfikator parametru.
  16. sell-form-param-values | string
   Unikalne i niezmienne identyfikatory wartości parametru (dot. pól typu combobox/radiobutton/checkbox).
  17. sell-form-parent-id |int
   Identyfikator parametru rodzica (jego sell-form-param-id - tylko dla parametrów zależnych nie będących na szczycie hierarchi. Jeżeli dany parametr nie jest parametrem zależnym, lub jeżeli znajduje się na szczycie hierarchi parametrów zależnych - w polu zwracana zostanie wartość 0).
  18. sell-form-parent-value | string
   Wartość parametru rodzica, dla której parametr powiązany może być wykorzystany (tylko dla parametrów zależnych. Jeżeli dany parametr nie jest parametrem zależnym - w polu nie zostanie zwrócona żadna wartość).
  19. sell-form-unit | string
   Jednostka parametru (jeżeli została określona).
  20. sell-form-options | int
   Dodatkowe własności parametru: 1 - parametr zależny; 2 - parametr typu checkbox z wykorzystaniem operatora OR (z możliwym wyborem jednej lub wielu wartości), w przypadku gdy ta wartość nie jest ustawiona działanie parametru opiera się na operatorze AND; 6 - parametr typu checkbox z możliwym wyborem pojedynczej wartości (w praktyce combobox); 8 - parametr zakresowy.
 2. ver-key | long
  Wartość klucza wersji odpowiednia dla wybranego kraju i przekazanego klucza WebAPI.
 3. ver-str | string
  Wersja komponentu pól formularza sprzedaży odpowiednia dla przekazanego klucza WebAPI.Orientacyjna struktura odpowiedzi serwera

$dogetsellformattribs_response = array(
   'sell-form-fields' => array(
      array(
         'sell-form-id' => 3241,
         'sell-form-title' => 'Stan',
         'sell-form-cat' => 175,
         'sell-form-type' => 4,
         'sell-form-res-type' => 2,
         'sell-form-def-value' => 0,
         'sell-form-opt' => 8,
         'sell-form-pos' => 0,
         'sell-form-length' => 1,
         'sell-min-value' => 0.00,
         'sell-max-value' => 3.00,
         'sell-form-desc' => '-- Wybierz -- |używana|nowa, bez folii|nowa, w folii',
         'sell-form-opts-values' => '0|1|2|3',
         'sell-form-field-desc' => '',
         'sell-form-param-id' => 122,
         'sell-form-param-values' => '0|1|2|3',
         'sell-form-parent-id' => 0,
         'sell-form-parent-value' => '',
         'sell-form-unit' => '',
         'sell-form-options' => 0),
      array(
         'sell-form-id' => 3242,
         'sell-form-title' => 'Liczba płyt w wydaniu',
         'sell-form-cat' => 175,
         'sell-form-type' => 4,
         'sell-form-res-type' => 2,
         'sell-form-def-value' => 0,
         'sell-form-opt' => 8,
         'sell-form-pos' => 1,
         'sell-form-length' => 1,
         'sell-min-value' => 0.00,
         'sell-max-value' => 3.00,
         'sell-form-desc' => '-- Wybierz -- |jedna|dwie|trzy i więcej',
         'sell-form-opts-values' => '0|1|2|3',
         'sell-form-field-desc' => '',
         'sell-form-param-id' => 124,
         'sell-form-param-values' =>'0|1|2|3',
       'sell-form-parent-id' => 0,
         'sell-form-parent-value' => '',
         'sell-form-unit' => '',
         'sell-form-options' => 0 )),
   'ver-key' => 25319881,
   'ver-str' => '1.1.18'

);

 • ERR_CATEGORY_NOT_FOUND
  Niepoprawny identyfikator kategorii.
 • ERR_INPUT_COUNTRY_ERROR
  Niepoprawny identyfikator kraju (wskazany kraj nie jest obsługiwany lub w parametrze przekazano zerową/pustą wartość).
 • ERR_NO_DATABASE
  Problemy z bazą danych Allegro.
 • ERR_WEBAPI_EXPIRED
  Data ważności klucza WebAPI została przekroczona.
 • ERR_WEBAPI_KEY
  Niepoprawna wartość klucza WebAPI lub klucz został zablokowany.
 • ERR_WEBAPI_KEY_INACTIVE
  Klucz WebAPI został zdezaktywowany (nie zaakceptowano warunków Regulaminu WebAPI).
 • ERR_WEBAPI_NOT_AVAIL
  Problemy z usługą Allegro WebAPI.

Allegro nie bierze odpowiedzialności za skutki wykorzystania zamieszczonych przykładów kodu, nie daje także gwarancji ich poprawnego działania. Widoczny kod ma charakter wyłącznie poglądowy i może zawierać błędy.

#1 (24.08.2015 r.) / python (Autor: rikkt0r)
 1. from suds.client import Client
 2.  
 3. config = {
 4. 'allegro_key': 'XXX',
 5. 'allegro_country': 1,
 6. 'allegro_version': 0 # deprecated
 7. }
 8.  
 9. class Allegro:
 10. def __init__(self):
 11. self.c = Client('https://webapi.allegro.pl/service.php?wsdl')
 12. self.c.options.cache.setduration(hours=2)
 13.  
 14. def get_filters(self, catId):
 15.  
 16. filter_list = self.c.service.doGetSellFormAttribs(
 17. countryId=config['allegro_country'],
 18. localVersion=config['allegro_version'],
 19. webapiKey=config['allegro_key'],
 20. catId=catId
 21. ).sellFormFields
 22.  
 23. return filter_list
 24.  
 25.  
 26. if __name__ == "__main__":
 27. a = Allegro()
 28.  
 29. # Telefony i Akcesoria --> Iphone --> IPhone 6
 30. filters = a.get_filters(4) # Telefony i Akcesoria
 31. filters2 = a.get_filters(48978) # Iphone
 32. filters3 = a.get_filters(249586) # Iphone 6