Allegro WebAPI

Interfejs programistyczny platformy Allegro

doCreateItemTemplate

Tematyka: Szablony
Ostatnia zmiana: 14.02.2012 r.
Dostępność:
Metoda pozwala na utworzenie i zapisanie szablonu oferty na koncie zalogowanego użytkownika. Każdy użytkownik posiadać może maksymalnie 10 własnych szablonów ofert.

 1. session-id | string | wymagany
  Identyfikator sesji użytkownika, uzyskany za pomocą metody doLogin(Enc).
 2. item-template-name | string | wymagany
  Nazwa szablonu oferty (maks. 50 znaków).
 3. item-template-fields | FieldsValue[]
  Tablica struktur zawierających informacje o ustawieniu poszczególnych pól formularza sprzedaży składających sie na szablon oferty.
  1. fid | int
   Identyfikator pola.
  2. fvalue-string | string
   Wartość pola dla typu tekstowego.
  3. fvalue-int | int
   Wartość pola dla liczb całkowitych.
  4. fvalue-float | float
   Wartość pola dla liczb zmiennoprzecinkowych.
  5. fvalue-image | base64Binary
   Wartość pola dla plików graficznych.
  6. fvalue-datetime | float
   Wartość pola dla dat i czasu (Unix time).
  7. fvalue-date | string
   Wartość pola dla dat (DD-MM-YYYY).
  8. fvalue-range-int | RangeIntValueStruct
   Wartość pola dla liczb całkowitych typu zakresowego.
           1. fvalue-range-int-min | int
               Wartość początkowa zakresu wartości parametru.
           2. fvalue-range-int-max | int
               Wartość końcowa zakresu wartości parametru.
  9. fvalue-range-float | RangeFloatValueStruct
   Wartość pola dla liczb rzeczywistych typu zakresowego.
           1. fvalue-range-float-min | float
               Wartość początkowa zakresu wartości parametru.
           2. fvalue-range-float-max | float
               Wartość końcowa zakresu wartości parametru.
  10. fvalue-range-date | RangeDateValueStruct
   Wartość pola dla dat typu zakresowego.
           1. fvalue-range-date-min | string
               Wartość początkowa zakresu wartości parametru.
           2. fvalue-range-date-max | string
               Wartość końcowa zakresu wartości parametru.Orientacyjna struktura wywołania metody

$docreateitemtemplate_request = array(
   'session-id' => '22eb99326c6be29aa16d07d622bcfbcbee94ad54846f2f4e03_1',
   'item-template-name' => 'Szablon testowy',
   'item-template-fields' => array(
      array(
         'fid' => 1,
         'fvalue-string' => 'Tytuł testowego szablonu',
         'fvalue-int' => 0,
         'fvalue-float' => 0,
         'fvalue-image' => 0,
         'fvalue-datetime' => 0,
         'fvalue-date' => '',
         'fvalue-range-int' => array(
            '
fvalue-range-int-min' => 0,
            'fvalue-range-int-max' => 0),
         'fvalue-range-float' => array(
            '
fvalue-range-float-min' => 0,
            'fvalue-range-float-max' => 0),
         'fvalue-range-date' => array(
            'fvalue-range-date-min' => '',
            'fvalue-range-date-max' => '')),
      array(
         'fid' => 2,
         'fvalue-string' => '',
         'fvalue-int' => 92906,
         'fvalue-float' => 0,
         'fvalue-image' => 0,
         'fvalue-datetime' => 0,
         'fvalue-date' => '',
         'fvalue-range-int' => array(
            '
fvalue-range-int-min' => 0,
            'fvalue-range-int-max' => 0),
         'fvalue-range-float' => array(
            '
fvalue-range-float-min' => 0,
            'fvalue-range-float-max' => 0),
         'fvalue-range-date' => array(
            'fvalue-range-date-min' => '',
            'fvalue-range-date-max' => '')))

);

 1. created-item-template | CreatedItemTemplateStruct
  Struktura zawierająca informacje o nowo utworzonym szablonie oferty.
  1. item-template-id | int
   Identyfikator szablonu oferty.Orientacyjna struktura odpowiedzi serwera

$docreateitemtemplate_response = array(
   'created-item-template' => array(
      'item-template-id' => 1049183)

);

 • ERR_INCORRECT_ITEM_TEMPLATE_NAME
  Niepoprawna (zbyt długa, zawierająca niedozwolone znaki) lub pusta nazwa szablonu oferty.
 • ERR_NO_SESSION / ERR_SESSION_EXPIRED
  Niepoprawny identyfikator sesji lub sesja wygasła.
 • ERR_ITEM_TEMPLATES_LIMIT_EXCEEDED
  Przekroczono maksymalną liczbę (10) możliwych do zapisania szablonów oferty. Aby zapisać nowy szablon, nalezy uprzednio usunąć któryś z istniejących.
 • ERR_WEBAPI_KEY_INACTIVE
  Klucz WebAPI na którym została wygenerowana sesja został zdezaktywowany (jego właściciel nie zaakceptował warunków Regulaminu WebAPI).

Allegro nie bierze odpowiedzialności za skutki wykorzystania zamieszczonych przykładów kodu, nie daje także gwarancji ich poprawnego działania. Widoczny kod ma charakter wyłącznie poglądowy i może zawierać błędy.