Allegro WebAPI

Interfejs programistyczny platformy Allegro

doGetFeedback

Ostatnia zmiana: 13.03.2012 r.
Dostępność:
Metoda pozwala na pobranie informacji o komentarzach dowolnego użytkownika. Domyślnie zwracane są wszystkie komentarze (ew. ograniczone typem), posortowane malejąco po czasie ich dodania. Miejsce rozpoczęcia pobierania listy komentarzy pozwala regulować parametr feedback-offset. Należy podać identyfikator użytkownika tylko w jednym z parametrów: feedback-from lub feedback-to. W pierwszym - gdy pobrane mają zostać informacje o komentarzach, które wskazany użytkownik wystawił. W drugim - gdy pobrane mają zostać informacje o komentarzach, które wskazanemu użytkownikowi zostały wystawione.

 1. session-handle | string | wymagany
  Identyfikator sesji użytkownika, uzyskany za pomocą metody doLogin(Enc).
 2. feedback-from | int | wymagany (nie, jeżeli podano feedback-to)
  Identyfikator użytkownika - w przypadku gdy pobrane mają zostać informacje o komentarzach, które wskazany użytkownik wystawił.
 3. feedback-to | int | wymagany (nie, jeżeli podano feedback-from)
  Identyfikator użytkownika - w przypadku gdy pobrane mają zostać informacje o komentarzach,  które wskazanemu użytkownikowi zostały wystawione.
 4. feedback-offset | int | niewymagany
  Parametr pozwalający na sterowanie miejscem rozpoczęcia pobierania listy komentarzy. Wartość parametru wskazuje na to, od którego komentarza z kolei (biorąc pod uwagę sposób sortowania listy – malejąco po czasie dodania), ma zostać pobrana ich lista (komentarze indeksowane są od 0).
 5. feedback-kind-list | string | niewymagany
  Typ listy zwracanych komentarzy ("POS" - pozytywne, "NEG" - negatywne, "NEU" - neutralne, "ALL" - wszystkie). Domyślnie ustawiana jest wartość "ALL".Orientacyjna struktura wywołania metody

$dogetfeedback_request = array(
   'session-handle' => '22eb99326c6be29aa16d07d622bcfbcbee94ad54846f2f4e03_1',
   'feedback-from' => 4109848,
   'feedback-to' => 0,
   'feedback-offset' => 372,
   'feedback-kind-list' => 'POS'
);

 1. feedback-list | FeedbackList[]
  Tablica struktur zawierających informacje o komentarzach danego użytkownika.
  1. f-id | int
   Identyfikator komentarza.
  2. f-item-id | long
   Identyfikator oferty.
  3. f-from-id | int
   Identyfikator użytkownika, który wystawiał komentarz.
  4. f-to-id | int
   Identyfikator użytkownika, któremu komentarz został wystawiony.
  5. f-date | long
   Data dodania komentarza (w formacie Unix time)
  6. f-type | string
   Typ komentarza ("POS" - pozytywny, "NEG" - negatywny, "NEU" - neutralny). W przypadku komentarza unieważnionego typ nie będzie zwracany.
  7. f-desc | string
   Treść komentarza.
  8. f-correct-date | long
   Data odpowiedzi na komentarz (w formacie Unix time) lub 0, jeżeli odpowiedź nie została udzielona.
  9. f-correct-text | string
   Treść odpowiedzi na komentarz (lub "NULL", jeżeli odpowiedź nie została udzielona).
  10. f-receiver-type | string
   Strona, której komentarz został wystawiony ("SELLER" - sprzedającemu, "BUYER" - kupującemu).
  11. f-user-login | string
   Nazwa użytkownika.
  12. f-user-rating | string
   Liczba punktów użytkownika.
  13. f-user-country | string
   Identyfikator kraju użytkownika.
  14. f-user-blocked | int
   Status konta użytkownika (1 - konto zablokowane, 0 - konto aktywne).
  15. f-user-sseller | int
   Informacja o przynależności użytkownika do programu Super Sprzedawca (1 - użytkownik jest Super Sprzedawcą, 0 - użytkownik nie jest Super Sprzedawcą).
  16. f-cancelled | long
   Informacja o fakcie i dacie unieważnienia komentarza (0 – komentarz nie jest unieważniony, dowolna inna wartość – data unieważnienia komentarza w formacie Unix time).
 2. feedback-count | int
  Liczba komentarzy danego typu, które wskazany użytkownik wystawił lub które zostały mu wystawione.Orientacyjna struktura odpowiedzi serwera

$dogetfeedback_response = array(
   'feedback-list' => array(
      array(
         'f-id' => 54556773,
         ' f-item-id' => 71165756,
         ' f-from-id' => 4109848,
         ' f-to-id' => 1969427,
         ' f-date' => 1132128643,
         ' f-type' => 'POS',
         ' f-desc' => 'Wszystko OK, szybka wysyłka, towar zgodny z opisem - polecam tego Użytkownika!',
         ' f-correct-date' => 0,
         ' f-correct-text' => 'NULL',
         ' f-receiver-type' => 'SELLER',
         ' f-user-login' => 'arcobaleno17',
         ' f-user-rating' => '1063',
         ' f-user-country' => '1',
         ' f-user-blocked' => 0,
         ' f-user-sseler' => 0,
         ' f-cancelled' => 0),
      array(
         ' f-id' => 53507939,
         ' f-item-id' => 68588149,
         ' f-from-id' => 4109848,
         ' f-to-id' => 318412,
         ' f-date' => 1131350418,
         ' f-type' => 'POS',
         ' f-desc' => 'Polecam! Dobry kontakt, szybka przesyłka, towar zgodny z opisem - duży pozytyw!',
         ' f-correct-date' => 0,
         ' f-correct-text' => 'NULL',
         ' f-receiver-type' => 'SELLER',
         ' f-user-login' => 'AdamC.',
         ' f-user-rating' => '1893',
         ' f-user-country' => '1',
         ' f-user-blocked' => 0,
         ' f-user-sseller' => 0,
         ' f-cancelled' => 0)),
   'feedback-count' => 374
);


 • ERR_CANT_SET_BOTH_FEEDBACKS_FROM_AND_TO
  Podano identyfikator użytkownika w obu parametrach (feedback-from oraz feedback-to) - należy wypełnić tylko jedno z pól.
 • ERR_NO_DATABASE
  Problemy z bazą danych Allegro.
 • ERR_NO_SESSION / ERR_SESSION_EXPIRED
  Niepoprawny identyfikator sesji lub sesja wygasła.
 • ERR_USER_LOGIN_NOT_FOUND
  Niepoprawny identyfikator użytkownika.
 • ERR_WEBAPI_KEY_INACTIVE
  Klucz WebAPI na którym została wygenerowana sesja został zdezaktywowany (jego właściciel nie zaakceptował warunków Regulaminu WebAPI).
 • ERR_WEBAPI_NOT_AVAIL
  Problemy z usługą Allegro WebAPI.

Allegro nie bierze odpowiedzialności za skutki wykorzystania zamieszczonych przykładów kodu, nie daje także gwarancji ich poprawnego działania. Widoczny kod ma charakter wyłącznie poglądowy i może zawierać błędy.

#1 (04.02.2016 r.) / c# (Autor: Naruto_Uzumaki_)
 1. using System;
 2. using System.Collections.Generic;
 3. using System.Linq;
 4. using System.Text;
 5. using allegroWebApi.pl.allegro.webapi;
 6.  
 7. namespace allegroWebApi.Class
 8. {
 9. class ShowFeedback
 10. {
 11. AllegroWebApiService service;
 12. private int feedbackCount; // Ilość komentarzy
 13. private FeedbackList[] feedBackList;
 14. public ShowFeedback(string sessionHandle, long userId)
 15. {
 16. try
 17. {
 18. service = new AllegroWebApiService();
 19. feedBackList = service.doGetFeedback(sessionHandle, 0, Convert.ToInt32(userId), 0, "ALL", out feedbackCount);
 20. }
 21. catch
 22. {}
 23. }
 24. public int ReturnFeedbackCount()
 25. {
 26. return feedbackCount;
 27. }
 28. public FeedbackList[] ReturnFeedbackList()
 29. {
 30. return feedBackList;
 31. }
 32. }
 33. }
 34.  
 35.  
 36. ///////Uzyskanie kilku informacji z pobranej struktury FeedbackList[]
 37. private void btn_GetFeedback_Click(object sender, RoutedEventArgs e)
 38. {
 39. try
 40. {
 41. Class.ShowFeedback showFeedback = new Class.ShowFeedback(sessionHandle, userId);
 42. listBox_serverMessages.Items.Clear();
 43. listBox_serverMessages.Items.Add(showFeedback.ReturnFeedbackCount());
 44.  
 45. for( int i=0;i< showFeedback.ReturnFeedbackCount() - 1; i++)
 46. {
 47. listBox_serverMessages.Items.Add(showFeedback.ReturnFeedbackList()[i].fid);
 48. listBox_serverMessages.Items.Add(showFeedback.ReturnFeedbackList()[i].fdesc);
 49. listBox_serverMessages.Items.Add(showFeedback.ReturnFeedbackList()[i].fusersseller);
 50. }
 51. }
 52. catch
 53. { }
 54. }
 55. //Paweł Górszczak