Allegro WebAPI

Interfejs programistyczny platformy Allegro

doGetSellRatingReasons

Ostatnia zmiana: 18.04.2011 r.
Dostępność:
Metoda pozwala na pobranie listy powodów niezadowolenia z transakcji oraz listy obszarów podlegających ocenie sprzedaży.

 1. webapi-key | string | wymagany
  Klucz WebAPI użytkownika.
 2. country-code | int | wymagany
  Identyfikator kraju (listę identyfikatorów krajów uzyskać można za pomocą metody doGetCountries).Orientacyjna struktura wywołania metody

$dogetsellratingreasons_request = array(
   'webapi-key' => 'g2fe408289',
   'country-code' => 1
);

 1. sell-rating-info | SellRatingInfoStruct[]
  Tablica struktur zawierająca informacje o powodach niezadowolenia z transakcji oraz listę obszarów podlegających ocenie sprzedaży.
  1. sell-rating-group-id | int
   Identyfikator obszaru.
  2. sell-rating-group-title | string
   Nazwa obszaru.
  3. sell-rating-reasons | SellRatingReasonStruct[]
   Tablica struktur zawierająca informacje o powodach niezadowolenia z transakcji w ramach danego obszaru.
   1. sell-rating-reason-id | int
    Identyfikator powodu niezadowolenia.
   2. sell-rating-reason-title | string
    Treść powodu niezadowolenia.Orientacyjna struktura odpowiedzi serwera

$dogetsellratingreasons_response = array(
   'sell-rating-info' => array(
      array(
         'sell-rating-group-id' => 1,
         'sell-rating-group-title' => 'Zgodność przedmiotu z opisem',
         'sell-rating-reasons' => array(
            array(
               'sell-rating-reason-id' => 1,
               'sell-rating-reason-title' => 'otrzymany przedmiot nie był zgodny z opisem'),
            array(
               'sell-rating-reason-id' => 2,
               'sell-rating-reason-title' => 'przedmiot okazał się nieoryginalny'),
            array(...))),
      array(
         'sell-rating-group-id' => 2,
         'sell-rating-group-title' => 'Kontakt ze Sprzedającym',
         'sell-rating-reasons' => array(
            array(
               'sell-rating-reason-id' => 1,
               'sell-rating-reason-title' => 'zbyt długi czas oczekiwania na odpowiedź'),
            array(
               'sell-rating-reason-id' => 2,
               'sell-rating-reason-title' => 'nieuprzejma obsługa'),
            array(...)
)),
      array(...)
)
);

 • ERR_INPUT_COUNTRY_ERROR
  Niepoprawny identyfikator kraju (wskazany kraj nie jest obsługiwany lub w parametrze przekazano zerową/pustą wartość).
 • ERR_WEBAPI_EXPIRED
  Data ważności klucza WebAPI została przekroczona.
 • ERR_WEBAPI_KEY
  Niepoprawna wartość klucza WebAPI lub klucz został zablokowany.
 • ERR_WEBAPI_KEY_INACTIVE
  Klucz WebAPI został zdezaktywowany (nie zaakceptowano warunków Regulaminu WebAPI).

Allegro nie bierze odpowiedzialności za skutki wykorzystania zamieszczonych przykładów kodu, nie daje także gwarancji ich poprawnego działania. Widoczny kod ma charakter wyłącznie poglądowy i może zawierać błędy.