Allegro WebAPI

Interfejs programistyczny platformy Allegro

doFeedbackMany

Ostatnia zmiana: 14.02.2012 r.
Dostępność:
Metoda pozwala na wystawienie wielu komentarzy jednocześnie sprzedawcom będącym stronami transakcji, do ofert, w których zakup miał miejsce przed 3 kwietnia 2017 roku (data graniczna: 02.04.23:59:59). Kupujący, oprócz wystawienia samego komentarza zobowiązany jest on także do wypełnienia oceny sprzedaży w poszczególnych obszarach. Metoda pozwala także na użycie stałego szablonu komentarza pozytywnego (zawsze dostępnego w języku kraju, do którego zalogowany jest użytkownik), zamiast wpisywania jego treści ręcznie (w takim przypadku ręcznie wpisana treść komentarza każdorazowo zostanie nadpisana zawartością szablonu).

 1. session-handle | string | wymagany
  Identyfikator sesji użytkownika, uzyskany za pomocą metody doLogin(Enc).
 2. feedbacks-list | FeedbackManyStruct[] | wymagany
  Tablica struktur zawierających informacje potrzebne do wystawienia komentarza (maks. 25).
  1. fe-item-id |  long | wymagany
   Identyfikator oferty, do której ma zostać dodany komentarz.
  2. fe-use-comment-template | int | niewymagany
   Informacja o tym, czy w miejsce ręcznie wpisywanej treści komentarza pozytywnego (czyli tylko dla fe-comment-type = POS), użyty zostać powinien standardowy szablon komentarza przygotowany przez Allegro: Transakcja przebiegła pomyślnie. Polecam. (1 - użycie szablonu, 0 - ręczne wpisanie treści komentarza pozytywnego).
  3. fe-to-user-id |  int | wymagany
   Identyfikator użytkownika, któremu ma zostać wystawiony komentarz.
  4. fe-comment |  string | wymagany (niewymagany gdy fe-use-comment-template = 1)
   Treść komentarza (ok. 250 znaków),
  5. fe-comment-type | string | wymagany
   Typ komentarza (POS - pozytywny, NEG - negatywny).
  6. fe-op | int | wymagany
   Strona, której ma zostać wystawiony komentarz (1 - komentarz ma zostać wystawiony sprzedającemu, 2 - wartość zdezaktualizowana).
  7. fe-rating | SellRatingEstimationStruct[] | niewymagany (wymagany gdy fe-op = 1)
   Tablica struktur zawierająca informacje o ocenie poszczególnych obszarów sprzedaży.
   1. sell-rating-group-id |  int | wymagany
    Identyfikator obszaru sprzedaży (listę identyfikatorów obszarów sprzedaży uzyskać można za pomocą metody doGetSellRatingReasons). Przy wysyłce gratis, koszcie wysyłki 0 zł lub w przypadku w którym to sprzedający pokrywał koszty wysyłki - gdy wartość w tym polu jest ustawiona na 4 (Koszt wysyłki), a sell-rating-group-estimation ustawione jest na wartość < 5, ocena w tym obszarze automatycznie podmieniana będzie na 5 - niezależnie od faktycznie przekazywanych danych.
   2. sell-rating-group-estimation | int | wymagany
    Ocena obszaru sprzedaży (dopuszczalny zakres: 1-5).
   3. sell-rating-reason-id | int | niewymagany (wymagany, gdy sell-rating-group-estimation < 4)
    Identyfikator powodu niezadowolenia z transakcji dot. danego obszaru (listę identyfikatorów powodów uzyskać można za pomocą metody doGetSellRatingReasons). Identyfikator należy przekazać dla oceny obszaru sprzedaży niższej niż 4. Dla oceny równej 4 lub 5 wartość przekazywana w tym polu będzie ignorowana.Orientacyjna struktura wywołania metody

$dofeedbackmany_request = array(
   'session-handle' => '22eb99326c6be29aa16d07d622bcfbcbee94ad54846f2f4e03_1',
   'feedbacks-list' => array(
      array(
         'fe-item-id' => 971093571,
         'fe-use-comment-template' => 1,
         'fe-to-user-id' => 2580451,
         'fe-comment' => '',
         'fe-comment-type' => 'POS’,
         'fe-op' => 1,
         'fe-rating' => array()),
      array(
         'fe-item-id' => 971093572,
         'fe-use-comment-template' => 0,
         'fe-to-user-id' => 2580452,
         'fe-comment' => 'Beznadziejna transakcja – nie polecam!',
         'fe-comment-type' => 'NEG',
         'fe-op' => 1,
         'fe-rating' => array()))
);

 1. fe-results | FeedbackResultStruct[]
  Tablica struktur zawierających informacje o wynikach operacji.
  1. fe-item-id | long
   Identyfikator oferty.
  2. fe-id | int
   Identyfikator wystawionego komentarza (lub 0 w przypadku gdy komentarz nie został wystawiony).
  3. fe-fault-code | string
   Kod błędu wskazujący na powód niepowodzenia (w przypadku gdy komentarz nie został wystawiony).
  4. fe-fault-msg | string
   Komunikat błędu opisujący powód niepowodzenia (w przypadku gdy komentarz nie został wystawiony).Orientacyjna struktura odpowiedzi serwera

$dofeedbackmany_response = array(
   'fe-results' => array(
      array(
         'fe-item-id' => 971093571,
         'fe-id' => 499135170,
         'fe-fault-code' => '',
         'fe-fault-msg' => ''),
      array(
         'fe-item-id' => 971093572,
         'fe-id' => 0,
         'fe-fault-code' => 'ERR_INVALID_BUYER_OR_SELLER',
         'fe-fault-msg' => 'Wpisz poprawnie numer oferty i login kontrahenta'))
);


 • ERR_ADD_FEEDBACK_TO_AUKCJEWP
  Nie można wystawić komentarza do wskazanej oferty, ponieważ została ona przeniesiona z serwisu WP.
 • ERR_AUCTION_KILLED
  Nie można wystawić komentarza do wskazanej oferty, ponieważ została ona usunięta przez administratora serwisu.
 • ERR_BLOCKED_USER_CANT_INVOKE_METHOD
  Użytkownik z blokadą konta nie może korzystać z tej metody.
 • ERR_FEEDBACK_CANCELLED
  Jedna ze stron wystawiła już wcześniej komentarz do tej oferty i został on unieważniony za porozumieniem stron.
 • ERR_FEEDBACK_NOT_ALLOWED
  Nie można wystawić komentarza do wskazanej transakcji, gdyż złamała ona Regulamin. Skontaktuj się z Allegro przez formularz kontaktowy.
 • ERR_FEEDBACK_REMOVED
  Komentarz do tej oferty został już wcześniej wystawiony, ale administrator serwisu usunął go z jednego z możliwych powodów.
 • ERR_FEEDBACK_TOO_LONG
  Przekroczono maksymalny dopuszczalny rozmiar treści komentarza (ok. 250 znaków).
 • ERR_FORBIDDEN_CHAR_IN_FEEDBACK
  W treści komentarza użyto niedozwolonych znaków. Wszystkie użyte znaki muszą istnieć w alfabecie kraju zalogowanego użytkownika.
 • ERR_FORBIDDEN_WORDS_IN_FEEDBACK
  W treści komentarza użyto niedozwolonych słów (wulgaryzmy, adresy stron WWW).
 • ERR_INVALID_BUYER_OR_SELLER
  Niepoprawny identyfikator oferty lub identyfikator użytkownika, któremu ma zostać wystawiony komentarz.
 • ERR_ITEMS_ARRAY_OVERSIZED
  Tablica struktur zawierających informacje potrzebne do wystawienia komentarza przekracza dopuszczalny limit (maks. 25).
 • ERR_MANY_FEEDBACKS
  Użytkownikowi we wskazanej ofercie został już wystawiony komentarz.
 • ERR_NEUTRAL_FEEDBACKS_ARE_DISABLED
  Przepraszamy, wystawienie komentarza neutralnego nie jest już możliwe.
 • ERR_NO_DATABASE
  Problemy z bazą danych Allegro.
 • ERR_NO_SESSION / ERR_SESSION_EXPIRED
  Niepoprawny identyfikator sesji lub sesja wygasła.
 • ERR_RATING_NOT_FOUND_OR_INCORRECT
  Brak, niekompletna lub niepoprawnie wypełniona ocena sprzedaży.
 • ERR_REASON_NOT_FOUND_OR_INCORRECT
  Nie podano identyfikatora powodu niezadowolenia z transakcji (w przypadku, gdy ocena obszaru sprzedaży jest mniejsza od 4) lub podany identyfikator jest nieprawidłowy.
 • ERR_SELECT_FB_TYPE_AND_WRITE_TEXT
  Nie wybrano typu lub nie podano treści komentarza.
 • ERR_SELLER_FEEDBACK_NOT_ALLOWED
  W jednej z transakcji byłeś sprzedającym, nie możesz wystawić komentarza.
 • ERR_TEMPLATE_INCORRECT_COMMENT_TYPE
  Użycie szablonu jest możliwe tylko dla komentarza pozytywnego.
 • ERR_TO_WHO_NOT_SELECTED
  Nie wybrano strony, której ma zostać wystawiony komentarz.
 • ERR_USER_IS_GUEST
  Wskazany użytkownik nie ma zarejestrowanego konta w serwisie.
 • ERR_USER_NOT_EXISTS
  Użytkownik o podanym identyfikatorze nie istnieje.
 • ERR_USERS_NOT_WON_THIS_AUCTION
  Wybrany użytkownik nie był kupującym we wskazanej ofercie.
 • ERR_WEBAPI_KEY_INACTIVE
  Klucz WebAPI na którym została wygenerowana sesja został zdezaktywowany (jego właściciel nie zaakceptował warunków Regulaminu WebAPI).
 • ERR_WEBAPI_NOT_AVAIL
  Problemy z usługą Allegro WebAPI.

Allegro nie bierze odpowiedzialności za skutki wykorzystania zamieszczonych przykładów kodu, nie daje także gwarancji ich poprawnego działania. Widoczny kod ma charakter wyłącznie poglądowy i może zawierać błędy.

#1 (29.04.2010 r.) / php (Autor: danielnowacki)
 1. /**
 2. * Definicja metod klienta do komunikacji z usługami WebAPI
 3. *
 4. * @package Allegro/Client
 5. * @author Daniel Nowacki http://nowacki.org.pl
 6. * @version 1.0
 7. */
 8. abstract class Allegro_Client_Abstract extends SoapClient
 9. {
 10. ...
 11.  
 12. /**
 13. * Wystawia kilka komentarzy jednocześnie
 14. *
 15. * @param array $feedbacks komentarze do wystawienia
 16. */
 17. public function feedbackMany($feedbacks)
 18. {
 19. $handle = $this->getSessionHandle()->getIdentifier();
 20.  
 21. $chunkFeedbacks = array_chunk($feedbacks, 25); // allegro pozwala na przeslanie maksymalnie 25 komentarzy na porcje
 22.  
 23. foreach($chunkFeedbacks as $portion)
 24. {
 25. $this->doFeedbackMany($handle, $portion);
 26. }
 27. }
 28.  
 29. ...
 30. }