Allegro WebAPI

Interfejs programistyczny platformy Allegro

doGetMySellRating

Ostatnia zmiana: 13.07.2010 r.
Dostępność:
Metoda pozwala na pobranie szczegółowych informacji na temat oceny sprzedaży zalogowanego użytkownika.

 1. session-handle |  string | wymagany
  Identyfikator sesji użytkownika, uzyskany za pomocą metody doLogin(Enc).Orientacyjna struktura wywołania metody

$dogetmysellrating_request = array(
   'session-handle' => '22eb99326c6be29aa16d07d622bcfbcbee94ad54846f2f4e03_1'
);

 1. sell-rating-total-count | int
  Liczba ocen sprzedaży.
 2. sell-rating-average | SellRatingAverageStruct[]
  Tablica struktur zawierająca średnią ocen sprzedaży z poszczególnych obszarów.
  1. sell-rating-group-title | string
   Nazwa obszaru.
  2. sell-rating-group-average | float
   Średnia ocen sprzedaży.
 3. sell-rating-details | SellRatingDetailStruct[]
  Tablica struktur zawierająca informacje o szczegółach dot. powodów niezadowolenia kupujących w poszczególnych obszarach.
  1. sell-rating-group-title | string
   Nazwa obszaru.
  2. sell-rating-reasons-summary | SellRatingReasonSumStruct[]
   Tablica struktur zawierająca informacje o szczegółach dot. powodów niezadowolenia kupujących w danym obszarze.
   1. sell-rating-reason-title | string
    Treść powodu niezadowolenia.
   2. sell-rating-reason-count | int
    Liczba opinii wystawionych w ramach danego powodu.
 4. sell-rating-stats-per-month | SellRatingAveragePerMonthStruct[]
  Tablica struktur zawierająca podsumowanie oceny sprzedaży z ostatnich 3 miesięcy.
  1. sell-rating-month | string
   Okres, którego dotyczy podsumowanie (MM.YYYY).
  2. sell-rating-average-values | SellRatingStatsStruct[]
   Tablica struktur zawierajaca podsumowanie oceny sprzedaży w ramach danego miesiąca.
   1. sell-rating-group-title | string
    Nazwa obszaru.
   2. sell-rating-group-stats | string
    Średnia oceny sprzedaży (liczba wystawionych opinii).Orientacyjna struktura odpowiedzi serwera

$dogetmysellrating_response = array(
   'sell-rating-total-count' => 10,
   'sell-rating-average' => array(
      array(
         'sell-rating-group-title' => 'Zgodność przedmiotu z opisem',
         'sell-rating-group-average' => 4.5),
      array(...),
      array(
         'sell-rating-group-title' => 'Koszt wysyłki',
         'sell-rating-group-average' => 4.5)),
   'sell-rating-details' => array(
      array(
         'sell-rating-group-title' => 'Zgodność przedmiotu z opisem',
         'sell-rating-reasons-summary' => array(
            array(
               'sell-rating-reason-title' => 'otrzymany przedmiot nie był zgodny z opisem',
               'sell-rating-reason-count' => 0),
            array(...),
            array(
               'sell-rating-reason-title' => 'nie dostarczono przedmiotu',
               'sell-rating-reason-count' => 0))),
      array(...)),
   'sell-rating-stats-per-month' => array(
      array(
         'sell-rating-month' => '04.2010',
         'sell-rating-average-values' => array(
            array(
               'sell-rating-group-title' => 'Zgodność przedmiotu z opisem',
               'sell-rating-group-stats' => '4.5 (1)'),
            array(
               'sell-rating-group-title' => 'Kontakt ze Sprzedającym',
               'sell-rating-group-stats' => '4.9 (0)'),
            array(
               'sell-rating-group-title' => 'Czas realizacji zamówienia',
               'sell-rating-group-stats' => '4.6 (2)'),
            array(
               'sell-rating-group-title' => 'Koszt wysyłki',
               'sell-rating-group-stats' => '4.5 (1)'))),
      array(...))
);

 • ERR_NO_SESSION / ERR_SESSION_EXPIRED
  Niepoprawny identyfikator sesji lub sesja wygasła.
 • ERR_SELL_RATING_HIDDEN
  Wyniki oceny sprzedaży będą widoczne dopiero po uzyskaniu minimum 10 ocen w każdym z obszarów.
 • ERR_WEBAPI_KEY_INACTIVE
  Klucz WebAPI na którym została wygenerowana sesja został zdezaktywowany (jego właściciel nie zaakceptował warunków Regulaminu WebAPI).

Allegro nie bierze odpowiedzialności za skutki wykorzystania zamieszczonych przykładów kodu, nie daje także gwarancji ich poprawnego działania. Widoczny kod ma charakter wyłącznie poglądowy i może zawierać błędy.