Allegro WebAPI

Interfejs programistyczny platformy Allegro

doChangePriceItem

Ostatnia zmiana: ---
Dostępność:
Metoda pozwala na zmianę cen dostępnych w ofercie bez złożonych ofert kupna. Konieczne jest podanie oczekiwanych wartości wszystkich trzech cen (nawet jeżeli np. tylko jedna ma ulec zmianie, w parametrach reprezentujących pozostałe dwie ceny znaleźć powinna się ich aktualna wartość). Przekazanie wartości 0 w danym parametrze dezaktywuje wskazana cenę w ofercie.

 1. session-handle | string | wymagany
  Identyfikator sesji użytkownika, uzyskany za pomocą metody doLogin(Enc).
 2. item-id | long | wymagany
  Identyfikator oferty.
 3. new-starting-price | float | niewymagany (wymagany gdy podano new-reserve-price lub nie podano new-buy-now-price)
  Nowa wartość dla ceny wywoławczej.
 4. new-reserve-price | float | niewymagany
  Nowa wartość dla ceny minimalnej.
 5. new-buy-now-price | float | niewymagany (wymagany gdy nie podano new-starting-price)
  Nowa wartość dla ceny Kup Teraz!
 6. new-advertisement-price | float | niewymagany
  Nowa wartość dla ceny ogłoszenia.Orientacyjna struktura wywołania metody

$dochangepriceitem_request = array(
   'session-handle' => '22eb99326c6be29aa16d07d622bcfbcbee94ad54846f2f4e03_1',
   'item-id' => 1027314005,
   'new-starting-price' => 35.00,
   'new-reserve-price' => 0.00,
   'new-buy-now-price' => 0.00
   'new-advertisement-price' => 0.00
);

 1. item-info | string
  Informacja o wysokości ew. dopłaty (lub zwrotu) do oferty.
 2. item-id | long
  Identyfikator oferty.Orientacyjna struktura odpowiedzi serwera

$dochangepriceitem_response = array(
   'item-info' => '-0,50 zł',
   'item-id' => 1027314005
);

 • ERR_ADVERTISEMENT_INCORRECT_PRICE
  Nie możesz definiować ceny kup teraz, ceny wywoławczej, ani ceny minimalnej dla ogłoszeń.
 • ERR_BID_DURING_CHANGES
  Dokonanie zmiany nie jest możliwe z uwagi na fakt, że w ofercie złożone zostały oferty kupna.
 • ERR_BLOCK_SELL_SELL
  Użytkownik z blokadą sprzedaży na koncie nie może dokonywać zmian w ofercie.
 • ERR_BLOCKED_USER_CANT_INVOKE_METHOD
  Użytkownik z blokadą konta nie może korzystać z tej metody.
 • ERR_BUY_NOW_LESS_THAN_RESERVE_PRICE
  Cena Kup Teraz! nie może być być niższa od ceny minimalnej.
 • ERR_BUY_NOW_LESS_THAN_STARTING_PRICE
  Cena Kup Teraz! nie może być być niższa od ceny wywoławczej.
 • ERR_END_DURING_CHANGES
  Dokonanie zmiany nie jest możliwe z uwagi na fakt, że oferta została zakończona.
 • ERR_INVALID_BUY_NOW_PRICE
  Niepoprawna wartość ceny Kup Teraz! (min. 1 zł).
 • ERR_INVALID_RESERVE_PRICE
  Niepoprawna wartość ceny minimalnej.
 • ERR_INVALID_STARTING_PRICE
  Niepoprawna wartość ceny wywoławczej (min. 1 zł).
 • ERR_JUNIOR_LIMIT_EXCEEDED
  Przekroczono limit 50 zł na wystawianie ofert, który obowiązuje użytkowników kont Junior.
 • ERR_MULTI_ITEM_AND_BUYNOW_AND_STARTING
  Dokonanie zmiany nie jest możliwe z uwagi na fakt, że oferty wieloprzedmiotowe wymagają wyboru albo ceny Kup Teraz! albo ceny wywoławczej (nie obu równocześnie).
 • ERR_NO_DATABASE
  Problemy z bazą danych Allegro.
 • ERR_NO_SESSION / ERR_SESSION_EXPIRED
  Niepoprawny identyfikator sesji lub sesja wygasła.
 • ERR_NO_STARTING_AND_BUY_NOW_PRICE
  Nie podano min. jednego formatu ceny (wywoławcza i/lub Kup Teraz!).
 • ERR_RESERVE_LESS_THAN_STARTING_PRICE
  Cena minimalna nie może być niższa od ceny wywoławczej.
 • ERR_SHOP_RESERVE_PRICE_ERROR
  Oferta wystawiana w Sklepie Allegro nie może mieć ustawionej ceny minimalnej.
 • ERR_SHOP_STARTING_PRICE_ERROR
  Oferta wystawiana w Sklepie Allegro nie może mieć ustawionej ceny wywoławczej.
 • ERR_SOME_ITEMS_AND_RESERVE_PRICE
  Dokonanie zmiany nie jest możliwe z uwagi na fakt, że dla ofert wieloprzedmiotowych niedopuszczalne jest ustawienie ceny minimalnej.
 • ERR_WEBAPI_KEY_INACTIVE
  Klucz WebAPI na którym została wygenerowana sesja został zdezaktywowany (jego właściciel nie zaakceptował warunków Regulaminu WebAPI).
 • ERR_WEBAPI_NOT_AVAIL
  Problemy z usługą Allegro WebAPI.
 • ERR_YOU_CANT_CHANGE_ITEM
  Dokonanie zmiany nie jest możliwe z uwagi na fakt, że oferta nie została wystawiona przez zalogowanego użytkownika.

Allegro nie bierze odpowiedzialności za skutki wykorzystania zamieszczonych przykładów kodu, nie daje także gwarancji ich poprawnego działania. Widoczny kod ma charakter wyłącznie poglądowy i może zawierać błędy.