Allegro WebAPI

Interfejs programistyczny platformy Allegro

doMyFeedback2Limit

Ostatnia zmiana: 14.02.2012 r.
Dostępność:
Metoda pozwala na pobranie w porcjach informacji o komentarzach zalogowanego użytkownika. Domyślnie zwracana jest lista wszystkich (wystawionych lub otrzymanych) komentarzy, posortowanych malejąco po czasie ich dodania. Miejsce rozpoczęcia pobierania listy komentarzy pozwala regulować parametr offset, a sterowanie wielkością zwracanej porcji danych umożliwia parametr package-element. Jeżeli w wejściowej tablicy przekazane zostaną identyfikatory ofert, dla których nie zostały wystawione komentarze - identyfikatory te zostaną zignorowane, a informacje zwrócone zostaną tylko dla tych z podanych ofert, dla których jest taka możliwość.

 1. session-handle |  string | wymagany
  Identyfikator sesji użytkownika, uzyskany za pomocą metody doLogin(Enc).
 2. feedback-type | string | wymagany
  Typ zwracanych komentarzy (fb_recvd - zwrócone mają zostać komentarze otrzymane, fb_gave - zwrócone mają zostać komentarze wystawione).
 3. offset |  int | niewymagany
  Parametr pozwalający na sterowanie miejscem rozpoczęcia pobierania listy komentarzy. Wartość parametru wskazuje na to, od którego komentarza z kolei (biorąc pod uwagę sposób sortowania listy - malejąco po czasie dodania), ma zostać pobrana lista komentarzy (komentarze indeksowane są od 0).
 4. desc | int | niewymagany
  Parametr zdezaktualizowany (należy przekazać dowolną wartość, odpowiednią dla typu parametru).
 5. items-array | long[] | niewymagany
  Tablica identyfikatorów ofert (maks. 100).
 6. package-element | int | niewymagany
  Parametr pozwalający na określenie rozmiaru porcji danych (min. 1, domyślnie 0 - wtedy pobierane są wszystkie komentarze).Orientacyjna struktura wywołania metody

$domyfeedback2limit_request = array(
   'session-handle' => '22eb99326c6be29aa16d07d622bcfbcbee94ad54846f2f4e03_1',
   'feedback-type' => 'fb_gave',
   'offset' => 12,
   'desc' => 0,
   'items-array' => array(),
   'package-element' => 2
);

 1. myfeedback-list | MyFeedbackListStruct2[]
  Tablica struktur zawierających informacje o komentarzach zalogowanego użytkownika.
  1. feedback-array | string[]
   Tablica, w której zwracane są informacje nt. komentarza. Kolejne jej pola zawierają:
   • identyfikator użytkownika, który wystawił komentarz,
   • identyfikator użytkownika, któremu komentarz został wystawiony,
   • data wystawienia komentarza,
   • typ komentarza (1 - pozytywny, 2 - negatywny, 3 - neutralny),
   • treść komentarza,
   • identyfikator oferty,
   • identyfikator komentarza,
   • data odpowiedzi na komentarz,
   • treść odpowiedzi na komentarz,
   • strona transakcji, której komentarz został wystawiony (BUYER - komentarz wystawiony kupującemu, SELLER - komentarz wystawiony sprzedającemu),
   • nazwa użytkownika wystawiającego komentarz,
   • liczba punktów użytkownika wystawiającego komentarz,
   • identyfikator kraju użytkownika wystawiającego komentarz.Orientacyjna struktura odpowiedzi serwera

$domyfeedback2limit_response = array(
   'myfeedback-list' => array(
      'feedback-aray' => array(
         'NULL',
         '164856',
         '2010-03-17 13:25:18',
         '1',
         'Wszystko OK - polecam!',
         '926032968',
         '495717845',
         '0',
         'NULL',
         'BUYER',
         'Abraj',
         '417',
         '1'),
      'feedback-aray' => array(
         'NULL',
         '13009233',
         '2010-03-17 10:26:19',
         '1',
         'Szybka wpłata, dobry kontakt, wzorowy klient - polecam!',
         '919153172',
         '495619561',
         '0',
         'NULL',
         'BUYER',
         'lionheart198x',
         '13',
         '1'))
);

 • ERR_ITEMS_ARRAY_OVERSIZED
  Liczba podanych identyfikatorów ofert przekracza dopuszczalny limit (maks. 100).
 • ERR_NO_DATABASE
  Problemy z bazą danych Allegro.
 • ERR_NO_SESSION / ERR_SESSION_EXPIRED
  Niepoprawny identyfikator sesji lub sesja wygasła.
 • ERR_WEBAPI_KEY_INACTIVE
  Klucz WebAPI na którym została wygenerowana sesja został zdezaktywowany (jego właściciel nie zaakceptował warunków Regulaminu WebAPI).
 • ERR_WEBAPI_NOT_AVAIL
  Problemy z usługą Allegro WebAPI.

Allegro nie bierze odpowiedzialności za skutki wykorzystania zamieszczonych przykładów kodu, nie daje także gwarancji ich poprawnego działania. Widoczny kod ma charakter wyłącznie poglądowy i może zawierać błędy.