Allegro WebAPI

Interfejs programistyczny platformy Allegro

doGetWaitingFeedbacksCount

Ostatnia zmiana: ---
Dostępność:
Metoda pozwala na pobranie informacji o liczbie komentarzy oczekujących na wystawienie przez zalogowanego użytkownika. Zwraca informacje tylko o liczbie komentarzy do ofert, w których zakup miał miejsce przed 3 kwietnia (data graniczna: 02.04.23:59:59).

 1. session-handle | string | wymagany
  Identyfikator sesji użytkownika, uzyskany za pomocą metody doLogin(Enc).Orientacyjna struktura wywołania metody

$dogetwaitingfeedbackscount_request = array(
   'session-handle' => '22eb99326c6be29aa16d07d622bcfbcbee94ad54846f2f4e03_1'
);

 1. feedback-count | int
  Liczba komentarzy oczekujących na wystawienie.Orientacyjna struktura odpowiedzi serwera

$dogetwaitingfeedbackscount_response = array(
   'feedback-count' => 12
);

 • ERR_NO_DATABASE
  Problemy z bazą danych Allegro.
 • ERR_NO_SESSION / ERR_SESSION_EXPIRED
  Niepoprawny identyfikator sesji lub sesja wygasła.
 • ERR_WEBAPI_KEY_INACTIVE
  Klucz WebAPI na którym została wygenerowana sesja został zdezaktywowany (jego właściciel nie zaakceptował warunków Regulaminu WebAPI).
 • ERR_WEBAPI_NOT_AVAIL
  Problemy z usługą Allegro WebAPI.

Allegro nie bierze odpowiedzialności za skutki wykorzystania zamieszczonych przykładów kodu, nie daje także gwarancji ich poprawnego działania. Widoczny kod ma charakter wyłącznie poglądowy i może zawierać błędy.