Allegro WebAPI

Interfejs programistyczny platformy Allegro

doGetWaitingFeedbacks

Ostatnia zmiana: 14.02.2012 r.
Dostępność:
Metoda pozwala na pobranie informacji o komentarzach oczekujących na wystawienie przez zalogowanego użytkownika. Zwraca informacje tylko o komentarzach do ofert, w których zakup miał miejsce przed 3 kwietnia (data graniczna: 02.04.23:59:59). Domyślnie zwracanych jest 25 elementów. Rozmiar porcji danych pozwala regulować parametr packageSize, a sterowanie pobieraniem kolejnych porcji umożliwia parametr offset.

 1. session-handle | string | wymagany
  Identyfikator sesji użytkownika, uzyskany za pomocą metody doLogin(Enc).
 2. offset | int | niewymagany
  Parametr pozwalający na sterowanie pobieraniem kolejnych porcji danych (numery porcji indeksowane są od 0).
 3. package-size | int | wymagany
  Parametr pozwalający na określenie rozmiaru porcji danych (min. 1, maks. 200). Domyślna wartość - 0.Orientacyjna struktura wywołania metody

$dogetwaitingfeedbacks_request = array(
   'session-handle' => '22eb99326c6be29aa16d07d622bcfbcbee94ad54846f2f4e03_1',
   'offset' => 0,
   'package-size' => 2
);

 1. fe-wait-list | WaitFeedbackStruct[]
  Tablica struktur zawierających informacje o komentarzach oczekujących na wystawienie.
  1. fe-item-id | long
   Identyfikator oferty.
  2. fe-item-name | string
   Tytuł oferty.
  3. fe-to-user-id | int
   Identyfikator użytkownika, któremu ma zostać wystawiony komentarz.
  4. fe-op | int
   Strona, której ma zostać wystawiony komentarz (1 - sprzedający, 2 - kupujący).
  5. fe-ans-comment-type | string
   Typ komentarza, jakiego do danej oferty wystawiła druga strona ("POS" - pozytywny, "NEG" - negatywny, "NEU" - neutralny, "NULL" - komentarz nie został jeszcze wystawiony).
  6. fe-possibility-to-add | int
   Informacja o tym, czy dla danej transakcji możliwe jest wystawienie komentarza (1 - tak, 0 - nie, ponieważ transakcja złamała Regulamin).Orientacyjna struktura odpowiedzi serwera

$dogetwaitingfeedbacks_response = array(
   'fe-wait-list' => array(
      array(
         'fe-item-id' => 946792451,
         'fe-item-name' => 'Egzamin 70-293: Windows Server 2003 Training Kit',
         'fe-to-user-id' => 140646,
         'fe-op' => 2,
         'fe-ans-comment-type' => 'NULL',
         'fe-possibility-to-add' => 1),
      array(
         'fe-item-id' => 946792459,
         'fe-item-name' => 'Egzamin 70-294: Windows Server 2003 Training Kit',
         'fe-to-user-id' => 1510558,
         'fe-op' => 2,
         'fe-ans-comment-type' => 'NULL',
         'fe-possibility-to-add' => 1))
);

 • ERR_INPUT_OFFSET_OR_PACKAGE_SIZE_ERROR
  Niepoprawna wartość rozmiaru porcji danych (min. 1, maks. 200).
 • ERR_NO_DATABASE
  Problemy z bazą danych Allegro.
 • ERR_NO_SESSION / ERR_SESSION_EXPIRED
  Niepoprawny identyfikator sesji lub sesja wygasła.
 • ERR_WEBAPI_KEY_INACTIVE
  Klucz WebAPI na którym została wygenerowana sesja został zdezaktywowany (jego właściciel nie zaakceptował warunków Regulaminu WebAPI).
 • ERR_WEBAPI_NOT_AVAIL
  Problemy z usługą Allegro WebAPI.

Allegro nie bierze odpowiedzialności za skutki wykorzystania zamieszczonych przykładów kodu, nie daje także gwarancji ich poprawnego działania. Widoczny kod ma charakter wyłącznie poglądowy i może zawierać błędy.

#1 (25.04.2010 r.) / php (Autor: danielnowacki)
 1. /**
 2. * Definicja metod klienta do komunikacji z usługami WebAPI
 3. *
 4. * @package Allegro/Client
 5. * @author Daniel Nowacki http://nowacki.org.pl
 6. * @version 1.0
 7. */
 8. abstract class Allegro_Client_Abstract extends SoapClient
 9. {
 10. ...
 11.  
 12. /**
 13. * Pobiera listę komentarzy oczekujących
 14. *
 15. * @param int $offset offset od którego zacząć pobieranie
 16. * @param count $count ilość komentarzy do pobrania
 17. */
 18. public function getWaitingFeedbacks($offset = 0, $count = 0)
 19. {
 20.  
 21. $elementCounter = 0; // ilość otrzymanych obiektów
 22.  
 23. $feedbacks = array();
 24.  
 25. $feedbacksCount = $this->getWaitingFeedbacksCount();
 26.  
 27. if ($count > $feedbacksCount || $count == 0) $count = $feedbacksCount;
 28.  
 29.  
 30. while($elementCounter < $count) // dopóki nie pobrano wystarczającej ilości
 31. {
 32. // pobieram w paczkach po 25
 33. $feedbacks = array_merge($feedbacks, $this->doGetWaitingFeedbacks($this->getSessionHandle()->getIdentifier(), $offset, 25));
 34.  
 35. $elementCounter += 25;
 36. $offset++;
 37. }
 38.  
 39. return $feedbacks;
 40. }
 41.  
 42. ...
 43. }