Allegro WebAPI

Interfejs programistyczny platformy Allegro

Czym jest Allegro WebAPI?

WebAPI to usługa sieciowa, która umożliwia wymianę informacji między zasobami Allegro a oprogramowaniem zewnętrznym. Dzięki niej programiści mogą zintegrować własne rozwiązania z mechanizmami serwisu. W ramach API Allegro udostępniamy szereg metod, które odpowiadają poszczególnym funkcjom serwisu.

więcej o Allegro WebAPI

Rozpocznij pracę z WebAPI

  1. Nie masz jeszcze konta w Allegro? Załóż je i aktywuj - to warunek korzystania z WebAPI.
  2. Zapoznaj się z regulaminem WebAPI oraz wytycznymi dla aplikacji tworzonych w oparciu o usługę.
  3. Wejdź do zakładki WebAPI: Generowanie klucza i wygeneruj sobie własnoręcznie klucz WebAPI. Informacje o nim znajdziesz później w zakładce Moje Allegro > WebAPI.

Po uzyskaniu klucza możesz:

  • zapoznać się z bazą wiedzy o WebAPI,
  • stworzyć oprogramowanie za pomocą mechanizmów udostępnionych przez serwis,
  • dodać swoją aplikację do katalogu aplikacji korzystających z API.

Masz uwagi lub pytania? Chcesz zaproponować zmiany? Napisz na forum lub skontaktuj się z nami.


Ostatnie aktualizacje komponentów

  • Struktura drzewa kategorii: 24 sierpnia
  • Pola formularza sprzedaży: 24 sierpnia